Minskad trafik genom Frösunda & Rödingarna räddas

Många i Frösunda (både boende och de som har sina arbetsplatser här) tycker att genomfartstrafiken längs G3B (Gustav III:s Boulevard) tidvis är besvärande redan som det är. Än mer oroande är det när man tänker på hur det blir när man öppnar vägbron mellan Arenastaden och Kolonnvägen. Det handlar inte bara om den trafik som uppstår när det är evenemang på Friends arena. Mall of Scandinavia i Arenastaden kommer därtill att generera kontinuerliga strömmar av trafik till och från området.

Signalbron och vägramp till E18

Signalbron, som den kommer att heta, binder samman Arenastaden och Frösunda. Den kommer att ansluta till Kolonnvägen vid G3B:s norra ände och kommer att ha två filer i vardera riktning plus gång- och cykelbanor. (Bron schematiskt inritad i lila på kartan.)

Det är lätt att tänka sig att många av de bilister som använder bron också åker längs G3B genom Frösunda för att komma till/från E4. Den genomfartstrafiken vill vi naturligtvis begränsa – i båda riktningarna.

En lösning finns i sikte.

Tanken är att trafiken ska gå längs Kolonnvägen, antingen söderut till Frösundaleden, eller norrut till E18/Enköpingsvägen. Man bygger en ramp som gör att man kan ta sig upp på E18 från Kolonnvägen och därefter köra E18 antingen österut (till E4) eller västerut. (Rampen schematiskt inritad i blått på kartan.)

2 rödingar

Där rampen ska byggas står idag de s.k. rödingarna – ett par vackra trähus som många vill bevara. För en tid sedan rapporterades det (bl.a. i ABC) att två av de fem rödingarna antingen måste riva eller också flyttas för att lämna plats för vägrampen. Här framgår att de enligt en gammal plan som togs fram när (S) fortfarande styrde Solna skulle rivas. Anders Ekegren, stadsbyggnadskommunalråd (FP), har drivit på för att man ska hitta en annan plats dit man kan flytta de båda trähusen. Det har lyckats och jag är glad över att man nu i stället kommer flyttar dem en bit norrut längs Kolonnvägen. Lär mer på Anders Ekegrens blogg.

Tidplan:

 • Oktober 2013: Målbron öppnas. Gångbro över järnvägen strax norr om Solna station. Brospannet finns redan på plats men skall anslutas till perrongen som förlängs 100 meter norrut innan den öppnas för allmänheten.
 • April 2015: Signalbron öppnas. Vägbro över järnvägen i höjd med det nyligen färdigställda hotellet och Friends arenas huvudentré.
 • Hösten 2015: Mall of Scandinavia öppnas.

Om Frösundaliberalen - Peter Edholm (L)

Socialliberal Frösundabo. Kultur- och fritidskommunalråd i Solna sedan 2015.
Detta inlägg publicerades i Uncategorized och märktes , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

19 kommentarer till Minskad trafik genom Frösunda & Rödingarna räddas

 1. Johan skriver:

  Ang nya signalbron, det enda ställa jag hittar information om att det kommer att få gång/cykelbanor är i den här bloggen. Överallt där officiella ritningar och beskrivningar förekommer så nämns den endast som bilbro, inget om gång och cykel alltså. Vad är dina kommentarer till detta?

  Gilla

  • Jag undersöker och återkommer.

   Gilla

  • Johan,

   Jag har undersökt det här och har via Anders Ekegren och tjänstemännen på stadsbyggnadsförvaltningen fått besked om att det byggs en GC-bana längs Signalbrons norra sida.

   Peter

   Gilla

   • Mikael skriver:

    Hej
    Med risk för att låta som en gnällig gubbe tycker jag utformningen för gång och cykel är ganska olyckligt. Man kan se GC-vägen nu om man tittar på anslutningen som nu byggs:

    -För det första tycker jag det är olyckligt att man bygger en GC bana av standardmått. Det är samma typ av vägar som finns på många ställen i Solna och på platser där det är mycket trafik (läs gång och cykeltrafik) fungerar de inte. Vid Ulriksdals station t.ex är det trafikkaos varje morgon (inte för bil, där är det väl tilltaget med utrymme men för alla barn som försöker gå och cykla samt samsas med pedlingscyklister till Kista som Solna lagt på samma väg!) Det är konstant konflikt mellan gående och cyklister och trångt. 2,25 meter tror jag är måttet och på det alltså cyklar och gående i båda riktningarna. Detta fungerar ok om det är lite trafik, men här är det huvudinfart till ett av Sveriges största arbetsplats och handelsområden. Räkna med mycket pendlingscyklister. Jag bara väntar på insändarna i MittI om alla cyklister som kör som idioter på bron (då pratar vi oftast om 20-25 km/tim). 30 000 arbetsplatser i Arenastaden, Mall of Scandinavia en 20 miljoner besökare per år. I sitt utkast till cykelplan nämner Solna den Regionala strategin att 20% av resorna ska ske med cykel 2030. Känns som det kan bli trångt! Varför kunde man inte ha kostat på separat gångväg och cykelväg? Antingen enkelriktad cykel på varje sida, eller gångväg på ena sidan och cykel på andra? Det är ju ändå en 4-filig motorledsbro som byggs.

    -Sen tycker jag utformningen är olycklig ur gång- och Frösundaperspektiv (mer än cykel). Det blir GC-bana på Norra sidan vilket gör att anslutningen hamnar på södra sidan av 180-grader påfarten vid Kolonnvägen. För att promenera från Frösunda mot t.ex nya bion i Arenastaden får man först gå ner till Kolonnvägen, genom trafikplatsen, tillbaka uppför rampen, och sen återigen vika över järnvägen mot målet. Samma sträcka 3 ggr samt ta sig igenom en trafikplats. Hade man på allvar velat knyta ihop Frösunda och Arenastaden med ett attraktivt gångstråk som hade varit ett jättelyft inte minst för Frösunda tycker jag man borde gjort en rak anslutning med gångväg och cykelvag (ej GC) från gångvägarna vid punkthuset uppe i Frösunda. Da hade man fått en riktigt bra trevlig väg att gå mellan Arenastaden och Frösunda. Nuvarande lösningen blir lite av ”härmed är jag nödd och tvungen”, (eller ”ta bilen, det finns ju parkering i världsklass!”). Då hade man på allvar gjort det man säger sig vilja nämligen att bygga bort barriärer och bygga samman stadsdelar. Det hade gjort Frösunda och andra omkringliggande stadsdelar mer attraktiva anser jag.

    Gilla

 2. Mikael Ström skriver:

  Hej igen Peter
  Efter att ha sett sista planen ställde jag några frågor till Solna för att höra hur man planerat för cykelfrågorna i Ritorp. Tyvärr blev det inte så uppmuntrande svar. Det verkar som man glömt cykel.

  Idag har Kolonnvägen/Enköpingsvägen en välanvänd planskild lösning för gång/cykel. Sträckan utmed Kolonnvägen är regionalt cykelstråk mot Kista och Sollentuna. I ursprungliga detaljplanen för Ritorps trafiklösning från 1985 fanns en gång/cykeltunnel med under rampen inplanerad. Den visar sig nu ha skrotats och det blir istället ett övergångsställe en bit upp på rampen. Gång/cykel måste alltså cykla upp för rapen för att sen lyckas ta sig över 4 filigt övergångsställe som ligger delvis skymt av Kolonnvägen 26. Det är en avsevärd försämring för gång/cykel vilket är anmärkningsvärt. I Miljökonsekvensbeskrivningen till Nationalarenan 2008 (https://www.solna.se/PageFiles/11356/SBN_2007_1224%20-%20MKB,%20antag,%20NA.pdf) skrevs följande:

  ”Längs Kolonnvägen finns också ett regionalt cykelstråk
  som löper norr ut mot Ulriksdal. Attraktiva, tydliga
  och trygga gång- och cykelvägar mot Solna
  station saknas. Gång- och cykelvägnätet inom
  planområdet och stadsdelen som helhet är relativt
  svårorienterat och upplevs av många som otryggt.
  För en stor andel besökare utan bil med målpunkt
  inom planområdet upplevs entréer samt gång och
  cykelvägarna som otydliga. Det är därför av
  stor vikt att fler, tydligare och tryggare gång- och
  cykelvägar tillskapas inom och utanför planområdet.”

  Nu gör man alltså tvärt emot vad som står i MKB!

  Som svar på detta meddelar man från planeringshåll: ”På sikt hoppas vi kunna anlägga en cykelväg på den västra sidan om Uppsalavägen. Det skulle innebära att cykelvägen mot Sollentuna blir kortare än den som finns idag och som går via Överjärva Gård.”. Det låter som en bra tillskott i cykelinfrastrukturen, men här pratar vi alltså många många år framåt. Det är dessutom emdast en förhoppning. Nuvarnde regionala stråk ska i Ritorp brytas upp snarast och det kommer leda till försämrad cykelinfrastruktur för Solnas och länets cyklister. Dessutom ska trafikplats Ritorp vara en viktig del i att försörja nya Signalbron som beskrivs som en ”Gång-, Cykel och Bil-bro”. Ja faktiskt i den ordningen. Kolonnvägen kommer då fortsatt vara den naturliga och viktiga cykelvägen för alla besökare med cykel till Arenastaden som ska använda den nya bron. Trots det har man inte alls tänkt på cykel i planeringen! Det är anmärkningsvärt, rent av i strid med stadens uttalade intensioner och slutsatser i MKB. Personligen tror jag att cykel är en av många viktiga komponenter i Arenastadens infrastrukturlösningar. Att den helt planeras bort nu måste var fel!

  Precis som jag skrev i somras förstår jag att Enköpingsvägen och Kolonnvägen ska kopplas ihop, men det måste ske rimliga avvägningar i hur lösningen utformas. Att Kultur och stadsmiljö får stå tillbaka var klart sen tidigare. Nu är det även uppenbart att gång och cykel får kraftiga försämringar och prioriteras lägre än för 30 år sedan! En anmärkningsvärd utvecklig. Särskilt med tanke på att det endast är 1 termin kvar tills nya grundskolan Ulriksdalsskolan som kommunen bygger 100 meter därifrån invigs med 900 elever. Effektiv motorburen genomfartstrafik verkar ha fått 100% prioritet i planeringen. I mina och många andras ögon är det obalanserat med tanke på att det är ett bostadsmråde i Solna, inte en perifer avlägsen landsbygd. En mer rimlig kompromiss mellan olika intressen måste vara möjlig.

  Du skrev tidigare att du skulle ta mina synpunkter till de andra folkpartistiska medlemmarna i SBN, eftersom ni verkar för bra och säkra cykelstråk. Eftersom jag inte har kontaktuppgifter till dem själv ber jag dig göra så igen. Har de bra cykelstråk på agendan, finns det all anledning för dem att vara mycket kritiska till de planer som nu arbetas fram på förvaltningen.

  Trevlig helg!
  M.v.h
  //Mikael

  Gilla

  • Mikael,

   Du skrev ju till mig om detta med gng- och cykelstrken i relation till biltrafiken redan i somras. Redan d hll jag med dig i det du framfrde och det du nu beskriver lter ju inte bra. Jag var inte medveten om att lsningen blir sdan som du beskriver och sjlvklart vidarebefordrar jag detta p samma stt som dina tidigare synpunkter.

   Tack fr att du bevakar och ppekar den hr typen av brister!

   Trevlig helg!

   Peter

   Gilla

 3. Mikael Ström skriver:

  Förstår att de som bor i Frösunda ser det som en förbättring. Men den totala trafikmängden ändras inte, trafiken bara flyttas till oss som bor utmed Enköpingsvägen i Ritorp och Törnbacken. Grundplomemet är att Solna är och fortsätter att planeras utifrån perspektivet att bilvägar är högsta prioritet.

  Gilla

  • Mikael,

   Du har ju rätt på ett sätt. Solna är genomkorsat av motorvägar, Europavägar och genomfartsleder. Tyvärr är det nog inte så mycket man kan göra åt det eftersom de är av riksintresse eller behövs för att regionen ska fungera. Såvida man inte ersätter dem med tunnlar eller överdäckar dem förstås. I en framtid blir det troligen så, men inte inom överskådlig tid.

   Du har också rätt i att nya vägar inte minskar trafiken. Snarare tvärt om. Varje ny väg som ökar framkomligheten gör att ytterligare några personer ger sig ut på vägarna.

   Men jag håller inte med dig om att man med rampen som förbinder Kolonnvägen med Enköpingsvägen ”bara flyttar” trafiken från ett ställe till ett annat där den gör lika stor skada.

   Gustav III:s Boulevard är en smal lokalgata rakt genom ett bostadsområde. Det än en 30-väg som är det av goda skäl och tätt in inpå vägen finns bostäder, förskolor och skolor. Om den trafiken i stället kör Kolonnvägen och Enköpingsvägen för att nå E4 så gör den betydligt mindre skada totalt sett.

   Jag håller nog inte heller med dig att Solna ENBART planeras utifrån att bilar ska ha högsta prioritet. Det har gjorts inskränkningar i hur bilar kan ta sig fram i Huvudsta (med efterföljande protester från dem som vill ha stadsmotovägarna kvar) och Arenastadens infrastruktur är sådan att man förutsätter att en stor andel av besökarna kommer med pendeltåg, buss eller tunnelbana. Jag har fått flera mejl från folk som tvärt om tycker att det inte är tillräckligt enkelt att ta sig till exempelvis Friends arena med bil. ”Var är P-platserna?”, undrar de.

   Alltså: Folk behöver ta sig till och från Arenastaden. Somliga vill göra det med bil. Kanske har du någon annan idé om hur man ska göra?

   Gilla

   • Tobias skriver:

    Håller med om att det är galet med genomfartstrafik i Frösunda, men lär ju bli mer av den varan hur som. Men var det inte också tänkt att E18 vid Ritorp ska bli stadsgata när nya dragningen av E18 klar? Håller därför lite med om att man flyttar problemet till Ritorp.

    Gilla

   • Tobias,

    Du har rätt. Trafiken flyttas från Frösunda till Ritorp. I den mån trafik medför problem så flyttar man också problemet. Så är det ju. Men jag menar att en viss given mängd bilar på Enköpingsvägen genom Ritorp är ett mindre problem än samma antal bilar på G3B genom Frösunda.

    Jag försöker alltså inte inbilla någon att problemet trollas bort genom att man bygger vägrampen.

    Gilla

   • Mikael Ström skriver:

    Hej Peter
    Trafikfrågorna är svåra och det grundläggande problemet är att alla vill ha möjligheten att köra smidigt men ingen vill ha trafiken.. När det gäller var trafiken gör mest skada är det en svår fråga. X anal fler bilar märks såklart mer genom Frösunda som är en mindre gata än vid Enköpingsvägen som är större. Men man får betänka att när husen vid Enköpingsvägen byggdes var den ungefär som G:IIIs är idag och visst har den gjort, och gör skada. Varje bil ger lika mycket mer utsläpp och buller, oavsett var den kör. Givetvis märks det betydligt mer om man häller en matsked i en tom skål, eller en skål med lite i. Det är lättare att diskret fylla på i en som det finns mycket i. Men någon gång kommer man ändå till den matsked som får bägaren att rinna över!

    Men min huvudsakliga invändning är egentligen inte mot mängden trafik, utan gestaltningen av området. Precis som du skriver är vi i ett väldigt trafikutsatt område och E4 dominerar vilken vi inte kan göra något åt. Desto viktigare blir det att värna och tänka efter 2 gånger över det vi kan påverka! Kolonnvägen och dess gångväg är faktiskt vår pulsåder ut när vi inte väljer bilen, utan att gå eller cykla. Redan idag är det en halvtråkig promenera utmed den, och jag väljer ibland bort att gå och tar bilen istället av den anledningen. Inte för att det är för långa sträckor! Det är viktigt att i största mån bevara den lilla trivsel som finns i att gå där (och helst förbättra den!), för det är vårt enda alternativ när vi ska mot Solna Centrum etc.

    Rampen som planeras är gestaltad med utgångspunkt att göra en så bra trafiklösning som möjligt. Men med tanke på att det är ett så extremt viktigt gångstråk till och från Ulriksdals station, mot Solna centrum etc måste vi tänka noga på konsekvenserna. Jag inser givetvis att Kolonvägen och Enköpingsvägen måste kopplas ihop med nuvarande trafiksituation. Men givet dess extremt viktiga funktion som gång och cykelstråk i området tycker jag utgångspunkten måste vara: Hur ska vi kunna behålla detta som ett rimligt promenadstråk men ändå få plats med trafiken? Nuvarande lösning ser helt ut att utgå från perspektivet: Hur gör vi en bra trafiklösning och sekundärt: hur får vi plats med de gående vid sidan av.

    Jag tycker man ska skrota planer från 1985. Titta på noggrant hur området används idag. Jag bor med utsikt över Kolonnvägen och det är ett extremt väl använt promenadstråk mellan Enköpingsvägen och Ulriksdals Station där det går mycket barnfamiljer, folk till och från stationen och barn på springcyklar etc. Vid Järva krog och dess ramper undviker man i det längsta att gå. Risken är stor att det blir samma här och att Frösunda/Ritorp separeras från Törnbacken/Nya Ulriksdal. Det vore riktigt illa med tanke på att det är ett så väldigt viktigt stråk och faktiskt vårt enda rimliga, givet alla vägar som är runt omkring. Man bör noggrant undersöka hur man kan göra en så nätt trafiklösning som möjligt och ha de boende som utgångspunkt. Kanske måste man acceptera den inte 100% mest optimala lösningen för de som endast vill köra till och från området vid ett fåtal tillfällen, för att de som bor i området ska få en rimlig boendemiljö dagligen!

    Gilla

   • Kloka tankar Mikael! Nu sitter jag inte i stadsbyggnadsnämnden, men vidarebefordrar det du skriver till de tre FP-politiker som gör det. Anders Ekegren känner du ju till förstås, men det finns ju ett par till.

    Utifrån min plats i Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan det bli fråga om att vi yttrar oss över lösningen och då har jag det du säger i åtanke. De ambitioner vi har att skapa bra stråk för cyklister gör ju dina synpunkter högst relevanta.

    Avslutningsvis – tack för konstruktiva inlägg!

    Gilla

 4. Kenth skriver:

  Det finns en befintlig gammal uppfart parallellt från Kolonnvägen till Enköpingsvägen från söder.
  – varför bygga en ny från grunden när den redan finns ( funnits ) . . . ?
  Varför inte tänka efter före . . . 😉

  Gilla

  • Jo, det stämmer att man från början tänkte sig en rak ramp upp söder om Enköpingsvägen/öster om Kolonnvägen.

   Men om man vill ha möjlighet att köra i båda riktningarna – både från Enköpingsvägen ner till Kolonnvägen och tvärt om – så räcker inte den ytan till.

   Det är väl helt enkelt smartare att bygga en ramp norr om Enköpingsvägen. När jag varit där och tittat så tycker jag det är en bättre lösning – nu när man hittat en ny plats för de två rödingarna.

   Gilla

   • Emma skriver:

    Hej.
    Jag läser både här och på andra ställen att två hus ska flyttas men enligt den senaste ritning jag har sett gällde flytt endast ett hus medan huset längst söderut istället skulle stå kvar mitt i trafikrampen.

    Var finns detta senaste förslag så att vi boende i området kan ta del av det? Det vore mycket hjälpsamt med en direktlänk om du har en.

    Gilla

   • Emma,

    Jag har ingen direktlänk till några handlingar som visar exakt hur man tänkt sig placeringen av rödingarna. Men så fort jag har några så länkar jag till dem i en kommentar här.

    Gilla

   • Yvonne skriver:

    Jag ser ingen bättring av att flytta trafiken hit till Ritorp. Nu får vi ännu mer trafik här, som att vi inte haft nog tidigare.
    Varför inte satsa på kommunala medel istället här i Norra Ritorp?
    Ju sämre kommunikationer desto mer bilar. En uppgång från pendeltåget som kommer upp vid Enköpingsvägen mot Fläderstigen har vi länge velat ha. Men nej…vi bygger mer bilvägar åt er istället.
    Norra Ritorp, den bortglömda delen av Solna.

    Gilla

 5. Pingback: Rödingarna vid Ulriksdals station föreslås flyttas till ett område i närheten |

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s