Om mötet i skolbiblioteket

Det har ställts en del frågor om den mötesform vi valde för de samtal vi hade i Bergshamraskolans skolbibliotek den 18 februari.
Det var ju vi politiker som tog initiativ till och bjöd in till dessa samtal i skolbiblioteket. Det var alltså inte så, som någon tycks tro, att vi var inbjudna av skolan, eleverna eller någon föräldragrupp till ett möte under andra former och att vi sedan kom dit och vägrade foga oss.
Vi har dålig erfarenhet av möten där det är alltför många närvarande samtidigt. Vi har haft sådana möten i motsvarande situationer – i skolaulor, utomhus, på stadshustrappan och liknande.
När antalet personer i rummet går över en viss gräns så är det i stort sett omöjligt att hålla ordning. Folk ropar och avbryter varandra. Kanske har det med någon gruppdynamik att göra att det nästan automatiskt blir så.
Eftersom vi tycker att det är mer fruktsamt med SAMTAL så valde vi denna form. Vi var där under ganska lång tid (2,5 timme) och tanken var att man skulle kunna komma in – ställa sina frågor eller föra fram sina synpunkter och efter en stund lämna plats för någon annan. Omsättningen blev väl inte riktigt så stor som vi hade hoppats – eftersom många av de som kom tidigt stannade länge. 
 
Man har frågat varför vi inte kom ut på skolgården.
Ja, ett par av kommunalråden gjorde ju det och de gjorde sina försök att prata med folk. Det som erbjöds var en megafon och vad jag förstår var de församlade inte särskilt intresserade av att lyssna på ett kommunalråd med megafon. Man var där i första hand för att markera avslutningen på en demonstration. Vid en sådan manifestation uppstår självklart inget samtalsklimat som gör att man kan få svar på sina frågor eller framföra några argument.
 
Inne i skolbiblioteket hade vi dukat fram ett 20-tal sittplatser. Där – längst fram – satt och stod i första hand elever och ett par av de föräldrar som hade kommit tidigt. Där gick det att ha ett bra utbyte. Några elever läste upp en text som de i grupp hade förberett. En sorts performance. Därefter ställde de sina väl förberedda frågor.
 
Vi hade en moderator som fördelade ordet för att så många som möjligt skulle komma till tals. Trots det så avbröts eleverna vid några tillfällen av vuxna som inte respekterade mötesformen.
Om mötet i stället hade hållits i skolans aula så är jag övertygad om att det (återigen) hade blivit den högljudda typen av möte där nästan ingen eller väldigt få kommer till tals.
Publicerat i Uncategorized | Märkt , , | Lämna en kommentar

Högstadiet vid Bergshamraskolan

I olika sammanhang har man efterlyst min åsikt om huruvida det är rätt eller ej att lägga ner högstadiet i Bergshamra. Jag har då hänvisat till de politiker som utgör majoritet i skolnämnden, där beslutet fattades. Det har inte varit min avsikt att ”ducka” i frågan, men det kanske har uppfattats så.

Skälet är i stället att min kommunalrådskollega Marianne Damström Gereben (som är ordförande i skolnämnden) och jag tidigt kom överens om att vi skulle ”dela upp” den externa kommunikationen utifrån våra respektive ansvarsområden. Marianne har svarat på alla de frågor som vi fått om själva skolan medan jag hanterat frågor som rör kulturskolan, fritidsverksamheten för tonåringar (Q-lan), biblioteket, Svedenbadet och idrottsplatsen – som ju samtliga har gränssnitt mot skolan och därmed kan tänkas beröras indirekt.

Jag har inte någon annan uppfattning än den som skolnämndens ordförande har i själva frågan om högstadiets vara eller icke vara. Alltså – i korthet:

 1. Elevunderlaget för att fortsätta driva högstadiet i Bergshamra är för litet. Det är för litet idag och kommer, av allt att döma, att vara för litet under överskådlig tid.
 2. Det är jättetråkigt att behöva lägga ner högstadiet. Kvalitén på undervisningen har uppenbarligen varit väldigt god och skolresultaten har varit goda. Men att driva vidare ett högstadium med för litet elevantal medför på sikt att man dränerar de lägre stadierna och andra skolor på resurser.
 3. Om det i en framtid visar sig att elevunderlaget faktiskt blir stort nog för att man ska kunna ha ett 2-parallelligt högstadium i Bergshamra, så är vi självklart beredda att återöppna högstadiet.
 4. De beslutsunderlag som tjänstemännen på stadsledningsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen har presenterat tycker jag är tillräckliga för att man ska kunna fatta detta beslut. Föräldrar som har ifrågasatt underlaget eller som har efterfrågat ett mer fördjupat underlag har fått svar från Marianne eller förvaltningen. Jag känner mig trygg i att hänvisa till dessa svar och har inget övrigt eller annat att lägga till i den delen.

När det sedan gäller ”mina ansvarsområden” kan jag i korthet säga följande:

 1. Fritidsverksamheten för tonåringar vid Q-lan ska vara kvar. Det finns inga planer på att i samband med att högstadiet läggs ner också lägga ner Q-lan. En av eleverna som jag träffade i skolbiblioteket för ett par veckor sedan frågade om jag kan ”garantera att Q-lan finns kvar om 10 eller 20 år”. Mitt svar då var att ”nej, några sådana garantier kan man inte få.” Sådana garantier finns faktiskt inte för någon enda kommunal verksamhet. Förutsättningar, befolkningsstruktur, medborgares förväntningar förändras ständigt och en ansvarsfull politiker gör inga sådana utfästelser på 10 eller 20 års sikt.
 2. Kopplat till detta har jag fått frågor om ett eventuellt namnbyte där Q-lan skulle heta något annat. Det är inte en fråga som drivs från politikerhåll – och min signal till personalen har varit att ”Se till att involvera ungdomarna själva så att ett eventuellt namnbyte inte upplevs som något man inte varit delaktig i”.
 3. Kulturskolan ska vara kvar i Bergshamra. Här är resonemanget detsamma som för Q-lan. Inga förändringar planeras med anledning av att högstadiet läggs ner. Om det sedan visar sig att de bergshamraelever som är i högstadieålder väljer att efterfråga elevplatser i kulturskolan i andra stadsdelar så justerar kulturskolan sitt utbud därefter. Så som man ständigt gör. Vi ökar och minskar elevplatserna i olika konstformer (dans, musik, teater, bild, …) och i olika stadsdelar utifrån efterfrågan.
 4. Biblioteket (vid Bergshamra torg) ser jag inte behöver beröras alls. De högstadieelever som använder biblioteket för exempelvis läxläsning är få. Skulle den delen av besöksunderlaget minska så får det inga betydande konsekvenser för biblioteket i övrigt.
 5. Bergshamra IP och Svedenbadet berörs inte på annat sätt än att de anläggningarna under skoltid i något mindre utsträckning kommer att användas av högstadieelever. Jag skriver ”något mindre utsträckning” eftersom jag vet att de andra högstadieskolor vi har i Solna ibland åker till Bergshamra eftersom det är en populär idrottsplats för idrottdagar.

 

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , , | 1 kommentar

Med anledning av mitt inlägg igår – en förklaring och en ursäkt

Jag engagerade mig sent i politiken och har aldrig varit med i något ungdomsförbund eller haft någon längtan efter politisk karriär. I stället ser jag politiken som lite av en ”värnplikt”. Något man gör under en relativt kort period i livet för att demokratin bygger på att det finns människor som är beredda att ta ansvar och för att det annars är så lätt att stå utanför och klaga istället för att själv kavla upp ärmarna och bidra.

Sedan årsskiftet gör jag min andra mandatperiod som kommunalråd på deltid med ansvar för kultur- och fritidsfrågor. Jag har hela tiden också haft kvar mitt gamla jobb i IT-branschen (där jag numera också jobbar deltid) för att inte tappa kontakten med mitt civila yrkesliv.

Jag är otroligt glad och tacksam över att jag har fått den här chansen. Jag ser det som ett av de allra finaste hedersuppdrag man kan ha – att få möjlighet att på riktigt få göra (förhoppningsvis positiv) skillnad i någon utsträckning för solnaborna. Att dessutom få göra det i frågor som jag tycker är viktiga… Wow!

Jag får dessutom träffa väldigt många intressanta människor, både bland engagerade medborgare, kulturpersoner och inte minst i föreningslivet som jag har mycket kontakt med. Jag får ta del av sammanhang som inte alla har tillgång till. Jag lär mig något varje dag och utvecklas.

Men politiken har också en baksida och jag vill vara ärlig med det. I och med sociala mediers intåg så är vi alla idag utsatta på ett helt annat sätt än tidigare. Inom politiken är det extra tydligt. Jag behöver bara gå över kommungränsen för att se vad min liberale kollega, socialborgarrådet i Stockholm Jan Jönsson blir utsatt för i dagarna. I jämförelse har jag och mina kollegor här i Solna kommit förhållandevis lindrigt undan från hat och hot men det handlar inte om det i första hand utan om hur vi talar till varandra.

Jag noterar hur vuxna på Facebook och i andra sociala medier använder ett språk som är långt bortanför anständighetens gräns och berörs väldigt illa av det.

Igår läste jag en insändare i Mitt i Solna som hade en professor som avsändare. Hon är professor i pedagogik vid Högskolan i Gävle och har varit mycket aktiv i debatten kring Bergshamraskolan. Hon deltog också på mötet i Bergshamra skolbibliotek den 18/2 som vi politiker bjöd in till. Där var hon en av de mer aggressiva och bland annat ropade hon ut sin uppmaning till alla barn att skolstrejka.

Det var många vuxna Bergshamraföräldrar närvarande på mötet och en hel del barn. Men ingen i publiken sade ifrån. Hon fick medhåll och vi stå oemotsagd. Det gör mig bedrövad. När jag sedan läste insändaren igår så rann det helt enkelt över. I insändaren beskriver samma professor oss styrande politiker som ”mördare” i en ”effektiv dödspatrull”.

I den debatt som sedan följt verkar en del mena att det är ett bildspråk och en metafor som är okej. Det är inte okej. Aldrig någonsin är sådant språk och sådana osmakliga jämförelser ok och hur en del vuxna personer kan försvara detta övergår faktiskt mitt förstånd.

Däremot så passerade jag också en gräns när jag på Facebook skrev att en del Bergshamraföräldrar är dåliga förebilder för sina barn och att jag ifrågasatte hur de uppfostrar sina barn – med hänvisning till insändaren. Det var att gå för långt och det ber jag om ursäkt för.

Jag vet att ni som bor i Bergshamra har ett starkt engagemang för era barn och även om jag tycker tonläget flera gånger gått utöver vad som är acceptabelt så var det fel av mig att göra en koppling till ert föräldraskap. Det ber jag som sagt uppriktigt om ursäkt för.

Jag har skrivit till rektorn på Högskolan i Gävle. Det gjorde jag eftersom professorn undertecknade insändare med den titel hon har vid universitetet och jag undrar hur de ser på den saken.

Jag hoppas att vi alla kan vara överens om att även om man gör om stadieindelningen på en skola eller vad det nu kan vara, så förtjänar man inte att kallas ”mördare”.

Edit: I debatten har en del också frågat efter min åsikt i själva sakfrågan (högstadiets vara eller inte vara). Det har jag sammanfattat i ett annat inlägg.

Publicerat i Uncategorized | 2 kommentarer

Hur uttrycker du dig – professorn?

Edit 2019-03-06: Med anledning av den debatt som uppstod efter att jag skrev nedanstående inlägg (igår) har jag idag skrivit en förklaring och en ursäkt.

En professor kallar oss politiker i Solna för ”mördare” som ingår i en ”effektiv dödspatrull”.

Så osmakligt. Så oprofessionellt. Så kontraproduktivt. Så fel.

Med anledning av att skolnämnden i Solna har beslutat att ändra stadieindelningen på Bergshamraskolan (som en del i en ny skolplan för hela Solna där det också ingår att öppna flera nya skolor) publicerar lokaltidningen Mitt i Solna följande insändare:

Skärmklipp 2019-03-05 20.57.57

Ja, ni läser rätt. En professor vid högskolan i Gävle liknar oss politiker vid ”mördare” i en ”effektiv dödspatrull”. Professorn tycker att man kan likna vårt agerade vid de omoraliska och grymma metoder som Machiavelli använde sig av.

Det är osmakligt. Jag blir orolig.

Nog visste jag (genom egen erfarenhet) att tonen i just Bergshamra är väldigt hatisk och rå i fråga om den inställning man har till oss politiker. Men när en tongivande person i stadsdelen, som gör sig till talesperson för en föräldragrupp, uttrycker sig så här så har man ju passerat många gränser.

Man vet knappt var man ska börja. Googla på begreppet ”dödspatrull” och läs där om några av de exempel i världshistorien då det förekommit verkliga dödspatruller, som har mördat folk på riktigt. I syriska Homs. I nazitidens Europa. Inom maffian och annan organiserad brottlighet.

Detta blir jag och mina kollegor alltså kallade.

Noteras skall att samtliga elever som vi har träffat lyckas hålla en betydligt bättre ton än sida föräldrar. Även eleverna vill ha sitt högstadium kvar, men tar inte till den här typen av grovt och osmakligt språk, överdrifter eller lögner. Så som föräldrarna ofta gör.

Anmärkningsvärt är också att lokaltidningen tar in eländet i sin tryckta tidning som distribueras gratis till samtliga Solnas hushåll.

På eftermiddagen idag skrev jag därför till rektorn vid Högskolan i Gävle. Mitt mail låter så här:


Skärmklipp 2019-03-05 21.17.10


Det ska bli intressant att höra dels hur Högskolan i Gävle svarar, dels om professorn har någon kommentar till detta och dels om Mitt i Solna tycker att det var en bra idé att publicera en insändare med så hatiskt innehåll.


Flera av mina politikerkollegor har självklart också blivit illa berörda och reagerat på olika sätt:

Skärmklipp 2019-03-05 21.22.01

Skärmklipp 2019-03-05 21.22.34

 

 

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , , | 5 kommentarer

AIK Bandys förutsättningar att spela sina hemmamatcher på Bergshamra IP

EDIT 2 mars: Läs mitt svar i DN på den kritik som AIK Bandy förde fram i gårdagens DN. 

Ikväll spelar AIK Bandys herrlag en viktig kvalmatch. Den kan ta dem från Allsvenskan till Elitserien (som är den högsta nationella serien för bandy).

Tyvärr har AIK Bandy varit tvungna att med kort varsel flytta matchen från Bergshamra IP där de vanligtvis håller till med sina hemmamatcher. Matchen spelas i stället i Fagersta. Igår skrev jag om detta på AIK Bandys Facebooksida (som har över 5 tusen följare) och mötte förståelse.

Jag hoppas som sagt att AIK Bandy lyckas ta sig upp till elitserien. Oavsett om det sker eller ej, så kommer AIK Bandy och Solna stad att behöva resonera om vilka investeringar som eventuellt ska göras vid Bergshamra IP om AIK Bandy ska kunna spela så många som möjligt av sina hemmamatcher där även då temperaturen är långt över det normala för årstiden.

I dagens DN läser jag följande:

”… för dåliga resurser från Solna stad … Man kan sammanfatta det som att stödet från staden är för dåligt”, säger klubbens vice ordförande Marco Engborg.

Ja, det kan man ju tycka. Det är i och för sig en klubbstyrelses uppgift att tycka det och i första hand bevaka sina egna intressen och verka för den egna klubbens bästa.

Som kommunpolitiker i Solna har jag däremot en mängd intressen som måste vägas ihop:

 • Vuxnas idrottande ska vägas emot verksamhet för barn och ungdomar.
 • Satsningar som kommer elitverksamhet till del ska vägas emot breddidrott.
 • Olika idrotter ska vägas mot varandra.
 • Hela stödet till idrotten ska vägas mot allt annat som Solnas skattebetalares pengar ska användas till: Skolor, konstmuseum, barnomsorg, snöröjning, dricksvattenförsörjning, bibliotek, offentlig konst, socialtjänst, LSS-bostäder, avlopp, vuxenutbildning, nationaldagsfirande, äldreomsorg, vägar, nyanländas etablering, bostadsbyggande, kulturskola, brandförsvar, fritidsgårdar, …, …, …, …

AIK Bandy och Solna stad ska självklart ha en öppen och direkt dialog om prioriteringarna. Däremot gagnas inte saken av att man för samtalet via media.

Läs hela artikeln i DN

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Vad händer med fritidsklubbarna och tonårsverksamheten?

Edit 10 april 2019:

Idag gick informationsbrev ut till vårdnadshavarna till mellanstadieelever vid skolor som berörs av att fritidsklubbarna flyttar in i respektive skola från och med HT-19. Dessa brev finns att läsa här och förklarar hur långt man kommit i planeringen just nu:

Det har också ställts frågor om vad som händer med de lokaler som fritidsklubbarna i och med detta lämnar.

 1. Husen blir kvar.
 2. Inget av husen ska säljas eller rivas.
 3. I husen kvarstår diverse olika verksamheter – i lite olika kombinationer. Det handlar om sådant som parklek, öppen förskola, öppen fritidsverksamhet för tonåringar och för ungdomar med funktionsnedsättning samt tillsyn för personer som omfattas av LSS.

  På sikt kan också annan verksamhet komma ifråga för att flytta in eftersom ett antal eftermiddagstimmar ”frigörs”. Jag tänker på sådant som uthyrning till föreningsliv eller seniorträff.

 


 

Fritidsklubbarna (och då menar jag dagens inskrivna verksamhet för barn i ÅK 4-5) går över från kultur- och fritidsnämnden (som jag ansvarar för) till skolnämnden (tidigare barn- och utbildningsnämnden).

Överföringen påbörjades 2017 då tre fritidsklubbar fördes över:

 • Q-lan (till Bergshamraskolan)
 • Gula villan (till Råsundaskolan)
 • Ulriksdals fritidsklubb som redan var inrymd i Ulriksdalsskolan.

Nu slutförs överföringen genom att återstående fritidsklubbar förs över till skolans värld. Förändringen görs per 1 augusti 2019.

Skälet till att det över huvud taget görs är för att vi på ett så bra sätt som möjligt vill uppfylla kraven i skollagen som skärptes för ett par år sedan. Enligt den förändrade skollagen ska fritidshemmen (som är benämningen i skolans värld) på ett helt annat sätt än tidigare stötta barnen i deras kunskapsutveckling. Då är det naturligt att rektor har det övergripande ansvaret för både skola och fritidshem.

Man kan lägga märke till att skolorna, när de tar emot de här verksamheterna, passar på att göra ett par förändringar:

 • De utökar åldersspannet så att man kan gå i fritidsklubb även i ÅK 6.
 • De utökar öppettiderna så att det är öppet också en timme före skolstart (vilket det inte varit under kultur- och fritids regi).

Kvar i kultur- och fritidsnämnden blir den öppna verksamheten för äldre ungdomar. Då menar jag högstadie- och gymnasieålder.

Exakt hur verksamheten med mötesplatser för äldre ungdomar ska organiseras från och med i höst får vi återkomma till. Det ska tas ett helhetsgrepp över lokaler, personal, verksamhetens inriktning, målgrupper o.s.v.

Till grund för hur tonårsverksamheten ska utformas ligger ett nyligen återrapporterat uppdrag – en utredning – som pekar ut färdriktningen:

 1. Mer förebyggande inslag i mål och syften (än dagens mer främjande).
 2. Större ansträngningar för att nå de ungdomar som står längst ifrån och kanske allra mest skulle ha nytta av verksamheten (hemmasittare, nyanlända o.s.v.)
 3. Mer dialog med ungdomarna själva när man utvecklar verksamheten.
 4. Söka en grund i vad forskning och andra kommuners erfarenheter säger.

 

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , | 5 kommentarer

Regeringsprogram för Solna 2019-2022

Efter valet 2018 bildade vi i Solna ett blågrönt 5-partistyre bestående av M+L+MP+C+KD. Denna majoritet undertecknade i januari 2019 ett regeringsprogram som beskriver vad vi vill åstadkomma i Solna under den kommande mandatperioden.

Läs: Ett blågrönt regeringsprogram för Solna 2019-2022

Skärmklipp 2019-02-26 20.21.51
Själv är jag glad över resultatet. Det är ett väl genomarbetat program som har tydliga liberala inslag. Programmet har också prägel av att den styrande majoriteten numera inkluderar också MP – något som jag för egen del välkomnar och skrev om i ett tidigare blogginlägg.

Ser jag till det politikområde som jag själv ansvarar för (kultur, idrott och fritid) så finns i regeringsprogrammet en lång rad saker som vi i kultur- och fritidsnämnden (KFN) nu kan sätta tänderna i och bit för bit genomföra.

2019 blir för KFN ett år som präglas av planering ooch nyorientering. Den nya simhallen och den nya idrottsplatsen i Järvastaden ska detaljutformas. De kvarvarande fritidsklubbarna för inskrivna barn ÅK 4-5 ska föras över till skolan. Upphandlingar ska planeras och byggen ska starta. 2020-2022 kommer mer att präglas av att vi genomför och slutför det som står i regeringsprogammet.

Utdrag (från sidorna 13-14) som i punktform sammanfattar det vi ska åstadkomma på kulturens, fritidens och idrottens område:

 1. Etablera en bra kulturscen.
 2. Se till att alla barn som växer upp i Solna får en bred kulturintroduktion under sin förskole- och skoltid.
 3. Medverka till en bra utformning av den nya skolan som ska byggas i Huvudsta. Där skall till exempel inrymmas en fullstor idrottshall som, när den inte på skoltid används för skolverksamhet, ska vara tillgänglig för idrottslivet och allmänheten.
 4. Samma sak gäller vid den nya högstadieskola som kommer att byggas i Bagartorp. Fullstor idrottshall i Bagartorp!
 5. Starta planering för ett Idrottens Hus i området mellan Solnahallen och Skytteholms IP. Se tidigare blogginlägg om Idrottens Hus som beskriver vad jag tänker mig.
 6. Inrätta ett ”sportotek” i samarbete med föreningslivet, där man kan låna begagnad idrottsutrustning med syftet att underlätta för fler barn att idrotta.
  (Erkänner gärna att idén under förra mandatperioden förts fram av Tobias Östberg som då i kultur- och fritidsnämnden representerade (MP) i opposition. Men goda idéer ska tas tillvara även om de kommer från oppositionen…)
 7. Se till att i ännu högre utsträckning involvera Solnas ungdomar när vi ska utveckla de fritidsverksamheter som de deltar i.
 8. Utveckla kulturevenemangsverksamheten så att fler nås av arrangemang av typen natinaldagsfirande, valborgmässofirande och liknande.
 9. En av mina käpphästar: Förbättrat samarbete med grannkommunerna. Det gäller kulturskolan (där man enkelt ska kunna gå i kulturskola i en annan kommun), bibliotek (där jag tänker att man ska uppleva biblioteken i Solna och våra grannkommuner mer som en enhet), idrottsanläggningar (som bör kunna delas mellan kommuner i större utsträckning) och mötesplatser för ungdomar.
 10. Biblioteket ska öka sin närvaro ute i stadsdelarna.
 11. Någon form av ”bokbuss” (ihop med Sundbyberg) för att kunna söka upp dem som inte för egen maskin enkelt tar sig till biblioteket (förskolebarn, äldre, nyanlända, …)
 12. Kulturskolan ska komma närmare Solnas barn och unga genom att etablera ännu mer av närvaro ute i stadsdelarna.
 13. Arbeta vidare med planeringen och bygget av den nya simhallen, så att också detaljerna i lösningen blir så bra som möjligt. (Bygget påbörjades 2018.)
 14. Planera och bygg en ny idrottsplats med 3 fotbollsplaner i Järvastaden.
  (Jag funderar på att utlysa en namntävling för att namnge den nya idrottsplatsen. Annars lär det av bara farten bli ”Järvastadens IP”.)
 15. Förbättra säkerheten längs de vägar Solnas barn och unga använder när de ska ta sig till våra fritids- och idrottsanläggningar. I förra mandatperioden jobbade vi med en plan för ”säkra skolvägar”. Nu går vi på motsvarande sätt vidare med ”säkra fritidsvägar”.
 16. Ordna mer utomhuskonst. Tänk ljusdesign, muralmålningar, …
 17. Se om det går att ordna bättre ytor för utställning av konst och för konstnärsateljéer.
 18. Ordna ett strandbad vid Brunnsvikens strand (på samma sätt som nyligen gjordes vid Huvudsta strand).
 19. Ordna fler elljusspår.
 20. Ordna konstsnöspår där det är möjligt.
 21. Ordna fler och bättre utegym. Det första är redan på gång vid Huvudsta strand.
 22. Se till att det finns mötesplatser för ungdomar i både Hagalund och i Bagartorp.
 23. Se till att Naturskolan får bra förutsättningar för sin verksamhet vid Överjärva gård och att gården blir en fin entré till Igelbäckens naturreservat.

 

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , | 1 kommentar

Ridverksamheten i Huvudsta

Det har uppstått frågor om hur det planerade utegymet vid Huvudsta strand påverkar verksamheten för Hufvudsta ridskola.

Som politiskt ansvarig för både stadens idrottsanläggningar och för stadens stöd till föreningslivet (där Hufvudsta ridskola berörs dubbelt) vill jag poängtera följande:

 1. Solna stad ser långsiktigt positivt på Hufvudsta ridskolas verksamhet. Ridskolan fyller en viktig funktion i stadens utbud av fritidsaktiviteter för Solnas barn och unga och den ska naturligtvis ha rimliga förutsättningar för sin verksamhet.
 2. Jag är också positivt inställd till det utegym som är på väg att etableras i samma område. Det gör Solna stad i samarbete med Generation Pep och Fabege. Detta är ett viktigt tillskott i det utbud staden vill tillhandahålla för att folk ska kunna röra på sig mer.
 3. När det gäller dragning av ridspår så ska vi självklart ordna det så att båda verksamheterna samsas. Det gäller för övrigt också andra intressen som finns i samma område. Där finns Augustendals 4H-gård, en uppskattad pulkabacke, en lekpark och dessutom gång-, cykel och biltrafik.

I en storstadsregion blir det ofta trångt om utrymmet, och Huvudsta strand är inget undantag. I den fortsatta planeringen av hur området ska utnyttjas kommer man självklart att ta hänsyn till och väga samman allas intressen.

Redan förra veckan samlades representanter för kultur- och fritidsförvaltningen, tekniska förvaltningen och ridklubben för att se på hur man kan planera detta bra. Denna vecka samlas man igen för att diskutera vidare.

Jag är säker på att det här kommer att lösa sig på ett bra sätt.

Edit kvällen 25/2:

För att skaffa mig en egen bild av det hela så deltog jag idag i ett möte mellan förvaltning och ridverksamheten där vi tittade på olika alternativ och detaljer i lösningen när man nu behöver flytta på ridvägen som leder från stallet åt sydost och österut.

Det kommer att lösa sig bra.

Mötet hade faktiskt mer fokus på gårdagens fruktansvärda händelse där en ryttare till häst blev attackerad av två hundar. Hundarna skrämde och bet hästen som slängde av ryttaren och skenade längs gång- och cykelvägar och nerför trappor tillbaka till stallet där den till slut kunde fångas in.

Den händelsen oroar ridverksamheten mer än om man måste flytta en ridväg till ett läge som på vissa sätt faktiskt är bättre än det nuvarande.

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , , , | 1 kommentar

Paus från Facebook-forumet Solnapolitik

Edit 2019-02-26:

Jag protesterade (se nedan) mot administratörernas behandling av Martin Marmgren (MP) och har, som markering, under tre månader avstått från att delta i forumets diskussioner  Under den tiden har ingen av administratörerna velat diskutera saken; Martin har inte släppts in i forumet igen och jag har kritiserats för och pikats att jag inte deltar i diskussioner eller svarar på frågor i forumet.

Idag biter jag i det sura äpplet och återvänder. Forumet är viktigt för många Solnabor. Det fyller en viktig funktion för att vi ska få ett spänstigt demokratiska samtal om saker och ting här i Solna.

När jag nu återvalts som kommunalråd (på deltid) och ordförande för kultur- och fritidsnämnden så är det rimligt att jag åter deltar i dialogerna i forumet.

————————–

I november 2018 uteslöts Martin Marmgren (som sitter i Solnas kommunfullmäktige för Miljöpartiet) från forumet. Jag har hört både Martins och administratörens redogörelser för bakgrunden och anser att det var helt fel att utesluta Martin.

Uteslutningen av Martin Marmgren gör att jag tappar lusten att delta i forumet. Jag gör därför tillsvidare en paus.

Om jag taggas i forumet för att man vill ha besked från mig eller om en diskussion rör det politikområde som jag ansvarar för (kultur & fritid), så länkar jag hit till detta inlägg och tar gärna diskussionen i annat forum. Mig når man enkelt. Se fliken ”Kontakt” i menyn ovan.

(Edit: Om forumets medlemmar tycker att deltagandet från styrande politiker avtagit på senare tid så kan det säkert stämma. Många av dem har, liksom jag, noterat uteslutningen av Martin och däri ligger mycket av förklaringen.)


Till saken hör att jag skrev ett inlägg i forumet om uteslutningen av Martin. Mitt inlägg (något förkortat):

ORIMLIGT AGERANDE NÄR ADMIN UTESLÖT MARTIN MARMGREN UR DETTA FORUM

[…]

Den 10 november startade en av administratörerna en (enligt mig märklig) tråd för att diskutera om det var så att Bergshamraskolan ”accepterar elevers regelbundna frånvaro i ett enskilt fall eller rent generellt”.

Frågeställningen tog utgångspunkt i det faktum att en elev blivit medialt uppmärksammad för att ”skolstrejka för klimatet” och var regelbundet frånvarande från skolan.

Tråden finns här: https://www.facebook.com/groups/solnakf/permalink/1016476961846846/

(Notera: Det kom att visa sig att eleven i fråga inte alls går på Bergshamraskolan.)

Administratören namngav inte eleven i fråga i sin trådstart, men kunde lika gärna ha gjort det. Han refererade nämligen till rapportering i SVT som gjorde att alla och envar visste vem det handlade om. Elevens ”skolstrejk för klimatet” var ju redan känd land och rike runt och till och med uppmärksammad utanför Sveriges gränser. En enkel googling efter ord som ”skolstrejk klimat” ger genast träffar på ett stort antal artiklar som beskriver både eleven och strejken.

Administratören tyckte trots detta att det var olämpligt att skriva ut elevens namn i tråden, och beordrade Martin att ta bort den kommentaren. Martin pekade på det orimliga i detta krav – eftersom administratören själv, i sin trådstart, hade gjort sådana referenser att det var fullständigt kristallklart vem det var som avsågs. Eleven har ju låtit sig intervjuas, fotograferas och namnges i en lång rad artiklar och inslag i rikstäckande och internationella media.

Resultatet av detta blev dels att administratören tog bort Martins båda kommentarer och dels att han slängde ut Martin ur formet.

DETTA TYCKER JAG ÄR OACCEPTABELT OCH MYCKET OLYCKLIGT.

Martin Marmgren känner jag, efter att ha haft honom som bänkgranne i fullmäktigesalen, som en omdömesgill, skarpsynt, balanserad och påläst fullmäktigeledamot. Att han skulle uteslutas är oerhört märkligt. Särskilt med tanke på de stolligheter som flera andra debattörer har uppvisat i forumet – utan att de för den skull har blivit uteslutna.

En otäck tanke är att uteslutningen skulle bero på att Martins parti (MP) nyligen ”bytte sida”. (MP) gick ju över från den rödgröna oppositionen (där administratörerna har sin hemvist) till att i stället, tillsammans med Alliansen, ingå i ett blågrönt styre här i Solna.

Kan det vara så att administratörerna, som själva är aktiva i (S) och (V), på det här sättet ”bestraffar” Martin Marmgren och (MP) för detta tilltag?

Jag gissar att Martin inte är så intresserad av att delta i detta forum längre, men det vore ändå snyggt av administratörerna att förklara sig och kanske försöka reparera sitt misstag.

Emotser med spänning svar från admin.

[…]

Men det inlägget ville administratörerna inte släppa igenom. Admin meddelade i privat meddelande till mig att

”Vad slutligen gäller forumet som sådant, är vi ingen demokratisk politisk församling där vi har allmänna diskussioner om vilka forumregler som råder. Alla som vill är välkomna att […] framföra sina synpunkter till oss, men vi som sköter det gör det på det sätt vi finner lämpligast. Och ingen är tvingad att vara med.”

När jag ändå sade att jag tyckte att admin hade varit för snara att utesluta Martin så fick jag som svar att

”Vad gäller skälet till att han stängdes av, berodde det inte på att han nämnde [elevens] namn. Det gjorde flera i forumet.

Det som däremot skedde var att jag sade åt honom att ta bort hennes namn (jag kunde inte ta bort namnet genom att redigera i hans text). Han svarade oerhört tydligt att han inte tänkte göra det.

Den forummedlem som skriver att han eller hon vägrar att följa en tillsägelse från oss, får räkna med att bli avstängd.”

[…]

”Ingen behöver gilla det vi ibland bestämmer om, men du har väl förstått att vi inte tolererar att forummedlemmar struntar i att göra som vi säger?”

[…]

”Han kan säkert vara en jättebra forummedlem. Det säger jag ingenting om.

Personligen är det viktiga att han godtar att inte säga emot tillsägelser om att ta bort elelr redigera inlägg om [admin] säger åt honom att göra det.”

Jag tycker att en uteslutning inte på något sätt står i rimlig proportion till Martin Marmgrens ”regelbrott”.

Publicerat i Uncategorized | 7 kommentarer

BLÅGRÖNT STYRE I SOLNA

Idag har de fyra allianspartierna och Miljöpartiet undertecknat en avsiktsförklaring som innebär att vi tänker oss att gemensamt styra Solna under den kommande mandatperioden.

Själv tycker jag att det här är bra. Riktigt bra!

Alliansen+MP

Foto: Mostphotos

M+L+MP+C+KD har 19+5+5+4+2 = 35 mandat vilket med god marginal ger majoritet i kommunfullmäktige, där S+V samlar 21 mandat och SD har 5. Med en sådan majoritet kan vi säkerställa att den gemensamt utstakade politiken också kan genomföras.

Jag har länge sett positivt på blocköverskridande lösningar och samarbeten och jag har personligen alltid varit beredd att ansluta mig till goda idéer, även när de har haft sitt ursprung hos ett oppositionsparti.

Lägger man vårt (Liberalernas) och Miljöpartiets handlingsprogram för lokalpolitiken i Solna bredvid varandra ser man flera likheter. Ofta vill vi samma sak. Det gäller i frågor som rör stadsbyggnad, vatten-, luft- och bullerfrågor, jämställdhet, likabehandling och flera andra områden.

Från liberalernas sida önskar vi gärna Miljöpartiet välkomna in i ett blågrönt 5-partistyre i Solna!
/Peter Edholm (L)
Kultur- och fritidskommunalråd i Solna
0707-372008

Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar