Ridverksamheten i Huvudsta

Det har uppstått frågor om hur det planerade utegymet vid Huvudsta strand påverkar verksamheten för Hufvudsta ridskola.

Som politiskt ansvarig för både stadens idrottsanläggningar och för stadens stöd till föreningslivet (där Hufvudsta ridskola berörs dubbelt) vill jag poängtera följande:

  1. Solna stad ser långsiktigt positivt på Hufvudsta ridskolas verksamhet. Ridskolan fyller en viktig funktion i stadens utbud av fritidsaktiviteter för Solnas barn och unga och den ska naturligtvis ha rimliga förutsättningar för sin verksamhet.
  2. Jag är också positivt inställd till det utegym som är på väg att etableras i samma område. Det gör Solna stad i samarbete med Generation Pep och Fabege. Detta är ett viktigt tillskott i det utbud staden vill tillhandahålla för att folk ska kunna röra på sig mer.
  3. När det gäller dragning av ridspår så ska vi självklart ordna det så att båda verksamheterna samsas. Det gäller för övrigt också andra intressen som finns i samma område. Där finns Augustendals 4H-gård, en uppskattad pulkabacke, en lekpark och dessutom gång-, cykel och biltrafik.

I en storstadsregion blir det ofta trångt om utrymmet, och Huvudsta strand är inget undantag. I den fortsatta planeringen av hur området ska utnyttjas kommer man självklart att ta hänsyn till och väga samman allas intressen.

Redan förra veckan samlades representanter för kultur- och fritidsförvaltningen, tekniska förvaltningen och ridklubben för att se på hur man kan planera detta bra. Denna vecka samlas man igen för att diskutera vidare.

Jag är säker på att det här kommer att lösa sig på ett bra sätt.

Edit kvällen 25/2:

För att skaffa mig en egen bild av det hela så deltog jag idag i ett möte mellan förvaltning och ridverksamheten där vi tittade på olika alternativ och detaljer i lösningen när man nu behöver flytta på ridvägen som leder från stallet åt sydost och österut.

Det kommer att lösa sig bra.

Mötet hade faktiskt mer fokus på gårdagens fruktansvärda händelse där en ryttare till häst blev attackerad av två hundar. Hundarna skrämde och bet hästen som slängde av ryttaren och skenade längs gång- och cykelvägar och nerför trappor tillbaka till stallet där den till slut kunde fångas in.

Den händelsen oroar ridverksamheten mer än om man måste flytta en ridväg till ett läge som på vissa sätt faktiskt är bättre än det nuvarande.

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , | 1 kommentar

Paus från Facebook-forumet Solnapolitik

Edit 2019-02-26:

Jag protesterade (se nedan) mot administratörernas behandling av Martin Marmgren (MP) och har, som markering, under tre månader avstått från att delta i forumets diskussioner  Under den tiden har ingen av administratörerna velat diskutera saken; Martin har inte släppts in i forumet igen och jag har kritiserats för och pikats att jag inte deltar i diskussioner eller svarar på frågor i forumet.

Idag biter jag i det sura äpplet och återvänder. Forumet är viktigt för många Solnabor. Det fyller en viktig funktion för att vi ska få ett spänstigt demokratiska samtal om saker och ting här i Solna.

När jag nu återvalts som kommunalråd (på deltid) och ordförande för kultur- och fritidsnämnden så är det rimligt att jag åter deltar i dialogerna i forumet.

————————–

I november 2018 uteslöts Martin Marmgren (som sitter i Solnas kommunfullmäktige för Miljöpartiet) från forumet. Jag har hört både Martins och administratörens redogörelser för bakgrunden och anser att det var helt fel att utesluta Martin.

Uteslutningen av Martin Marmgren gör att jag tappar lusten att delta i forumet. Jag gör därför tillsvidare en paus.

Om jag taggas i forumet för att man vill ha besked från mig eller om en diskussion rör det politikområde som jag ansvarar för (kultur & fritid), så länkar jag hit till detta inlägg och tar gärna diskussionen i annat forum. Mig når man enkelt. Se fliken ”Kontakt” i menyn ovan.

(Edit: Om forumets medlemmar tycker att deltagandet från styrande politiker avtagit på senare tid så kan det säkert stämma. Många av dem har, liksom jag, noterat uteslutningen av Martin och däri ligger mycket av förklaringen.)


Till saken hör att jag skrev ett inlägg i forumet om uteslutningen av Martin. Mitt inlägg (något förkortat):

ORIMLIGT AGERANDE NÄR ADMIN UTESLÖT MARTIN MARMGREN UR DETTA FORUM

[…]

Den 10 november startade en av administratörerna en (enligt mig märklig) tråd för att diskutera om det var så att Bergshamraskolan ”accepterar elevers regelbundna frånvaro i ett enskilt fall eller rent generellt”.

Frågeställningen tog utgångspunkt i det faktum att en elev blivit medialt uppmärksammad för att ”skolstrejka för klimatet” och var regelbundet frånvarande från skolan.

Tråden finns här: https://www.facebook.com/groups/solnakf/permalink/1016476961846846/

(Notera: Det kom att visa sig att eleven i fråga inte alls går på Bergshamraskolan.)

Administratören namngav inte eleven i fråga i sin trådstart, men kunde lika gärna ha gjort det. Han refererade nämligen till rapportering i SVT som gjorde att alla och envar visste vem det handlade om. Elevens ”skolstrejk för klimatet” var ju redan känd land och rike runt och till och med uppmärksammad utanför Sveriges gränser. En enkel googling efter ord som ”skolstrejk klimat” ger genast träffar på ett stort antal artiklar som beskriver både eleven och strejken.

Administratören tyckte trots detta att det var olämpligt att skriva ut elevens namn i tråden, och beordrade Martin att ta bort den kommentaren. Martin pekade på det orimliga i detta krav – eftersom administratören själv, i sin trådstart, hade gjort sådana referenser att det var fullständigt kristallklart vem det var som avsågs. Eleven har ju låtit sig intervjuas, fotograferas och namnges i en lång rad artiklar och inslag i rikstäckande och internationella media.

Resultatet av detta blev dels att administratören tog bort Martins båda kommentarer och dels att han slängde ut Martin ur formet.

DETTA TYCKER JAG ÄR OACCEPTABELT OCH MYCKET OLYCKLIGT.

Martin Marmgren känner jag, efter att ha haft honom som bänkgranne i fullmäktigesalen, som en omdömesgill, skarpsynt, balanserad och påläst fullmäktigeledamot. Att han skulle uteslutas är oerhört märkligt. Särskilt med tanke på de stolligheter som flera andra debattörer har uppvisat i forumet – utan att de för den skull har blivit uteslutna.

En otäck tanke är att uteslutningen skulle bero på att Martins parti (MP) nyligen ”bytte sida”. (MP) gick ju över från den rödgröna oppositionen (där administratörerna har sin hemvist) till att i stället, tillsammans med Alliansen, ingå i ett blågrönt styre här i Solna.

Kan det vara så att administratörerna, som själva är aktiva i (S) och (V), på det här sättet ”bestraffar” Martin Marmgren och (MP) för detta tilltag?

Jag gissar att Martin inte är så intresserad av att delta i detta forum längre, men det vore ändå snyggt av administratörerna att förklara sig och kanske försöka reparera sitt misstag.

Emotser med spänning svar från admin.

[…]

Men det inlägget ville administratörerna inte släppa igenom. Admin meddelade i privat meddelande till mig att

”Vad slutligen gäller forumet som sådant, är vi ingen demokratisk politisk församling där vi har allmänna diskussioner om vilka forumregler som råder. Alla som vill är välkomna att […] framföra sina synpunkter till oss, men vi som sköter det gör det på det sätt vi finner lämpligast. Och ingen är tvingad att vara med.”

När jag ändå sade att jag tyckte att admin hade varit för snara att utesluta Martin så fick jag som svar att

”Vad gäller skälet till att han stängdes av, berodde det inte på att han nämnde [elevens] namn. Det gjorde flera i forumet.

Det som däremot skedde var att jag sade åt honom att ta bort hennes namn (jag kunde inte ta bort namnet genom att redigera i hans text). Han svarade oerhört tydligt att han inte tänkte göra det.

Den forummedlem som skriver att han eller hon vägrar att följa en tillsägelse från oss, får räkna med att bli avstängd.”

[…]

”Ingen behöver gilla det vi ibland bestämmer om, men du har väl förstått att vi inte tolererar att forummedlemmar struntar i att göra som vi säger?”

[…]

”Han kan säkert vara en jättebra forummedlem. Det säger jag ingenting om.

Personligen är det viktiga att han godtar att inte säga emot tillsägelser om att ta bort elelr redigera inlägg om [admin] säger åt honom att göra det.”

Jag tycker att en uteslutning inte på något sätt står i rimlig proportion till Martin Marmgrens ”regelbrott”.

Publicerat i Uncategorized | 7 kommentarer

BLÅGRÖNT STYRE I SOLNA

Idag har de fyra allianspartierna och Miljöpartiet undertecknat en avsiktsförklaring som innebär att vi tänker oss att gemensamt styra Solna under den kommande mandatperioden.

Själv tycker jag att det här är bra. Riktigt bra!

Alliansen+MP

Foto: Mostphotos

M+L+MP+C+KD har 19+5+5+4+2 = 35 mandat vilket med god marginal ger majoritet i kommunfullmäktige, där S+V samlar 21 mandat och SD har 5. Med en sådan majoritet kan vi säkerställa att den gemensamt utstakade politiken också kan genomföras.

Jag har länge sett positivt på blocköverskridande lösningar och samarbeten och jag har personligen alltid varit beredd att ansluta mig till goda idéer, även när de har haft sitt ursprung hos ett oppositionsparti.

Lägger man vårt (Liberalernas) och Miljöpartiets handlingsprogram för lokalpolitiken i Solna bredvid varandra ser man flera likheter. Ofta vill vi samma sak. Det gäller i frågor som rör stadsbyggnad, vatten-, luft- och bullerfrågor, jämställdhet, likabehandling och flera andra områden.

Från liberalernas sida önskar vi gärna Miljöpartiet välkomna in i ett blågrönt 5-partistyre i Solna!
/Peter Edholm (L)
Kultur- och fritidskommunalråd i Solna
0707-372008

Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar

Utveckla Bergshamra IP

För Liberalerna är det viktigt att så många barn och unga som möjligt får möjlighet att delta i idrott eller andra fritidsaktiviteter.

Sara Stjärne (L) och Peter Edholm (L). Båda kandididerar för Liberalerna i kommunvalet i Solna. Sara boende i Bergshamra.

Fysisk aktivitet medför så många positiva saker. Man mår bättre och forskning har visat på tydliga samband mellan pulshöjande aktivitet och förbättrade kunskapsresultat i skolan.

Idrott i föreningsdriven verksamhet betyder också att man kommer in i ett socialt sammanhang och utvecklar stöttande nätverk. Dessutom kan ett livaktigt idrottsliv medverka till en bättre integration av nyanlända solnabor.

Våra idrottsanläggningar ska därför vara moderna och ändamålsenliga och nu vill Liberalerna lägga lite extra kärlek på Bergshamra IP. Det är en pärla bland länets idrottsplatser, och med ganska små medel kan den göras mer attraktiv och locka fler till både spontant och organiserad fysisk rörelse.

Vi vill…

1) Bygga ett tak över läktaren.

Det har framförts som ett önskemål både från publik och idrottsklubbar som använder den stora planen för amerikansk fotboll, fotboll, bandy och skridskoåkning för allmänheten.

2) Renovera löparbanorna.

I och med att vi på vintrarna fryser is på planen innanför löparbanorna så slits löparbanorna hårt. Banorna behöver därför lite extra kontinuerligt underhåll för att kunna användas hela den isfria säsongen.

3) Renovera omklädningsrum m.m.

Bergshamra IP har några år på nacken och nu är det dags att göra ett omtag i de omklädningsrum, duschar och toaletter.

4) Skapa bättre utrymmen för idrottsklubbarna

Förutom omklädning, dusch och toalett behöver idrottsklubbar och lite andra biutrymmen. Plats för något litet kansli, förråd o.s.v. Detta är det ont om vid Bergshamra IP och vi vill att man tillskapar mer av sådana utrymmen.

5) Bygg en parkourbana eller annan spontanrörelse

Det finns ytor inom idrottsplatsen som kan användas för mer spontan rörelse – som inte behöver bokas i förväg via en idrottsklubb. Det kan till exempel vara en parkourbana.

6) Rusta upp utegymet

I direkt anslutning till idrottsplatsen finns ett enkelt utegym. Detta behöver rustas upp och kan eventuellt flyttas in på själva idrottsplatsen så att det blir utgångpunkt för dem som använder motionsspåren i området.

I detta arbete vill Liberalerna också…

  • Att idrottsplatsen miljösäkras så att inget av gummigranulatet i konstgräsplanerna lämnar idrottsplatsen. Här skall Solna stad ha en noll-vision.
  • Noga bevaka tillgänglighetsaspekterna. Alla Solnas idrottsanläggningar ska vara tillgänglig för alla och fungera både för idrottare och för publik med olika funktionsnedsättningar.
  • Se över de vägar till och från anläggningarna som barn och unga använder så att de är säkra. D.v.s. samma resonemang som i vårt påbörjade arbete med säkra skolvägar i Solna.
  • Förbättra möjligheten att ta sig med cykel till anläggningarna. Det inkluderar att man ordnar med cykelställ.

Se också Liberalernas vision för ett Idrottens Hus vid Solnahallen/Skytteholms IP.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Nej till att Solnabornas skattemedel ska gå till religiösa samfunds föreningsverksamhet

Så länge vi liberaler har inflytande över stadens bidrag till föreningslivet så är det inte aktuellt att Solnabornas skattemedel ska gå till religiösa samfunds verksamhet.
Det säger jag eftersom (KD) i förra veckan (i kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 7 juni 2018) föreslog att staden skulle öppna en dörr som länge har varit stängd här i Solna.
I vårt regelverk för stöd till föreningslivet står nämligen att man inte kan komma ifråga för att få bidrag ”om man är en förening som regelmässigt erhåller bidrag från religiösa samfund”. Med detta avses ”avknoppningar” från Svenska kyrkan eller från andra religiösa samfund som bedriver verksamhet i föreningsform.
Dessa föreningar har Svenska kyrkan eller något annat religiöst samfund som ska ta ansvar för att finansiera verksamheten.
Grunden för detta ställningstagande liknar det som också utesluter de politiska partiernas sidoförbund eller idrottsföreningarnas supporterklubbar.
Regelverket och (KD):s förslag finns att läsa i stadens diarium.
Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , | 1 kommentar

Nationaldagen 2018 & Solnas 75-årsjubileum

Nationaldagen börjar lida mot sitt slut.
Själv sitter jag hemma och tänker över dagen. Den blev bra, tycker jag.

Den dag som tidigare kallades ”Svenska flaggans dag” har gradvis uppgraderats till att också vara Sveriges nationaldag och en helgdag då de flesta har ledigt (om man inte är brandman i Salatrakten förstås…)

Vi som bor här i Sverige har med tiden också hittat former för hur man firar Sveriges nationaldag. Under en period kunde man nog bli betraktad som en udda typ med suspekta avsikter om man viftade för ivrigt med en svensk flagga. Nationalsången sjungs oftare än förr och när det händer så blir de där som står tysta allt färre.

I Solna har vi också hittat ett sätt att fira nationaldagen som väldigt många uppskattar. Sedan ett antal år tillbaka kommer Kungliga Operan till Hagaparken. ”Operan i Haga”. Operan satsar verkligen ”all in” för att ge nationaldagsfirarna i Hagaparken en fin upplevelse. Hovkapellet (= operans orkester) är på plats tillsammans med sångsolister, operakören, dansare och i ett par nummer även Solna Kulturskolas barnkör.
Kungliga Operan har ju som ett av sina uppdrag att nå ut till fler, bredare och nya publikgrupper. Ett bra sätt är ju att göra just så här. Bygga upp en utomhusscen, dra ut en massa proffsiga musiker, sångare och dansare till Solna och braka loss med en konsert som är avgiftsfri för allmänheten.
Vi kombinerar det med att vi delar ut Solna stads kultur- eller musikstipendier och folk strömmar till, fler och fler för vart år som går, för att ha en jättelik picknick på Pelousen – den stora skålformade gräsmattan nedanför Koppartälten i Hagaparken.
2018-06-06 13.28.28

Eget foto strax från scenen strax innan jag ska ut och hälsa publiken välkomna. Vartefter jag pratar så kommer allt fler och slår sig ner. När konserten börjar en halvtimme senare är det nog dubbelt så många på plats.

I år hade jag äran att för fjärde gången vara med och hålla i inramningen och dela ut stipendierna. Det är skräckinjagande att stå där med en mikrofon i handen och se alla dessa tusentals människor titta ner mot scenen. Men samtidigt roligt, angeläget och lite mindre pirrigt för varje gång.

Från Solna stads sida är vi väldigt glada och tacksamma för att Kungliga Operan kommer ut till Hagaparken på det här sättet år efter år. För någon halvår sedan undertecknade jag för stadens räkning ett avtal med Operan och Ståthållarämbetet som gör att vi kommer att se denna tradition fortsätta ytterligare några år. Till att börja med.
2018 års stipendiater presenterades för någon månad sedan vid en pressträff hos Solna Kulturskola.

2018 – 1943 = 75
Det betyder att Solna i år fyller 75 år som stad. Också det uppmärksammade vi genom det evenemang som arrangerades i Hagaparken den 6 juni. Stadens jubileum firas genom en rad aktiviteter genom hela jubileumsåret.
Solna75

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Varje fall av kränkande behandling i skolan är ett fall för mycket – men Solna ligger bra till

Liberalerna i Solna fick ansvar för förskola och skola efter valet 2014. Vi insåg tidigt att det här med mobbning och kränkningar som ibland inträffar i förskolor och skolor är något som man måste ta på allvar och ta tag i.
Mitt i Solna rapporterar om hur det ser ut runt om i länet. De gör också en särskild kommentar när det gäller Solnaoch konstaterar att det ser bättre ut här än på många andra håll och att vi ligger före många andra i arbetet mot mobbning och kränkningar i skolan.
ULR huvudingång

Ulriksdalsskolan är en av Solnas kommunala grundskolor. Invigd för några år sedan. 900 elever F-9. Foto: Pressbild från Solna stads hemsida

Detta är resultatet av ett målinriktat, strukturerat och uthålligt arbete hos Barn- och utbildningsförvaltningen som påbörjades redan för flera år sedan.
Det är bra att kommuner som ligger före (så som Solna gör på det här området) sprider kunskap och erfarenheter till andra kommuner där den här typen av anmälningar fortsätter att öka.
Citat ur artikeln, där Alessandra Wallman som är skol- och utbildningschef i Solna uttalar sig:

”Arbetet i Solna har lyfts som ett positivt exempel och representanter från kommunen sitter med i en expertgrupp.

– Nyligen var vi och föreläste på Skolinspektionen om hur vi arbetar med frågorna”

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar