Hågkomster från Kultur- & Fritidsnämnden (26 februari 2015)

Jag skriver, efter varje sammanträde i Kultur- & Fritidsnämnden (d.v.s. en gång i månaden), ett blogginlägg om de ärenden vi behandlar.

Sammanställning med länkar till samtliga inlägg. 

gavel

Februarisammanträdet bjöd både på intressanta och viktiga politiska diskussioner och på ett brett urval av formalia. Det fick nog också många att fundera över nämndens respektive förvaltningens roll i politiken.

Sammanträdets högljus (”highlights”)

 • Mest positiva nyhet för Solnaborna:
  §9 – Permanent öppethållande av Ulriksdals biblioteksfilial.
 • Mest politiska ärende:
  §10 – Revidering av nämnduppdrag.
 • Snabbaste beslutsärendena:
  §7/8 – De båda kulturföreningsbidragen till Teater SAT & Bergshamrabibliotekets vänner.

Mina tankar om några av ärendena (Ärendeförteckning)

§4 Årsredovisning 2014

Nämnden har uppfyllt 5 av 6 nämndmål. I redovisningen illustreras måluppfyllelsen med Rött/Gult/Grönt.

Självklart blev det fokus på det röda ljuset för målet ”Solna stads anläggningar för ungdomsidrotten ska förbättras ”. Förhållandena HAR förbättrats, men inte i tillräcklig takt tycker förvaltningen. Det visar sig bero på att vi i Solna fortfarande ligger efter övriga kommuner i länet i fråga om att anlägga (konst)gräs på de fotbollsplaner där vi har grus. Men till våren (2015) planeras en uppgradering till konstgräs på Huvudsta IP. Om vi sedan blir av också med gruset vid Solna gymnasium (på den s.k. läroverksplanen) är vi i mål. De flesta grusplaner har alltså redan byggts bort.

Ekonomin: Nämndens nettokostnader landade på ett överskott gentemot budget på drygt 600.000 kronor. Hur ska man se på det? Man kan säga att nämndens verksamhet inte kostade skattebetalarna så mycket som det var tänkt. Har då inte Solnas medborgare fått mindre av Kultur- och Fritidsverksamhet än de egentligen skulle ha?

Nja. I någon mån kanske, men först kan man konstatera att kostnaderna för verksamheten var HÖGRE än budgeterat. Men intäkterna överträffade budget ännu mer än vad kostnaderna gjorde. Där finns många delförklaringar, men mild höst/vinter, högt utnyttjande av anläggningar för vilka vi tar ut avgifter samt EU-bidrag ligger med i dessa intäkter.

En budgetavvikelse som är mindre än en halv procent är i min värld så nära ”mitt i prick” man kan komma. Ser man på nämndens historik så har resultatet länge varit ett litet årligt överskott. Oftast ännu mindre avvikelse än den vi såg 2014.

Under min vakt (2015-2018) vill jag att det ska fortsätta vara så. Så nära budget som möjligt, men absolut inte något underskott. Siktar man på det viset så blir det lätt ett litet överskott.

§5 Utveckling av kulturstöd

Här har förvaltningen bett nämnden att få göra en justering av riktlinjerna för hur vårt stöd (bidrag) till kulturföreningar ser ut. Den ändring man vill göra skulle lite förenklat medföra att bidragen i mindre utsträckning går till verksamheter som producerar ”mer av det vanliga och samma som förra året” och att en del pengar i stället styrs över till mer nyskapande föreningar som hittills har haft svårt att uppfylla kraven i regelsystemet.

I nämnden var vi överens om att målen med nytt kulturstöd ska vara:

 • Att stadens kulturliv omfattar och når ut till fler.
 • Att konst-, kultur- och föreningsliv löpande utvecklas.
 • Att allt fler upplever att Solna har ett rikt kulturliv.

En diskussion uppstod om ett ordval i ett fjärde mål. Förslaget löd:

 • Att konst-, kultur- och föreningsliv speglar det mångkulturella och internationella Solna.

Sara Kukka Salam (S) ville i stället att målet skulle lyda ”…speglar Solnas mångfald.” och hennes förslag till förändring vann gehör i nämnden. Nu var det ingen stor fråga, men det visar ändå att Allianspartiernas ledamöter inte med automatik alltid röstar ner goda idéer bara för att de förs fram från oppositionen. En bra start när det för första gången under mandatperioden förs fram ett yrkande från oppositionen.

§7/8 Kulturföreningsbidrag till Teater SAT och till Bergshamrabibliotekets Vänner

Förvaltningen hanterar enligt delegationsordningen alla bidragsansökningar som är på belopp under 50.000 kronor. Är de sökta bidragen större så skall nämnden fatta beslut.

Båda bidragsansökningarna beviljades (men med lägre belopp än vad man sökt).

Vad får Solnaborna i utbyte mot att Teater SAT får 95.000 kronor av våra skattemedel? Jo, de kommer (bland annat) under 2015 att sätta upp flera familjeföreställningar, folklustspel och farser. Under 2014 spelade de 41 föreställningar för en total publik på 2.000 personer.

Bergshamrabibliotekets vänner har en verksamhet som på ett utmärkt sätt kompletterar den vi har vid biblioteksfilialen i Bergshamra. För 2015 planerar föreningen ca 4 författarmöten med t ex Ebba Witt-Brattström och Per Wirtén samt 6 högläsningstillfällen. Vidare anordnas precis som tidigare år en bokloppis och planer finns på att arrangera en ny novellpristävling kallad ”Världens bästa Bergshamranovell” med en vuxenklass och en ungdomsklass upp till 18 år. För detta beviljas vännerna 29.000 kronor i bidrag vilket är en ökning mot förra årets 25.000 kronor.

Eftersom Thomas Magnusson (V) är revisor i Bergshamrabibliotekets vänner så anmälde han jäv och lämnade sammanträdet när just denna ansökan skulle behandlas.

§10 Revidering av nämnduppdrag (angående Pampasparkens flytt till Augustendalsparken)

I det här ärendet ville förvaltningen, efter att ha jobbat ett tag med saken, att nämnden skulle ge förvaltningen ett bredare uppdrag. Tjänstemännen i de båda berörda förvaltningarna hade nämligen upptäckt att det vore bättre om man får ta ett bredare grepp när man utreder möjligheterna.

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag och det reviderade uppdrag förvaltningen nu har lyder så här:

att utreda möjligheten till samordning av lokaler och för öppen förskola med fritidsanläggningars parkleksmiljöer med barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen, där så är möjligt i alla delområden i staden,

att utreda möjligheten att samordna fritidsklubbverksamhet med barn- och utbildningsförvaltningens grundskolelokaler i Huvudsta samt därigenom frigöra lokaler för profilerad tonårsverksamhet

Tobias Östberg (MP) hade tre yrkanden som avslogs i nämnden efter diskussion. I stort kan man säga att det var klassisk politik från västerblocket – att man vill att politiken ska styra mer i detalj hur verksamhet utformas medan Alliansen litar mer till tjänstemännens förmåga att lösa sitt uppdrag på bästa sätt inom ramen.

Senast i maj återkommer förvaltningen med återrapport och eventuella förslag till förändringar.

Formella ”finesser”

I sammanträdet fick vi praktisk tillämpning av flera av kommunallagens olika begrepp. Flera av dem sådana som åtminstone jag fick hantera för första gången i mitt liv. (Jag har ju inte tidigare varit ordförande i någon nämnd.) Vi hade exempel på:

 • yttrande
 • tilläggsyrkande
 • ändringsyrkande
 • reservation
 • yttrande och yrkande som inte föreligger i skriftlig form vid sammanträdet
 • jäv
 • nämndinitiativ
 • utomstående person närvarande (utöver ledamöter, ersättare och förvaltningens tjänstemän)
 • övrig fråga som anmäls under sittande möte

Men, med förvaltningschefen (Roger Markdalen) vid min ena sida och vår nämndsekreterare (Gabriela Grufman) vid min andra plus ett antal erfarna politiker i nämnden (varav inte mindre än tre är kommunalråd!) så kände jag mig fullständigt trygg.

Om Frösundaliberalen - Peter Edholm (L)

Socialliberal Frösundabo. Kultur- och fritidskommunalråd i Solna sedan 2015.
Detta inlägg publicerades i Uncategorized och märktes , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

En kommentar till Hågkomster från Kultur- & Fritidsnämnden (26 februari 2015)

 1. Pingback: Hågkomster från Kultur- & Fritidsnämnden (26 mars 2015) | Frösundaliberalen

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s