SOLNALIBERALERNA: Behåll det omtyckta och speciella gymet i Vasalundshallen!

Den 31 maj stänger Vasalundshallens gym.

Vi förstår att det måste hållas stängt under en period då man ska bygga om Vasalundshallen för andra idrottsändamål. Men vi tycker att kommunen ska uppmärksamma att det gym som är inrymt i lokalerna är speciellt och att besökarna inte med lätthet kan hitta andra alternativ som fungerar lika bra.

I april lämnade därför Marianne Damström Gereben (L), som är 2:a vice ordförande och vår gruppledare i kultur- och fritidsnämnden, in ett nämndinitiativ där vi föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att åtminstone UNDERSÖKA vad det finns för möjligheter.

Vi ser med spänning fram emot ett svar. I dagsläget har vi inte fått någon reaktion från det rödgröna styret.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

SOLNALIBERALERNA: Vi föreslår utökad rätt till förskola under sommarloven 

I förskolenämnden togs (den 4 april i år) upp ett ärende där förvaltningen (i praktiken det nya rödgröna styret) föreslog att man skulle öka tillgången till förskola under skolloven för barn vars föräldrar är föräldralediga med andra barn och för förskolebarn vars föräldrar är arbetslösa.

Förslaget från det rödgröna styret innebar att man för dessa förskolebarn ökar antalet timmar från 15 till 30 timmar per vecka. Under skolloven alltså – under terminerna hade de redan 30 timmar. Från Liberalernas sida tyckte vi att detta var bra och vår gruppledare i förskolenämnden Sukrî Demir (L) röstade för förslaget.

Men … av någon outgrundlig anledning gjorde det rödgröna styret ett undantag för sommarlovet. Där var förslaget att det fortsatt skulle vara 15 timmar som gäller.

Sukrî Demir lade därför ett tilläggsyrkande i nämnden när det här beslutet skulle fattas.

(Ett tilläggsyrkande innebär att man röstar för det framlagda förslaget men att man därutöver vill göra ett tillägg. Vårt tillägg handlade alltså om att också sommarlovet skulle räknas som lov.)

Tyvärr avslogs vårt tilläggsyrkande.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

SOLNALIBERALERNA: Varför stänga Cykelskolan som var så omtyckt och framgångsrik?

I den förra mandatperioden etablerade Solnas skolor ett samarbete med en förening som kom ut till skolorna och lärde skolbarn i förskoleklass att cykla. Pedagogiken och metoden är omvittnat framgångsrik och för många barn blir det här det tillfälle då man knäcker ”cykelkoden”.

Tidigare i år fick vi veta att det här samarbetet ska avbrytas. I skolnämnden har inget politiskt beslut fattats om saken, men man måste anta att den nya politiska ledningen har varit införstådd med att samarbetet med Cykelskolan avbryts.

Den 3 april lämnade vår gruppledare i skolnämnden, Marcus Willershausen (L) in en interpellation till skolnämndens ordförande om detta. Nu har ett skriftligt svar kommit och en vecka ska saken debatteras i kommunfullmäktige.

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar

SOLNALIBERALERNA: Föreslår öppna nämndsammanträden i flera nämnder

Solnas politiska nämnder har möjlighet att låta sammanträdena vara öppna för allmänheten. Det skulle innebära att allmänheten har möjlighet att vara med som åhörare på samma sätt om man har när kommunfullmäktige sammanträder.

Vi tycker att öppna nämndsammanträden skulle vara ett bra sätt att göra Solnapolitiken mer transparent. De medborgare som funderar på att engagera sig politiskt skulle på det sättet få en inblick i en del av vad det innebär att ha uppdrag i en politisk nämnd.

Ett annat skäl är att oppositionen kan skapa offentlig uppmärksamhet runt politiska förslag utan att ta dem till kommunfullmäktige (som annars är den enda politiska arena som medborgare och media bevakar eller har insyn i).

Solnaliberalerna har därför för avsikt att lämna in nämndinitiativ i de nämnder där vi tycker att det här kunde vara lämpligt:

 • Förskolenämnden – redan inlämnat av Sukrî Demir (L) 2023-05-09 – bereds nu i förvaltningen.
 • Tekniska nämnden – redan inlämnat av Peter Edholm (L) 2023-05-17 – bereds nu i förvaltningen.
 • Omvårdnadsnämnden – planeras lämnas in 2023-05-23.
 • Kompetensnämnden – planeras lämnas in 2023-05-30.
 • Skolnämnden – planeras lämnas in 2023-06-01.
 • Miljö- och hälsoskyddsnämnden – planeras lämnas in 2023-06-07.
 • Kultur- och fritidsnämnden – planeras lämnas in 2023-06-08.

Vi ser med spänning fram emot hur de här initiativen tas emot. Ännu har vi inte hört någon reaktion – vare sig positiv eller negativ – från förvaltningarna eller från det politiska styret.

Här ett exempel på ett av dessa nämndinitiativ (som är likalydande).

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , | 2 kommentarer

Skamlös stöld av Sara Kukka-Salam (S)

Det här blogginlägget avslutas med en fråga till kommunstyrelsens ordförande:

Skäms du inte Sara Kukka-Salam (S)?

Men först en kronologisk redogörelse för vad som hände under de 80 timmar som följde efter att Loreen i lördags kväll/natt vann Eurovision Song Contest (ESC) 2023.

Natten mellan lördag och söndag
Loreen vann och då stod det klart att ESC 2024 kommer att äga rum någonstans i Sverige.

Söndag
På söndagen krokade jag arm med min partikollega Jan Jönsson (L) som är Liberalernas ledande politiker i Stockholms stadshus. Eller – det var väl snarare han som krokade arm med mig eftersom han redan mitt i natten började agera och ta initiativ.

Den idé som tog form var att våra båda städer GEMENSAMT borde räcka upp handen och verka för att vi kan stå som värdar för ESC 2024.

Stockholm och Solna har ju samarbetat förr när Friends Arena i Solna har använts och Stockholm har bidragit med en massa andra saker som ska till vid ett så pass stort evenemang som ESC är.

Måndag på dagen
Idén om att Solna och Stockholm ska göra det här tillsammans skrev jag ner i ett nämndinitiativ som jag skickade till kommunstyrelsen inför det sammanträde vi skulle ha på måndag kväll. Själva kärnan i förslaget löd så här:

I samma veva kontaktade jag lokaltidningen Mitt i Solna för att berätta om den här idén och om mitt nämndinitiativ. Då visade det sig att kommunstyrelsens ordförande Sara Kukka-Salam (S) redan hade svarat på en fråga från Mitt i Solna om detta och då lät det så här:

Notera att Sara Kukka-Salam (S) här säger att hon ”hoppas” och att ”inga formella diskussioner tagits upp ännu”. Och inte ett ord om samarbete med Stockholm eller andra kommuner.

Måndag kväll
I kommunstyrelsens sammanträde togs mitt nämndinitiativ upp till behandling. Hela kommunstyrelsen hade då haft tillgång till mitt förslag i 6 timmar så man kan knappast ha blivit överrumplade. Mitt förslag var ju dessutom refererat i samma artikel om Sara Kukka-Salams vaga uttalande.

Eftersom vi alla var positiva till att få ESC till Solna så förväntade jag mig att den S-ledda majoriteten skulle bifalla förslaget. Men då hände det märkliga att det rödgröna styret föreslog att mitt nämndinitiativ skulle ”anses vara besvarat” med motiveringen att stadsledningsförvaltningen redan höll på att jobba med saken. Det pågick alltså, och då menade de att det inte fanns någon anledning att bifalla förslaget. Men nyss fick man ett helt annat intryck i lokaltidningen. Nämligen att det inte pågick.

Nåja. Bifall eller besvarat. Kanske är det inte det viktigaste i världen. Men jag betonade särskilt att poängen med mitt förslag var att Solna inte skulle gå ensamma i detta utan göra det tillsammans med Stockholm och eventuellt andra kommuner.

Onsdag morgon
Här avslöjades den. Stölden. Stöldgodset är fullt synligt i ett pressmeddelande som det S-ledda Solna staden skickade ut. Ingressen låter så här:

Lät det bekant?

Jämför mitt nämndinitiativ från måndag kväll (det som den S-ledda majoriteten ratade) med pressmeddelandet som sändes ut på onsdag morgon:

Skäms du inte Sara Kukka-Salam (S)?

Dessutom stämmer det inte att kommunstyrelsen den 15 maj fattade beslut om detta, som det står i pressmeddelandet. Om ni hade bifallit mitt nämndinitiativ – ja, då hade vi fattat beslut om att gå den här vägen. Nu är det här i stället något som sker under täcket.

Det är ju faktiskt anmärkningsvärt att kommunen drar igång en sådan här sak utan föregående beslut i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen fattar ibland beslut i frågor som är av betydligt mindre betydelse än denna.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Ifrågasatta konståkningstränare tränar utan den ”barnombudsman på isen” som både Svenska Konståkningsförbundet och kommunen har ställt krav på

I mars 2022 beslutade Svenska Konståkningsförbundet att de båda ifrågasatta elittränarna i föreningen Solna Konståkning inte skulle lämnas ensamma med åkarna vid träning, tävling eller lägerverksamhet. Helt i linje med vad en extern utredare hade föreslagit bestämdes att det ska finnas en s.k. ”barnombudsman på isen” närvarande när de ifrågasatta tränarna tränar sina åkare. ”Barnombudsman på isen” ska vara en person som åkarna vet att de kan vända sig till, som inte är lierad med tränarna och som inte heller står i beroendeställning till dem.

Det var klokt. Det gjorde mig hoppfull.

Snabbspolar man 11 månader framåt (till februari 2023) så uppdagades i SVT Uppdrag Granskning att det inte fanns någon ”barnombudsman på isen” vid det tillfälle då de besökte ishallen. Senare har det framkommit att ”barnombudsman på isen” inte har förekommit en enda gång på det sätt det var tänkt. Det är en uppgift som verifierats av en tidigare styrelseledamot som numera inte sitter kvar i styrelsen.

När jag hörde detta ringde varningsklockorna så att det dånade.

I måndags ställde min partikollega Marianne Damström Gereben (L) en s.k. ”enkel fråga” i kommunfullmäktige. Den ställdes till Sandra Lindström (V) som är ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

(En ”enkel fråga” skickas in skriftligt inför sammanträdet varefter frågeställaren och den som besvarar frågan har en kort debatt i fullmäktige.)

Peter Edholm (L) och Marianne Damström Gereben (L) i kommunfullmäktige igår

Frågan löd så här:

Vad avser kultur- och fritidsnämnden göra när vi nu har kännedom om att träning av barn och unga i de ifrågasatta träningsmiljöerna har fortsatt helt utan närvaro av en ”ombudsman på isen” och när vi dessutom har sett att effekten av att vattna ur Liberalernas nämndinitiativ blev att detta har fortsatt också efter nämndens beslut?

Svaret från Sandra Lindström (V) var minst sagt oroande. Bedöm själva. Spola fram till minut 34 i videoinspelningen från fullmäktigesammanträdet!

Själv tycker jag att Sandras svar gjorde det tydligt att stadens nya rödgröna styre inte tar frågan på allvar:

 • De vattnade ur det förslag till beslut som Liberalerna presenterade i kultur- och fritidsnämnden i februari i år.
 • Snart har de låtit ytterligare 6 veckor passera utan gå att kravet på ”barnombudsman på isen” har införts.
 • Ordförande kunde inte heller säga om och när kravet kommer att införas.
 • Slutligen menade hon att den här frågan inte ska diskuteras i det öppna forum om kommunfullmäktige är, utan i mer slutna rum.

Fortsättning följer när vi om 8 veckor hoppas få svar på en interpellation från Liberalerna i samma ämne. Liberalernas löfte till barn, unga och vårdnadshavare är att vi inte kommer att släppa den här frågan.

Relaterade dokument:

Publicerat i Föreningsbidrag, Idrott, Konståkning, Solna | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Mediarapportering om konståkningens missförhållanden

Nedan länkar till en del av den mediarapportering som förekommit med anledning av den ständigt ifrågasatta träningsmiljön hos bland andra Föreningen Solna Konståkning.

(Senast överst.)

Sportnytts huvudsändning (konståkningen och min medverkan vid 6:16)
SVT Sportnytt, 28 februari 2023

Kommunen skärper kraven på Solna konståkning
DN Sport, 28 februari 2023

Efter UG:s avslöjande – Solna kommun kräver åkarombud
SVT Sport, 28 februari 2023.

Är de naiva, medvetet oförstående, eller rent av korkade?
DN Sport, Krönika av Johan Croneman, 18 februari 2023. 

Få föräldrar vet om idrottens grundproblem
DN Sport, Krönika av Johan Esk, 16 februari 2023. 

Aldrig mer elit (konståkningen vid 31:30, min medverkan vid 40:29)
SVT Uppdrag Granskning, 15 februari 2023

Kritiserad konståkningsklubb utreds igen – Solna kommun kan dra in halltider och bidrag
DN Sport, 2 mars 2022

Nattsvart bild av svensk konståkning i extern utredning: ”Tränare utsätter åkare för emotionella övergrepp”
DN Sport, 5 juni 2020

Kritiserad konståkningstränare frias av RIN
DN Sport, 1 juni 2020

Kritiserad konståkningstränare fälls för vikthets och psykisk misshandel
DN Sport, 6 mars 2020

Konståkningsförbundet tillsätter extern utredning efter larm från åkare
DN Sport, 24 september 2019

Konståkare anklagar toppklubb för vikthets
DN Sport, 20 september 2019

Publicerat i Idrott, Konståkning, Solna | Lämna en kommentar

Liberalerna i Solna fick med sig övriga partier: Kommunen kräver ”barnombudsman på isen” för att ifrågasatt verksamhet ska få tillgång till ishallarna!

Nu har protokollet från torsdagens sammanträde i kultur- och fritidsnämnden justerats och blivit offentligt.

Beslutet

Nämndens beslut var inte helt i linje med Liberalernas förslag. Liberalerna hade, med vårt förslag, velat gå längre.

Utdrag ur protokoll från kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2023-02-23.

Jag är ändå glad över beslutet och min förhoppning är dels att det bidrar till bättring här i Solna och dels att det visar för politiker och tjänstemän i andra kommuner att det går an också för en kommun att kliva in och vidta åtgärder i allvarliga fall när idrottslivet visar sig vara oförmögna att göra det som måste göras.

Men när jag läser protokollet och det beslut som faktiskt fattades så blir jag samtidigt lite besviken. Den nya majoriteten här i Solna (S, V, C, MP) valde alltså att lägga ett ”motförslag” som var en urvattnad version av Liberalernas förslag. Till slut var det bara Liberalernas ledamot, Anne Utter, som röstade för Liberalernas mer långtgående förslag.

Skillnaden mellan Liberalernas förslag och det faktiska beslutet

 1. Vår formulering ”tvingande villkor” togs bort.

  Jag förutsätter att detta inte öppnar för att föreningen tillåts genomföra träning, tävling eller läger på sådant sätt att de ifrågasatta tränarna är ensamma med barnen i ishallen.

 2. Vår formulering ”med omedelbar verkan” plockades bort.

  Jag hoppas att detta inte medför att förvaltningen nu väntar alltför länge med åtgärd.

 3. Vår formulering om att barnombudsmannen ”ska vara en person med tydligt uppdrag att se till barnens bästa och som inte får ha koppling till eller liera sig med tränarna” togs bort.

  Varför förstår jag inte. Det var den externa utredaren som formulerade detta (som jag kopierat rakt av) och det ingick också i SKF:s beslut för snart ett år sedan.

  Föreningens styrelse utsåg tidigare ett eller flera ”åkarombud”. Den eller de personerna accepterades inte av tränarna och då tänker jag att föreningens styrelse måste ha hamnat rätt. Att utse någon som tränarna lindar runt sitt lillfinger inger bara falsk trygghet.

 4. Vår formulering om att villkoret gäller ”även för åkare som inte är bosatta i Solna och för åkare i landslaget” togs bort.

  Det var konstigt. Den förklaring som gavs när SVT Uppdrag Granskning besökte ishallen, och då upptäckte att det inte fanns något åkarombud på plats, var att kravet på åkarombud inte gällde för landslagsåkare. Om föreningen är av den åsikten så anser jag att det är felaktigt.

 5. Vår formulering om att villkoret gäller ”både vid träning, tävling och lägerverksamhet” togs bort.

  Jag undrar varför. Vi står inför en sommarsäsong då det planeras för lägerverksamhet.

Exakt hur beslutet kommer att verkställas är nu upp till förvaltningens tjänstemän. Vi kommer att följa det arbetet med stort intresse.

Vad ledde fram till nämndinitiativet?

När jag fick veta att de ifrågasatta konståkningstränarna här i Solna vägrade att ha en ”barnombudsman på isen” när de tränar åkare på elitnivå så ringde varningsklockorna så att det dånade i mitt huvud. Det borde dåna i huvudet på alla som hör talas om detta.

Utifrån vad jag upplevt och fått höra har följande hänt (i tur och ordning):

 1. Det kom (2021) uppgifter om missförhållanden och det gjordes upprepade visselblåsningar.
 2. Svenska Konståkningsförbundet (SKF) tillsatte en extern utredning.
 3. Utredaren föreslog att tränarna inte ska lämnas ensamma med barnen när man tränar på elitnivå.
 4. SKF tog fasta på förslaget och beslutade (den 10 mars 2022) om en ”barnombudsman på isen”.
 5. Föreningen utsåg åtminstone en person som man kallade ”åkarombud” för att uppfylla kravet.
 6. Tränarna kände sig ”övervakade” och vägrade ha åkarombud närvarande vid träning.
 7. Föreningen gav med sig och lät tränarna få sin vilja igenom.
 8. Styrelsens ordförande avgick tillsammans med halva styrelsen.
  (Möjligen kom punkt 8 före punkt 7.)
 9. Ingen informerade kommunen om att man genomförde träning utan åkarombud.
 10. Jag informerades via omvägar flera veckor senare.
 11. Det brann i huvudet på mig.
 12. Vi skrev ett förslag som Liberalerna lämnade in som ett nämndinitiativ till ansvarig nämnd i nästkommande sammanträde.
 13. Beslut fattas baserat på Liberalernas förslag – även om Liberalerna hade velat gå längre.
 14. Här står vi nu.


Läs andra blogginlägg som jag skrivit om konståkningen.

Publicerat i Föreningsbidrag, Idrott, Konståkning, Solna | Märkt , | 1 kommentar

Liberalerna kräver att ”barnombudsman” finns på isen

Den 10 mars 2022 beslutade Svenska Konståkningsförbundets förbundsstyrelse (nedan ”förbundet”) att Föreningen Solna Konståkning (nedan ”föreningen”) skulle vidta ett antal åtgärder. Åtgärderna stämde väl överens med de förslag som en extern utredare någon vecka dessförinnan hade presenterat för föreningen, förbundet, Solna stad, Riksidrottsförbundets idrottsombudsman med flera.

En av de beslutade åtgärderna var att föreningen i sin elitverksamhet skulle ha en ”barnombudsman på isen”.

Utdrag ur det beslut som Svenska Konståkningsförbundet fattade den 10 mars 2022.
Utdrag ur bilaga till Svenska Konståkningsförbundets beslut.
I denna bilaga finns bland annat den externa utredarens förslag till åtgärder.

På flera olika sätt har vi nu nåtts av uppgifter om att denna ”barnombudsman på isen” inte finns på plats i ishallen när de aktuella grupperna tränar. Dels har det framkommit i SVT Uppdrag Granskning (den 15 februari 2023) och dels har det framkommit när jag helt enkelt har ringt upp både nuvarande och tidigare styrelseledamöter.

Anmärkningsvärt i sammanhanget är att föreningen inte har informerat vare sig kommunens tjänstemän eller oss kommunpolitiker om att de har gjort detta avsteg från förbundets beslut.

Med anledning av detta agerar vi nu från Liberalernas sida i den här frågan.

Igår väckte vår tjänstgörande ledamot i kultur- och fritidsnämnden (Anne Utter) ett s.k. nämndinitiativ. (Det är ungefär som en motion till kommunfullmäktige eller till en förenings årsmöte). Liberalernas förslag till beslut var enkelt:

Utdrag ur nämndinitiativ väckt av Liberalernas ledamot
i kultur- och fritidsnämnden den 23 februari 2023.

De krav Liberalerna nu vill att kommunen ska ställa på föreningen är inte mer långtgående än de krav som förbundet ställde på föreningen för ett knappt år sedan.

Vilket beslutet blev när kultur- och fritidsnämnden avgjorde frågan igår kväll vet inte vi förrän ett justerat protokoll blir offentligt på måndag.

Jag väntar med spänning men litar på att nämnden under ledning av min efterträdare, Sandra Lindström, har fattat ett klokt beslut.

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , | 1 kommentar

”Återfallshjulet”

Jag har länge haft en känsla av att elitsatsande idrottsklubbar ibland verkar sitta fast i ett återkommande mönster. Igår kväll skrev jag, mer konkret, ner hur jag uppfattar de olika faserna i det här mönstret, och nu gjorde jag den här illustrationen för att åskådliggöra det hela.

Kommentera gärna om det här är något som ni känner igen eller om ni anser att det är helt uppåt väggarna som generell beskrivning av vad det är som pågår på sina håll.

Notera att jag inte anser att alla idrottsklubbar i alla idrotter sitter fast i detta. Det gäller endast elitnivå och endast i vissa enskilda klubbar.

Mycket tror jag att det beror på tränarna som engageras i respektive klubb.

Klicka på bilden för att se den i större format.
Publicerat i Idrott, Konståkning, Solna | Märkt , , , , | Lämna en kommentar