Varför jag inte längre diskuterar med Lars-Ove Löf

Lars-Ove Löf är en engagerad Solnabo som gärna kommenterar olika kommunalpolitiska frågor är i Solna. Han har till och med startat ett politiskt parti och hoppas väl på inval i kommunfullmäktige 2018.

Jag har sedan en tid tillbaka slutat svara på Lars-Ove Löfs angrepp och frågor. I stället länkar jag ibland hit till detta inlägg där jag förklarar hur det kan komma sig.

För mig är det viktigt att politiker är tillgängliga. Då menar jag både för besök, för personliga möten, för telefonsamtal, mejl och för diskussioner i sociala medier. Det ingår, som jag ser det, i uppdraget. Vi är ett antal folkvalda här i Solna som får betalt (som kommunalråd får man bra betalt!) ur Solnabornas skattemedel för att företräda dem i kommunfullmäktige, nämnder och styrelser. Det är en viktig del i ett demokratiskt samhälle att en medborgare kan komma i kontakt med sina politiska folkvalda och att politiker håller kontakt med dem som man är satt att företräda. Engagerade medborgare ska kunna få svar på sina frågor och kommunpolitiker ska inte ducka för obekväma frågor.

Jag har satt en ära i att det ska vara lätt att komma i kontakt med mig och att jag alltid ska svara ordentligt när Solnabor tar kontakt. Samma sak är det med mina kollegor i Solna-liberalerna. Vi klippte ut den här tidningsrubriken och tejpade upp den ovanför dörren till Liberalernas kansli här i stadshuset.

Fil 2017-12-11 16 57 38

Vid bordet som syns i förgrunden har åtskilliga möten ägt rum där min kommunalrådskollega Marianne Damström Gereben och/eller jag har träffat mängder av nyinflyttade Solnabor, arga föräldrar, engagerade ungdomstränare, partikollegor från landsting och riksdag, företrädare för idrottsklubbar, teaterföreningar, pensionärsorganisationer, brassband, scouter, konstnärsgrupper, hyresgästföreningen, handikappidrotten, naturskyddsorganisationer, studenter, …

Samtliga 80.000 Solnabor har inte varit här på besök – men varenda en är välkommen! 

Jag deltar gärna i diskussioner på Facebook om sådant som engagerar Solnabor som vill diskutera kommunalpolitiska frågor. Jag har under flera år varit en av de mest aktiva Allians-politikerna i det särskilda forum som skapats för sådan debatt.

Många oppositionspolitiker deltar där med liv och lust. Vid sidan av engagerade medborgare. Det är ett bra forum för att prata om skolmat, konstgräs på fotbollsplaner, kulurskola, förskolegruppernas storlek, bibliotekets öppettider, luftkvalitet, skolrankingar, Olle Olsson-museet, företagsklimat, pendeltågstrafik, bostadsbyggande och allt annat mellan himmel och jord som diskuteras där.

Jag försöker alltid att svara och redogöra för hur jag tänker och påstår dessutom att jag är beredd att ta intryck av goda argument och faktisk kan ändra mig om det skulle behövas.

Men det finns gränser. Och Lars-Ove Löf har passerat en sådan gräns.

Lars-Ove är en av de allra mest aktiva medborgarna i forumet. Kan kommenterar i stort sett alla ämnen som diskuteras. Jag har många gånger hamnat i meningsutbyte med honom. Att jag gör det beror på att han ofta påstår saker som jag bara inte kan låta stå oemotsagda inför ögonen på så många (idag 1.779) personer som är medlemmar i gruppen.

Men jag har sedan en tid tillbaka slutat svara på hans inlägg och kommentarer. Varför?

Jo, därför att Lars-Ove Löf uppvisar en debatteknik som är ohederlig. Han har vid upprepade tillfällen gjort följande:

  1. Han lägger ord i min mun, påstår att jag har åsikter som jag inte har, att jag har sagt saker som jag inte har sagt eller att jag lovat saker som jag inte har lovat.

    Jag har lagt ner så mycket tid på att fäkta bort de här felaktigheterna och tycker att det har blivit ett slöseri med tid. Han verkar helt enkelt inte kunna hejda sig utan återkommer hela tiden till samma osanningar. Han verkar också vara oförmögen att ”ge sig” när han blir överbevisad.

  2. Han kapar diskussionstrådar och drar iväg en massa olika diskussioner till att handla om någon av hans hjärtefrågor: Sjövägen, Råstasjön, Arenan och ytterligare någon fråga.Det spelar nästan ingen roll vilket ämne som diskuteras. Strax är Lars-Ove där med en referens till ”Löftena om att stänga Sjövägen”, ”Byggplanerna vid Råstasjön” eller något annat som han hellre vill diskutera. Och så börjar hela diskussionen om igen.x

    Jag är inte rädd för att ta diskussionerna i någon av de här frågorna. Men också detta blir till slut bara slöseri med tid. Att veva samma grammofonskiva varv efter varv.

    Det hjälper inte heller att man hos forum-administratörerna påpekar hans beteende. Endast någon enstaka gång har jag sett exempel på att de stoppat honom. Förklaringen kan vara att alla administratör (utom en tror jag) själva är aktiva medlemmar i något av oppositionspartierna.

  3. Han raderar en hel diskussionstråd när han har blivit överbevisad hellre än att han erkänner att han har fel.Vi kan alla ha fel någon gång. De flesta som blir överbevisade brukar kunna erkänna det. Men inte Lars-Ove Löf. Vid ett par tillfällen då han och jag varit inbegripna i diskussioner där jag till slut lyckats BEVISA att han har fel – ja, då har han helt sonika raderat hela diskussionen.Jo, ni läste rätt! Om Lars-Ove blir motsagd och man exempelvis genom skärmdumpar bevisar att han far med osanning – då kan han få för sig att radera någon av sina egna kommentarer högre upp. Då försvinner hela diskussionen.

 

Det som fick mig att till slut ge upp var när Lars-Ove till slut raderade mig som vän på Facebook. Vi har haft varandra som vänner ganska länge. Men en dag upptäckte jag att han tagit bort mig.

Att jag upptäckte det beror på att jag plötsligt inte längre fick en massa notifieringar om saker som han kommenterat. Det kanske rent av var skälet till att Lars-Ove tog bort mig? Då kan han påstå saker om mig som jag inte ens ser.

Först tänkte jag att han hade ”råkat” ta bort mig av misstag, så jag skickade ett par nya vänförfrågningar. Men de har blivit liggande obesvarade.

Lars-Ove Löf vill alltså inte diskutera. Han vill i enkelriktad kommunikation ha fritt spelrum för sina osanningar, insinuationer och överdrifter. Han vill inte bli motsagd. Blir han det så raderar han hellre diskussionen från Facebook. Därför har jag slutat svara honom. Det leder bara i en nedåtgående spiral till meningsutbyten som få andra Solnabor är intresserade av.

Egentligen förtjänar vissa av Lars-Oves frågor och påståenden svar. Men som sagt. Jag har 79.999 andra Solnabor som jag hellre spenderar min tid (och därmed Solnabornas skattepengar) på.

Detta som förklaring till varför jag inte svarar Lars-Ove Löf när han ibland ställer direkta frågor till mig. Om någon skulle undra…