Mötesplats Bagartorp – ett lyft för stadsdelen

Jag skrev tidigare om att fritidsgården Torpet i Bagartorp kommer att flytta till nya lokaler i Bagartorps centrum.

Byggnaden där Torpet finns idag ska ju rivas tillsammans med övriga skolbyggnader. Den skoltomt som då blir ”ledig” ska inte stå tom, utan där görs en annan intressant satsning.

Vi inrättar Mötesplats Bagartorp.

Där kommer att finnas en rad saker som gör att ytan ”mitt i ringen” och i omedelbar anslutning till Bagartorps centrum kan bli en samlingsplats för stadsdelens utomhusaktiviteter.

Mötesplats Bagartorp

Illustration: Urbio AB

Där kommer man att hitta:

 • Utegym
 • Padeltennis
 • Streetbasket
 • Skate rail
 • Boule
 • Stadsodling
 • Lekplats
 • Grillplats
 • Multisportbana

Läs mer i lokaltidningen Vi i Solna.

 

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Torpet flyttar till nya lokaler – i Bagartorp

Fritidsgården i Bagartorp har länge huserat i en byggnad på fd Bagartorpskolans skolområde som vi vet ska rivas på lite sikt. Nu rycker ”på lite sikt” allt närmare och vi har från Alliansens sida valt mellan att antingen flytta verksamheten till Järvastaden eller låta den uppskattade tonårsverksamheten finnas kvar i Bagartorp.

Vi har valt det senare. Torpet blir kvar i Bagartorp.

För något år sedan beslutades att Torpets verksamhet skulle flytta till Raoul Wallenbergskolan i Järvastaden, men det utlöste en hel del protester, synpunkter och motförslag. Jag fick ta emot en protestlista och det trycktes upp kampanjknappar. Jag tog intryck av goda argument och vi ändrade beslutet. I första hand – det jag vågade lova i mars 2017 – sade vi att Torpet skulle få vara kvar i nuvarande lokaler under 2017 och 2018. Det beskedet har gällt ända sedan dess.

Men nu flyttar vi alltså Torpets verksamhet till nya lokaler. Inte till Järvastaden, utan till en annan adress i Bagartorps centrum. Mindre än 100 meter från nuvarande lokal.

2017-11-21 17.49.49

Jag fick en knapp av en av ungdomarna när protestlistan lämnades över. Den har jag sparat eftersom jag tänkte att jag nog en dag ska kunna annonsera att det finns en långsiktig plan för att ha Torpet kvar i Bagartorp.

Läs mer i lokaltidningen Vi i Solna.

Det här med att Torpet blir kvar i Bagartorp är en del i ett större projekt för att förnya och blåsa nytt liv i stadsdelen. Läs pressmeddelandet om allt det andra som också händer i Bagartorp.

 

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , | 3 kommentarer

Idag införs skärpta krav på föreningar för att få stöd från Solna stad

Kultur- och fritidsnämnden fattade i förra veckan beslut om att förändra regelverket för bidragsgivning och tillgång till idrottsanläggningar och övriga lokaler. I och med att protokollet justerades idag så träder de nya reglerna i kraft.

KlubbaDe nya kraven innebär att staden inte accepterar att föreningen eller dess företrädare (styrelseledamöter, ledare och anställda) uttrycker åsikter som

 • uppmanar till våld
 • inte är förenliga med principen om alla människors lika värde
 • uttrycker sitt stöd till en terrororganisation

Upprinnelsen till detta var ett nämndinitiativ som lades fram gemensamt av (M), (L), (KD) och (S).

När vi tog initiativet, så väckte det en del uppmärksamhet i lokaltidningen Vi i Solna där vi kunde se en rad insändare och svar under hösten 2016:

17/10: Hur tänker Solna stads politiker? av ”Luttrad föreningsaktiv Solnabo”.
20/10: Demokratiska värderingar självklarhet för bidrag svaret på ovanstående av mig.
20/10: En nyhetsartikel ”Liberalerna svarar om Eritreanska föreningen”.

Också SVT rapporterade om det hela, utifrån att (V) inte ville ställa sig bakom nämndinitiativet. Just den saken kommenterade jag på min blogg.

Också i nämndsammanträdet förra veckan avvek (V) från övriga partier genom att de inte gillade den sista punkten ovan – om terrororganisationer. (V) yrkade att det i stället skulle stå ”våldsbejakande organisation”.

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , | 2 kommentarer

Strandbadet vid Huvudsta strand: Bra att överklagandet ogillades

Lokaltidningen Vi i Solna rapporterar att Förvaltningsrätten avvisade det överklagande som en lokalpolitiker i Solna hade lämnat in.

Lars-Ove Löf ville stoppa bygget av ett strandbad som jag är övertygad om att Solnaborna (och säkert en och annan Stockholmare eller Sundbybergare) kommer att uppskatta när det står klart inför nästa badsäsong.

Det här är positiva nyheter.

Bilden tagen vid den plats längs Huvudsta strand där vi förhoppningsvis får se ett strandbad nästa badsäsong. Foto: Anne-Lie Elfvén

Jag tycker att det i grunden är bra att det finns möjlighet att överklaga kommunala beslut. Det är en viktig del i ett demokratiskt och rättssäkert samhälle.

Men ibland missbrukas möjligheten att överklaga. Vissa gånger är det någon som överklagar bara för att man vill slänga grus i maskineriet och att saker som man inte gillar åtminstone ska fördröjas. Andra gånger gör man det bara för att skaffa sig en politisk poäng.

Exakt vilka grunder just den här ”överklagaren” hade var lite oklart för mig. Det handlade nog mest om formalia.

Hur som helst – vi får väl se om han överklagar till Kammarrätten.

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , | 2 kommentarer

Oklart var Arne Öberg (S) står i fråga om bostäderna vid Västra vägen

Alliansen och Signalisten (Solnas kommunala bostadsstiftelse) vill bygga 150-200 nya hyresrätter vid Västra vägen. I projektet ingår också 10 LSS-lägenheter och en förskola.

Alliansen har med sig (S) i den här frågan, medan (MP) och (V) är emot. (Det i sig är märkligt och jag skrev igår om den saken i ett annat blogginlägg.)

Frågan behandlades igår i kommunstyrelsen, varvid Arne Öberg (S) anmälde jäv och lämnade rummet när beslut skulle fattas. Det är inte helt orimligt att han gör det eftersom han är medlem i en BRF som med sin fastighet gränsar till den som Alliansen och Signalisten vill bebygga.

Den (S)-ledamot som trädde in i oppositionsledarens ställe röstade för förslaget. Det är vad man kan förvänta sig eftersom (S) alltid har haft en hög svansföring när det gäller hyresrätter i Solna. De hävdar att vi bygger för få hyresrätter och har särskilt menat att just Signalisten måste bygga mer.

Men till saken hör att Arne Öberg också står bakom en skrivelse till kommunstyrelsen som protesterar emot byggplanerna.

Samme Arne Öberg, som i kommunstyrelsen släppte igenom förslaget, stod bara 3 dagar tidigare bakom ett brev till kommunstyrelsen där man protesterar emot byggplanerna.

Brevet mejlades till kommunstyrelsen i fredags. Avsändare var en ledamot i styrelsen för BRF Platån 17. Alltså den BRF där Arne bor och är medlem. Utdrag ur skrivelsen:

Hej Peter

Vi skriver till dig som sitter i kommunstyrelsen. Det har kommit till vår kännedom att Solna stad avser teckna en principöverenskommelse med Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna för exploatering av fastigheten Platån 18 i Solna, inkluderat byggnation av 150–200 lägenheter.

(…)

Ett beslut att gå vidare med denna exploatering skulle medföra många negativa konsekvenser för de boende i närområdet. Vi anser att denna plan är till nackdel för kommunen, och motsätter oss därför bebyggelse av grönområdet på Platån 18.

(…)

Av nämnda skäl ber vi dig att tänka igenom din röst i detta beslut (och dess konsekvenser) en extra gång.

Med förhoppning om förståelse,
Medlemmarna i Brf Platån 17

Jag tyckte att det var konstigt att brevet inte var undertecknat av styrelsens ordförande och ställde en kontrollfråga till styrelsen:

(…) jag undrar om jag ska se er skrivelse som något som hela föreningen står bakom, efter beslut i medlemsmöte eller i styrelsen – eller om det är endast delar av medlemskåren och styrelsen som står bakom detta.

(…)

Svaret var kristallklart:

Brev

Alltså:

(…)

Det är hela styrelsen (efter beslut på styrelsemöte) som står bakom brevet, på uppdrag av medlemmarna. Så hela Brf Platån 17 står bakom brevet.

(…)

Arne Öberg har nog ett och annat att förklara här tycker jag. Är han FÖR eller är han EMOT att de här hyresrätterna byggs på tomten intill den där han själv bor?


Edit: Under dagen idag (14/11) har följande klargörande kommit från styrelsen i BRF Platån 17:

Även vår förening är en demokrati, så med ”alla medlemmar” menar vi att majoriteten av föreningen står bakom våra tankar och att ingen har uttalat att man är emot det trots att vi informerat alla i ärendet. Det kanske var en olycklig formulering, men eftersom ingen har sagt sig vara för bygget så ansåg vi att man kunde skriva så.

Ett par personer ansåg sig vara i en jävsituation (däribland Arne), eller eventuellt kunde anses vara i en jävsituation (däribland vår ordförande), och har därmed lagt ner sin röst i frågan för att undvika problem. Eftersom vi vet att Arne är ledamot i kommunstyrelsen, så har vi inte ens frågat honom om hans åsikter i ärendet.

 

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Märkligt att (MP) och (V) vill stoppa nya hyresrätter vid Västra vägen

Signalisten och Alliansen vill bygga 150-200 nya lägenheter (varav 10 st. LSS-lägenheter) och en förskola vid Västra vägen.

Läs hela förslaget här.

Vi (Allianspolitiker) får ju ofta höra att det finns för få hyresrätter i Solna. Det är ett märkligt påstående i sig, eftersom Solna har en hög andel hyresrätter jämfört med övriga länet redan som det är.

Källa: SCB 2015.

Men OK då. Jag håller med oppositionspartierna om att vi behöver bygga fler hyresrätter.

Då blir det oerhört märkligt att (MP) och (V) alldeles nyss röstade nej till förslaget när det behandlades i kommunstyrelsen. Det här är extra intressant i och med att det man säger nej till är hyresrätter.

Vi behöver säkert inte vänta längre än till kommunfullmäktige senare i november så får vi höra IGEN, från samma personer som idag röstade nej, att det byggs för få hyresrätter i Solna.

Läs i Byggindustrin om Signalistens tempoökning i fråga om att bygga hyresrätter i Solna. De hyresrätter som (V) och (MP) ville stoppa utgör alltså 200 av de 700 lägenheter som nämns i artikeln.

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , | 1 kommentar

Tankar inför mandatperioden 2019-2022

Nu har jag varit kommunalråd på deltid i snart 3 år. Den 31 december 2018 blir det 4 år. När möjligheten gavs efter valet 2014 så sade jag att jag var beredd att göra detta en eller två mandatperioder. 4 eller 8 år.

Räcker det nu? Är jag klar eller vill jag fortsätta? Någon har frågat om jag vill försöka blir liberalernas gruppledare här i Solna. Vill jag det? Vill jag fortsätta på samma sätt som idag? Vilket politikområde vill jag engagera mig i framöver? Ska jag gå vidare till landstingspolitiken? Eller ska jag helt släppa ambitionerna när det gäller de lite tyngre uppdragen och i stället återgå mitt vanliga jobb (i IT-branschen) på heltid från och med 2019? Skulle jag i så fall vilja vara fritidspolitiker med heltidsjobb utanför politiken?

Det är viktiga frågor. Inte för andra, men för mig och min sambo. Det är nämligen två väldigt olika liv man lever – med eller utan kommunalrådsuppdrag. Att gå ner till deltid på sitt ordinarie jobb när man är mitt uppe i karriären kostar. Avancemanget och utvecklingen där har stannat av. Det är naturligt men väldigt påtagligt. I min situation är det dessutom så att det kostar rent ekonomiskt – även om kommunalrådsarvodet är relativt högt i Solna. Särskilt negativt är det med tanke på pensionsförmånerna.

Att vara kommunalråd påverkar också livet i övrigt väldigt mycket. Att vara politiker var inte alls som jag hade tänkt. Plus och minus förstås. Mycket minus faktiskt.

Det tär på krafterna att plötsligt, av en del Solnabor, betraktas som en ”fiende”. Att bli anklagad för allt möjligt elände och bli personligt påhoppad som om man var fritt villebråd. En del av de mejl jag får är sanslöst otrevliga och ibland rent hotfulla. Ibland känner jag att jag är på väg att förändras som person själv. För att inte ta skada för mycket så måste man tvinga sig att bli lite mer hårdhudad. Tyvärr.

Samtidigt är det ju oerhört stimulerande att känna att jag faktiskt har ett inflytande över saker och ting när det gäller Solnas bibliotek, kulturskola, fritidsgårdar, idrottsplatser, Confidencen, bad, valborgs- eller nationaldagsfirande och annat som jag har ansvar för.

Ska sanningen fram så är det ju också väldigt roligt att få vara med som prisutdelare, invigningstalare eller när staden ska representeras när en idrottsklubb fyller 100 år. Eller när jag får prata med prins Daniel om Idrottsdagen i Haga, med Stockholms kulturborgarråd om kommunalt stöd till Filmindustrin, med Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson om idrottens krav på kommunala idrottsanläggningar eller med Kerstin Dellert om slottsteaterns framtid.

I somras tog jag mig tid att fundera över om jag är klar med min politiska bana nu, eller om jag vill fortsätta några år till.

Jag kom fram till att jag inte är klar. Jag vet vad mer jag vill uträtta och jag har idéer om hur det ska göras. Därför kandiderar jag för ytterligare en mandatperiod.

KF_sammantr-der

Foto från Solna stads hemsida. (Jag framåtlutad i röd kavaj på näst sista raden…)

Vilka är mina ambitioner då? Låt mig först säga vad jag inte vill:

 1. Jag vill inte ge upp min anställning hos min arbetsgivare i IT-branschen.
  Dit vill jag kunna återvända när jag är klar med min ”värnplikt” i kommunpolitiken.
 2. Jag vill inte syssla med politik på heltid.
 3. Jag är inte beredd att bli liberalernas gruppledare i Solna.
  Dels är det ett heltidsuppdrag. Dels finns det minst en annan person som är bättre lämpad för den rollen och som har den idag. Jag tänker på Marianne Damström Gereben, min kommunalrådskollega sedan 1 januari 2015.
 4. Jag kandiderar inte till landsting eller riksdag.
  Mitt intresse har jag för det lokala och de frågor som rör Solna. Det är här jag har mitt hjärta och där jag har någon kompetens som kan komma till nytta.

Alltså kandiderar jag till Solna stads kommunfullmäktige i valet 2018 med ambitionen att

 • medverka till att Liberalerna ingår i en styrande Allians-majoritet. 
 • själv komma in i stadens fullmäktige
 • fortsätta som kommunalråd på deltid
 • vara ordförande i någon av stadens nämnder. Där ligger ju kultur- och fritidsnämnden nära till hands eftersom det är på detta område jag har mest konkreta ideer om vad jag vill åstadkomma.

 

Vad är det jag vill göra då, om jag får vara ordförande i Kultur- och fritidsnämnden en mandatperiod ytterligare?

Eftersom Liberalernas lokala politiska program inför nästa mandatperiod fortfarande är ”under construction” så ska jag ju vara lite försiktig och inte föregripa den processen. Det är ju Liberalerna i Solna som i ett medlemsmöte fastställer vad vi vill göra politiskt i Solna. Men mina egna tankar i korthet:

Jag skulle vilja fortsätta jobba för att verksamheterna ska hänga med i stadens växt och medverka till bra integration av nyanlända: Vassare tonårsverksamhet, ny simhall, bättre stöd till föreningsliv och idrott, fler kulturevenemang, mer kulturskola, modernare bibliotek …

Mer om mig och det jag kallar ”min socialliberala kompass” finns att läsa under fliken ”Om mig” ovan.

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , , , , | Lämna en kommentar