BLÅGRÖNT STYRE I SOLNA

Idag har de fyra allianspartierna och Miljöpartiet undertecknat en avsiktsförklaring som innebär att vi tänker oss att gemensamt styra Solna under den kommande mandatperioden.

Själv tycker jag att det här är bra. Riktigt bra!

Alliansen+MP

Foto: Mostphotos

M+L+MP+C+KD har 19+5+5+4+2 = 35 mandat vilket med god marginal ger majoritet i kommunfullmäktige, där S+V samlar 21 mandat och SD har 5. Med en sådan majoritet kan vi säkerställa att den gemensamt utstakade politiken också kan genomföras.

Jag har länge sett positivt på blocköverskridande lösningar och samarbeten och jag har personligen alltid varit beredd att ansluta mig till goda idéer, även när de har haft sitt ursprung hos ett oppositionsparti.

Lägger man vårt (Liberalernas) och Miljöpartiets handlingsprogram för lokalpolitiken i Solna bredvid varandra ser man flera likheter. Ofta vill vi samma sak. Det gäller i frågor som rör stadsbyggnad, vatten-, luft- och bullerfrågor, jämställdhet, likabehandling och flera andra områden.

Från liberalernas sida önskar vi gärna Miljöpartiet välkomna in i ett blågrönt 5-partistyre i Solna!
/Peter Edholm (L)
Kultur- och fritidskommunalråd i Solna
0707-372008

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Utveckla Bergshamra IP

För Liberalerna är det viktigt att så många barn och unga som möjligt får möjlighet att delta i idrott eller andra fritidsaktiviteter.

Sara Stjärne (L) och Peter Edholm (L). Båda kandididerar för Liberalerna i kommunvalet i Solna. Sara boende i Bergshamra.

Fysisk aktivitet medför så många positiva saker. Man mår bättre och forskning har visat på tydliga samband mellan pulshöjande aktivitet och förbättrade kunskapsresultat i skolan.

Idrott i föreningsdriven verksamhet betyder också att man kommer in i ett socialt sammanhang och utvecklar stöttande nätverk. Dessutom kan ett livaktigt idrottsliv medverka till en bättre integration av nyanlända solnabor.

Våra idrottsanläggningar ska därför vara moderna och ändamålsenliga och nu vill Liberalerna lägga lite extra kärlek på Bergshamra IP. Det är en pärla bland länets idrottsplatser, och med ganska små medel kan den göras mer attraktiv och locka fler till både spontant och organiserad fysisk rörelse.

Vi vill…

1) Bygga ett tak över läktaren.

Det har framförts som ett önskemål både från publik och idrottsklubbar som använder den stora planen för amerikansk fotboll, fotboll, bandy och skridskoåkning för allmänheten.

2) Renovera löparbanorna.

I och med att vi på vintrarna fryser is på planen innanför löparbanorna så slits löparbanorna hårt. Banorna behöver därför lite extra kontinuerligt underhåll för att kunna användas hela den isfria säsongen.

3) Renovera omklädningsrum m.m.

Bergshamra IP har några år på nacken och nu är det dags att göra ett omtag i de omklädningsrum, duschar och toaletter.

4) Skapa bättre utrymmen för idrottsklubbarna

Förutom omklädning, dusch och toalett behöver idrottsklubbar och lite andra biutrymmen. Plats för något litet kansli, förråd o.s.v. Detta är det ont om vid Bergshamra IP och vi vill att man tillskapar mer av sådana utrymmen.

5) Bygg en parkourbana eller annan spontanrörelse

Det finns ytor inom idrottsplatsen som kan användas för mer spontan rörelse – som inte behöver bokas i förväg via en idrottsklubb. Det kan till exempel vara en parkourbana.

6) Rusta upp utegymet

I direkt anslutning till idrottsplatsen finns ett enkelt utegym. Detta behöver rustas upp och kan eventuellt flyttas in på själva idrottsplatsen så att det blir utgångpunkt för dem som använder motionsspåren i området.

I detta arbete vill Liberalerna också…

  • Att idrottsplatsen miljösäkras så att inget av gummigranulatet i konstgräsplanerna lämnar idrottsplatsen. Här skall Solna stad ha en noll-vision.
  • Noga bevaka tillgänglighetsaspekterna. Alla Solnas idrottsanläggningar ska vara tillgänglig för alla och fungera både för idrottare och för publik med olika funktionsnedsättningar.
  • Se över de vägar till och från anläggningarna som barn och unga använder så att de är säkra. D.v.s. samma resonemang som i vårt påbörjade arbete med säkra skolvägar i Solna.
  • Förbättra möjligheten att ta sig med cykel till anläggningarna. Det inkluderar att man ordnar med cykelställ.

Se också Liberalernas vision för ett Idrottens Hus vid Solnahallen/Skytteholms IP.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Nej till att Solnabornas skattemedel ska gå till religiösa samfunds föreningsverksamhet

Så länge vi liberaler har inflytande över stadens bidrag till föreningslivet så är det inte aktuellt att Solnabornas skattemedel ska gå till religiösa samfunds verksamhet.
Det säger jag eftersom (KD) i förra veckan (i kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 7 juni 2018) föreslog att staden skulle öppna en dörr som länge har varit stängd här i Solna.
I vårt regelverk för stöd till föreningslivet står nämligen att man inte kan komma ifråga för att få bidrag ”om man är en förening som regelmässigt erhåller bidrag från religiösa samfund”. Med detta avses ”avknoppningar” från Svenska kyrkan eller från andra religiösa samfund som bedriver verksamhet i föreningsform.
Dessa föreningar har Svenska kyrkan eller något annat religiöst samfund som ska ta ansvar för att finansiera verksamheten.
Grunden för detta ställningstagande liknar det som också utesluter de politiska partiernas sidoförbund eller idrottsföreningarnas supporterklubbar.
Regelverket och (KD):s förslag finns att läsa i stadens diarium.
Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , | 1 kommentar

Nationaldagen 2018 & Solnas 75-årsjubileum

Nationaldagen börjar lida mot sitt slut.
Själv sitter jag hemma och tänker över dagen. Den blev bra, tycker jag.

Den dag som tidigare kallades ”Svenska flaggans dag” har gradvis uppgraderats till att också vara Sveriges nationaldag och en helgdag då de flesta har ledigt (om man inte är brandman i Salatrakten förstås…)

Vi som bor här i Sverige har med tiden också hittat former för hur man firar Sveriges nationaldag. Under en period kunde man nog bli betraktad som en udda typ med suspekta avsikter om man viftade för ivrigt med en svensk flagga. Nationalsången sjungs oftare än förr och när det händer så blir de där som står tysta allt färre.

I Solna har vi också hittat ett sätt att fira nationaldagen som väldigt många uppskattar. Sedan ett antal år tillbaka kommer Kungliga Operan till Hagaparken. ”Operan i Haga”. Operan satsar verkligen ”all in” för att ge nationaldagsfirarna i Hagaparken en fin upplevelse. Hovkapellet (= operans orkester) är på plats tillsammans med sångsolister, operakören, dansare och i ett par nummer även Solna Kulturskolas barnkör.
Kungliga Operan har ju som ett av sina uppdrag att nå ut till fler, bredare och nya publikgrupper. Ett bra sätt är ju att göra just så här. Bygga upp en utomhusscen, dra ut en massa proffsiga musiker, sångare och dansare till Solna och braka loss med en konsert som är avgiftsfri för allmänheten.
Vi kombinerar det med att vi delar ut Solna stads kultur- eller musikstipendier och folk strömmar till, fler och fler för vart år som går, för att ha en jättelik picknick på Pelousen – den stora skålformade gräsmattan nedanför Koppartälten i Hagaparken.
2018-06-06 13.28.28

Eget foto strax från scenen strax innan jag ska ut och hälsa publiken välkomna. Vartefter jag pratar så kommer allt fler och slår sig ner. När konserten börjar en halvtimme senare är det nog dubbelt så många på plats.

I år hade jag äran att för fjärde gången vara med och hålla i inramningen och dela ut stipendierna. Det är skräckinjagande att stå där med en mikrofon i handen och se alla dessa tusentals människor titta ner mot scenen. Men samtidigt roligt, angeläget och lite mindre pirrigt för varje gång.

Från Solna stads sida är vi väldigt glada och tacksamma för att Kungliga Operan kommer ut till Hagaparken på det här sättet år efter år. För någon halvår sedan undertecknade jag för stadens räkning ett avtal med Operan och Ståthållarämbetet som gör att vi kommer att se denna tradition fortsätta ytterligare några år. Till att börja med.
2018 års stipendiater presenterades för någon månad sedan vid en pressträff hos Solna Kulturskola.

2018 – 1943 = 75
Det betyder att Solna i år fyller 75 år som stad. Också det uppmärksammade vi genom det evenemang som arrangerades i Hagaparken den 6 juni. Stadens jubileum firas genom en rad aktiviteter genom hela jubileumsåret.
Solna75

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Varje fall av kränkande behandling i skolan är ett fall för mycket – men Solna ligger bra till

Liberalerna i Solna fick ansvar för förskola och skola efter valet 2014. Vi insåg tidigt att det här med mobbning och kränkningar som ibland inträffar i förskolor och skolor är något som man måste ta på allvar och ta tag i.
Mitt i Solna rapporterar om hur det ser ut runt om i länet. De gör också en särskild kommentar när det gäller Solnaoch konstaterar att det ser bättre ut här än på många andra håll och att vi ligger före många andra i arbetet mot mobbning och kränkningar i skolan.
ULR huvudingång

Ulriksdalsskolan är en av Solnas kommunala grundskolor. Invigd för några år sedan. 900 elever F-9. Foto: Pressbild från Solna stads hemsida

Detta är resultatet av ett målinriktat, strukturerat och uthålligt arbete hos Barn- och utbildningsförvaltningen som påbörjades redan för flera år sedan.
Det är bra att kommuner som ligger före (så som Solna gör på det här området) sprider kunskap och erfarenheter till andra kommuner där den här typen av anmälningar fortsätter att öka.
Citat ur artikeln, där Alessandra Wallman som är skol- och utbildningschef i Solna uttalar sig:

”Arbetet i Solna har lyfts som ett positivt exempel och representanter från kommunen sitter med i en expertgrupp.

– Nyligen var vi och föreläste på Skolinspektionen om hur vi arbetar med frågorna”

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar

Skapa ett ‘Idrottens Hus’ vid Solnahallen och rusta ‘Skyttan’!

Solna växer och för Liberalerna är det viktigt att så många barn och unga som möjligt får möjlighet att delta i idrott eller andra fritidsaktiviteter.

Fysisk aktivitet medför så många positiva saker. Man mår bättre och forskning har visat på tydliga samband mellan pulshöjande aktivitet och förbättrade kunskapsresultat i skolan.

Idrott i föreningsdriven verksamhet betyder också att man kommer in i ett socialt sammanhang och utvecklar stöttande nätverk. Dessutom kan ett livaktigt idrottsliv medverka till en bättre integration av nyanlända solnabor.

Därför vill Liberalerna ta ett helhetsgrepp över området där Solnahallen, Skytteholms IP och Skytteholmsparken finns.

Vi vill…

1) Bygga ut Solnahallen till ‘Idrottens Hus’ i Skytteholm.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

En idé är att ”Idrottens Hus” byggs öster om Solnahallen – åt det här hållet – så växer hallen ihop med Skytteholms IP på ett naturligt sätt.

Hallen kan utvecklas med multihallar för att tillgodose ett växande behov från en lång rad bollsporter och friidrott.

En utbyggnad kan med fördel göras söderut mot parken och österut så att anläggningen växer ihop med Skytteholms IP på granntomten.

2) Renovera Solnahallen.

Hallen har 35 år på nacken och är i behov av modernisering för att svara mot dagens krav från idrottsliv, skolor och publik.

3) Inrätta ett ”idrottskanslihotell” där idrottsföreningar kan hyra rum för sin administration.

Vissa sådana utrymmen finns redan idag i Solnahallen, men många idrottsklubbar får inte plats. I detta ska man också planera för förråds- och andra biutrymmen för idrottsföreningarna.

4) Modernisera Skytteholms IP.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Bakom mig längan med omklädningsrum som dels är i behov av renovering och dels är dåligt utnyttjande av marken som den nu ligger placerad. Ersätts med helt nya omklädningsrum!

Gör en översyn av omklädningsrum, duschar, läktare, press- och domarrum. Den länga med omklädningsrum som idag ligger närmast Max hamburgerrestaurang bör helt ersättas med en ny.

5) Bygga en isbana i Skytteholmsparken.

Vi tänker en isbana för allmänheten med utlåning av skridskor, belysning och musik. Tänk Kungsträdgården!

6) Stärka sambandet mellan ‘Idrottens Hus’, Solnahallen, Idrottsplatsen och Skytteholmsparken.

Vi vill ta tillvara de anläggningar som finns i området (parcour, utegym, Solna Ungdomscafé, amfiteater, Skytteholmsparkens fritidsklubb och fritidsgård, plaskis, lekpark, …) på ett bättre sätt och är övertygade om att man kan förstärka känslan av en ”stadspark” och stimulera mer till spontan rörelse.

I detta arbete vill Liberalerna också…

  • Att idrottsplatsen miljösäkras så att inget av gummigranulatet i konstgräsplanerna lämnar idrottsplatsen. Här skall Solna stad ha en noll-vision.
  • Noga bevaka tillgänglighetsaspekterna. Både ‘Idrottens Hus’ och Skytteholms IP ska vara tillgänglig för alla och fungera både för idrottare och för publik med olika funktionsnedsättningar.
  • Se över de vägar till och från anläggningarna som barn och unga använder så att de är säkra. D.v.s. samma resonemang som i vårt påbörjade arbete med säkra skolvägar i Solna.
  • Förbättra möjligheten att ta sig med cykel till anläggningarna. Det inkluderar att man ordnar med cykelställ.

Några ord om stadsutveckling och finansering också

Vi brukar ju kritisera oppositionspartier när de för fram förslag utan att också berätta hur de vill få fram pengar till sina satsningar. Vi ska inte slarva själva. Ovanstående satsning kräver stora investeringar.

Liberalerna vill att man passar på att se över stadsmiljö och bebyggelse på södra sidan av Frösundaleden mellan Ankdammsgatan och Huvudstagatan.

Med samma typ av 3-dimensionell fastighetsbildning som vi använde oss av vid den nya simhallen kan vi ”sälja lufthavet” ovanför kommunal mark och därigenom finansiera stora delar av stadens investeringar – i stället för att skicka hela notan till skattebetalarna.

Samtidigt förbättrar man markanvändningen och stadsmiljön längs en sträcka som idag upptas av en märklig parallellgata och parkeringsplatser. Det går att ordna bättre och snyggare.

Jämför gärna upplägget för simhallen.

PS: Idéerna till detta kommer till stora delar från idrottslivet själva. De har genom sin paraplyorganisation Solna SAM fört fram liknande tankar liksom enskilda klubbar som jag har varit i kontakt med.

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , , , , , , , , , , , | 5 kommentarer

”Fotbollskontraktet” – ett märkligt kontrakt

Nu när vi i den styrande Alliansen har fattat beslut om att bygga 3 nya fotbollsplaner kom jag återigen att tänka på det där märkliga ”fotbollskontraktet” som Socialdemokraterna här i Solna ingick med några företrädare för idrottslivet. Jag läste om det i en av lokaltidningarna.
 
(S) lovade alltså att bygga 5 nya fotbollsplaner – om de vinner valet 2018. Det gjorde de genom det s.k. ”fotbollskontraktet”.
 
Man frågar sig vari motprestationen från de andra avtalsparterna består?
 
Är det ett kontrakt så bör väl rimligen Vasalunds IF, AIK, Råsunda IS och Stockholms Fotbollförbund ha gjort något åtagande å sin sida. Eller?
 
Kanske har de lovat att värva röster till (S)?
 
Fotnot 1: 3 av de 5 utlovade fotbollsplanerna har Alliansen redan fattat beslut om att bygga. Utan att solnaborna behöver rösta fram ett (S)-styre och vänta på beslut till nästa mandatperiod. Fler fotbollsplaner kommer.
 
Fotnot 2: Artikeln i lokaltidningen Vi i Solna som rapporterar om ”fotbollskontraktet” låter bli att redovisa att också Chengis Rehman (på bild) är aktiv (S)-politiker. Han sitter till och med i Kultur- och fritidsnämnden (som ansvarar för bl.a. stadens idrottsanläggningar).
 
Han ingår kontrakt med sig själv då, eller?
Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , , , , , | Lämna en kommentar