Valet ett vägval för Råstasjön!

Utfallet av kommunalvalet den 14 september är av stor betydelse för vad som kommer att hända vid Råstasjön i Solna.

 • Å ena sidan har vi Alliansens linje. Vi har den nyligen beslutade planen som innebär 600-700 bostäder närmast arenan plus att man ser på möjligheten att inrätta ett naturreservat som framtida skydd för de delar av området som inte bebyggs. Det är en väl avvägd plan som tar rimliga hänsyn till naturvärden, rekreationsvärden, stadens ekonomi och till det stora behovet av bostäder.
 • Å andra sidan har vi en opposition som domineras av (S). Vinner de valet så kan vi förvänta oss att de låter Riksbyggen bygga bostäder på den tomt de redan fått köpa av Folkets hus. Därutöver har (S) lämnat öppet för bebyggelse överallt där inget strandskydd gäller. Därmed hotas de delar av Råstasjöområdet som har de allra största naturvärdena enligt inventeringar gjorda av experter.

Låt mig illustrera det hela med en karta:

2014-09-03 Illustration till Vägval vid Råstasjön

Så här har turerna gått:

 1. I maj 2012 kom ett tjänstemannaförslag med 1.800 bostäder. (Blått + Grönt på kartan ovan.)
 2. (FP) reagerade tidigast (faktiskt innan nätverket Rädda Råstasjön bildades!) och kraftigt.
  Detta i kombination med synpunkter från Solnabor, nätverket Rädda Råstasjön, Naturskyddsföreningen och andra medförde att Alliansen lade fram ett nytt och bantat förslag med 600-700 bostäder. (Blått på kartan ovan.).
  Förenklat kan man säga att vi a) bantade från 1.800 till 600-700 bostäder och b) såg till att bostäderna placeras där naturvärdena är som allra minst.
 3. Det har gjorts flera naturinventeringar i området av fladdermöss, fåglar, insekter samt övriga djur och växter. Experterna visar tydligt att de största naturvärdena finns, förutom i sjön, nordväst och norr om sjön. Där framgår också att marken öster och nordost om sjön är betydligt mindre värdefull. Det utlåtandet gäller även för de delar som ligger inom strandskyddszonen.
 4. Parallellt med detta har flera av de ledande (S)-politikerna i Solna ordnat så att en tomt i området, ägd av Folkets hus, har sålts till Riksbyggen. (Rött på kartan ovan.) Detta har alltså skett innan det finns en detaljplan som ens medger bebyggelse där. Riksbyggens avsikt är självklart att bygga bostäder på tomten och 10 miljoner kronor har redan överförts mellan de olika folkrörelserna. Mer pengar blir det om exploateringen blir lyckosam. Historien är uppenbarligen känslig för (S) eftersom man inte får några svar när man ställer frågor om detta. (I stället blir man anklagad för att försöka flytta fokus eller också får man veta att det är för tidigt att diskutera detta ingående eftersom den tomten ligger utanför detaljplaneområdet.)
 5. Historien med Folkets hus och Riksbyggen har lett till att enskilda medlemmar i (S) skrivit en mycket kritisk rapport som de rubricerat ”Socialdemokraternas koppling till markaffärer vid Råstasjön – Rapport utgiven av Socialdemokrater för Sanning och Ärlighet i Solnapolitiken”.
 6. På direkta frågor om vilka tankar (S) har när de gäller bebyggelse på Folketshus/Riksbyggen-tomten eller vid Råstasjön i övrigt så upprepar deras gruppledare Arne Öberg att de vill att ”strandsskyddet ska respekteras”. Det betyder i praktiken att man lämnar öppet för bebyggelse utanför strandskyddet. (Gult på kartan.)

Nu står Solnaborna inför ett vägval

Antingen får man, om man röstar på Alliansen:

 • 600-700 bostäder som byggs närmast arenan – i den del av området (öster och nordost om sjön) som experter säger är minst värdefull ur naturvärdessynpunkt.
 • en bevarad sumpskog norr om sjön – nödvändigt för djurlivet.
 • ingen bebyggelse nordväst om sjön – vilket säkerställer spridningskorridoren mot Järva.
 • ett naturreservat som skyddar de delar av området som inte bebyggs.

Eller också får man, om man röstar på oppositionen:

 • färre bostäder öster och nordost om sjön – där jag menar att det är smartast att bygga.
 • ett okänt antal bostäder på den tomt som Riksbyggen fick köpa.
 • risk för bostäder också norr om sjön.
  Det är väl antagligen här (utanför strandskyddet) man placerar de bostäder man tar bort från östra delen.

(S) vill ju respektera strandskyddet och skulle väl i enlighet med det dra ner på antalet bostäder i ost/nordost och behöver då hitta annan mark att bygga på. Var det skulle ske har de inte lämnat besked om annat än att det måste ske ”utanför strandskyddat område”.

Men (V) och (MP) då?

Oppositionsblocket domineras av (S) som idag är 50% större än (V) och (MP) tillsammans. Var och en får försöka bedöma vilken linje som kommer att gälla efter en eventuell valseger.

Strandskyddet – föranleder ett särskilt resonemang

Från början hävdade jag och övriga (FP), liksom oppositionen, att strandskyddet skulle respekteras runt HELA sjön. Men sedan kom de mycket väl genomarbetade inventeringarna av fladdermöss, fåglar, insekter samt övriga djur och växter. De finns att läsa på stadens hemsida.

Resultatet av inventeringarna fick mig att andra uppfattning. Där framgår att olika delar av marken runt sjön värderas VÄLDIGT olika ur naturvärdessynpunkt. Skogen norr om sjön (i midjan) och nordväst om sjön (runt och ovanför matningsplatsen) är oerhört mycket mer värdefull för helheten än vad den remsa är som ligger mellan Evenemangsgatan och sjön. Marken öster om sjön klassas som så ointressant att den hamnade i lägsta klassen (utan viktiga naturvärden).

Somliga har kallat det för ”kovändning”. Jag anser att det är ett uttryck för att jag tar intryck av de sakargument som finns i rapporter skrivna av experter. Ingen från nätverket Räddda Råstasjön har ens kommenterat det som är de rimliga slutsatserna av inventeringarna utan de väljer att göra en strikt tolkning av strandskyddslinjen – trots att den öster om sjön inte skyddar något som är särskilt skyddsvärt.

Lägg märke till att de mest värdefulla områdena i N och NV ligger till stora delar UTANFÖR strandskyddet. Trots det kämpade jag för att dra undan bostäderna från HELA midjan och från HELA området i NV. Även de delar som enligt (S) är OK att bebygga med hänvisning till att de ligger utanför strandskyddet.

 

Peter Edholm (FP)
Ledamot i Kommunfullmäktige
Ledamot i Miljö- och hälsoskyddsnämnden

 

Om Frösundaliberalen - Peter Edholm (L)

Socialliberal Frösundabo. Kultur- och fritidskommunalråd i Solna sedan 2015.
Detta inlägg publicerades i Uncategorized och märktes , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

14 kommentarer till Valet ett vägval för Råstasjön!

 1. Pingback: Det här vill jag göra de kommande åren för Solna |

 2. nasser rafieyan skriver:

  Jag är mot alliansens planer att bygga

  Gilla

 3. Marcus Å skriver:

  Hej Peter! Jag har varit mycket väl inställd till Alliansens och särskilt Folkpartiets politik på riksdagsnivå men jag måste säga att frågan om Råstasjön är tillräcklig för att jag ska välja V eller MP i kommunvalet. Jag vill dock gärna ge folkpartiet en chans och skulle mycket gärna vilja prata med Dig i person om frågan. Jag noterade att du höll valstuga utanför hemköp Frösunda Port häromdagen och jag undrar om du kommer att göra det igen eller någon annan stans någon gång innan valdagen. Isåfall får du jättegärna skicka mig ett mail med tid och datum så tittar jag förbi.

  Jag vill förtrygga dig om att jag absolut inte är en person som ens skulle drömma om att föra en osaklig debatt eller använda fula tillmälen i en politisk diskussion. Jag har förstått att du tråkigt nog blivit utsatt för detta i anslutning till frågan.

  Bästa hälsningar
  Marcus, frösundabo

  Gilla

 4. Sonja skriver:

  Stackars Julle, vilken trångsynt person du måste vara. Förmodligen väldigt ung så vi kan skylla på det istället. Du tycks inte förstå värdet av att skydda naturen med dess djur och växter.

  Gilla

  • Sonja,

   Jag har som princip att släppa igenom alla kommentarer som görs på min blogg – utan censur. Men jag måste säga att jag tycker att det var en onödigt nedlåtande ton du använder när du tilltalar Julle.

   Men det tycks tyvärr vara ett mönster genom hela den här processen runt Råstasjön. De som vill hindra all bebyggelse har oerhört hårda ord att använda i sina tillmälen.

   Tråkigt.

   Fortsatt trevlig helg!

   Gilla

   • Ola Persson skriver:

    Det är inte med sanningen överensstämmande att ”De som vill hindra all bebyggelse har oerhört hårda ord att använda…”. Det är ett fåtal – säkerligen under tio personer – som använt någon form av hårda ord. Resten av de över 21 000 som visat att de är mot bebyggelse vid Råstasjön har inte gjort det överhuvudtaget.

    Och vi kan önska varandra trevliga helger i all oändlighet – men att förstöra unik natur runt Råstasjön är i n t e trevligt.

    Trevlig helg!

    Gilla

  • Benkt Wangler skriver:

   Jag tycker att Julles kommentar är mycket välformulerad och även väl argumenterad. Jag instämmer till fullo. Möjligen med det tillägget att bebyggelse i det nordvästra hörnet skulle komma att ligga ganska ensam, såvida man inte bygger också på andra sidan Råsta Strandväg och på det viset får det att hänga ihop med Råstahem, eller med bebyggelse på Sundbybergssidan upp mot Enköpingsvägen.

   Jag vill tillägga att jag inte är någon ungdom (72 år).

   Gilla

  • Julle skriver:

   Jo jag tycker att man ska skydda naturen genom att bygga tätt och centralt istället för utspritt. Det finns massor av natur utanför Stockholm som bör värnas. Råstasjön ligger mitt i centrala regionen, det är inte rimligt att sätta skalbaggar och fåglar framför människan just här. Det finns gott om utrymme för dessa att leva fritt en bit längre ifrån t-centralen. Med din logik skulle Stockholm aldrig ha byggts. Södermalm skulle t.ex. fortfarande ha varit en lantlig idyll. Eller menar du att det var rätt att bygga ut Stockholms innerstad på 1800-talet men fel idag? Och i så fall varför?

   I slutändan handlar det inte om att skydda natur för naturens egen skull – det ska man göra, men inte mitt i centrala regionen – utan om att skydda rekreationsvärdena. Och Råstasjöns rekreationsvärden försvinner inte om man bygger i hörnorna av området, vilket jag argumenterade för tidigare.

   Gilla

 5. Julle skriver:

  Med all respekt för din uppfattning så tycker jag att du överbetonar naturvärdena och underbetonar rekreationsvärdena. Naturområden i stadsmiljö (den centrala regionen i detta fall) finns till för människan, inte för skalbaggar och udda fågelarter. De finns i tusental längre ut i länet och i resten av landet. Skalbaggarna behöver inte bo nära centrum men det behöver människorna. Genom att bygga centralt sparar vi mark längre ut som kan bevaras genuint vild och orörd, samt minskar behovet av bilpendling. För mig är det inte en liberal uppfattning att sätta udda djurarter framför människan utan en ekofundamentalistisk som snarast hör hemma på skogsmulleflanken i Mp.

  Det avgörande när man diskuterar byggnation vid Råstasjön bör alltså vara rekreationsvärdena. Hur påverkas dessa av byggnation? Redan idag är Råstasjön välutnyttjad av människor och det sker en kraftig expansion i närområdet som ökar trycket ytterligare. 1800 bostäder skulle nog ha varit för mycket så den nya siffran är mer lagom. Placeringen av huskropparna är också rimlig även om vissa av dem kanske går för långt ner mot vattnet och är för synliga/höga, vilket påverkar naturupplevelsen negativt. Jag tycker att ert förslag är bra med dessa randanmärkningar. I övrigt så bör man spara midjan då hus här skulle påverka naturupplevelsen mycket negativt eftersom de skulle tränga nästan hela vägen ner till grusstigen längs vattnet. Men Folkets hus-tomten ligger dold från grusvägen och ingen människa besöker detta trista hörn idag. Dessutom är tomten redan bebyggd med ett risigt hus så varför inte ersätta detta med en ny byggnad för att skapa en värdig entre till grönområdet? Jag fattar att ni vill klämma till sossarna av partipolitiska skäl men rent sakligt är det orimligt att hävda att en tomt som redan idag är bebyggd måste återställas till grönyta pga ekofundamentalism. Rekreationsvärdena och tryggheten skulle öka om man byggde nytt här utan att inkräkta på befintligt grönområde.

  Om man prioriterar rekreationsvärdena är det uppenbart att man bör bygga både i östra hörnet som ni vill (fast ni bygger något för högt och för nära vattnet) och i nordvästra hörnet utanför befintligt grönområde på redan ianspråktagen mark. En common sense-position som gått förlorad i den infekterade debatten. Dock uppskattar jag att du resonerar sakligt och kyligt och går i dialog med oss medborgare. Tack för ordet.

  Gilla

  • Tack själv för saklig argumentation!

   I inledningsskedet hade jag just den hållningen som du har. Bygg i NV; Bygg i NO; Se till att en skärm av växtlighet blir kvar så att husen inte syns från strandpromenaden.

   Men för mig är rekreationsvärdet länkat till naturvärdet. Om vi tänker oss Råstasjön som den är idag minus mångfalden av flora och fauna. Då har du en sjö som du kan gå runt. Säkert upplever man det som trevligt att se ut över vattenytan. Men en stor del av rekreationsvärdet hänger ihop med att man har en stor mängd arter tätt inpå sig när man går där. Fågelsång från fåglar som inte bara är de annars vanligt förekommande. Skolklasser gör utflykter till sjön och det är nästan helt säkert att läraren/guiden kan peka ut flera fågelarter som man har svårt att hitta annars.

   Sedan har du väl rätt i att jag har lite av skogsmulle i mig. Däremot reagerar jag om jag blir kallad ekofundamentalist. Hade jag varit det skulle jag ha stått ihop med nätverket Rädda Råstasjön och protesterat mot ALL bebyggelse.

   Gilla

   • Julle skriver:

    Tack för svar! Jag tror att du överdriver kopplingen mellan naturvärden och rekreationsvärden – 99% av alla besökare (vågar jag lova) skulle inte märka om fågelsången kom från den ena eller den andra arten och de där skalbaggarna har ingen sett förutom fältbiologer som vänt på varandra sten och pinne och använt förstoringsglas. Rekreationsvärdena består i grön omgivning, vatten, ospecifika djur och tystnad.

    Vad jag menar med ekofundamentalism är när bevarande av en viss ekologi i stadsmiljö sker med hänvisning till egenvärdet av denna ekologi trots att det sammantaget leder till en försämrad miljö för människors rekreation – sunkiga och otrygga områden istället för välintegrerad och avgränsad byggnation – och har en massa andra negativa bieffekter som utglesning, bilism osv. Så etiketten kanske inte kan appliceras på dig eftersom du i huvudsak talar om rekreationsvärden, även om blogginlägget främst behandlar naturvärden. Angående skolklasser så har du en poäng men jag tycker inte att den väger särskilt tungt i sammanhanget och de kan väl åka längre ut i länet den dag eller fåtal dagar som de ska studera vild natur?

    Inom parantes sagt så tror jag inte att RRs motstånd grundar sig i ekofundamentalism annat än för de mest övertygade. Det handlar snarare om en allmän motvilja inför förändring, många av de aktiva i rörelsen ogillar ju hela Arenastaden och medelåldern hos medlemmarna är väldigt hög. De överlappar troligen med gruppen som vill bevara Slussen. Ni politiker kommer att få dras med dem vad saken än gäller men de blir extra besvärliga när de kan locka andra genom hänvisningar till rekreationsvärden och kulturvärden.

    Gillad av 1 person

 6. Pingback: Detaljplanen vid Råstasjön är värd 700-840 miljoner. Råsta Folkets hustomten 170 miljoner. |

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s