Förslag för minskad trafik genom Frösunda

Jag har under en längre tid arbetet för att Solna stad ska vidta åtgärder för att minska genomfartstrafiken genom Frösunda. Jag beskriver i detta inlägg vilka idéer som är i omlopp och hur det går i arbetet.

BilköI Frösunda finns en förening som heter Vi i Frösunda. Det är en sammanslutning av de 20 bostadsrättsföreningarna i området och ett av föreningens mål är att verka för områdets utveckling på ett positivt sätt.

OBSERVERA att Vi i Frösunda är politiskt obunden. Bland aktiva i föreningen märks personer från tre olika partier – från båda de politiska blocken. I arbetet med trafikfrågan är vi alla Frösundabor utan partibeteckningar. Förslagen som beskrivs här är alltså Vi i Frösunda:s och inte framtagna av något parti.

Vad jag kan göra som politiker är att verka för att kommunen ska lyssna på föreningar och boende som för fram förslag och idéer på det sätt som Vi i Frösunda nu gör. Faktum är att det är en av de saker jag tycker är viktig och jobbar för i min roll som fullmäktigeledamot.

Föreningen Vi i Frösunda genomförde för en webenkät som sändes till alla de boende till vilka vi hade mejladresser. BRF:arna hjälpte också till att uppmana Frösundabor att besvara den. Enkäten var öppen för respondenter under ett helt år för att få in så många svar som möjligt. Många utnyttjade också möjligheten att kommentera och föra fram förslag i fri text. Enkätsvaren sammanställdes till en rapport som Vi i Frösunda lutar sig starkt på när vi för samtal med kommunen.

När ny stadsbyggnadschef tillträdde i slutet av 2013 hade jag ett möte med henne (Kristin Andersson) för att föra fram våra förslag till åtgärder (baserat på vad boende hade fört fram och styrelsen beslutat). Strax före sommaren 2014 hade vi ett uppföljningsmöte där ytterligare personer från Vi i Frösunda deltog. Ytterligare möten med trafikingenjör och andra tjänstemän planeras.

Vi har fört fram och fått gehör för en tanke som bygger på enkelriktning, infartsförbud eller rent av trafikljus som är så kalibrerade att de stoppar oönskade trafikflöden vid de tillfällen då genomfartstrafiken ökar och når över en viss gräns. T.ex. när det är evenemang på arenan, när arenan ska tömmas, när det är stopp i trafiken på E4, Kolonnvägen eller på Frösundaleden.

Med smarta system kan man exempelvis ha trafikskyltar som tänds (och förbjuder infart från ena eller andra hållet) just när det behövs för att hålla undan trafiken. Ett genomfartsförbud är det många som ignorerar, men det ska mycket till innan man kör mot rött eller enkelriktning.

Räcker inte detta kan man gå vidare med någon sorts hinder som däckspärr, bom eller liknande.

Vad kommunens tjänstemän dock varit tydliga med är att de önskar vidta åtgärder först i samband med att Signalbron öppnas under 2015.

Somliga föreslår radikala lösningar som spårviddshinder vid GIIIB:s anslutningar mot Kolonnvägen. Frösundaborna och företagen i området skulle då hänvisas till Frösunda Port som enda väg in/ut för vanliga personbilar. Den lösningen tror jag inte på. Varje gång det är köbildning på E4 så skulle det bli ohållbart för den som ska trafikera Frösunda.

Man ska också komma ihåg att det nyligen har vidtagits och är på gång åtgärder som sannolikt kommer att förbättra situationen. Norra länken är snart klar och förbifart Stockholm har börjat byggas. När de båda projekten är klara så förbättras läget på E4 och därmed i Frösunda. Kolonnvägen kommer att återöppnas och en anslutning mellan Kolonnvägen och Enköpingsvägen (fd E18) byggs. Det förbättrar för Frösunda.

Det som däremot försämrar för Frösunda är att Signalbron byggs över järnvägen (och i princip ansluter till GIIIB i norra änden. Det är just den manövern vi koncentrerar oss på i samtalen med kommunen.

När det gäller buskörningen mot enkelriktat på Anders Lundströms gata så passerar den just under min balkong där jag bor (hörnet Signalistgatan / Anders Lundströms gata). Jag har vid några tillfällen ringt närpolischefen (Marie Hummer) och fått henne att skicka hit en patrull senare samma vecka. De har kunnat bötfälla 5-10 bilister på någon timme på eftermiddagen. Detta gör jag lite då och då.

 

Peter Edholm

Om Frösundaliberalen - Peter Edholm (L)

Socialliberal Frösundabo. Kultur- och fritidskommunalråd i Solna sedan 2015.
Detta inlägg publicerades i Uncategorized och märktes , , , , . Bokmärk permalänken.

16 kommentarer till Förslag för minskad trafik genom Frösunda

 1. Genomfart förbjuden är bra tycker jag, det fanns tidigare. Problemet är att folk struntar i det. Men om polisen ibland brydde sig och syntes övervaka sådana saker så skulle inte folk strunta i skyltarna. Tyvärr är det så generellt i samhället att de små reglerna inte efterhålls då man aldrig ser någon övervakning.

  Problemet är att både ha kakan och äta den. Vi boende i Frösunda vill ha alternativa in/utfarter på grund av all trafik, men slippa trafik som bara ska passera på grund av alla andra köer. Du har rätt i att om dessa köer utanför Frösunda försvinner så finns det ingen mening att köra genom Frösunda längre. Jag skulle gärna se genomfart förbjuden skyltarna sättas upp igen (undantag för bussar) som en sabb lösning och se vad vägbyggena/lederna runt Frösunda ger för effekt. Samtidigt så passerar mina barn idag dagligen över boulevardgatan till/från skolan vilket är oroligt med all trafik så jag är ändå öppen för försämring av bilframkomlighet till förmån för bättre säkerhet. Rödljus vid torget skulle inte heller vara fel för trygg passage över gatan.

  Gilla

  • Ja, för ett antal år sedan fanns skyltar som förbjöd genomfart. Men de togs ner. Jag har pratat med poliser om det och fått veta att det skedde när området hade växt och det blev orealistiskt att övervaka förbudet. Man kan inte bötfälla folk som kör rakt igenom området eftersom de kan komma med alla möjliga undanflykter. ”Jag skulle till optikern, men såg när jag kom dit att de hade stängt”, eller någon liknande historia. Genomfartsförbud är alltså inte ändamålsenligt om det finns för många möjligheter till ursäkter längs vägen. Säger de.

   Men allt det övriga hålls jag med dig om.

   Gilla

 2. Mattias skriver:

  Jag håller med om mycket av det du skriver i den här frågan men reagerar när du skriver ”ett genomfartsförbud är det många som ignorerar”. Idag är det väldigt många som respekterar förbudet att inte ta vägen över rampen upp till frösunda norrifrån och fortsätta vidare på nedfarten mot E4:an igen. Istället tar man av höger mot Frösunda och kör ett varv i rondellen innan fortsatt färd ned till E4:an igen för att undvika att begå ett lagbrott och riskera böter. I rusningstrafik är det ungefär varannan bil som trafikerar rondellen som gör den här manövern. I och med att jag har översikt över rondellen från mitt fönster så har jag konstaterat att den uppskattningen stämmer ganska bra. När den här situationen uppstår blir följden att trafiken står still både från norr och söder på Boulevarden på grund av att trafiken inte kommer in i rondellen. Om det skulle vara motsvarande förbud att ta vägen runt rondellen som att ta vägen upp och ned för rampen tror jag att dom här ”rondellsnurrarna” till stor del skulle försvinna. Jämfört med andra lösningar du nämner är det här en väldigt enkel åtgärd som jag tror får relativt stor effekt. Det förvånar mig att det inte redan införts. Kanske Solnas politiker mot förmodan inte insett kopplingen mellan ”rondellsnurrarna” och de stillastående köerna på Boulevarden?

  Gilla

  • Mattias,

   Jo då – jag är väl medveten om ”rondellsnurrarna” och att de ställer till med köer på Boulevarden. Jag har alldeles särskilt pratat med både kommun och polis om den saken och det är klarlagt att det inte är förenligt med trafikförordningen att införa ett separat förbud mot just den manövern. Tyvärr.

   (Om jag själv någon enstaka gång hamnar i rondellen när det här snurrandet pågår, så brukar jag stanna just där G3B ansluter från söder och släppa fram 5-10-bilar som står i kö för att komma fram. Det brukar sluta med att de bakom blir irriterade – men det kan de gott bli för de är ju mest ”rondellsnurrare” som du kallar dem… 🙂

   Att de som kör upp på rampen från E4 bryr sig om förbudet att då köra rakt fram beror nog på att de känner till, och ibland ser med egna ögon, att man riskerar att bli bötfälld. Det är ju ganska ofta polisen står där och bötfäller de som kör rakt fram. Jag ser, från mitt jobb, ner över den platsen där bötfällningen sker. Jag har gått ner till poliserna vid ett par tillfällen och då pratat om just detta.

   När jag säger att ett förbud mot genomfart skulle ha dålig effekt så grundar jag det på vad polisen säger. Eftersom det finns så många ”ursäkter” för den som vill köra genom området så är det inte möjligt att bötfälla den som kör rakt igenom. ”Jag hade för mig att det fanns en optiker här, men såg att den inte fanns kvar – så jag fortsatte rakt igenom…” ”Jag skulle till banken, men tänkte inte på att kontoret ju var stängt redan…” Då går det tydligen inte att bötfälla.

   Gilla

   • ankarstock skriver:

    Så du är en av dem som leker polis i trafiken. Det trodde jag inte om dig.

    Gilla

   • Det var ju trevligt att du verkar ha haft någorlunda höga tankar om mig. Men tyvärr måste jag göra dig besviken. Jag har nog lekt polis just de här gångerna. Eller civilt olydig. Men inte annars…

    Gilla

   • Mattias skriver:

    Tack för snabb respons. Men den förklaringen du fått från polisen att det finns så många ursäkter mot ett genomfartsförbud att det blir verkningslöst köper jag inte riktigt. Förare till bilar som kör igenom hela Frösunda kan jag förstå att det är svårt att bötfälla men att leta efter en optiker i rondellen verkar väl inte riktigt rimligt? Det handlar om ca 400 kvm att övervaka. Och vi har ju genomfartsförbud på t.ex. Ankdammsgatan, Sjövägen och Ulriksdal och ursäkten om att leta optiker borde väl i så fall vara likacrelevant där?

    Gilla

   • Ursäkterna som jag exemplifierade med skulle gälla för den som kör genom hela området.

    När det gäller ”rondellsnurrarna” så var problemet att det inte är förenligt med lagar och förordningar att överhuvud taget införa ett sådant förbud. Du för gärna ta kontakt med polisen också – men det är det besked jag fått efter att ha pratat både med närpolisen västerort (som Solna hör till) och trafikpolisenheten i Stockholm som jag också blev hänvisad till,

    Gilla

 3. Sara Victorin skriver:

  Hej!
  Vad bra att det finns ett engagemang för trafiksituationen här i Frösunda! Jag är också bekymrad över detta, som boende, cyklist och mamma till tre barn som går och cyklar. En enkelriktning eller spårviddshinder låter strålande. Jag undrar över föreningen Vi i Frösunda. Är den bara för brf eller får vi hyresgäster på Ballongberget vara med? Jag bor på Ballonggatan och ser inte fram emot ökad trafik på Kolonnvägen, eftersom vi redan är extremt bullerstörda här. Tågen på bangården stör dygnet om och dagtid är det byggplatserna. Jag undrar över föreningen Vi i Frösunda

  Gilla

  • Sara,

   Du är inte ensam om att oroa dig över genomfartstrafiken. Det är höga hastigheter, buller, avgaser, luftburna partiklar och köer man ser som problem och jag gör vad jag kan för att minska trafiken.

   Föreningen Vi i Frösunda står öppen för alla fastighetsägare i området, men Diligentia har inte varit intresserade. Kontakta dem gärna och försök övertyga dem. Det vora bra om de två sista kvarteren blev med också.

   Kolonnvägen måste nog vara en väl trafikerad väg. Det finns inga bostäder längs vägen och den kommer att vara viktigt för att trafikförsörja Arenastaden. Så just på den punkten kan jag nog inte hjälpa dig.

   Däremot vill vi att det uppförs byggnader mellan bostäderna på Ballongberget och Kolonnvägen/Järnvägen. De skulle fungera som ”bullerskärm” precis som kontoren i Frösunda gör.

   Gilla

 4. ankarstock skriver:

  Men det är ju strålande! Undrar om politikerna kommer lyssna delvis på detta förslag, på samma sätt som de gjort på dem som inte vill att Råstasjön ska störas mer. Varför är en burnout under din balkong värre än att östra stranden av Råstasjön skövlas?

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s