Oklart var Arne Öberg (S) står i fråga om bostäderna vid Västra vägen

Alliansen och Signalisten (Solnas kommunala bostadsstiftelse) vill bygga 150-200 nya hyresrätter vid Västra vägen. I projektet ingår också 10 LSS-lägenheter och en förskola.

Alliansen har med sig (S) i den här frågan, medan (MP) och (V) är emot. (Det i sig är märkligt och jag skrev igår om den saken i ett annat blogginlägg.)

Frågan behandlades igår i kommunstyrelsen, varvid Arne Öberg (S) anmälde jäv och lämnade rummet när beslut skulle fattas. Det är inte helt orimligt att han gör det eftersom han är medlem i en BRF som med sin fastighet gränsar till den som Alliansen och Signalisten vill bebygga.

Den (S)-ledamot som trädde in i oppositionsledarens ställe röstade för förslaget. Det är vad man kan förvänta sig eftersom (S) alltid har haft en hög svansföring när det gäller hyresrätter i Solna. De hävdar att vi bygger för få hyresrätter och har särskilt menat att just Signalisten måste bygga mer.

Men till saken hör att Arne Öberg också står bakom en skrivelse till kommunstyrelsen som protesterar emot byggplanerna.

Samme Arne Öberg, som i kommunstyrelsen släppte igenom förslaget, stod bara 3 dagar tidigare bakom ett brev till kommunstyrelsen där man protesterar emot byggplanerna.

Brevet mejlades till kommunstyrelsen i fredags. Avsändare var en ledamot i styrelsen för BRF Platån 17. Alltså den BRF där Arne bor och är medlem. Utdrag ur skrivelsen:

Hej Peter

Vi skriver till dig som sitter i kommunstyrelsen. Det har kommit till vår kännedom att Solna stad avser teckna en principöverenskommelse med Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna för exploatering av fastigheten Platån 18 i Solna, inkluderat byggnation av 150–200 lägenheter.

(…)

Ett beslut att gå vidare med denna exploatering skulle medföra många negativa konsekvenser för de boende i närområdet. Vi anser att denna plan är till nackdel för kommunen, och motsätter oss därför bebyggelse av grönområdet på Platån 18.

(…)

Av nämnda skäl ber vi dig att tänka igenom din röst i detta beslut (och dess konsekvenser) en extra gång.

Med förhoppning om förståelse,
Medlemmarna i Brf Platån 17

Jag tyckte att det var konstigt att brevet inte var undertecknat av styrelsens ordförande och ställde en kontrollfråga till styrelsen:

(…) jag undrar om jag ska se er skrivelse som något som hela föreningen står bakom, efter beslut i medlemsmöte eller i styrelsen – eller om det är endast delar av medlemskåren och styrelsen som står bakom detta.

(…)

Svaret var kristallklart:

Brev

Alltså:

(…)

Det är hela styrelsen (efter beslut på styrelsemöte) som står bakom brevet, på uppdrag av medlemmarna. Så hela Brf Platån 17 står bakom brevet.

(…)

Arne Öberg har nog ett och annat att förklara här tycker jag. Är han FÖR eller är han EMOT att de här hyresrätterna byggs på tomten intill den där han själv bor?


Edit: Under dagen idag (14/11) har följande klargörande kommit från styrelsen i BRF Platån 17:

Även vår förening är en demokrati, så med ”alla medlemmar” menar vi att majoriteten av föreningen står bakom våra tankar och att ingen har uttalat att man är emot det trots att vi informerat alla i ärendet. Det kanske var en olycklig formulering, men eftersom ingen har sagt sig vara för bygget så ansåg vi att man kunde skriva så.

Ett par personer ansåg sig vara i en jävsituation (däribland Arne), eller eventuellt kunde anses vara i en jävsituation (däribland vår ordförande), och har därmed lagt ner sin röst i frågan för att undvika problem. Eftersom vi vet att Arne är ledamot i kommunstyrelsen, så har vi inte ens frågat honom om hans åsikter i ärendet.

 

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Märkligt att (MP) och (V) vill stoppa nya hyresrätter vid Västra vägen

Signalisten och Alliansen vill bygga 150-200 nya lägenheter (varav 10 st. LSS-lägenheter) och en förskola vid Västra vägen.

Läs hela förslaget här.

Vi (Allianspolitiker) får ju ofta höra att det finns för få hyresrätter i Solna. Det är ett märkligt påstående i sig, eftersom Solna har en hög andel hyresrätter jämfört med övriga länet redan som det är.

Källa: SCB 2015.

Men OK då. Jag håller med oppositionspartierna om att vi behöver bygga fler hyresrätter.

Då blir det oerhört märkligt att (MP) och (V) alldeles nyss röstade nej till förslaget när det behandlades i kommunstyrelsen. Det här är extra intressant i och med att det man säger nej till är hyresrätter.

Vi behöver säkert inte vänta längre än till kommunfullmäktige senare i november så får vi höra IGEN, från samma personer som idag röstade nej, att det byggs för få hyresrätter i Solna.

Läs i Byggindustrin om Signalistens tempoökning i fråga om att bygga hyresrätter i Solna. De hyresrätter som (V) och (MP) ville stoppa utgör alltså 200 av de 700 lägenheter som nämns i artikeln.

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , | 1 kommentar

Tankar inför mandatperioden 2019-2022

Nu har jag varit kommunalråd på deltid i snart 3 år. Den 31 december 2018 blir det 4 år. När möjligheten gavs efter valet 2014 så sade jag att jag var beredd att göra detta en eller två mandatperioder. 4 eller 8 år.

Räcker det nu? Är jag klar eller vill jag fortsätta? Någon har frågat om jag vill försöka blir liberalernas gruppledare här i Solna. Vill jag det? Vill jag fortsätta på samma sätt som idag? Vilket politikområde vill jag engagera mig i framöver? Ska jag gå vidare till landstingspolitiken? Eller ska jag helt släppa ambitionerna när det gäller de lite tyngre uppdragen och i stället återgå mitt vanliga jobb (i IT-branschen) på heltid från och med 2019? Skulle jag i så fall vilja vara fritidspolitiker med heltidsjobb utanför politiken?

Det är viktiga frågor. Inte för andra, men för mig och min sambo. Det är nämligen två väldigt olika liv man lever – med eller utan kommunalrådsuppdrag. Att gå ner till deltid på sitt ordinarie jobb när man är mitt uppe i karriären kostar. Avancemanget och utvecklingen där har stannat av. Det är naturligt men väldigt påtagligt. I min situation är det dessutom så att det kostar rent ekonomiskt – även om kommunalrådsarvodet är relativt högt i Solna. Särskilt negativt är det med tanke på pensionsförmånerna.

Att vara kommunalråd påverkar också livet i övrigt väldigt mycket. Att vara politiker var inte alls som jag hade tänkt. Plus och minus förstås. Mycket minus faktiskt.

Det tär på krafterna att plötsligt, av en del Solnabor, betraktas som en ”fiende”. Att bli anklagad för allt möjligt elände och bli personligt påhoppad som om man var fritt villebråd. En del av de mejl jag får är sanslöst otrevliga och ibland rent hotfulla. Ibland känner jag att jag är på väg att förändras som person själv. För att inte ta skada för mycket så måste man tvinga sig att bli lite mer hårdhudad. Tyvärr.

Samtidigt är det ju oerhört stimulerande att känna att jag faktiskt har ett inflytande över saker och ting när det gäller Solnas bibliotek, kulturskola, fritidsgårdar, idrottsplatser, Confidencen, bad, valborgs- eller nationaldagsfirande och annat som jag har ansvar för.

Ska sanningen fram så är det ju också väldigt roligt att få vara med som prisutdelare, invigningstalare eller när staden ska representeras när en idrottsklubb fyller 100 år. Eller när jag får prata med prins Daniel om Idrottsdagen i Haga, med Stockholms kulturborgarråd om kommunalt stöd till Filmindustrin, med Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson om idrottens krav på kommunala idrottsanläggningar eller med Kerstin Dellert om slottsteaterns framtid.

I somras tog jag mig tid att fundera över om jag är klar med min politiska bana nu, eller om jag vill fortsätta några år till.

Jag kom fram till att jag inte är klar. Jag vet vad mer jag vill uträtta och jag har idéer om hur det ska göras. Därför kandiderar jag för ytterligare en mandatperiod.

KF_sammantr-der

Foto från Solna stads hemsida. (Jag framåtlutad i röd kavaj på näst sista raden…)

Vilka är mina ambitioner då? Låt mig först säga vad jag inte vill:

 1. Jag vill inte ge upp min anställning hos min arbetsgivare i IT-branschen.
  Dit vill jag kunna återvända när jag är klar med min ”värnplikt” i kommunpolitiken.
 2. Jag vill inte syssla med politik på heltid.
 3. Jag är inte beredd att bli liberalernas gruppledare i Solna.
  Dels är det ett heltidsuppdrag. Dels finns det minst en annan person som är bättre lämpad för den rollen och som har den idag. Jag tänker på Marianne Damström Gereben, min kommunalrådskollega sedan 1 januari 2015.
 4. Jag kandiderar inte till landsting eller riksdag.
  Mitt intresse har jag för det lokala och de frågor som rör Solna. Det är här jag har mitt hjärta och där jag har någon kompetens som kan komma till nytta.

Alltså kandiderar jag till Solna stads kommunfullmäktige i valet 2018 med ambitionen att

 • medverka till att Liberalerna ingår i en styrande Allians-majoritet. 
 • själv komma in i stadens fullmäktige
 • fortsätta som kommunalråd på deltid
 • vara ordförande i någon av stadens nämnder. Där ligger ju kultur- och fritidsnämnden nära till hands eftersom det är på detta område jag har mest konkreta ideer om vad jag vill åstadkomma.

 

Vad är det jag vill göra då, om jag får vara ordförande i Kultur- och fritidsnämnden en mandatperiod ytterligare?

Eftersom Liberalernas lokala politiska program inför nästa mandatperiod fortfarande är ”under construction” så ska jag ju vara lite försiktig och inte föregripa den processen. Det är ju Liberalerna i Solna som i ett medlemsmöte fastställer vad vi vill göra politiskt i Solna. Men mina egna tankar i korthet:

Jag skulle vilja fortsätta jobba för att verksamheterna ska hänga med i stadens växt och medverka till bra integration av nyanlända: Vassare tonårsverksamhet, ny simhall, bättre stöd till föreningsliv och idrott, fler kulturevenemang, mer kulturskola, modernare bibliotek …

Mer om mig och det jag kallar ”min socialliberala kompass” finns att läsa under fliken ”Om mig” ovan.

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , , , , | Lämna en kommentar

Matpatrullen i Solna igång igen efter skolstart

”Matpatrullen”, där kärntruppen har varit 3 Allianspolitiker från Solna, återupptar sina besök i Solnas skolrestauranger.

Vi började höstterminen -16 och har besökt alla kommunala skolor, ofta flera gånger, och tänker oss att under höstterminen besöka varje skola en gång.

Skolmat SVT

Foto: SVT

Vi gör detta för att skaffa oss en egen uppfattning om den mat som serveras i våra kommunala skolor och den miljö som eleverna vistas i. Det handlar om matupplevelsen i stort där vi ser på många olika aspekter som variation, smak, presentation, ljudmiljö, näringsvärde, o.s.v. Särskilt viktigt är det att vi bildar oss en egen uppfattning om skolmaten nu när vi snart ska göra en ny skolmatsupphandling.

När vi dyker upp i skolans matsalar så brukar det också vara ett antal elever och skolpersonal som gärna vill prata med oss. Både om skolmat och om annat.

Vi får ibland frågan om vem som helst kan proväta skolmaten. Ja, föräldrar som har barn i skolan är välkomna men bör ju liksom vi föranmäla sitt besök till skolpersonalen så att man har koll på vilka vuxna som rör sig i skolan.

Vi som proväter skolmaten är

 • Marianne Damström Gereben (L)
  barn- och utbildningskommualråd
 • Peter Edholm (L)
  kultur- och fritidskommunalråd
 • Anna Lasses (C)
  ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden och
  ledamot i barn- och utbildningsnämnden
 • Anne-Lie Elfvén
  politisk sekreterare för Liberalerna i Solna

Besöken är oanmälda på så sätt att det är på förmiddagen samma dag som vi förvarnar hos skolans rektor om att vi vill komma. Serveringspersonalen ska alltså inte ha möjlighet att anstränga sig göra extra bara för att vi är i antågande.

Efter varje besök så skriver någon av oss en rapport som vi brukar publicera i olika kanaler där vi vet att intresserade Solnabor finns.

 

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Raul Wallenbergskolan i Järvastaden snart klar

I morse var jag med på en visning av Raul Wallenbergskolan i Järvastaden. Den börjar bli klar inför skolstart i höst då man går igång med F-3 och förskola i samma lokaler.

RWS1

Rektor Eva Arfwedson berättar för de båda närmast berörda kommunalråden om skolan som börjar bli klar. I mitten: Marianne Damström Gereben (L) och t.h. Peter Edholm (L) som ansvarar för förskola och skola respektive kultur och fritid. Foto: Anne-Lie Elfvén

Särskilt fokus hade jag på de lokaler som vi från Kultur- och fritidssidan kommer att använda. Lokaler för fritidsklubb, idrott och kultur. Såg bl.a. en fin danslokal! Vi pratade om det samarbete skolan etablerat med Solna kulturskola och med flera idrottsklubbar som kommer att vara delaktiga i fritidsverksamheten.

Vi pratade också mycket om säkra skolvägar. När skolverksamheten drar igång i höst så pågår fortfarande bygge av skolhus 3 och 4. Men så som de beskrev trafiksepareringen och flödena så verkar de ha tänkt rätt.

Hela processen påminner mycket om när vi byggde Ulriksdalsskolan (kommunal skola F-9) för några år sedan. Först är det en lång period med prat, beslut och planer. Man undrar om det ska bli klart i tid. Sedan ramlar det på i rask takt. Nu är det mer påtagligt. Husen står där, lärare och övrig personal har anställts, det kommer leveranser varje dag med spisar, läromedel, möbler och lekredskap. Precis som i Ulriksdalsskolan så imponerades jag av skolköket.

Det blir fint. Det doftar nytt. Det hänger förväntan i luften.

Det är bara förskole- och skolbarnen som saknas. Men de är tillräckligt många antagna för att fylla upp 4 paralleller F-2 och lite färre i ÅK 3.

 

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Naturreservatet vid Råstasjön tar form

Jag är oerhört nöjd med och stolt över att vi har kommit så långt att vi nu kan presentera ett konkret förlag till hur ett naturreservat vid Råstasjön kan se ut!

Förslaget som fastställdes i kommunstyrelsen igår och nu går ut på samråd är väl genomarbetat. Det kommer, om det antas, att leda till att vi redan under 2018 kan börja inrätta ett fint reservat. Reservatet kommer att skydda växter och djur som finns i området och glädja tusen och åter tusen besökare.

Historiken

Tillsammans med ett par andra liberaler känner jag mig lite som pappa till att reservatet nu bildas och blir av. Redan 2012, i samband med att det fortfarande planerades bostäder vid Råstasjön, förde Liberalerna (dåvarande Folkpartiet) fram idén att inrätta ett naturreservat vid sjön.

Det var Anne Utter (L), Anders Ekegren (L) och jag som drev på frågan inom Alliansen. Det framgår inte minst om man söker ”Råstasjön” på Anders Ekegrens blogg eller på Frösundaliberalens (min) blogg.

(Om sanningen ska fram – och det ska den ju – så var Vänsterpartiet i Solna ute i den här frågan flera år före Liberalerna. De motionerade om att inrätta ett naturreservat redan 2006 (tror jag det var). Men det förslaget inkluderade inte Lötsjön i Sundbyberg, vilket Liberalernas förslag gjorde.)

Vi hade två tankar med att bilda ett naturreservat:

 1. Vi ville göra klart för alla att det inte fanns några avsikter att fortsätta exploateringen av mark vid Råstasjön efter att de 600-700 bostäderna hade byggts mellan sjön och Arenastaden. Kritiker hävdade nämligen att den bebyggelse som då diskuterades ”bara var början”.
 2. Vi ville signalera till bostadsspekulanter att de inte kunde flytta in och därefter ställa krav på att skog skulle tas ner för att de skulle ha sjöutsikt eller på att sumpmarken skulle dikas ut. ”Bosätter man sig granne med ett värdefullt naturområde, så får man acceptera vissa begränsningar”, tänkte vi.

Till en början var övriga Allianspartier i Solna skeptiska eller ointresserade. Vartefter månaderna gick så fick vi till slut med oss hela Alliansen på idén om att inrätta naturreservatet. Våren 2014 fattade kommunstyrelsen beslut om att ge stadsledningsförvaltningen i uppdrag att utreda frågan. Därefter genomfördes ett antal naturvärdesinventeringar som utgör ett nödvändigt underlag inför det fortsatta arbetet.

Idag har vi ett förslag till hur reservatet ska avgränsas, inrättas och skötas. Där framgår vilka naturvärden det är som ska bevaras och vilka rekreationsvärden det är som är viktiga.

Det är detta förslag som jag nu är så stolt och glad över att det nu presenteras för Solnaborna som nu kan leverera in sina synpunkter.

Råstasjön (i Solna) och Lötsjön (i Sundbyberg)

De båda sjöarna har helt olika karaktär och skulle komplettera varandra på ett bra sätt när vi nu vill skapa ett reservat som innehåller både höga naturvärden och bra ytor för rekreation.

Vi gjorde armkrok med (L) i Sundbyberg som på sin sida av kommungränsen föreslog att man skulle inrätta ett naturreservat också där. (L) satt då i opposition i Sundbyberg och förslaget röstades ner av det (S)-ledda styret – ett styre som sedan dess har fallit och ersatts av ett styre där (L) ingår.

Nu har det lossnat också i Sundbyberg. Processen har dock gått lite trögare än i Solna. Här i Solna har vi valt att gå vidare på egen hand – utan att invänta Sundbyberg. Men idag fick jag besked ifrån Inger Gran (L) i Sundbyberg om att de har för avsikt att anta ett förslag i kommunstyrelsen om någon månad, så de ligger inte så långt efter.

Reservatets gränser

Reservatet föreslås omfatta mark och vatten enligt den här kartan där den svarta linjen anger gränserna:

Man kan naturligtvis ha synpunkter på exakt var gränsen för reservatet ska gå. Nätverket Rädda Råstasjön och en del oppositionspolitiker har föreslagit att man i vissa delar ska vidga området.

Det viktiga för mig är att man inom reservatet får med de områden som enligt naturvärdesinventeringarna har skyddsvärda kvaliteter. Det handlar om häckningsplatser för fåglar, födosöksområden för exempelvis fåglar och fladdermöss, växtplatser för flora, förekomster av uppväxta äldre träd, sankmark, vassruggar, skrattmåskolonin och annat som måste skötas om för att den biologiska mångfalden i området ska bevaras.

Sjövägen i väster ligger inte med i reservatet eftersom det skulle medföra onödigt extra krångel varje gång tekniska förvaltningen (som är väghållare) vill göra eventuella ändringar i anslutning till vägen. Den som tror att man, genom att lyfta in Sjövägen i reservatet, i nästa steg kan använda det som argument för att trafiken på vägen måste begränsas misstar sig. Det finns gott om exempel på mycket större vägar än den här som löper rakt igenom både naturreservat och nationalparker. Befintliga vägar, och särskilt när de som i detta fall används för utrycknings- och utrymningstrafik, har sin prioritet oavsett naturreservatsregler.

I nordväst och i söder är gränsen ”taggig” eftersom den där följer tomtgränser så att kommunens egen mark ligger i reservatet, medan andra markägares mark ligger utanför.

I övrigt, där gränsen följer mjuka linjer, följer den strandskyddszonen – d.v.s. 100 meter från strandlinjen.

Opposition och kritiker kommer helt säkert hävda att reservatet borde vara större, men jag tycker att den avgränsning som gjorts är rimlig. För mig är det viktigaste, som sagt, att reservatet inkluderar alla de delområden som enligt naturvärdesinventeringarna har djur- och växtliv som är värda att skyddas.

Skötsel av naturreservatet

Förslaget inkluderar en gedigen skötselplan. Den finns att läsa med start på sidan 12 i Samrådshandling Råstasjöns naturreservat.

Den förslagna skötselplanen är detaljerad och väl genomarbetad. Den innehåller förslag till vad som behöver göras i samband med att reservatet inrättas och hur det därefter ska skötas. Reservatet är då uppdelat i ett 40-tal delområden som framgår i olika färger enligt följande:

Vad händer nu?

Samrådet (= Solnabornas chans att lämna sina synpunkter) pågår under en tidsperiod som är väl tilltagen. Man har ända till den 10 september på sig att studera förslaget och skicka in sina synpunkter till staden. Se stadens information om samrådsförfarandet.

Liberalerna i Solna kommer sannolikt att författa ett eget remissyttrande där vi levererar några smärre synpunkter, men på det hela taget är vi mycket nöjda med förslaget som det ser ut.

Jag har gott hopp om att en stor majoritet av Solnaborna tycker detsamma.

Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar

Några få förstör för hela Bergshamra när vi tvingas dra ner på bibliotekets öppettider

Tyvärr tvingas vi att, under en period, minska öppethållandet vid Bergshamra bibliotek efter ett antal incidenter och rapporter om personer som stör ordningen inne i biblioteket. Det har till slut skapat en otrygg miljö både för anställda och för besökare till biblioteket.

Foto: Från Solna stads hemsida.

Notera: Bibliotekets bemannade öppethållande förändras inte. Det minskade öppethållandet berör endast de obemannade så kallade meröppet-timmarna på kvällar och helger.

För mig som liberal är det här ett praktexempel på när den enes frihet, på ett oacceptabelt sätt, inkräktar på andras frihet. Några få busar tar sig friheter som gör att vanliga biblioteksbesökare får sin frihet begränsad.

Biblioteken har en oerhört viktig funktion i ett samhälle och vi måste nu vidta de åtgärder som behövs för att inte behöva göra bestående neddragningar i öppethållandet vid biblioteken. Då är tryggheten för personal och besökare central.

Det var i oktober som stöket började. Unga män i 20-årsåldern började använda biblioteket som mötesplats och som ett ”andra vardagsrum”. Till en början klarade personalen av att hålla ordning genom att ständigt säga till, städa upp oredan efter dem eller be stökiga personer lämna biblioteket. Men med tiden har det blivit allt svårare.

Tillsägelser räcker inte längre och nu har det gått så långt att personalen ibland känner sig trängd och otrygg. Vakt tillkallas ibland och vaktbolag har tidvis vid sina ronder i staden tittat till biblioteket. Någon enstaka person har fått sitt lånekort indraget och är inte längre välkommen till biblioteket. Det hindrar dock inte att man tränger sig in när biblioteket är obemannat.

Också andra biblioteksbesökare har berättat att de känner sig utsatta. Vanliga skötsamma besökare börjar undvika att gå till biblioteket under de obemannade meröppet-timmarna.

Beteendet är oacceptabelt och så här kan vi inte ha det.

In i det längsta har vi velat undvika att några få ska tillåtas förstöra för alla de andra som sköter sig. Men nu fungerar det inte längre. Vi måste sätta personalens och övriga besökares trygghet i främsta rummet.

Jag har därför, idag på morgonen, fattat ett så kallat ordförandebeslut som innebär att vi, från och med idag, gör ett antal ändringar enligt följande:

 • Vi drar in några timmar av obemannat öppethållande på kvällarna och under helgerna. Exakta öppettider publiceras via stadens hemsida.
 • Vi utökar personalstyrkan vid Bergshamra bibliotekets på bemannade öppettider.
 • Vi uppmanar personalen att inte tveka att använda sina överfallslarm vid hotfulla situationer och att kalla på bevakningsföretag och/eller polis om ordningsstörningar inträffar.
 • Vi ska i samarbete med Signalisten utreda vilka möjligheter vi har att montera övervakningskameror för övervakning av verksamheten under obemannade meröppettider. Meröppets besökare med befintliga passagekort och nya besökare ska i så fall godkänna kameraövervakningen.

De förändrade öppettiderna gäller från och med idag (den 10 maj) till och med den 31 augusti 2017. Meröppet på förmiddagar fortsätter som vanligt. Biblioteket i Solna centrum berörs inte.

Rådslag

För att hitta en långsiktigt hållbar lösning har jag tagit initiativ till att samla alla relevanta aktörer till ett ”rådslag”. Dit bjuder jag in förvaltnings- och biblioteksledningen, föreningen Bergshamrabibliotekets Vänner, Borådet och övrigt lokalt föreningsliv, lokala affärsidkare, stadens  trygghetsråd och säkerhetschefen, socialförvaltningen, Signalisten (som är fastighetsägare), lokalpolisen och inte minst politikerna i Kultur- och fritidsnämnden.

Tanken är att vi i den gruppen hittar och utforma åtgärder så att vi så snart som möjligt kan återgå till att ha meröppet på det sätt som Bergshamraborna har vant sig vid och uppskattar.

Läs mer om situationen vid andra bibliotek där detta har gått längre: Kommentar av Therese Eriksson på SvD:s kultursidor. I Bergshamra har vi inte sett de allvarliga händelser som beskrivs i artikeln och som vi hör från andra bibliotek. Men för att inte riskera att hamna där vidtar vi åtgärder redan nu.

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar