Våra miljöförslag – nummer 1: Minska mängden skadliga partiklar i vår luft!

Jag har för Folkpartiets räkning författat en skrivelse till kommunstyrelsen (remissvar kopplat till en ny miljöpolicy för Solna stad) och där fört fram ett antal förslag för att Solna ska prestera bättre när det gäller miljömässiga hänsyn. I en serie blogginlägg under våren presenterar jag förslagen och här kommer det första.

En av Solnas allra största miljöutmaningar handlar om luftkvaliteten och i det sammanhanget spelar små luftburna partiklar en stor roll. PM10 är beteckningen på partiklar som är mindre än 10 mikrometer i diameter och de är så små att de smiter förbi kroppens barriärer och hamnar i våra lungor där de leder till ohälsa.

I de gatumiljöer där vi i Solna lider mest av partiklar är den största källan vägbeläggningen. Dubbar river loss stora mängder partiklar från asfalten. Läs vad vårt luftvårdsförbund skriver om saken här.

figure1

 

 

 

Illustration: Nya Zeelands miljödepartement

Jag anser att vi i Solna behöver vidta  åtgärder för att minska förekomsten av partiklar i den luft vi andas. Här är det säkert flera olika saker som ska till, och till dessa hör:

 • Skaffa en mätstation för mätning av de faktiska partikelhalterna längs våra gator.Idag förlitar vi oss på beräkningar som gjorts utifrån etablerade modeller. Det sägs att beräkningsmodellerna är relativt tillförlitliga, men på några olika ställen i Solna ligger de värden som räknats fram nära de gränsvärden som gäller. Då är det angeläget att få veta hur det faktiskt förhåller sig.Med faktiskt uppmätta värden kan vi på ett bättre sätt styra våra insatser till de platser där de är allra mest angelägna. Jag vill därför att Solna stad köper in en mobil mätstation som kan användas på olika platser runt om i kommunen för att mäta de faktiska partikelhalterna. Sådana här mätstationer kan mäta inte bara partikelhalter, utan också andra luftkvalitetsaspekter som kväveoxider och andra skadliga gaser. För att få en bild av hur sådana här mätningar går till – se översikt hos Göteborgs stad  där de redogör tydligt för de 7 stationer (fasta och mobila) som de anväder.En mobil mätstation kostar några hundra tusen kronor.
 • Sänk hastigheten på kommunala gator där partikelproblematiken är stor.Hastigheten spelar roll och det har vid studier visat sig att högre hastigheter genererar mer partiklar. Dels rivs mer material upp från beläggningen och dels sprids partiklarna längre sträckor från källan om bilarna kör fortare.  I flera av Solnas stadsdelar har hastigheten satts ner till 30. Det kan finnas anledning att sänka hastigheten på ytterligare några gator.En hastighetssänkning är ju dessutom ofta bra av andra skäl som trafiksäkerhet och buller.
 • Överväg förbud mot eller avgift för användning av dubbdäck på vissa gator i Solna.Erfarenheterna från Hornsgatan är goda. Där är det förbjudet att köra med dubbdäck. Erfarenheterna från Oslo med flera städer i Norge är kanske ännu bättre. Där han man inför avgift för bilar som kör med dubbdäck i innerstaden.
 • Satsa mer på moderna metoder för eliminering av partiklar.Det finns olika teknik för att de partiklar som rivs upp från asfalten ska förhindras att hamna i våra lungor. Man kan binda partiklarna med magnesium- eller kalciumklorid. Man kan använda nyutvecklade metoder för grov- och finsopning, vacuumsug, högtrycksspolning med mera.Solna bör följa teknikutveckling och forskning på området. Det görs en hel del intressant i bland annat Finland, Norge, USA och Japan. Därefter har Solnas politiker och tjänstemän ett bättre underlag för att vi på Solnas gator ska få på plats de metoder som visat sig vara effektivast.

 

Peter Edholm (FP)
Ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden

Också Anders Ekegren har bloggat om dubbdäck och partiklar: Här och här.

– – – – – – – – – – – –
Den 31 december 2013 slutade Solnas miljöprogram 2010-2013 gälla. Stadsledningsförvaltningen har tagit fram förslag till nya dokument (Miljöpolicy och Riktlinjer för miljöarbete) som ska styra miljöarbetet i staden under 2014-2016.
 
Förslaget är i stort sett bra, men skulle kunna göras ännu bättre. Jag har därför lett ett arbete med att formulera ett remissvar från Folkpartiet till kommunstyrelsen där vi för fram ett antal förslag till möjliga förbättringar. Där ingår också 14 förslag till aktiviteter som vi tycker bör ingå i den arsenal av åtgärder som Solna vidtar under de kommande åren för att förbättra Solnas miljöprestanda.
 
På min blogg lyfter jag, i en serie inlägg, fram olika delar i vårt remissvar. Det kan ses som en sammanfattning av det som är Folkpartiets miljöprogram för Solna.

Om Frösundaliberalen - Peter Edholm (L)

Socialliberal Frösundabo. Kultur- och fritidskommunalråd i Solna sedan 2015.
Detta inlägg publicerades i Uncategorized och märktes , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

15 kommentarer till Våra miljöförslag – nummer 1: Minska mängden skadliga partiklar i vår luft!

 1. ankarstock skriver:

  Har en enkel fråga till. Vad jag förstår har MP försökt lägga förslag om detta med mätning och begränsning av körning med dubbdäck. Du har inte stött deras förslag, varför har du nu ändrat uppfattning??

  Gilla

 2. Christer Liss skriver:

  Jag har i revisionen tagit initiativ till ett krav på att Miljö och Hälsoskyddsnämnden skall redovisa vilken uppsikt de har över effekten på medborgarnas hälsa med avseende på luftpartiklar och buller. Känns som vi är samordnade fast vi inte är det.

  Gilla

  • Bra! Att vi båda driver på i samma riktning kan ju bero på att vi varit med och utformat samma politiska plattform. I samma parti. Samtidigt. 🙂

   Gilla

   • ankarstock skriver:

    Intressant, två i FP som lägger väldigt likartade förslag….pratar ni inte med er om vilken politik som ni ska driva? Noterar att ni sagt olika om Råstasjön också. Det skulle bli reservat inkluderande 100 meters strandskydd, sedan kunde man bygga i nordvästra hörnet men inte det nordöstra, och nu till sist ska det byggas – inom strandskydd – på nordöstra sidan men inget i nordvästra.

    Låter inte seriöst för mig.

    Gilla

   • Tråkigt att du tycker att jag inte är seriös.

    Jag tror att du har missuppfattat nå’t. Christer är kommunrevisor. Som sådan driver han inte politik. Det gör vi som sitter i fullmäktige och i nämnderna. Däremot kan en kommunrevisor (som Christer har gjort) föra fram förslag och idéer runt den uppföljning som görs i kommunens verksamheter. I just det här fallet råkar hans förslag (inom revisionen) och mitt förslag (som politisk viljeyttring) handla om samma sak – nämligen luftkvaliteten. Det är väl inte det minsta konstigt. Att vi båda tycker att kommunal verksamhet och politiska beslut ska bygga på fakta och vetenskap är inte heller konstigt. Det ingår i den liberala ”modersmjölken”.

    När det gäller Råstasjön så är det riktigt att jag för egen del omvärderat min syn på det nordvästra hörnet efter att naturvärdesinventeringen blev klar. Innan dess tyckte jag att man kunde bygga där. Nu tycker jag att den delen av området ska bevaras. Så funkar jag. Jag tar intryck av ny kunskap och goda argument och är inte sämre än att jag kan ändra mig. Vad är det för fel på det? Tycker du att det är bättre med folk (politiker eller ej) som bestämmer sig för en åsikt och som sedan inte lyssnar och inte är beredda att ändra sig?

    I nordöstra hörnet har jag hela tiden hävdat att det bör vara fritt fram att bygga. Att jag eller Folkpartiet skulle ha ändrat uppfattning längs vägen i den fråga – ja, det måste du ha gripit ur luften.

    Strandskyddet som man (med det senaste förslaget) gör intrång i – det för jag ett ordentligt resonemang om i ett tidigare inlägg här. Att jag kan tänka mig att man gör det undantaget beror också på ny kunskap som kom fram genom naturvärdesinventeringen. Läs den ska du se att området mellan Evenemangsgatan och sjön har mycket begränsat värde för artrikedom, spridning eller som häckningsplats eller födoområde.

    Gilla

   • ankarstock skriver:

    Förstår det kan vara svårt hålla reda på alla era förslag. Men om du läser i detta http://folkpartibloggen.files.wordpress.com/2012/11/tidningen-solna-nr-2_2012_lc3a5gupplc3b6st.pdf så verkar det helt klart att ni inte vill bygga i nordöstra hörnet, vilket ju var bra vid det tillfället. Och här http://www.folkpartiet.se/lokalt/stockholms-lan/kommuner/sundbyberg/aktuellt-i-sundbyberg/inratta-ett-naturreservat-vid-lotsjon-och-rastasjon/ vill ni skapa ett naturreservat för hela området. I inget av dessa uttalanden vill ni bygga inom 100 meter, dvs strandskyddet.

    Jag förstår inte hur ni nu kan säga att ni tar åt er äran för att Rädda Råstasjön – ni har ju anpassat er helt efter det som PEAB vill.

    Gilla

   • Att använda väderstreck när man refererar till olika delområden omkring en avlång sjön som inte ligger exakt i N-S eller Ö-V riktning är ju lite vanskligt. Vad Anders menade i den intervjun var det som vi senare kom att kalla ”midjan”. Det är ju orimligt att göra den tolkning du nu gör – nämligen att grusplanen där betongstationen nu ligger skulle tillhöra de allra känsligaste delarna av området. Men vill man misstolka – och tror att det ger poäng – ja, då gör man självklart det.

    På tre punkter har jag ändrat uppfattning om var man kan/inte kan bygga: 1) Nordvästra hörnet (jag tror att du förstår var jag menar). Där (och en liten bit ner mot matningsplatsen) sade jag i ett tidigt skede att det var OK att bygga. Det tycker jag inte längre. 2) Strandskyddszonen. Jag ville från början att man skulle respektera HELA strandskyddszonen. Nu anser jag att man kan tillåta sig ett visst intrång mellan Evenemangsgatan och sjön. 3) Där minigolfbanan ligger har jag tidigare tyckt att bebyggelse var OK. När det nu visat sig vara olämpligt p.g.a. tidigare deponi – ja, då ändrar jag mig.

    I alla tre fallen baserar jag mina reviderade ställningstaganden på den nya information som framkommit i den omfattande naturvärdesinventeringen och i deponiutredningen. Naturvärdesinventeringen visar i olika färger och i utförlig texts dels exakt var de mest skyddsvärda delarna av området finns och dels att det mellan Evenemangsgatan och sjön inte finns några särskilda värden som står på spel.

    Du tycker att det är anmärkningsvärt att jag ändrat mig? Du kan ju försöka tänka dig det motsatta – att jag i alla frågor tidigt bestämmer mig för vad jag ska tycka och sedan vägrar att ta intryck av argument som förs fram och ny information. Hade det varit bättre? Nej, det tycker jag inte. (Nätverket verkar fungera så, men det sättet att ha dialog med dem som tycker annorlunda tilltalar mig inte.)

    Sedan betackar jag mig för att du säger att det här är en anpassning efter vad PEAB vill. Försåtligt och oförskämt – det är vad det är. Jag vet för det första inte exakt vad PEAB vill i sammanhanget. Ska jag gissa så vill de väl antagligen bygga de ursprungliga 1.800 lägenheterna och eventuellt ännu mer. Det är deras roll och den respekterar jag. Om inte byggföretag bygger bostäder så skulle varken du eller jag ha någonstans att bo (såvida du inte byggt ditt hus själv).

    Du behöver inte alls tycka som jag, men jag förväntar mig att du inte på det här sättet misstänkliggör folk på osakliga grunder.

    Gilla

   • ankarstock skriver:

    Väderstrecken har jag tagit från Anders E material, kan inte förstå att du har problem med det.

    Gilla

   • Titta på en karta. Läs vad jag har skrivit. Om du anstränger dig för att förstå så gör du säkert det. Vill du inte förstå – ja, då kan vi tjafsa hur länge som helst om detta.

    Faktum kvartår: Varken Anders Ekegren eller någon annan i (FP) har någonsin menat att den grusade yta där det nu står en betongstation och finns en parkeringsplats skulle tillhöra de områden som är känsligaste för fågellivet.

    Gilla

   • ankarstock skriver:

    Men Peter, nu är du löjlig – eller är ditt parti desperata. Geografi som jag använde är samma som din partikollega Anders använde, och det är samma som gamla Solnabor använt. Sedan är det detta med tillfälliga bygglov på skyddad mark, som gick ut sista mars, och som inte behövdes då taxistationen skulle byggas…. det är inte acceptabelt att en tillfällig dispens används som argument att bygga permanent.

    Sedan blev jag mkt förvånad då ditt parti sa att det finns avtal med byggare, trots att inget tillstånd finns. Är detta sanning, vilket kommer komma fram, då ska ni skämmas.

    Gilla

 3. ankarstock skriver:

  Låt bra att mäta verkligheten, men att erbjuda dem med pengar att köra vidare är fel väg att gå.

  Gilla

  • Det har i studier visat sig att det bästa är att en viss (liten) andel av bilarna faktiskt har dubbdäck. Det ruggar upp ytan så att friktionen ökar vilket är till fördel för alla de andra som kör friktionsdäck (utan dubbar) för att de ska få en acceptabel bromssträcka. Som så ofta är det inte svart-vitt. Inte 100 eller 0.

   Dessutom kan man ju använda de pengar som en eventuell dubbdäcksavgift inbringar till andra åtgärder som är bra just för luftkvaliteten.

   Gilla

   • ankarstock skriver:

    Men vore det då inte bättre att de som behöver dubbdäck för andra resor kunde köra, och inte de som betalar för sig….

    Gilla

   • Det är nog svårt att ha ett regelverk som medger att ”de som behöver dubbdäck för andra resor” får köra med dubbdäck även på barmark i Solna. Alla kan väl hävda att ”jag ska åka till fjällen i morgon” och då ska polisen dra igång ett forskningsprojekt för var och en, eller?

    Men om det finns någon smart lösning för att avgöra vilka som verkligen behöver dubbdäck och vilka som inte behöver så är jag intresserad av att höra hur det skulle fungera.

    Gilla

   • ankarstock skriver:

    Håller med att det är knepigt….men rent principiellt är det fel att vissa ska kunna köpa sig ur ansvar för miljön som är fallet i detta.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s