Stor spridning på åsikter om bostäder vid Råstasjön

I november 2012 skrev jag första gången (under rubriken Råstasjön är viktig att värna) om min inställning när det gäller bostadsbyggandet vid Råstasjön. Nästa inlägg (Samråd om bostadsbyggandet vid Råstasjön) kom i december och var lite mer konkret eftersom förslaget då hade gått ut på samråd.

Sedan dess är det många som framfört sina syn på saken. Jag tycker att jag kan ordna synpunkterna (och personerna som framför dem) i några grupper:

 1. De som reagerar kraftigt emot varje förändring vid eller nära Råstasjön och som inte vill diskutera byggande under några omständigheter. 

  De här personerna redovisar väldigt sällan några skäl till att de är emot byggandet. Ofta framgår att de är emot allt byggande i Solna och några av dem skulle nog helst se att man backade bandet och gjorde en del av den senaste tidens byggnation ogjord.

 2. De som reagerar mer eller mindre kraftigt mot att man gör för stora intrång i miljön runt Råstasjön men som ändå har (en viss) förståelse för att man har behov av att bygga någonstans. 

  De framför ofta varför de är emot bostäder för nära sjön. Många gånger handlar det om fågellivet och om Råstasjön som rekreationsområde. Också biologisk mångfald, spridningskorridorer och luftkvalitet nämns i sammanhanget.

 3. De som inte gillar den naturtyp som finns norr om Råstasjön. 

  De jämför ofta med Lötsjön i Sundbyberg och tycker att området runt Råstasjön bör rustas upp till samma sorts parkliknande miljö som man har i grannkommunen. Inte sällan är dessa personer positiva till viss bebyggelse och de antar väl att bostadsbyggande norr om Råstasjön skulle medföra att man ”dikar ut och rensar upp” det område som idag är otillgängligt.

 4. De som tycker att liggande förslag är bra. 
 5. De som tycker att man ska bygga ännu mer/tätare/högre än vad som anges i förslaget. 

När det gäller ”ettorna” ovan: Här används ofta hårda ord och en oresonlig ton. Jag (som ändå vill gå mycket försiktigare fram än liggande förslag) har blivit anklagad för både det ena och det andra. ”virus i hjärnan”, ”vansinnig”, ”megaloman”, …

Ställer man frågor för att inleda någon sorts dialog så får man nästan aldrig något svar.

Ska man då bortse från alla synpunkter från ”ettorna” bara för att det inte går att resonera med dem? Nej, det tycker jag inte. Men jag tror inte att de är representativa för särskilt många Solnabor.

När det gäller ”tvåorna” så blir det naturligt att det är dessa jag har mest kontakt och dialog med. De vill ju ofta resonera. Deltar man i den debatten kan man dels lära sig något och dels vara med och påverka förslaget.

”Treorna” håller jag inte med. De har enligt min mening missat poängen med Råstasjön. De våta markerna norr om sjön är värdefulla för växt- och djurliv just för att man låtit bli att dika ut, rensa upp och lägga tillrätta.

Till ”fyrorna” kan man ju anta att de tjänstemän som skrivit förslaget hör. Men det är inte helt säkert. Det inser man när man läser delar av de texter som gått ut på samråd. Där finns mycket tydliga beskrivningar av de negativa effekterna av att genomföra förslaget.

När det gäller ”femmorna” så ska man komma ihåg att det så sent som i maj 2012 fanns ett tidigare förslag som innebar ännu fler bostadskvarter och viss bebyggelse ännu närmare stranden.

Jag har inte sett några tecken på att de som stödde det förslaget då skulle ha ändrat uppfattningen idag. På nätet finns flera exempel på personer som vill exploatera hårt och som ser det som viktigare än att bevara något av Råstasjöns värden.

Om Frösundaliberalen - Peter Edholm (L)

Socialliberal Frösundabo. Kultur- och fritidskommunalråd i Solna sedan 2015.
Detta inlägg publicerades i Uncategorized och märktes , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

19 kommentarer till Stor spridning på åsikter om bostäder vid Råstasjön

 1. Pingback: WOW – 250 demonstrerade för Råstasjön! | Calandrellas blogg

 2. Pingback: Skriv ett mejl – rädda Råstasjön! | Calandrellas blogg

 3. Pingback: Som ”stolt hycklare” är jag glad över den guidade fågelvandringen vid Råstasjön | Frösundaliberalen

 4. Pingback: Inrätta ett sammanhängande naturreservat vid Råstasjön och Lötsjön! | Frösundaliberalen

 5. calandrella skriver:

  Intressant kategorisering! Jag tycker dock det är beklagligt att förväxla åsikter (t.ex. ”ingen mer bebyggelse” eller ”allt skall bebyggas”) med debatteknik (t.ex. personangrepp eller en respektfull stil). Det är fullt möjligt att driva den åsikt du hänför till kategori 1 utan att använda en dålig debatteknik; att förespråkarna för kategori 1 i högre utsträckning använt en dålig debatteknik innebär inte på något sätt att kategori 1:s åsikt är sämre. En åsikts värde har inte alls med metoderna hos dess förespråkare att göra.

  Gilla

  • Jag filtrerar så gott jag kan och försöker alltid uppfatta vad som är det egentliga budskapet – oavsett debatteknik. Som på så många andra områden är det skillnad på form och innehåll.

   Men – i någon mån tycker jag faktiskt att den som väljer personangrepp och som inte visar respekt för den som tycker annorlunda – ja, de får faktiskt skylla sig själv om mottagaren inte är helt mottaglig för budskapet.

   Gilla

   • calandrella skriver:

    Det är viktigt att komma ihåg att det är väldigt enkelt att yttra sig i affekt, särskilt när det är en fråga som berör människor så djupt som denna; även om detta givetvis inte ursäktar personangrepp förklarar det personangreppen, vilket gör att vi som nyttjar en anständig debatteknik måste försöka hålla huvudet kallt och bortse från personangrepp. Men jag förstår att detta är svårt i praktiken.

    Gilla

 6. Pingback: Lärorikt möte med nätverket ”Rädda Råstasjön” | Frösundaliberalen

 7. Helene Månström skriver:

  Lite roligt med spridningsgrupperingen Du gjort, blev lite road då jag skulle försöka hitta ”min” grupp, det vart ju lite Liberalt – veligt – då 🙂

  Är en tvåa (2:a) och tycker mig ha läst på tillräckligt ang biologiska mångfalden tex. och som rekreationsområde. Där ser jag då en stor fördel med det liggande förslaget socialt och tror nog (efter att ha läst Strandskyddanalysen) att djurlivet kommer att bestå, förutsatt att man gör hela bygget enligt konstens alla moderna regler och möjligheter.

  Men är även en trea (3:a), kan absolut tycka att det går att fixa till området, men inte exakt som runt Lötsjön, men en hel del går att göra – om man vill, och det utan att ta bort det Naturliga.

  Samt även en fyra (4:ra), men skulle önska att några av husen (dom fyrkantiga mot Ör) blir lite finare, som förslaget nu har visat så är dom skrämmande lika dom ”fula” på Örsidan. Och ve & fasa, för det stora FULA gröna huset på Dalvägen, hua så fult det blev, och det ihop det det FINA höga hotellet 😦

  Etta (1:a) är jag inte, för bostäder måste till! Men brukar tänka på min Tant i huset 94:a år, tänk vad hon måste ha upplevt i förändringarnas tid, nu när det går så fort i jämförelse mot förr. Och femma (5:a) är jag tveksam till, det går säkert att förtäta och bygga högre om det skulle vara absolut tvunget, men så ser det ju inte ut inom dom närmsta 50 åren eller mer.

  Sen så tror jag även att man kan inte ta till vara allas önskningar i detaljer, det går bara inte!

  Gilla

  • Kul att du tyckte att min hemmasnickrade analys väckte tankar. En observation jag gjort efter den senaste tidens intensiva dialog med många om Råstasjön är att påfallande många som börjar som en ”etta” blir ”tvåor” om man ritar, gestikulerar och beskriver.

   Egentligen skulle jag vilja samla ihop alla ”ettor” uppe i NV – på tomten där det fanns en bensinstation – eller varför inte där det nu ligger en anläggning för betongtillverkning.

   Jag är säker på att rätt många av dem håller med om att det är helt OK att bygga där. Sedan är bara frågan exakt var gränsen går för eventuellt övrigt byggande.

   Gilla

 8. Pingback: En titt på den nordvästra delen av den planerade bebyggelsen vid Råstasjön | Frösundaliberalen

 9. Tobias skriver:

  Tycker du avfärdar oss ettor väl enkelt. Eller så tolkar jag det som att viljan att bevara grönområden för fp inte är giltigt skäl. I täby vill man bevara halva kommunen grön. Solnas kvarvarande ”grönområden” är nu skytteholmsparken, råstasjön och huvudstafältet. Är man militant om man anser att Solna också bör ha träd? Bevara och utveckla kommunens få gröna ytor förtäta bland bebyggelsen. Mer oroad för de som ser allt byggande som oundvikligt, som att man bara är ett offer för omständigheter. Känns som att fp delvis tar handen i från bygget, men kommer verkställa det. Det tycker jag är hållningslöst

  Gilla

  • Tobias,

   Tack för dina kommentarer! Jag uppskattar dem eftersom du tvingar mig att fundera igenom vad jag egentligen tycker, att formulera vad jag tycker och varför jag tycker så.

   1. Nu kanske jag gör dig besviken – men jag räknar inte dig till ”ettorna”. I den här (hemmagjorda) klassificeringen är ettorna de som exempelvis menar att jag måste ha en allvarlig hjärnskada eftersom jag kan tänka mig viss bostadsbebyggelse vid Råstasjön. Ettorna svarar inte på tilltal när man försöker resonera – eller svarar bara med att upprepa det de redan har sagt. Ettorna har ofta inte satt sig in i vilken ståndpunkt jag egentligen har och argumenterar ibland emot något som jag inte ens framfört. Det är också uppenbart att ”ettorna” (och ”femmorna”) förvånansvärt ofta inte ens har varit vid sjön. Någon trodde att vi pratade om en sjö i en annan kommun – men han förbehöll sig ändå rätten att vara otrevlig och arg. Nej Tobias – du hör nog mer till ”tvåorna”. Negativ till bebyggelsen, men ändå ”pratbar”. Skarp i tonen men inte direkt otrevlig.

   2. Jag avfärdar inte de synpunkter som kommer från ”ettorna”. Det framgår om du läser det jag skrev i mitt inlägg ovan. Men jag vidhåller att ”ettorna” ofta representerar sig själva och inte särskilt många andra. Jag är övertygad om att de relativt sett hörs mer i debatten än de som är positiva, pragmatiska och flexibla. De (många) jag pratar med i min egen stadsdel (Frösunda) eller i Solna i övrigt kan tänka sig VISS bebyggelse på vissa platser – även runt Råstasjön. Men ingen av dem skulle få för sig att starta en namninsamling eller skriva en insändare till Mitt i Solna.

   3. Att vilja bevara grönområden är absolut ett ”giltigt skäl” till att vara motståndare till exploateringsplanen. Både för Folkpartister och för andra. Det är ju just det jag själv använder som argument när jag nu vill dämpa ner och förändra liggande förslag. Men det är uppenbart att du och jag har olika syn på var gränsen går. Du tycker att den är uppnådd (eller redan överskriden). Jag tycker att VISS bebyggelse vid Råstasjön är bra. ÄVEN om det medför att grönområdet minskar.

   4. I Täby är det lättare att hävda att halva kommunen ska vara grön. De gränsar inte mot Stockholm. De har inte de kollektivtrafikfördelar som Solna har. De upplever inte alls samma efterfrågan från folk som vill flytta in (men inte får plats). Om Täby kommun skulle få för sig att upprätta en översiktsplan där man tillåter tät stadsbebyggelse på halva kommunens yta, så tror jag inte att byggherrar, näringsidkare och bostadssökande skulle fylla ut hela den ytan. I Solna är läget ett helt annat.

   5. Nej, man är inte ”militant” om man anser att Solna också bör ha träd. Jag har över huvud taget inte använt ordet ”militant” om någon.

   6. Jag är också oroad för de som ser allt byggande som oundvikligt. Överens!

   7. Hållningslöst? Ja, innan jag lärde mig hur det i praktiken fungerar i den politiska beslutsprocessen så skulle jag kanske också ha tyckt det. Troligen kommer kommunstyrelsen till slut att lägga fram ett förslag till kommunfullmäktige att rösta om. Du, jag, övriga politiker och alla andra har NU vår chans att påverka hur det förslaget kommer att se ut. De ändringar man inte lyckats få till stånd innan KS bestämmer sig – de kan vi glömma. Sannolikt är att jag och övriga folkpartister den dagen kommer att rösta för förslaget – även om vi inte fått igenom alla våra ”krav”. Så fungerar politiken. Oppositionen kan skicka tillbaka ärendet på återremiss och fördröja med en månad – men det brukar sällan medföra några betydande förändringar. Överklaganden kan också fördröja – men medför ofta inte heller att det blir som kritikerna vill. Såvida inte planen innehåller rena fel som gör att någon instans med inflytande stoppar det.

   Gilla

   • Tobias skriver:

    Är det negativt att starta namninsamling eller skriva insändare. Ser det tvärtom som grundpelare i en demokrati där beslut inte fattas i slutna rum eller i Båstad mellan politiker och näringsliv.
    Bostadspriserna i Täby tolkar jag som att många vill bo där oavsett kommunikationer.

    Gilla

   • Nej då, inte alls. Både namninsamlingar, insändare och alla andra sätt att uttrycka sin mening är bra. Jag menar bara att ”de nöjda” ofta inte hör av sig alls. Bäst vore ju om de också engagerade sig lite mer.

    Gilla

  • Solnabo skriver:

   Jag tänker så här: Solna är en stad mitt i en storstadsregion, vill man bo väldigt grönt finns det 99% av övriga Sverige att flytta till. Det måste finnas någon plats för oss stadsälskare att bo. Det ÄR egoism att trycka ett anti-stadsbyggnadsideal på alla dem som vill bo i en tät stad, särskilt med tanke på nuvarande bostadsbrist.

   Sedan missuppfattar folk ofta vad stadsvänner vill – vi vill ha parker men inte döda ytor som varken är ordnade offentliga platser eller privata tomter, dvs slyområden och gräsplättar, vi vill ha ordentliga gångstråk, vi vill ha butiker i bottenplan och gatuliv. Det flesta människor är inte ”ettor”. Östermalm är en tät stadsbebyggelse som har Stockholms högsta priser och som är väldigt attraktivt. Gröna förorter som Gubbängen är billigare och mindre attraktiva än Östermalm och innerstan. Sådana förorter ska finnas kvar, men snälla hindra inte stadsbyggnad i en kommun som är så central som Solna är. Det måste finnas något åt alla, inte bara åt ”ettorna”.

   Gilla

   • Tobias skriver:

    Du räknar förmodligen inte Gärdet till Östermalm, eller närheten till Djurgården. Eller Lill-janskogen. Eller Humlegården Jag tror Östermalmsborna gör det. Här kan man ju också se att man satsat på gröna områden. Höjt kvaliten. Det tycker jag inte Solna gjort. Ni vill inte ha döda ytor. Då får man väl satsa på dem. Höja kvaliten. Vilka är de här parkerna i Solna? Och nu pratar vi inte om kungens.

    Gilla

 10. Bengt skriver:

  Så sent som i den fördjupade översiktsplanen (2008) såg planerna helt annorlunda ut. Den togs fram i samråd med flertalet byggföretag och är fastställd av kommunfullmäktige i demokratisk ordning.
  Strandskyddsbestämmelser finns i Plan- och bygglagen (PBL) och i Miljöbalken (MB). I den senare finns kriterier för när dispens kan beviljas och inget av dess kriterier uppfylls.

  Gilla

Lämna ett svar till Bengt Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s