Smart lösning på två behov

I fredags var jag på vernissage i Bergshamra. Hos en tandläkare.

Elva lokala konstnärer fanns representerade i en utställning av både måleri (akvarell, akryl, olja) och skulpturer. Man använder annars outnyttjade väggytor i en nyligen renoverad tandvårdsklinik. Reception, väntrum och ett par tomma anslutande rum fylldes med konst.

Öppethållandet av denna ”konsthall” löser sig genom att tandläkarmottagningen Bergshamra Dental har sina normala öppettider då allmänheten är välkommen in. Den extra tidsåtgång det innebär för tandläkaren bjuder hon på eftersom hon själv är konstintresserad.

Något som tandläkaren, Isabelle Hvalgren, framhåller som bra med att ha konsten hängande i väntrummet är att patienter som sitter och väntar på sin tur har något stimulerande att göra under tiden. Tittar man på konst, så har man inte samma benägenhet att sitta och hetsa upp sig och bli orolig inför behandlingen.

Jag tycker att det här är ett genialiskt upplägg.

emma

Emma Jakobsson, en av de elva representerade konstnärerna. Glad över en röd prick på en av tavlorna som signalerar att den blev såld redan på vernissagen. Foto: Marianne Damström-Gereben

Biblioteket i Bergshamra har länge haft en hörna för lokala konstnärers konst. Den ytan minskade i samband med renoveringen i vintras. När jag var där och nyinvigde biblioteket så framförde ett par av Bergshamrakonstnärerna att den nya ytan var för liten. Det håller jag med om och vi har sedan dess sett om vi kan lösa Bergshamrakonstnärernas behov av en utställningsyta på annat sätt.

Vi har sett på lösningar via Signalisten (som har många lokaler runt torget varav ett par varit lediga). Det har fallit på bemanningen. Antingen skulle någon av konstnärerna själva behöva sitta i lokalen och ”hålla öppet”. Det ville de inte. Någon av dem föreslog att man i stället skulle avdela personal från biblioteket. Det tycker jag är alltför ineffektiv användning av stadens resurser. Bibliotekspersonalen gör bättre nytta på biblioteket.

Läs mer i Vi i Solna.

Någon har föreslagit att man bygger ut biblioteket för stora miljonbelopp. Jag har menat att det är bättre att avlasta biblioteket genom att hitta lokaler i närheten av Bergshamra torg som kan användas för en del av de aktiviteter som annars konkurrerar om utrymme inne i biblioteket.

I fredags nyinvigdes Bergshamraskolans aula. Dit kan en del föredrag och annat flyttas som tidigare hållits i biblioteket. Kulturhuset Q i närheten har lokaler som kan användas för en del aktiviteter. Nu har Bergshamrakonstnärerna hittat till tandläkaren vid torget.

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , | 1 kommentar

Rapport om den samhällsekonomiska effekten av att Arenastaden i Solna byggs

Många har lagt märke till och kritiserat det faktum att Solna stad haft kostnader eller gjort investeringar på nästan 0,7 miljarder kronor för att vara delägare i Friends Arena under de första åren.

Idag (sedan någon vecka tillbaka) har Solna helt gjort sig av med sitt ägande både i det bolag som driver verksamheten i arenan och det bolag som äger själva fastigheten.

Som en motvikt har det skrivits ett par artiklar baserade på en rapport som Arenabolaget låtit ta fram.

Läs:

Se också mitt inlägg i kommunfullmäktige (1:59:15 in i debatten) där saken diskuterades där jag argumenterar för att man måste anlägga ett regionalt perspektiv när man utvärderar huruvida arenan och Arenastaden givit tillräckligt tillbaka eller ej.

 

Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar

Fair blir ny driftentreprenör för Solnas tre bad

Det var Fair Utveckling AB som vann den upphandling av driftentreprenör för våra bad som har genomförts under de senaste månaderna. Beslutet om att anta budet från Fair fattades i Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 17 november efter att tre inkomna anbud hade utvärderats.

Dagens driftentreprenör är Medley AB. De lämnar alltså över driftansvaret till Fair Utveckling AB den 1 april 2017. Fair Utveckling AB ägs av en av grundarna till Medley AB men som sedan en tid tillbaka inte längre har några kopplingar till Medley AB.

Driftentreprenaden innebär att Fair sköter om inte bara Vasalundsbadet (inomhus året runt) utan också Solnas båda utomhusbad – Huvudstabadet och Svedenbadet som är öppna sommartid.

För Solnaborna blir förändringen smidig. Badtaxorna förblir desamma och årskort som köpts kommer att gälla även efter att Fair tillträtt. Solnas skattebetalare vinner också på detta eftersom kommunens kostnad med den nya entreprenören minskar något.

Mer om Fair:

FAIR är ett nystartat bolag, men i FAIRs ledning finns två av landets mest erfarna profiler i bad- och friskvårdsbranschen, Caj Perrin och Maria Karlsson. Caj har arbetat med att utveckla verksamheten i landets simhallar i mer än 20 år. År 2001 var han med och grundade Medley som idag är det ledande bolaget i branschen. Fram till våren 2016 var han chef för affärsutveckling. Maria Karlsson har jobbat med bad och friskvård sedan 2001. År 2008 blev hon platschef i Växjö simhall, därefter regionchef för Medleys alla simhallar i Skåne och Småland. Under de sista åren i Medley, fram till sommaren 2016, var hon operativ chef.

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , , , , | Lämna en kommentar

Bernhard Huber (MP) avböjde insyn i Arenabolaget och klagar sedan att han inget får veta – populistiskt?

På sin hemsida kommenterar Miljöpartiet i Solna det faktum att Solna nu avslutar sitt ägande i Friends Arena.

Bernhard Huber – gruppledare för (MP) i Solna – skriver bland annat att ”vi politiker som bär det formella ansvaret för Solnas delägarskap har saknat tillgång till information om arenans ekonomi”.

Man baxnar. Så här var det nämligen: I ett skede erbjöds samtliga gruppledare i kommunstyrelsen att få insyn i Arenabolagen. Det kunde man få mot att man skrev på en sekretessförbindelse – eftersom det rör sig om aktiebolag som lyder under aktiebolagslagen.

Vad hände då? Jo…

 • Pehr Granfalk har skrivit på för (M)
 • Marianne Damström Gereben har skrivit på för (L)
 • Magnus Persson har skrivit på för (C)
 • Samuel Klippfalk har skrivit på för (KD)
 • Arne Öberg har skrivit på för (S)
 • Tomas Magnusson har skrivit på för (V)
 • Bernhard Huber (MP) valde att avstå

Sedan han mage att påstå att han ”har saknat tillgång till information om arenans ekonomi”?!

Men Bernhard! Tyvärr måste jag misstänka att du valde att avstå från insyn för att du sedan skulle ha möjlighet att stå utanför och klaga över att du inte har insyn. Det är ju den enda rimliga förklaringen till ditt agerande.

Alternativt hade du något annat skäl till att avstå. Men då borde du hålla tand för tunga när du i ett senare skede tycker att du vet för lite.

Dåligt! Skärpning!

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , | Lämna en kommentar

(S) far med osanning, okunskap och svartmålning om Friends arena

I ett helt makalöst slarvigt ihopakommet meddelande påstår Socialdemokraterna i Solna en rad saker som jag inte kan låta stå oemotsagda. Det är fyra saker som (S) har blandat ihop och som jag reagerar på.

 1. Infrastrukturen

(S) påstår att ”notan är fortfarande obetald” och avser då kostnaderna för infrastrukturen i Arenastaden.

För det första har (S) då, sin vana trogna, blandat ihop äpplen och päron. Äpplet är Friends Arena, som dagens uppgörelse handlar om. Päronen är den infrastruktur som staden bygger i Arenastaden för att få stadsdelen att fungera.

Det var inte länge sedan som (S) deltog i den kör av hetsande opinionsbildare som målade upp en hotfull bild av viten som kunde drabba staden i det fall delar av infrastrukturen (som exempelvis Signalbron) skulle bli försenade. Risker för förseningar finns i alla byggprojekt, men i just det här fallet tyckte (S) att det var lämpligt att skrämma upp folk helt i onödan. Bron och det övriga färdigställdes i tid och det blev inte aktuellt med några viten. Så som (S) härjade om detta så undrar jag om de någonstans i sina mörka sinnen hade önskat att vi hade drabbats av förseningar och fördyringar.

Och nu undrar jag: Exakt vilka räkningar för infrastruktur är det som (S) anser ligger obetalda i stadshuset? Såvitt jag vet är all infrastruktur finansierad, färdigställd och betald.

 1. Kontor ovanpå simhallen

(S) tycker inte att det räcker med äpplen och päron, utan blandar i fler frukter i sin fruktskål. De har redan tidigare försökt misstänkliggöra den principöverenskommelse vi slutit med Fabege om kontorsfastigheten ovanpå simhallen. Läs mitt blogginlägg om simhallen och upplägget med 3-dimensionell fastighet. Nu ska det tydligen dras upp igen för att blandas ihop med stadens ägande i Friends Arena. Det är irrelevant och oseriöst.

Jag har sagt det förut och jag säger det igen: Den tomträtt som säljs till Fabege för att bygga kontor ovanpå simhallen har sålts till ett pris som fastställts genom en oberoende värdering. Punkt.

Att, så som (S) gör, påstå att där skulle finnas ”en dold kompensation” är inte bara oseriöst. Det är oacceptabelt.

Därför undrar jag: Är (S) båda oppositionsråd beredda att tala ur skägget och säga exakt vad de menar med sina anklagelser? Menar ni allvar? Då måste ni ju yrka avslag på detaljplan och exploateringsavtal som så småningom ska upp till beslut i kommunfullmäktige eller rent av polisanmäla någon.

Annars – fundera på vilka risker ni introducerar i hela simhallsprojektet. Ni kanske VILL att den ska bli försenad, så att ni kan ge er ut bland Solnaborna och fiska röster bland dem som då blir missnöjda?

 1. Den nya högstadieskolan i Råsunda

Det räcker inte med en fruktskål. (S) gick i sitt meddelande vidare och blandade till en hel fruktsallad. Solna stad kommer att hyra in sig i den s.k. ”kammen” – en kontorslänga som sitter ihop med ”Dallasskrapan” intill den tomt där Råsundastadion stod. Fabege äger huset och staden blir hyresgäst. I lokalerna inrättas en ny högstadieskola.

Det här drar (S) också in i sin smet. Varför?

Därför undrar jag: På vad sätt skulle det utgöra en ”dold kompensation” till Fabege? Ut med språket bara!

Upplysningsvis: Hyran per kvadratmeter i kammen motsvarar den kostnad per kvadratmeter som staden har för den helt nybyggda Ulriksdalsskolan.

 1. ”Hundratals nya bostäder”

Den sista exotiska frukten i den blandning (S) rört ihop består, antar jag, i de bostäder som kan komma att byggas i ”Dallasskrapan”. De säger inte att det är de bostäderna de menar, men några andra bostadsprojekt där Fabege berörs känner jag inte till.

Fabege äger alltså Dallasskrapan där det idag finns kontor. De har föreslagit att huset byggs om till bostäder och staden har ställt sig positiv till det.

Det må vara så att fastigheten blir mer värd i det ögonblick staden fastställer en ny detaljplan som medger konvertering till bostäder. Men så är det väl alltid och det är en naturligt följd av att Sveriges kommuner har detaljplanemonopol. Ibland blir mark och fastigheter mer värda och ibland blir de mindre värda som resultat av beslut som kommun, landsting och stat fattar. Bredda en järnväg och markpriserna faller. Medge bostadsbyggande och marken ökar i värde. Ibland är det kommunens egendom som berörs. Ibland är det privat egendom.

Jag undrar: Vad menar (S) egentligen med detta? Jag gissar att om Fabege hade betalat en slant för att få en detaljplaneändring, så hade (S) i stället ylat om mutor.

Jag undrar också: Är ni emot att det tillskapas fler bostäder i centrala Solna? Man kan ju få för sig det.

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Staden avvecklar sitt ägande i Friends Arena – det är bra!

Idag offentliggjordes att Solna stad säljer sin ägarandel i Friends Arena. Det är bra.

Det är inte naturligt för en kommun att vara långsiktig delägare i den här typen av anläggning.

Betyder det att staden aldrig skulle ha köpt in sig med en 17-procentig andel som man gjorde från början? Nej.

Jag har förstått att de andra delägarna i arenan (Svenska Fotbollförbundet, Jernhusen, Peab och Fabege) ville försäkra sig om att staden verkligen var beredd att också satsa. För att en sådan här arena ska fungera krävs ju att ett antal andra saker också kommer på plats. Vägar, broar över järnvägen, nytt stationshus vid Solna station, parkering, o.s.v. Att staden gick med som delägare i själva arenan med 17% var ett sätt att visa att vi menade allvar med våra åtaganden i och omkring Arenastaden.

Nu har de första åren gått. Efter att Solna stad har avvecklat sitt ägande i arenan så har staden sammantaget betalat in cirka 680 miljoner kronor till arenan. Det ska ses som den investering som säkerställde att Arenastaden kom till, utvecklades och blev en bra helhet.

Allt i stadsdelen hänger ihop: Friends Arena, bostäderna, hotellet, Mall of Scandinavia, Solna station, broarna över järnvägen, kontoren, … Arenan är en naturlig del av den satsning som den nya stadsdelen har inneburit. 

Utan den här utbyggnaden av Arenastaden hade Solna inte fått

 • tunnelbanans nya gula linje från Odenplan via Nya karolinska till Arenastaden
 • Mall of Scandinavia till Solna
 • SL att bygga ett helt nytt stationshus vid Solna station och förlänga perrongen norrut
 • två broar (Målbron och Signalbron) över järnvägen som förbinder Frösunda och Ritorp med både Solna station och stadsdelarna väster om järnvägen
 • tiotusentals arbetsplatser
 • 2.000 bostäder
 • ett nytt hotell

I samband med affären betalar staden 120 miljoner för att täcka förväntade framtida förluster i det bolag som äger Friends Arena. Alternativet hade varit att kvarstå som delägare i Friends Arena, men då hade staden behövt betala in motsvarande belopp för att täcka förluster de kommande åren.

Det är bättre att staden ”river av plåstret”, betalar ett engångsbelopp och därefter har avslutat sitt engagemang i att ”starta” Arenastaden som ny stadsdel.

Det är svårt att beräkna det ekonomiska värdet för staden av att Arenastaden nu finns och kommer att utvecklas vidare, men jag ser fram emot och är övertygad om att det kommer att göras samhällsekonomiska analyser av den saken. Min egen magkänsla säger mig att Solna, regionen och Sverige i slutänden landar på plussidan. Vi som bott i Solna några år vet vi hur det såg ut på platsen: Ett nedgånget, otryggt, otillgängligt industri- och spårområde med förgiftad mark som inte uppskattades av många.


Läs mer:

 

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Ny simhall för Solnaborna: Nytänkande 3D-lösning vid Arenastaden

 

Solnaborna kommer att kunna simma i en av landets smartaste och snyggaste simhallar i ett fantastiskt bra läge. Solnas nya simhall kommer nämligen att byggas i bottenvåningen i en iögonfallande fastighet som i övrigt inrymmer kontor i ett antal våningar ovanför bassängerna.

Huset uppförs på den tomt som sedan länge är reserverad för ändamålet. Den ligger i gränslandet mellan Frösunda och Ritorp. Simhallen blir granne med de befintliga ishallarna intill Signalbrons brofäste öster om järnvägen. Intill Arenastaden alltså.

Byggnaden kommer att utformas så att den väcker uppmärksamhet genom nytänkande konstruktion och ett vågat uttryck. Det gör mig extra glad även om funktionen är det viktigaste.

161103-perspektiv-rendering-1

Idéskiss. Huset kan komma att förändras, bl.a. beroende på bygglovsprocessen.

3D-fastighet där staden och Fabege bygger i lager-på-lager

Vi har med Fabege träffat en principöverenskommelse som är nytänkande och spännande. Genom att använda tredimensionell fastighetsindelning kommer vi att, på samma markyta, ha två fastigheter. Den ena ovanpå den andra.

Staden bygger simhallen i den undre delen och Fabege bygger kontorslokaler upptill.

Simhallens bassänger

Simhallen kommer att ha

 • 10 breda (2,5 meter) simbanor i den största bassängen (25 x 25 meter)
 • en undervisningsbassäng (7,5 x 12 meter)
 • en rehab-bassäng med höj- och sänkbar botten (5 x 10 meter)
 • en barnlagun (40 kvadratmeter)
 • en total vattenyta på över 800 kvadratmeter, vilket är 3 gånger nuvarande simhall (Vasalundshallen)

simhall-ritning-bild

Ritning i PDF-format

I och med att vi får inte mindre än 4 åtskilda bassänger, så kommer olika verksamheter att kunna bedrivas parallellt (vilket är svårt i Vasalundshallen). De olika verksamheterna som vi prioriterat är i huvudsak:

 • motionssim
 • simskola
 • babysim
 • rehab
 • vattengympa
 • barnlek

Varför inte en 50 meters simbassäng?

Exempelvis simklubben SS04 har ställt krav på en 50 meters bassäng med åskådarläktare för att simhallen också ska kunna användas som tävlingsarena. Detta uppfyller vi alltså inte.

Solna tillhandahåller redan flera idrottsanläggningar som kan användas för match i de högsta divisionerna för en lång rad idrotter: Handboll, basket, innebandy, fotboll, bandy, amerikansk fotboll, fäktning, dressyr, …

Att Solnas skattebetalare därtill ska bekosta en tävlingsarena för simsport och ta upp kampen med simhallar som exempelvis Eriksdalshallen i grannkommunen Stockholm är inte rimligt.

Om den stora bassängen hade gjorts dubbelt så stor, så hade vi i samma anläggning inte kunnat härbärgera alla de tre andra bassängerna. Vi har alltså utformat en simhall för i första hand barn, unga, äldre och vanligt folk som vill motionera. Med fokus på folkhälsa, simkunnighet och fritid. Inte elitidrott.

Not: Sommartid har vi vid Huvudstabadet en uppskattad 50 meters bassäng utomhus.

Finansiering och ägande

Fabege betalar till staden 4.500 kronor per kvadratmeter (bruttoarea) för byggrätten. Preliminärt beräknas Fabeges del av huset bli över 20.000 kvadratmeter stor. Fabege kommer att finansiera, bygga och äga den delen av huset.

Det belopp som Fabege erlägger till staden för byggrätten kommer att finansiera en stor del av den investering staden gör i själva simhallen. Investeringsbeloppet är ännu inte fastställt, men helt klart kommer Solnaborna att få väldigt mycket simhall för de skattemedel som investeras.

Det blir alltså kommunen som själv finansierar, bygger och äger simhallen.

Drift av simhallen

Hur och av vem verksamheten i hallen därefter ska drivas är ännu inte bestämt. Drift i egen regi är inte uteslutet. Alternativet är att staden engagerar en extern entreprenör.

Tidplan

2017 kommer att bli ett år för planering och projektering.

I Alliansens regeringsprogram framgår att vi direkt efter valet 2014 beslutade att byggstart ska ske innan mandatperioden tar slut. I bästa fall kan bygget starta redan under 2017. Mer troligt är att första spadtag tas under 2018.

Invigning av den nya simhallen förväntas ske under 2019.

Liberalernas roll i processen

Vi har drivit på för att den nya simhallen ska komma till stånd under mandatperioden.

Simhall

Foto: Peter Edholm

Redan i valrörelsen inför valet 2014 var vi ute och formulerade vårt ”krav”. Jag satte själv upp banderollen som visas på bilden ovan. Simhallen kommer alltså att byggas mellan banderollen och de blå bodarna som syns mitt i bild. Bakom bodarna går Kolonnvägen och järnvägen.

Eftersom det var en viktig fråga för oss så såg vi till att löftet om ny simhall också skrevs in i regeringsprogrammet (överenskommelsen mellan Allianspartierna som täcker hela mandatperioden).

Beslutsgången framåt

 1. Den 14 november behandlar kommunstyrelsen frågan om en principöverenskommelse med Fabege enligt det förslag som gick ut idag.
 2. Man startar en planprocess som leder till att ett ärende om detaljplan och exploateringsavtal kommer upp till beslut i kommunfullmäktige om cirka ett år.
 3. Det startar en upphandling för bygget av själva simhallen.
  Tas antagligen i kommunstyrelsen (alternativt i tekniska nämnden).
 4. Om vi vill göra en upphandling avseende driften av den nya simhallen så är det en separat och senare fråga.
  Tas antagligen i Kultur- och fritidsnämnden.
 5. Kommunfullmäktige berörs också (vid två tillfällen) genom att det är där stadens budget fastställs.I budget 2017 föreslår Alliansen 5 miljoner kronor till staden del i kostnader för projekterings- och planeringsarbete.

  I budget 2018 återkommer Alliansen med förslag på den investeringsbudget som då kommer att behövas för simhallen.

Vad händer med det gamla badet i Vasalundshallen?

När den nya simhallen öppnar läggs den gamla ner. Den har tjänat Solnaborna väl sedan den stod klar 1958. Idrottshallarna i angränsande del av Vasalundshallen kommer att finnas kvar. Eventuellt får simhallsdelen av huset annan användning. Ännu är inget beslut fattat om den saken.

Vad händer med de båda utomhusbaden?

Inget av de båda utomhusbaden (Svedenbadet i Bergshamra och Huvudstabadet) läggs ner med anledning av att vi bygger en ny simhall.

Inför sommarsäsongen 2016 utökades öppettiderna vid båda utomhusbaden, och den förändringen kvarstår inför kommande år.

Hur blir det med ishallarna och utomhusrinken?

De två ishallarna som finns på samma tomt blir kvar. (Den ena syns i bild ovan.) Nu byggs dessutom en tredje ishall norr om de båda befintliga. Utomhusrinken kan eventuellt komma att rivas när den tredje ishallen står klar i slutet av 2017.

Hur blir det med strandbad?

Det pågår ett arbete med att hitta en lämplig plats för att anlägga ett strandbad någonstans i Solna. Platser som kan bli aktuella är nedanför SAS-huset vid Brunnsvikens strand eller i närheten av Biddlesberg vid Huvudsta strand.

Jag skrev ett blogginlägg om saken redan 2014.

Vattenprover har visat att båda platserna har vatten som fungerar för bad.

Hur blir det med parkering?

Det planeringsarbete som sätter igång, förutsatt förvaltningens förslag godkänns i kommunstyrelsen den 14 november, får se på hur man tillfredsställer parkeringsbehoven för cyklar, barnvagnar, bilar o.s.v.

Men grundtanken är, som nästan alltid, att parkering ska lösas inom fastigheten. Ytparkering blir säkert aktuellt i den östra delen av tomten. Garage under huset kan vara svårt utifrån markförhållandena.

Vi ses!

Först vid spadtaget 2017/2018
och därefter vid invigningsceremonin 2019!

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , , , , , , | 2 kommentarer