Som ”stolt hycklare” är jag glad över den guidade fågelvandringen vid Råstasjön

I söndags förmiddag ordnade nätverket Rädda Råstasjön en guidad visning av några av de ornitologiska sevärdheterna i vid och nära Råstasjön. Nätverket hade det dubbla syftet att dels visa på vilka särskilda värden som finns runt sjön och att dels visa deltagarna hur det liggande förslaget till bebyggelse vid sjön ser ut och på vilket sätt det hotar sjöns naturvärden.

Jag är glad att jag gick med – även om turen mot slutet också gjorde mig besviken.

Jag fick tillfälle att lära mig ett och annat om områdets fågelliv – inte minst av Hasse Ivarsson som själv observerat över 160 olika fågelarter vid Råstasjön. När jag var i tonåren var jag med i fältbiologerna. Vi flängde runt i ottorna för att höra Tjäderspel och när jag under en tid bodde i Örebro var vi mycket ute vid Oset. Söndagens tur gjorde att intresset väcktes lite till liv igen.

Med var också bland andra

 • Leo Rudberg som imponerar med energi och kunskap.
 • Lars Epstein som efteråt skrev en artikel i DN.se om turen.
 • Johan Lind. Honom har jag tidigare kommunicerat med via kommentarsfältet på hans blogg. Fast i söndags hade jag ännu inte gjort kopplingen. Kolla in hans helt otroliga bilder som finns både här och där!
 • Professor Magnus Enquist.
 • min (FP)-kollega Anders Ekegren. Han är ju stadsbyggnadskommunalråd och därmed ansvarig för byggandet i Solna.

Vi resonerade om spridningskorridorer, utfodring av fåglar, trender när det gäller observationer av olika arter, konkurrens mellan olika arter, loppor, bristen på kunskap när det gäller annat djurliv runt i och runt Råstasjön än just fåglarna och mycket, mycket annat. Den samlade kunskapen hos dem som ledde guidningen och bland några av dem som följde med är imponerande. Mycket imponerande.

Något jag särskilt uppskattar är att åtminstone ett par av företrädarna för nätverket säger att ”Vi vet inte exakt vad som händer om man bygger hus för nära sjön. Vattenrallen kanske stannar kvar. Eller också gör den det inte. Viggen, silltruten och de andra kanske ger sig iväg. Eller också blir de kvar. Det finns inget sätt att säkert veta, men risken är uppenbar att fågellivet påverkas starkt negativt.” Det är en förtroendeingivande och professionell  hållning som gör att åtminstone jag är mer angelägen att lyssna på vad som framförs.

Sedan finns det andra som är helt oförsonliga. Av tonläget att döma kan man få för sig att det räcker att ta ner 20 träd så töms sjön på fågelliv. Mitt intresse av att då lyssna på  resten av deras ståndpunkter och argumentation blir i stort sett obefintligt.

Besviken blev jag när jag fick höra att jag är ”hycklare” och att jag håller mig med ”dubbelmoral”. Det fick jag höra med anledning av att jag och övriga (PF)-företrädare i Solnas kommunfullmäktige har sagt att vi vill bilda ett naturreservat vid Råstasjön och Lötsjön samtidigt som vi menar att viss bebyggelse (utanför strandskyddat område – d.v.s. minst 100 meter från stranden) är rimlig.

Jag inbillar mig inte att hus inte har en negativ effekt på naturvärdena vid Råstasjön. Det är klart att de planerade bostäderna påverkar sjön negativt – även om man helt håller sig utanför strandskyddat område. Att säga något annat vore inte ärligt.

Men när man sitter i kommunfullmäktige så har man också andra hänsyn att ta. Vi i (FP) försöker hitta en balans mellan de intressen som står emot varandra. Bostäder/ekonomi och natur/rekreation. Om den ambitionen är hyckleri så är jag stolt över mitt hycklande.

Men på det hela taget var det en mycket intressant och positiv upplevelse att gå med i söndags.

Tidigare publicerat om Råstasjön (på min blogg om ingen annan bloggare anges):

Övriga länkar:

▪   Samrådshandlingarna (Solna stad)
▪   Karta över området (Google maps)

Om Frösundaliberalen - Peter Edholm (L)

Socialliberal Frösundabo. Kultur- och fritidskommunalråd i Solna sedan 2015.
Detta inlägg publicerades i Uncategorized och märktes , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

9 kommentarer till Som ”stolt hycklare” är jag glad över den guidade fågelvandringen vid Råstasjön

 1. Pingback: Såhär kan du rädda Råstasjön! | Calandrellas blogg

 2. Pingback: WOW – 250 demonstrerade för Råstasjön! | Calandrellas blogg

 3. Pingback: Skriv ett mejl – rädda Råstasjön! | Calandrellas blogg

 4. Tobias skriver:

  Sen kan man inte bortse från att FP:s utspel om naturreservat har drag av taktik över sig. Det handlar ju inte bara om att väga olika intressen mot varandra. Det gäller också att tänka partipolitiskt smart och FP lyckades komma ur en knivig situation som de som räddar Råstasjön. Trotsa att förslaget som jag förstår det utarbetades på den förvaltning FP bossar över. Eller?

  Gilla

 5. Pingback: Inrätta ett naturreservat vid Råstasjön och Lötsjön |

 6. etologen skriver:

  Förstår din poäng. Det obehagliga med alla dessa okända variabler är att ifall de påverkar kan de bara påverka åt det negativa hållet. Måste man dika ut om man bygger nära? Etc. Försiktighetsprincipen är ju inte av ondo.

  Jag håller i alla fall tummarna för ett så stort naturreservat som det bara är möjligt. Förresten, vad är det för tidsplan som gäller?
  1) När får vi se översiktsplanen kastad i papperskorgen?
  2) När kan naturreservatet börja planeras?

  Allt gott!
  /Johan

  Gilla

  • Hej Johan,

   1. Översiktsplanen har redan hamnat i bakgrunden i och med att förslaget till detaljplan togs fram. Detaljplanen (som nu är ute på samråd) kan man nog redan anse att den gått i stöpet med tanke på att det bara är någon enstaka politiker som fortfarande försvarar den. Såvitt jag vet.

   Efter att samrådet är avslutat (28 februari) så kommer processen i första hand att handla om att ta fram ett nytt förslag till detaljplan. Jag vet faktiskt inte hur lång tid det kan tänkas ta, men med tanke på att det troligen och förhoppningsvis kommer att behövas ganska radikala förändringar så tar det säkert sin tid. Lägg till det den tid som går åt för överklaganden (som jag antar kommer).

   2. Naturreservatet är åtminstone delvis en separat och parallell process. Men jag har ingen erfarenhet av hur det går till att bilda och hur lång tid det tar. Vi kan ju höra med Anders Ekegren som var höggradigt involverad i att Igelbäckens naturreservat i Solna bildades 2004. Jag ber honom svara i den här tråden på min blogg.

   Lägg märke till att (FP) föreslagit att man bildar ett sammanhängande naturreservat vid Råstasjön och Lötsjön. Men Lötsjön ligger ju som bekant i Sundbyberg så det måste hanteras som två separata beslut i respektive kommun. Möjligen gör det att det tar lite extra tid att få på plats.

   Gilla

 7. calandrella skriver:

  Hej Peter!

  Ja, rallarna är – just för att de är så unika vad gäller vilken biotop dem valt (”våtmark runt gångväg nära tätbebygt område”) – svårförutsägbara. Jag har i vilket fall inte hittat någon vetenskaplig rapport om sådana rallars överlevnadsmöjligheter i samband med husbebyggelse (för sådant har helt enkelt inte skett förut, är min mycket plausibla hypotes). Däremot kan vi ju konstatera att vattenrallen är en utpräglad våtmarksfågel, och om vattenflödena ändras är det faktiskt mycket sannolikt att de försvinner. För att inte tala om de störningar även en begränsad bebyggelse en bit bort skulle medföra, i form av slitage på omgivande naturområden då de nyttjas som uppställningsplatser eller dylikt. Just vattenrallsaspekten handlar ju om två – endast två – ungefär koltraststora individer, som torde vara mycket störningskänsliga.

  I den bästa av världar hade föreskrifter gällande hur bebyggelse exakt skulle kunna ske för att inte skada andra naturvärden än dem som omedelbart förstörs av själva avverkningen följts till punkt och pricka – men det räcker att kolla på anläggandet av s.k. Nisses stig mot arenan och vändplanen syd om hägervaken (som båda ju saknade bygglov) för att se att varken byggbolag eller kommunala tjänstemän har någon god koll på lagar och regler. Därför går det inte att bara bebygga en liten del av naturen och tro att omgivningen inte ska påverkas.

  Och även [i]om[/i] man bortser från de lagbrott kommunen tidigare gjort sig skyldiga till är det ofrånkomligen så att detta komplexa ekosystem vid Råstasjön utgör en helhet. [i]Oavsett[/i] hur mycket hänsyn man uppriktigt försöker ta och hur väl byggbolagen skulle följa de mest genomtänkta och välutformade föreskrifter, blir det ofrånkomligen så att andra delar av naturen påverkas. Kanske framför allt i form av att spridnings- och buffertzoner delvis försvinner på marken som bebyggs, vilka ju primärt inte är viktiga för de djur och växter som finns just på den marken idag (viss ianspråkstagen mark har ju öht i princip inga djur och växter), utan för det djur- oxh växtliv som finns runt omkring, som behöver öppna ytor för att kunna röra sig.

  (”Öppna ytor” ska här givetvis inte tolkas som ”helt tomma, platta ytor” – spridningsmöjligheterna skulle säkerligen öka om exploaterade ytor planterades igen. Skogen kan ju djuren förstås röra sig igenom. De kan dock inte röra sig genom höghus.)

  ”Sedan finns det andra som är helt oförsonliga. Av tonläget att döma kan man få för sig att det räcker att ta ner 20 träd så töms sjön på fågelliv.” Jag hoppas du inte räknar mig dit. Genuint försöker jag ta till mig av all vetenskaplig kunskap inom området, oavsett om den talar för eller emot bebyggelse. Sedan har all vetenskaplig kunskap jag hittat (om man granskar saken ur ett biologiskt, hälsomässigt, rekreativt och långsiktigt ekonomiskt perspektiv) talat mot bebyggelse.

  Vad gäller ”hycklare” och ”dubbelmoral” ber jag om ursäkt; orden var onödigt hårda, och förklaras av att jag inte kom på några bättre begrepp just vid det tillfället. Givetvis står jag emellertid fast vid den åsikt jag försökte uttrycka: att det är fullständigt ologiskt att med ena handen inrätta ett naturreservat och därmed rädda delar av naturvärdena, och med andra handen hugga ner skog och därmed totalförstöra andra delar.

  Jag uppfattar dig i allra högsta grad som en ärlig politiker, faktiskt som en av de mest ärliga förtroendevalda jag mött – just genom att du medger att naturvärden skulle gå förlorade även med ert förslag och inte försöker dölja detta. Det var alltså på intet sätt din hederlighet jag ifrågasatte igår; jag hoppas verkligen du inte tolkade det så. Just för att jag själv försöker vara lika hederlig, sa jag tidigare att jag personligen tyckte det var okej att bygga på exploaterade ytor som saknar naturvärden. Som jag påpekade igår har jag emellertid – också det av hederlighet – själv bytt åsikt angående de exploaterade områdena, efter att ha fått kunskap om att de exploaterade ytorna faktiskt har mycket höga naturvärden i form av spridningseffekter.

  Vad gäller avvägningen ”Bostäder/ekonomi och natur/rekreation” kan jag hålla med om att olika viktiga värden ibland står mot varandra. Bostäder behöver faktiskt byggas. Men – och detta är oerhört viktigt – i denna situation behöver faktiskt ingen avvägning göras! Inget säger att bostäder skulle vara sämre att bygga vid t.ex. stationsområdet, ur ett bostadsperspektiv (om vi nu helt bortser från natur-aspekten tillfälligt). Eller att som Vänsterpartiet föreslagit utöka Karolinastaden med ytterligare bostäder. Eller ytan sydost om detaljplanen eller den nordväst om detaljplanen, som vi båda tog upp på vårt senaste möte.

  (Just dessa bägge sista verkar dock ha vissa naturvärden, om än inte lika höga som Råstasjön. Jag är tyvärr inte särskilt insatt; har haft fullt upp med pressmeddelanden, fågelguidningar, flygbladsskrivande, namninsamling, MKB-analys, informering etc senaste veckan att jag inte hunnit kolla upp dem.)

  Gilla

  • Tack för all matnyttig information! Tack också för dina uppskattande ord om mig som ärlig!

   Jag har också uppfattat dig som ärlig och jag kände nog på mig att du egentligen inte menar att jag hycklar när jag å ena sidan vill bygga del av de föreslagna bostäderna och å andra sidan vill inrätta ett naturreservat. Pax!

   Min logik i sammanhanget kan illustreras så här:

   Scenario 1: Vi tänker oss att förslaget hade placerat de 1.800 bostäderna långt ifrån Råstasjön – på ett avstånd från sjön där nätverket inte ser några hot mot naturvärden. Vid Råstasjön hade man inte tagit ner ett enda träd och det mesta rullar på som idag. Det här scenariot kan eventuellt kompletteras med att ”redan ianspråktagen mark” återställs genom plantering. Det är ju ändå ingen som vill ha tre dammiga grusplaner kvar i utkanten av Arenastaden när byggbodar och betongstation monterats ner, så det är väl troligt att de ”repareras” om man inte bygger hus där.

   Scenario 2: Vi tänker oss att förslaget, efter avslutat samråd, förändras i enlighet med vad (FP) vill. Ett nytt förslag kommer fram. Där finns inga hus i midjan. Där finns inga hus på strandskyddad mark. Sjövägen stängs av för biltrafik.

   Jag menar att behovet av att inrätta ett naturreservat är STÖRRE i scenario 2. Det är DÅ man verkligen behöver regler och skötselföreskrifter. Regler som förhindrar att de boende norr och öster om sjön får igenom krav på utdikning, insektsbekämpning, fri siktlinje mot sjön o.s.v. Skötselföreskrifter som ”tvingar” kommunen att framgent sköta om området – vilket kommer att behövas med det ökade besökstrycket som bostäderna medför.

   För mig är det inte konstigare än att staten med ena handen drar fram Malmbanan tvärs genom norra Lappland och med andra handen lite senare inrättar en nationalpark på ömse sidor om järnvägen.

   Du vet ju att oppositionen i ett tidigare skede har velat inrätta naturreservat vid Råstasjön och att (FP) då inte stödde idén. Idag har vi ändrat uppfattning. Som jag ser det har du förklaringen ovan. De hot som finns idag är betydligt större än de som fanns då. Idag finns en anledning som inte på samma sätt fanns då.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s