SVT Uppdrag Granskning – ”Aldrig mer elit”

I onsdags publicerade SVT Uppdrag Granskning ett avsnitt som handlar om vad som händer (eller inte händer) när elitidrottare slår larm om tränare som kränker och går över gränsen.

Granskningen handlar om påstådda och konstaterade missförhållanden inom gymnastik- och konståkningsidrotterna i ett avsnitt som kallas ”Aldrig mer elit”. Som en av flera intervjuade medverkade jag i programmet.

I det här blogginlägget beskriver jag varför jag medverkade i programmet och jag kommenterar både det som framkom i granskningen och några saker som jag sade när jag intervjuades, men som inte blev med i programmet.


Klicka på bilden för att se programmet.

Vid 31:30 kommer man in på konståkningsidrotten.

Vid 40:40 närmar man sig intervjun med mig.

Varför medverkar jag?

Varför tackade jag ‘ja’ när Uppdrag Granskning ville intervjua mig? Jag har ju vid flera andra tillfällen det senaste året avböjt att kommentera konståkningens problem när olika medier har hört av sig. Efter den intervju jag gav i Dagens Nyheter för snart ett år sedan har jag legat lågt. Bland annat för att företrädare för konståkningsidrotten (både lokalt och nationellt) har påpekat att medial uppmärksamhet försämrar deras möjligheter att lösa grundproblemet. Under en period har jag förlitat mig på det, backat undan och förväntat mig att man jobbar på med sin åtgärdsplan. Under våren och sommaren 2022 nåddes jag inte heller av några oroande signaler.

Men mot slutet av 2022 hade det uppenbarligen ”börjat om igen”. Plötsligt fick jag veta att fyra av sju ledamöter hoppat av styrelsen. Det kom nya samtal till mig om att den positiva utvecklingen har stannat av och på ett par punkter till och med har börjat gå baklänges. Eller som en person med djup inblick i verksamheten uttryckte det:

”Verksamheten har fått återfall”

Det blev uppenbart att det inte står rätt till och det som fick mig att definitivt bestämma mig för att medverka i Uppdrag Granskning var att jag fick uppgift om att de ifrågasatta tränarna har vägrat att ha de av konståkningsförbundet beslutade åkarombuden inne i ishallen när de tränar åkare i elit- och utvecklingsgrupperna.

En förälder till en åkare i föreningen som jag ringde till verifierade också att åkarombuden inte fanns på plats när elitgruppen tränar. Se mer om det nedan under en av rubrikerna.

Nu när jag har sett programmet – är jag nöjd?

Ja. Hela programmet pendlar mellan å ena sidan enskilda individers skakande vittnesmål och å andra sidan klokt formulerad kritik av systemet med förslag till förbättringar.

Hatten av för redaktionen!

Jag är också nöjd med hur intervjun med mig blev redigerad och återgiven i programmet. (Så är det inte alltid efter att man har intervjuats av media.) Däremot var ju många saker som av naturliga skäl inte blev med i det program som sedan publicerades. Några av dessa beskriver jag nedan under separata rubriker.

Tjejerna som framträder är hjältar

De gymnaster och konståkare som träder fram i Uppdrag Granskning eller har gjort motsvarande tidigare i olika idrotter är hjältar. Det är imponerande att de orkar berätta öppet om sina upplevelser.

Till och med jag som är i 60-årsåldern, och som ändå har viss vana vid att bli utsatt för diverse påhopp av folk som inte tycker som jag, tycker att min lilla medverkan i offentligheten är påfrestande.

Vi kan bara hoppas att ingen av dem drabbas igen av trakasserier, ifrågasättande, misstänkliggörande och ryktesspridning som har förekommit tidigare när någon öppet kritiserar klubbar och förbund.

I stället borde hela idrotts-Sverige vara tacksamma för att de träder fram. Ta vara på deras berättelser! Använd deras erfarenheter för att identifiera och fixa till de här problemen!

De många oroande samtal jag genom åren har haft med olika personer med inblick i verksamheten

I inslaget refererar jag till en massa samtal som jag har haft med personer som velat berätta för mig om missförhållanden inom konståkningen. Samtalen har kommit i två tydliga vågor.

Först var det ett 50-tal kontakter i samband med att en tränare i Solna blev anmäld och under en period avstängd. Det har jag berättat om i ett tidigare blogginlägg: Om problemen inom konståkningsidrotten.

En andra ”våg” av samtal kom under hösten 2021. Det var samma typ av berättelser. Ibland från samma människor som berättade att det inte hade blivit bättre. Men också personer som jag inte tidigare hade varit i kontakt med.

Det var då jag började göra mer noggranna anteckningar om vad som framfördes eftersom jag insåg att jag måste vara tillräckligt konkret när jag tar saken vidare till ansvariga inom Svenska Konståkningsförbundet. Annars kan man lätt bli avfärdad. Mycket riktigt möttes jag initialt också av frågor som ”Hur många är det som har kontaktat dig? När var det? Hur långt tillbaka i tiden ligger de händelser som de berättar om?” ”Du vet väl att det finns trasiga familjer som far med osanningar och överdrifter som bara är ägnade att skada idrotten.”

Det samlade intrycket av samtalen i ”andra vågen” var att föreningen hösten 2021 hade glidit tillbaka in i de gamla mönster med missförhållanden som borde ha rättats till redan efter händelserna 2019. Men problemen verkade kvarstå eller ha kommit tillbaka.

Jag ska inte påstå att jag nu på senare tid har översköljts av något häftig ”tredje våg” av samtal. Men några är det som har ringt och berättat att det blivit sämre igen och att ”verksamheten har fått återfall”.

De som vet med sig att de har kontaktat mig (och som inte uttryckligen sagt att jag kan föra deras berättelser vidare) kan vara fullständigt trygga med att jag inte avslöjar för någon annan vilka det är som har kontaktat mig. Inte heller återger jag berättelser så att det går att förstå vem det är som avses.

Mina anteckningar har jag gjort som stöd för mitt eget minne och jag har inte visat dem för vare sig Uppdrag Granskning eller någon annan. De enda undantagen är att jag lät min efterträdare som ordförande i kultur- och fritidsnämnden och tillträdande 1:e vice ordförande läsa någon enstaka berättelse (utan namn) för att de skulle förstå allvaret i det jag lämnade över till dem.

Den externe utredaren och hans åtgärdsförslag

Jag blev intervjuad av den externe utredare som sedan, i mars 2021, presenterade en rapport och ett antal förslag till åtgärder. Jag fick ett gott intryck av utredarens kompetens och uppfattade att han hade en genuin ambition att fånga upp allt relevant och verkligen åstadkomma förändring.

De åtgärder som utredaren föreslog bedömde jag som bra. Konståkningsförbundets styrelse fattade beslut om att vissa av åtgärderna skulle genomföras tvingande medan andra kommunicerades som ”rekommendationer”.

Men en förutsättning är ju att åtgärderna verkligen genomförs fullt ut och att man utvärderar om de har avsedd effekt.

”Barnombudsmannen på isen” som kom av sig

Jag och många med mig uppfattade att den allra viktigaste åtgärden var ”barnombudsman på isen”. I beslutet står det så här:

Förbundsstyrelsen beslutar att Föreningen Solna Konståkning ska vidta de åtgärder som framgår av den externa utredarens förslag, se bilaga 1.

…och i bilaga 1 står, som första punkt:

”Barnombudsmannen på isen” behövs. En person med tydligt uppdrag att se till barnens bästa och som inte får ha koppling till eller liera sig med tränarna. Personens uppdrag är att bygg tillit bland barnen i grupperna A/E och U och finnas där för dem på träning, läger och tävling.

Ovanstående är ju kristallklart. ”Beslutar att … ska … behövs … inte får … ”

Jag tror att den här typen av vuxennärvaro är alldeles nödvändig utifrån de berättelser jag har hört. En del av de påstådda missförhållandena handlar om gap och skrik, elakheter, utfrysning, mobbning och annat som sker på isen – i träningssituationen. Från tidigare styrelsemedlemmar i föreningen har jag också hört att det hänt att tränarna har förbjudit föräldrar att vara inne i ishallen när elitgruppen tränar. Vuxna som ska hämta barn har fått vänta utanför.

Den här ”barnombudsmannen på isen” som Konståkningsförbundet i mars 2022 beslutade att man ska ha på plats var tydligen något som de ifrågasatta tränarna upplevde som ”övervakning” och som de vägrat att acceptera. Därför finns inte heller någon ”barnombudsman på isen” när man tränar.

Det är då jag tänker att man ska bli orolig. Orolig på riktigt.

Det så kallade ”kontaktförbudet”

Jag har använt uttrycket ”kontaktförbud” och på det reagerade Svenska Konståkningsförbundet väldigt starkt. Så här var det:

Den 17 februari 2022 ställde jag en fråga till Svenska Konståkningsförbundet där jag undrade om förbundet kunde tänka sig att rekommendera Föreningen Solna Konståkning att stänga av de två ifrågasatta elittränarna under den tid då utredning pågick.

Det gjorde jag mot bakgrund av att en av de ifrågasatta tränarna vid ett tidigare tillfälle stänges av under den utredning som då gjordes. Det skedde efter rekommendation från Konståkningsförbundet.

Den 28 februari 2022 svarade Konståkningsförbundet så här:

”Förbundsstyrelsen har – efter samråd med den externa utredaren av föreningens verksamhet och Idrottsombudsmannen – kommit fram till att förbundet inte har tillräckliga skäl för att för tillfället besluta att rekommendera föreningen att två elittränare ska stängas av från arbete under den pågående externa utredningen av föreningens verksamhet.”

I samma skrivelse står också följande textpassage:

”Vi vill avslutningsvis också tydliggöra att
det är förbundet som hanterar ärendet rörande föreningen
och kommunen hänvisas därför till att hålla
den fortsatta kontakten i ärendet med förbundet.”

Jag uppfattade ovanstående skrivning som att jag (som kommunalråd med ansvar bland annat för stadens kontakter med idrottsföreningarna) ombads sluta ha direkt kontakt med den lokala konståkningsföreningen och att jag i stället skulle vända mig endast till förbundet.

Den 1 mars 2022 svarade jag i mejl så här (och det var då jag använde ordet ”kontaktförbud”):

I skrivelsen finns ett par textpassager som jag vill kommentera. Där står (på sidan 2):

”… det är förbundet som hanterar ärendet rörande föreningen och kommunen hänvisas därför till att hålla den fortsatta kontakten i ärendet med förbundet.”

Det är för mig självklart att vi (både från nämndens och från förvaltningens sida) har en kontinuerlig dialog med både Föreningen Solna Konståkning och med andra föreningar som har sin hemvist i vår kommun. Särskilt som de förväntar sig att ta del av stöd från kommunen i form av LOK-bidrag och tillgång till våra idrottsanläggningar. 

Den dialogen blir ännu viktigare att vi har under perioder då en förening har den typen av svårigheter som Solna Konståkning nu uppenbarligen har – där värdegrundsarbete, sunda träningsmetoder och trygga träningsmiljöer ifrågasätts, visselsblåsningar förekommer och vi får oroande samtal från flera olika håll.

Att förbundet på detta sätt försöker utfärda något sorts ”kontaktförbud” är naturligtvis oacceptabelt.

Avser förbundet att genomdriva detta så kommer vi snabbt närmare den punkt då vi måste dra in istider och/eller bidrag.

Både förvaltningens tjänstemän och jag avser tills vidare att fortsätta ha dialog med föreningens företrädare.

Konståkningsförbundet backade senare från den här befängda ståndpunkten, men då hade jag redan intervjuats av Dagens Nyheter och därför stod mitt uttalande om ”kontaktförbud” att läsa i artikeln.

Jag fortsatte självklart mina direktkontakter med föreningen. Bland annat bevistade jag ett av deras årsmöten.

Konståkningsförbundets försök att begränsa min insyn och att tysta ner mig

Den 2 mars 2022 fick jag följande uppseendeväckande mejl från Svenska Konståkningsförbundet.

Dels anmälde alltså Konståkningsförbundet mig för jäv och dels ville de att jag skulle utebli från ett möte senare samma dag. (På inrådan av bland andra Solnas stadsjurist uteblev jag från mötet.)

Det finns två bisarra saker i detta:

 1. Det fanns ingen grund för att förklara mig jävig. Det insåg nog också Konståkningsförbundet eftersom de senare slutade driva den saken vidare.
 2. Mötet senare samma dag hade jag själv tagit initiativ till. Jag hade alltså föreslagit att utredaren skulle presentera sin rapport och sina rekommendationer i ett möte där samtliga intressenter fanns med för att höra samma sak samtidigt. Utredaren, föreningen, förbundet, idrottsombudsmannen, kommunen. Sedan ber man alltså att få slippa ha med mig i mötet. I mötet framför förbundet flera frågor som endast jag kunde svara på – samtidigt som förbundet hade bett att få slippa ha med mig i mötet.

De här manövrarna kan rimligen bara ha syftat till att trycka ut mig (som säkert upplevdes som besvärlig) i marginalen och kanske rent av skrämma mig till tystnad. I någon mån lyckades Konståkningsförbundet i så fall med detta då jag inte bara uteblev från mötet där utredningen presenterades utan också överlät nästan helt åt förvaltningens tjänstemän att ha de fortsatta kontakterna med föreningen.

Svenska Konståkningsförbundets märkliga agerande

Den övergripande logiken är alltså denna:

 1. Jag blir kontaktad av en massa människor som ville slå larm om missförhållanden.
 2. Jag agerar eftersom detta påstås ske i idrottsanläggningar som jag har ansvar för och i verksamheter som tar emot pengar från den nämnd som jag är ordförande i.
 3. Jag tar kontakt med Svenska Konståkningsförbundet som går i försvarsställning.
 4. När det hettar till så väljer Konståkningsförbundet att, inom loppet av några få dagar, göra följande:
 • de anmäler mig för jäv. (Något som de senare verkar ha backat ifrån.)
 • de tydliggör att jag inte ska ha direkt kontakt med föreningen. (Något som de backade ifrån när det gick att läsa i Dagens Nyheter.)
 • de ber att jag ska utebli från ett möte som jag själv har tagit initiativ till – där den externa utredningen och åtgärdsförslagen presenterades.
 • de påstår att jag genom mitt agerande har ”orsakat fler otrygga idrottsmiljöer i föreningen än vad som framkommit att elittränarna har gjort”.
 • de påstår att jag genom mina uttalanden har åsamkat föreningen ”verksamhetsskada” genom att de har förlorat medlemmar, fått svårare att rekrytera nya medlemmar och genom att de har förlorat sponsorsintäkter. Förbundet skulle återkomma i fråga om hur de skulle agera runt detta.
 • de säger att jag borde komma till föreningen och be dem om ursäkt.

Om någon ska be om ursäkt, så är det helt andra aktörer. Inte jag.

Är det bara elände?

Nej. Jag har många gånger sagt att jag inte enda gång hört något oroande om breddverksamheterna i samma förening. Skridskoskolan för de minsta – inga problem. Konståkningsskolan – inte heller några oroande rapporter till mig. Hobbyverksamheten för vuxna som inte tävlar – inte ett ont ord. Baserat på det jag vet om föreningen kan jag med lugn i sinnet rekommendera föräldrar att sätta sina barn i de breddverksamheterna.

I samtalen har flera också framhållit att verksamheten har gjort framsteg på vissa områden. Exempelvis har man sagt mig att man numera hanterar idrottsskador på ett bättre sätt nu än tidigare. Man märker också att man i verksamheten har ett sundare sätt att prata om kost, näringslära och matvanor.

Men kränkningarna, mobbningen och bestraffningarna på elitnivå uppges bestå eller ha återkommit.

Vad driver mig att hålla på med detta?

Självklart är det oron för att barn och unga eventuellt far illa i verksamheter som håller till i Solnas idrottsanläggningar och tar emot bidrag från kommunen.

Ishallarna, simhallen, ridhusen, fotbollsplanerna, idrottshallarna o.s.v. bekostas av Solnas skattebetalare liksom de bidrag som skickas till idrottsföreningarna.

De vårdnadshavare som sätter det dyraste det har i sina liv – de egna barnen – i en av de här verksamheterna har rätt att förvänta sig att träningsmiljöerna är trygga och säkra. Ansvariga för det är självklart idrottsföreningarna själva, men som kommunpolitiker har jag också ett ansvar gentemot de kommuninvånare som röstat fram mig. Det ansvaret har jag verkligen försökt att ta, men det blir ju svårt när Svenska Konståkningsförbundet agerar som de gör.

Min bakgrund

Jag var tills nyligen ordförande i kultur- och fritidsnämnden som ansvarar dels för Solna stads idrottsanläggningar (där ishallarna ingår) och dels för stödet till Solna idrottsföreningar (där Solna Konståkning ingår).

Jag innehade ordförandeskapet under 8 år (från 1/1 2015 till 31/12 2022) och under den perioden inträffade i stort sett alla de saker som rapporteras om i det här avsnittet av Uppdrag Granskning.

Om Frösundaliberalen - Peter Edholm (L)

Socialliberal Frösundabo. Kultur- och fritidskommunalråd i Solna sedan 2015.
Detta inlägg publicerades i Föreningsbidrag, Idrott, Konståkning, Solna och märktes , , . Bokmärk permalänken.

En kommentar till SVT Uppdrag Granskning – ”Aldrig mer elit”

 1. Anna-Lena Amundson skriver:

  Hej! I ett sorgligt sammanhang tycker jag det är underbart att du tar till orda. De senaste veckorna har jag erfarit att sådana som du finns inom såväl andra idrotter som försvarsmakten i Sverige och Norge. Det ger hopp om en bättre framtid där barn och unga bevarar sin tillit. Egentligen är ju detta något så enkelt som frågor om hyfs och att vi ska kunna ha förtroende för varandra och känna oss trygga tillsammans.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s