Hågkomster från Kultur- & Fritidsnämnden (26 mars 2015)

Jag skriver, efter varje sammanträde i Kultur- & Fritidsnämnden (d.v.s. en gång i månaden), ett blogginlägg om de ärenden vi behandlar.

Sammanställning med länkar till samtliga inlägg. 

gavel

Marssammanträdet bjöd både på överraskning och på gräl.

Sammanträdets högljus (”highlights”)

 • Ärende som gjorde oppositionen mest förvånad:
  §5 – Ny konstplan där majoriteten lade ett särskilt yttrande vilket är ovanligt och fick en oppositionsledamot att fråga om bakgrunden till förfarandet.
 • Mest animerade diskussion:
  §14 – En övrig fråga om säkerheten för de ungdomar som ska ta sig till Black Sheeps nya lokal i Hagalunds arbetsplatsområde.
 • Mest tillfredsställande tjänsteutlåtande i kortast möjliga mening:
  §9 – Månadsuppföljningen – där det står ”Prognos för helåret är en budget i balans”.

Mina tankar om några av ärendena (Ärendeförteckning)

§4a Information om AIK Hockey

Förvaltningen har tät kontakt både med AIK Hockey och andra idrottsklubbar som har ansträngd ekonomi. Vilka de är varierar över tid. Just nu går AIK Hockey genom en tuff period.

Nämnden kan i alla fall konstatera att de bidrag som staden betalar ut alltid motsvaras av att klubben faktiskt genomför aktiviteter för barn och ungdom. Hur vet vi att det är så och att inte erhållna bidrag går till att täppa igen hål i klubbägda bolag? Jo, våra bidrag betalas alltid ut i efterskott och bara efter att klubben visat upp belägg för genomförd aktivitet.

§4b Evenemang 2015

Solna har med tiden kommit att bli allt mer attraktiv för olika evenemang. Inte minst har Friends Arena bidragit till detta. Men det finns också andra ”arenor” som exempelvis Hagaparken (Solnas eget ”finrum”), Solnahallen och Skytteholms IP. Bara för att nämna ett par.

Förvaltningen redogjorde för hur man numera arbetar mer strukturerat än man gjort tidigare. Evenemang klassas i fyra olika kategorier mellan ”mikroevent” och ”megaevent”. För var och en av kategorierna finns tydliga processer som reglerar hur man styr och hanterar evenemangen.

För egen del känner jag ett mycket stort förtroende för modellen och är säker på att kvalitén på stadens insats i de här sammanhangen förbättras och att det i sin tur medför att vi blir mer attraktiva som eventstad.

§5 Konstplan

I förvaltningen finns sedan något år tillbaka en konstsekreterare. Hon har tagit fram ett förslag till ny konstplan som är mycket bra. Det blir bättre ordning på hur staden tar hand om sin befintliga konst, utvecklar sin samling genom inköp och placerar konstverken så att de blir tillgängliga.

Tre syften med den nya konstplanen lyder så här:

Konstplanen ska

 • Bidra till pågående stadsutveckling och strategier för stadsdelar och utbygg- nadsområden med en aktiv och stimulerande konstverksamhet för såväl med- borgare som besökare.
 • Medverka till att levandegöra stadens kulturarv och kulturmiljöer, tillvarata konstnärliga värden och samtidigt förnya och utveckla konstens betydelse i des- sa miljöer.
 • Främja en inkluderande stadsmiljö och konstverksamhet som speglar stadens mångfald av kultur och konstnärliga uttryck.

§6/7 Kulturföreningsbidrag till Core of Culture och Solnas Hembygdsförening

Förvaltningen hanterar enligt delegationsordningen alla bidragsansökningar som är på belopp under 50.000 kronor. Är de sökta bidragen större så skall nämnden fatta beslut.

Båda bidragsansökningarna beviljades (men med lägre belopp än vad man sökt).

Core of Culture är ett dans- och kulturcenter i Solna som startade 2013. Centrets vision är att främja kulturen i Solna stad. Dels genom att sprida dansglädje och erbjuda alla från 4 år och uppåt dans och musik igenom kursverksamhet inom olika urbana dansgenrer.

Dels verkar också Core of Culture för att skapa och delta i kulturrelaterade events och projekt som främjar gatukultur och som föreningen menar bidrar till öppenhet, kreativitet och en starkare självkänsla för barn och unga i samhället.

De sökte 80.000 kronor och beviljades 5.000 kronor. Skälet är att staden har som princip att stödja aktiviteter som är öppna för allmänheten och i första hand för barn och unga. Läser man ansökan så framgår att Core of Culture ansökte till en rad saker som inte passar in i denna ram.

Solna Hembygdsförening sökte 100 000 kr i bidrag till 2015 års arrangemang såsom utställningar, föreläsningar, program, filmvisningar, bussrundturer och vandringar i Solna, frågsport, luciafirande m m samt för öppethållande av Charlottenburgs gård och tryckkostnader av Charlottenburgsbladet. Dessutom ansökte föreningen om ett extra projektstöd på 10 000 kr för utställningen ”Solna som militärstad under epoken 1940-1960” på Charlottenburgs gård hösten 2015.

Nämnden beviljade föreningen 60.000 kronor i bidrag

§10 Nämndinitiativ angående istider på Bergshamra IP

Vid nämndens sammanträde i februari lämnade Tobias Östberg (MP) in ett nämndinitiativ som handlade om allmänhetens åkning på isen på Bergshamra IP. Förvaltningen hade nu haft en månad på sig att komma med ett förslag till hur frågeställningarna och förslagen i initiativet ska hanteras.

Tobias var nöjd med förvaltningens förslag och Solnaborna kan se fram emot att få tillträde till isen på alla de tider då det är praktiskt möjligt och att informationen om tiderna förbättras.

Jag har länge hävdat att politiken (och det gäller nog inte bara i kommunfullmäktige i Solna) ofta har svårt att uppskatta och släppa fram goda idéer om de kommer från ”fel sida av blockgränsen”. Det här ärendet visar att även en oppositionspolitiker kan påverka. Tobias hade gjort en riktig iakttagelse, förvaltningen utformar ett förslag till lösning och hela nämnden ställer sig bakom förslaget. Plättlätt.

Om Frösundaliberalen - Peter Edholm (L)

Socialliberal Frösundabo. Kultur- och fritidskommunalråd i Solna sedan 2015.
Detta inlägg publicerades i Uncategorized och märktes , , , , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s