Råstasjön är viktig att värna

Tvärs över järnvägen från Frösunda växer Arenastaden så det knakar. Det är bra. Men i direkt anslutning till den nya framväxande stadsdelen ligger också Råstasjön.

Vi får se upp så att inte ambitionen att låta Solna växa gör så att Råstasjöns positiva värden raseras.

Här har vi alltså två intressen som står emot varandra:

 • Å ena sidan vill vi att Solna ska växa. Jag är själv positiv till att det exempelvis byggs fler bostäder i Solna. Det är viktigt inte bara för vår stad utan för hela Stockholmsregionen där det ju råder en enorm bostadsbrist.
 • Å andra sidan vill vi bevara de naturvärden och andra positiva aspekter som finns med Råstasjön. Sjön är viktig både för fågel- och annat djurliv och är en viktig lunga insprängd i ett annars tättbebyggt område.

Dessa båda intressen måste balanseras. Det blev extra tydligt en måndag kväll i våras.

Den 21 maj 2012 var jag på ett informationsmöte nere vid Dalvägen mitt i den framväxande Arenastaden. Det var samtliga Solnas kommunfullmäktigeledamöter från Alliansens partier som bland annat fick ta del av de planer som då började ta form för den vidare utbyggnaden av Arenastaden norr- och västerut.

På en av skisserna framgick att Råstabolaget (som exploaterar området) tänkte sig ganska många bostadshus i området kring Råstasjön. Några av huskropparna såg ut att hamna nära sjön och det var uppenbart att mycket av växtligheten skulle behöva tas ner.

Vi i Folkpartigruppen började skruva på oss och var de enda som ställde kritiska frågor runt det hela. Hur långt gångna var planerna egentligen? Var en så långtgående utbyggnad verkligen nödvändig? Hur många bostäder handlar det om? Hur nära sjön tänker man sig att bygga? Vad händer med våtmarkerna och fågellivet?

Redan innan veckan var slut, på pingstsöndagen den 27 maj, tog Folkpartiets fullmäktigeledamöter en promenad i de områden det handlar om. Med karta, kompass, och gummistövlar undersökte vi markerna där vi hade sett huskroppar inritade på en karta. Vi måttade, stegade och gjorde anteckningar.

I Folkpartiets fullmäktigegrupp har vi alltså bildat oss en tydlig och egen uppfattning om var gränserna går för en bebyggelse som tar hänsyn också till Råstasjöns värden.

Jag påstår att (fp) för närvarande är de inom Alliansen här i Solna som allra tydligast värnar om Råstasjön. Vi är som vanligt (jag tycker att jag börjar skönja ett mönster) det parti som flyttar foten från gaspedalen till bromspedalen.

Vi vill inte ha en sammanhängande skärm av hus som sträcker sig från arenan längs sjöns norra strand bort till Sjövägen. Vi vill inte heller att man i området sydost om sjön (där det finns en minigolfbana, en idrottsplats och öster om den en parkeringsplats) tar för mycket mark i anspråk för att bygga bostäder.

Personligen och konkret tycker jag att man ska ta följande hänsyn när man bygger i närheten av Råstasjön:

 1. Säkerställ att man också i framtiden, när man går ett varv runt sjön, inte ska behöva ha direkt kontakt med den nya bebyggelsen! Det ska fortsatt finnas en sammanhängande ridå av växtlighet runt sjön. (Undantag är självklart de västra och södra delarna där det redan idag är fri sikt mot befintliga hus och mot Sjövägen.)
 2. Om man från den nya bebyggelsen drar gång- och cykelvägar ner mot sjön så ska också dessa vara så utformade så att man inte, från sjön, ser in i de områden som bebyggs! Det kan man lösa med svängda eller diagonala vägar som utnyttjar topografin på ett smart sätt.
 3. Lägg hellre till några våningar på den planerade bebyggelsen så att huskropparna kan dras undan en bit från sjön och de omgivande grönområdena! Personligen störs jag inte alls av att hus ”sticker upp bakom träden” så som Friends Arena nu gör och de fem påbörjade punkthusen kommer att göra.
 4. Etablera i god tid det skydd för Råstasjön som kan komma att behövas så att man i framtiden kan stå emot de krav som säkert kommer från byggföretag och boende! Många som så småningom flyttar in i de planerade husen kommer att kräva att växtligheten tas ner så att de får fri sikt mot sjön. Det måste alltså göras klart från början att så inte kommer att ske. Också byggföretagen kommer att vilja erbjuda sina köpare ”boende med sjöutsikt”.
 5. Kommunen måste se till att det, i samband med planeringen av bebyggelsen, genomförs ett grundligt samråd där synpunkter från medborgare och föreningar tas in! Ett sådant förfarande får inte forceras. Bra synpunkter och ändringsförslag får inte lättvindigt läggas åt sidan.

Anders Ekegren beskriver på sin blogg några av de värden Råstasjön har för de kringboende. De aspekter han tar upp har mycket med sjöns naturvärden att göra och jag kan inte göra annat än att hålla med. Därutöver vill jag påstå att Råstasjön, tillsammans med den intilliggande Lötsjön i vår grannkommun Sundbyberg, är otroligt viktig som rekreationsområde. Det är bara att gå dit en kväll eller helg så ser man hur många det är som tar en motionerar, promenad eller uppehåller sig runt sjön.

Inte minst kommer de som flyttar in i Arenastaden att uppskatta om miljön runt sjön värnas.

Peter Edholm (fp)
PS: Relaterat till detta:

1) utbyggnaden av Arenastaden medför också trafikstörningar. Det är en annan balansgång vi har att göra när vi låter Solna växa. I mitt svar till en upprörd Solnabo beskrev jag min syn på den saken.

2) jag har också fört ett annat resonemang som har mycket att göra med vad som är en rimlig tillväxttakt för Solna framöver: Läs ”(fp) värnar om Solna stads så kallade frivilliga åtaganden

Om Frösundaliberalen - Peter Edholm (L)

Socialliberal Frösundabo. Kultur- och fritidskommunalråd i Solna sedan 2015.
Detta inlägg publicerades i Uncategorized och märktes , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

21 kommentarer till Råstasjön är viktig att värna

 1. Pingback: 2013 var ett bra år för Råstasjön | Frösundaliberalen

 2. Lars-Ove skriver:

  Hur ställer sig FP till Länsstyrelsens beslut – det är ju det enda riktiga, låt Råstasjön vara och bygg på annat håll. Ser fram mot att FP och de andra lokala partierna snarast berättar hur man tänker. Kommer Solna insistera på att bytta lägenheterna trots allt, att som du skriver ha krökta gångvägar så man inte ser husen…..hjälper ju inte… Vidare övrig skövling som kommer i andra vågen….De fina röda trähusen på Kolonnvägen som ska rivas, trots att de är K-märkta? Varför har inte kommunen gjort en simulering av trafikflödet? Och kom inte dragande med den rapport som finns, är inte ens värd pappret den är skriven på. Hur kunde kommunen bygga en bussparkering på Sjövägen – utan bygglov…..vilka andra ilustra planer smider ni?

  Eftersom du säger att FP vill bromsa – kan du nu lova att ni nu, men Länsstyrelsens beslut i ryggen, kommer verka för att inget byggs runt Råstasjön.

  Gilla

  • Lars-Ove,

   Länsstyrelsens yttrande ligger väl i linje med det förslag (FP) fört fram. Vi vill ha begränsad bebyggelse som inte inkräktar på strandskyddat område annat än om marken går att betrakta som ”redan ianspråktagen”. Exakt vad som går att betrakta som ”redan ianspråktaget” kan jag inte säga. Också det är något som länsstyrelsen får avgöra. Egentligen hade jag hoppats att vi redan i Länsstyrelsens yttrande skulle få veta exakt vilken mark de anser att man kan räkna in här – men det är uppenbarligen något som kommer senare i processen.

   När det gäller trähusen på Kolonnvägen vet jag att man just nu ser på möjliga andra lösningar. Flytta husen eller anlägga en annan typ av trafiklösning som gör att de kan stå kvar där de står. Jag och mina (FP)-kollegor tycker att de är värda att bevara.

   När det gäller det du kallar bussparkering. Det var fråga om en vändplan. Inte en parkering. Och nu blev det ju ingen bussparkering. Förstås. Eftersom förvaltningen hanterade saken felaktigt. Lägg märke till att (FP) vill att man på sikt river upp Sjövägen. I så fall kommer man att behöva någon sorts möjlighet att vända fordon som når änden av Sjövägen ungefär i det läget som den påbörjade vändplanen skulle ha legat. Men det får bli en senare fråga – och framför allt ska den hanteras på rätt sätt den gången.

   Nej, jag kan inte lova att jag eller (FP) kommer att verka för att inget byggs runt Råstasjön. Inom de gränser som Länsstyrelsen sätter så tycker vi att viss bebyggelse är bra.

   Gilla

   • Lars-Ove Löf skriver:

    Jag förstår inte för mitt liv varför ni till varje pris vill bygga. Har du upplevt Råstasjön och den fina orörda naturen? Har du sprungit runt sjön i samband med gymnastiklektioner?

    Hade du gjort det så skulle du inte sagt att vi ska bygga, inte ens avsides. Det finns andra ställen att bygga på i Solna så ni behöver inte förstöra ett av de finaste ställena i Solna, som varit en lunga så länge som Solna funnits.

    Lite fegt tycker jag att hänvisa till Länsstyrelsen, hade ni haft lite guts så hade kommunens förslag om bebyggelse aldrig lagts.

    Gilla

   • Lars-Ove,

    Jo, visst har jag upplevt Råstasjön. Jag är där olika tider på året. Tar med folk dit. Springer runt båda sjöarna i det jag kallar 8:an (eftersom det blir totalt 8 kilometer hemifrån mig i Frösunda, runt båda sjöarna i tillbaka. Däremot har det inte varit i samband med gymnastiklektioner. De hade jag på annat ort i Sverige. Däremot har jag lärt mig annat vid sjön när jag följt med ornitologer och biologer på vandring runt denna fågelsjö.

    Det handlar inte om feghet som du säger. Det handlar om att jag faktiskt tycker att det går att kombinera ett visst begränsat byggande med att också bevara de värden som Råstasjön har. Om man bevarar skogen norr om sjön som är så viktig för fågellivet och i övrigt håller sig utanför strandskyddat område så tycker jag man hittat en bra balans.

    Gilla

 3. Pingback: WOW – 250 demonstrerade för Råstasjön! | Calandrellas blogg

 4. Pingback: Skriv ett mejl – rädda Råstasjön! | Calandrellas blogg

 5. Elisabeth Frändberg skriver:

  Hej Peter! FÖP 2007 är väl det enda, vidare kända, planförslaget som jag har sett tills det nuvarande förslaget med 1800 lägenheter dyker upp en månad före beslut. Du har kanske sett det lite tidigare. Det måste ha hänt något före det som gjort att FÖP 2007 helt kastats överbord till förmån för något annat. Det kan inte vara rimligt att något annat intresse får igenom ett förslag som motsvara 2 1/2 Henriksdalsberg på en yta som är mindre och som dessutom ligger i vad som innan var betraktat som skyddsvärd. ( då tycker jag att mitt utrop satt stoppa pågående bygge inte är ett större konststycke). Jag tycker att du ska göra så gott du kan och vara tydlig med vad du tycker i den fortsatta hanteringen av ärendet.Jag är också heltidsarbetande. Vi sitter förmodligen i samma båt ( dock inte i samma parti).

  Gilla

 6. Pingback: Som ”stolt hycklare” är jag glad över den guidade fågelvandringen vid Råstasjön | Frösundaliberalen

 7. Elisabeth Frändberg skriver:

  Att värna Råstasjön är väl inte samma sak som att vara emot byggande. Gör rätt istället. Lägg ner planerna på gallerian; det kommer ändå bara kosta massa pengar att hålla vid liv och bygg bostäderna där istället. Bostäderna behövs ju! Lägg mycket energi på att lösa trafikproblemen runt Frösunda och Arenan. Som det är i dag är det som om ingen ens tänkt på det. Den smala remsan mellan sjön och bangården räcker nätt och jämt till att lösa logistiken runt området. Hur blir det då inte med ytterligare 1800 ( eller vad det nu är som planeras) bostäder. Det är mycket ”Liftarens Guide till Galaxen” över att hänvisa till en överenskommelse 2008. Om man inte såg det får man skylla sig själv. Vem misstänkte att man skulle bygga vid Råstasjön!

  Gilla

  • Elisabeth,

   När det gäller Mall of Scandinavia så håller man redan på att bygga den. Att ”lägga ner planerna” är inte att tänka och det skulle jag för övrigt inte heller vilja att man gjorde. Men du har rätt i att det vore bra med fler bostäder i den delen av Arenastaden. Vissa möjligheter till det finns också genom att Solna stad äger viss mark där som ännu inte planerats för bebyggelse.

   Trafiken har blivit besvärlig och kommer att vara det tills anslutningbroar, nya Solna station och tvärbanan är klara. Det var från början tänkt att de här sakerna skulle färdigställas i en annan (smartare) ordning, men sedan hände saker längs vägen. Jag skrev om det i samband med att jag svarade på ett brev som jag fick om trafiksituationen i Solna. Se här: https://frosundaliberalen.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=451&action=edit

   Att det funnits planer på att (på ett eller annat sätt) bygga vid Råstasjön har varit känt länge. Olika skisser och översiktliga planer har förekommit. Mest relevant är den s.k. fördjupade översiktsplanen som kommunfullmäktige antog 2007 (FÖP 2007). Den bebyggelse jag tycker är rimlig liknar väldigt mycket denna FÖP. Den finns här: http://www.solna.se/Global/Stadsbyggnad%20och%20trafik/Styrning/FÖP_Solna_stationsområde_låg.pdf

   Gilla

   • Elisabeth Frändberg skriver:

    Det är lustigt/ eller inte, att debatten ska tas en månad före fastställande, när planerna har varit ” kända” i sex år. Förresten tittade jag på FÖP 2007 som inte har något att göra med stadsarkitektens förslag med 1800 lägenheter. Vad hände? ( Jag kan gissa men avstår). Känner du dig också överkörd??? Gallerian tillkom som av ett trollslag vad jag förstår. Att göra lista över politiker och kommunala beslutsfattare kan på motsvarande sätt göras som du gör över medborgare. Jag tycker faktiskt att medborgares synpunkter är lika välgrundade som dina dock med det undantaget att medborgaren inte sitter med vid framtagandet av planer, det är meningen att den förtroendevalda ska företräda medborgaren. Den sista kommentaren i ditt svar ” liknar väldigt mycket”; kan du utveckla det?!

    Gilla

   • Elisabeth,

    Det är alldeles riktigt att dagens förslag, som nu är ute på samråd, innehåller betydligt fler huskroppar och lägenheter än FÖP 2007. Det är ju det som är själva poängen. Den bebyggelse som fanns i FÖP 2007 är rimlig medan det som nu är ute på samråd går över gränsen för vad som är rimligt. Tycker jag.

    Vad som hände? Ja du, det vet jag faktiskt inte. Jag säger som jag sade när jag var på det första uppstartsmötet som nätverket Rädda Råstasjön hade den 21 januari – nämligen att jag inte är särskilt benägen att lägga min tid och energi på att försöka reda ut vem som sagt vad, vem som gjort vad, vem som pratat med vem, vem som lovat vem vad. Jag koncentrerar mig på Råstasjön. Det jag har konstaterat och vet är att nuvarande förslag skulle göra för stora intrång i de natur- och rekreationsvärden som är kopplade till denna unika slätt- och fågelsjö. Därifrån tar jag mitt avstamp.

    Överkörd? Nej. Det är väl snarare så att jag ser en bil komma emot mig. Den blinkar med helljusen med är fortfarande på sådant avstånd att det går att undvika en olycka.

    Jag har ”gjort en lista över medborgare” säger du. Ja, det var nog snarare en kategorisering över olika sorts bemötande som man får när man diskuterar Råstasjön. Självklart kan man göra likadant med politiker. Det finns också bland politiker en skala från dem som vill bygga enligt plan (eller ännu mer) till dem som inte vill bygga alls. Somliga är öppna för samtal och kritik, andra stänger av och lyssnar inte. Några respekterar dem som tycker annorlunda, andra gör det inte och kan bli rätt otrevliga. Som folk är mest alltså…

    Jag hoppas att du inte uppfattat det som att jag tycker att medborgares synpunkter inte skulle vara lika välgrundade som mina egna. Det är de självklart. Och jag vill egentligen inte ställa upp på idén att man delar upp befolkningen i POLITIKER och MEDBORGARE – som om det var två skilda grupper som ska ställas emot varandra. Jag är själv en fritidspolitiker som gav mig in i politiken kort före valet 2010. Jag har ett heltidsjobb i IT-branschen och sitter därutöver som 1 av 61 ledamöter i kommunfullmäktige. Det vore tråkigt om du för den sakens skull helt plötsligt placerar mig på andra sidan av en osynlig linje som skulle skilja förtroendevalda från andra medborgare. Jag är medborgare OCH förtroendevald fritidspolitiker.

    Min kommentar om att min idé om vad som är ”acceptabel bebyggelse” väldigt mycket likar FÖP 2007 betyder konkret:
    – FÖP 2007 placerade hus i NV hörnet av planområdet – vid Tennishällan och västerut mot Sjövägen. Nuvarande förslag har till och med dragit undan husen en aning strax norr om utfodringsplatsen för fåglar som ligger nedanför. Det tycker jag är OK.

    – FÖP 2007 placerade hus i triangeln NORR om tennishallen och gamla folkets hus. Nuvarande förslag har inga hus där. Det tycker jag är märkligt och jag vill att man tittar noga på det innan man utesluter byggande på den marken.

    – FÖP 2007 placerade inga hus i den s.k. midjan – där det är som smalast mellan bangården och sjön. Man bevarar därmed den sumpmark och slyskog som är så värdefull för fågellivet. Det tycker jag är bra.

    – FÖP 2007 placerade i stort sett inga hus i strandskyddat område. Mina (FP)-kollegor och jag har antagit en lite striktare hållning och sagt ”inga hus inom strandskyddat område”.

    Gilla

 8. Pingback: Inrätta ett sammanhängande naturreservat vid Råstasjön och Lötsjön! | Frösundaliberalen

 9. Pingback: Lärorikt möte med nätverket ”Rädda Råstasjön” | Frösundaliberalen

 10. Pingback: En titt på den nordvästra delen av den planerade bebyggelsen vid Råstasjön | Frösundaliberalen

 11. Pingback: Stor spridning på åsikter om bostäder vid Råstasjön | Frösundaliberalen

 12. Pingback: Riksdagsman Hanif Bali (M) kallar Råstasjön för ”likvattnet nära arenan” | Frösundaliberalen

 13. Pingback: Samråd om bostadsbyggnationerna vid Råstasjön | Frösundaliberalen

 14. Pingback: Detaljplanen för området norr om Råstasjön ute på samråd |

 15. Pingback: Överlever Råstasjön Arenastaden? |

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s