Vårt energibolag blir konkurrensutsatt – här gäller det att Solna och Sundbyberg navigerar rätt!

Europaparlamentet fattade strax före jul ett beslut som sannolikt medför att vi kommer att öppna för konkurrens i fjärrvärmenäten. Mycket bra! Men detta medför också utmaningar som gör att Norrenergi (det kommunala energibolag som ägs gemensamt av Solna stad och Sundbybergs stad) måste navigera rätt under den närmaste tiden.

Inte minst måste vi se till att den planerade moderniseringen och utbyggnaden av kapaciteten blir av!

Om det inte kan göras i Kymlinge (eftersom våra vänner i Sundbyberg ångrat sig), så får det bli på annan plats, eller på annat sätt.

Mycket står på spel

Värdet av Norrenergi utgör en betydande del av ägarkommunernas tillgångar. (Solna äger 2/3 och Sundbyberg 1/3.) Betydande är också den intäkt som städerna har genom den aktieutdelning som bolaget årligen ger. Båda städernas ekonomi är alltså beroende av vinsterna från Norrenergi.

Utgångsläget är nästan bedrägligt bra

Idag är vi väl försedda med klimatsmart och billig fjärrvärme (och -kyla) från Norrenergi. Genom Norrenergi blev vi först i landet med att, av Naturskyddsföreningen, få vår fjärrvärme märkt med Bra Miljöval – ”Världens tuffaste miljömärkning”.

Den värme som Norrenergi producerar är billigare än exempelvis den som huvudkonkurrenten Fortum producerar.

Men konkurrenterna knappar in på försprånget. Idag är det redan 9 andra fjärrvärmeproducenter i landet som uppnått nivån ”Bra miljöval” och fler lär det bli.

Också i fråga om priser kommer Norrenergi att utmanas genom att avregleringen medför ökad konkurrens.

Vilken förändring medför EU-beslutet?

Ledningsnät för distribution av fjärrvärme är IDAG lokala och framdragna bara till de egna kunderna som i vårt fall finns i de båda ägarkommunerna och i vissa fall i Stockholm och i Danderyd.

Om en konkurrent som Fortum IDAG vill sälja fjärrvärme till en kund i Solna eller Sundbyberg, så kan de inte distribuera sin värme genom Norrenergis befintliga ledningar utan de måste dra fram egna. När det gäller ett nytt område med stora kunder som exempelvis Nya Karolinska så uppstår konkurrens där de båda leverantörerna kan dra fram ledningar från varsitt håll.

Men att en befintlig kund skulle byta leverantör för att få ett bättre pris eller en klimatsmartare produktion – ja, det finns nästan inte eftersom det skulle innebära en ny, kostsam och parallell ledning.

EU-beslutet medför att vi kommer att få konkurrens i näten. Det liknar den avreglering som tidigare skett för el och telefoni. Norrenergi kan konkurrera med (och får konkurrens av) andra aktörer som exempelvis Fortum och Sollentuna energi när vi får tillgång till varandras nät och varandras marknader.

Jämförelsen med elnätet haltar lite på det sättet att fjärrvärme har en begränsad ”räckvidd”. El som matas på elnätet i Norrland kan plockas ur nätet i Skåne eller Norge. Fjärrvärme kan på grund av värmeförluster i ledningarna inte distribueras över så stora avstånd. Men i en tätbebyggd storstadsregion som Stockholm kan man koppla ihop näten så att man får en ”gemensam marknad” för fjärrvärme.

Vad innebär avregleringen för Norrenergi?

Norrenergi har idag konkurrenskraftiga priser. När vi som följd av EU-beslutet öppnar för konkurrens, så krävs dock att vi säkerställer att det fortsätter att vara så också framgent.

Utan avreglering har varje fjärrvärmeproducent i stort sett ”monopol” inom det område som det egna ledningsnätet täcker. Den tiden är snart förbi, och kunder kommer att kunna välja mer fritt baserat bland annat på pris och miljöprestanda.

Norrenergi måste alltså säkerställa att man även i framtiden kan producera värme på ett billigt och klimatsmart sätt om man inte ska konkurreras ut av andra producenter i regionen.

Hur passar det planerade kraftvärmeverket i Kymlinge in i detta?

I mars 2010 gav kommunfullmäktige i båda ägarkommunerna klartecken till att detaljplanera en ny biobränslebaserad anläggning för att procducera fjärrvärme. Den skulle ligga i norra Kymlinge, nära korsningen mellan E4 och Kymlingelänken.

Eftersom det planerade verket är ett kraftvärmeverk som också producerar el med den allra senaste tekniken, så blir det en ännu miljövänligare produktion än dagens som ger lägre priser.

Kraftvärmeverket i Kymlinge skulle alltså vara precis vad Norrenergi, Solna och Sundbyberg behöver för att möta effekterna av att man avreglerar fjärrvärmenäten.

Varför bygger man inte Kymlingeverket då?

Den nya majoriteten i Sundbyberg (S+MP+C+KD) har rivit upp beslutet från i mars 2010 och emotsatt sig att detta nya kraftvärmeverk byggs. I alla fall på den plats där det var tänkt i norra Kymlinge.

Nu är det av yttersta vikt att man hittar en annan lösning!

Själv är jag nominerad till styrelsen för Norrenergi. Förutsatt att jag blir vald vid bolagsstämman så ser jag fram emot att ta del i arbetet med de här sakerna.

För övrigt…

Förutom avregleringen så har vi den kraftiga befolkningstillväxt som man planerar för i regionen. Befolkningsökningen gör att Norrenergis anläggningar snart når gränsen för hur mycket de kan producera. Också det är ett skäl till att vi behöver det planerade Kymlingeverket, som skulle medföra en ökning av kapaciteten men 30%. Men det är ett ämne för ett annat blogginlägg…


Om Frösundaliberalen - Peter Edholm (L)

Socialliberal Frösundabo. Kultur- och fritidskommunalråd i Solna sedan 2015.
Detta inlägg publicerades i Uncategorized och märktes , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s