Byggplanerna vid Råstasjön dämpas till en tredjedel!

Tjänstemännen har nu lagt fram ett nytt, kraftigt omarbetat, förslag till bebyggelse vid Råstasjön. Det nya förslaget medför cirka 600 bostäder (att jämföra med 1.800 bostäder som vi såg i det tidigare förslaget).

Jag är oerhört glad över det nya förslaget även om jag fortfarande har en del frågetecken som jag tycker behöver redas ut. Samtidigt vill jag påstå att vi är några personer i (FP) som kan ta åt oss stor del av ”äran” för att ingreppet i naturen vid Råstasjön dämpats till rimliga nivåer.

Nedan har jag utgått ifrån en karta som visar det tidigare (förkastade) förslaget. Det gula visar var man hade tänkt sig att bygga 1.800 bostäder. Jag har ringat in alla de byggnader som man nu har tagit bort.

Råstasjön 2014-02

Några kommentarer till de förändringar som gjorts. Siffrorna hänvisar till markeringar på kartan:

 • Siffran 1: Här har man tagit bort flera hus. De skulle ha byggts där det idag ligger en minigolfbana, men den får alltså ligga kvar där den ligger. Vid mätningar har det visat sig att marken innehåller metangas (eftersom det tidigare funnits en soptipp här) och att riskerna med att bygga bostäder här av den anledningen är för stora. Därför avstår man. Det är bra – både för att bebyggelsevolymerna totalt sett vid sjön minskar och för att man på det sättet undviker onödiga risker för ohälsa och olyckor.
 • Siffran 2: Det här kvarteret har helt försvunnit från planerna. Det innebär att det blir en öppning från Arenan och Evenemangsgatan ner mot sjön.
 • Siffran 3: I stort sett all bebyggelse i det jag har kallat ”midjan” har strukits ur planerna. Här ligger däremot en sopsug inritad på en plats som idag är en grusad yta.
 • Siffran 4: All bebyggelse i det NV hörnet av området utgår också. Skälen är tre. Dels har kompletterande inventeringar av området visat att artrikedomen i området är beroende av att man inte gör intrång här. Dels är området viktigt för att utgöra en spridningskorridor mot Järvakilen norr om Enköpingsvägen (tidigare E18). Dels skulle de här husen (om man inte bygger vid siffran 3) hamna väldigt isolerade.
 • Siffran 5: Den bebyggelse man lämnat kvar i förslaget har dragits tillbaka något från sjön. Däremot inte så långt att man helt håller sig utanför strandskyddat område.

Sammanfattningsvis betyder förändringarna att man tar ner betydligt mindre (nästan inget alls) av den växtlighet som är viktig för fågel- och övrigt djurliv vid sjön. Man har uppenbarligen tagit hänsyn till de riktlinjer som vi i (FP) tog initiativ till och fick igenom i stadsbyggnadsnämnden. Det är jag mycket glad för och för mig personligen känns det att man genom idogt arbete i politiken faktiskt kan göra skillnad.

Det nya förslaget kan du se på en detaljerad ritning här.

Några saker vill jag dock att man ser närmare på innan man sätter spaden i jorden:

 • Vid siffran 2: Egentligen ser jag inte vitsen med att lämna en öppning här. Om man ändå ska bygga längs Evenemangsgatan så tycker jag det vore mer naturligt att göra det längs hela sträckan. Gör man det så kan man kanske bygga lite mindre någon annan stans i området där det är mer angeläget att spara naturmark.
 • Den sopsug som man tänker sig att placera intill Råsta strandväg (inom området markerat med siffran 3) tycker jag att man bör kunna placera någon annan stans. Förslagsvis mellan Råsta strandväg och järnvägen. Då kan man återplantera växtlighet på den yta som nu är en grusplan och minska ljudstörningar av det område där många fåglar häckar.
 • Vid siffran 3: Jag är oerhört glad över att man inte bygger i midjan. Däremot undrar jag om man inte kunde spara ytterligare en bit. D.v.s. låta den röda rektangeln sträcka sig lite längre österut längs Råsta strandväg. Särskilt om man bygger vid siffran 2 i stället.
 • I de naturområden som bevaras finns på ett par ställen föreslagna gångvägar, upplevelsestigar, naturstigar och på något ställe tänker man sig att lägga ut spänger att gå på. Det är jättebra om man på det sättet kan göra området mer tillgängligt, men samtidigt måste det göras med sådan omsorg att man inte stör just det djurliv som man vill att folks ska kunna uppleva.

Några ord om naturinventeringen

Det har gjorts en kompletterande inventering av djur- och växtarter vid Råstasjön. I skrivande stund har jag inte tillgång till den slutliga versionen av rapporten. Den kommer vad jag förstår att publiceras under dagen på http://www.solna.se. Men underhand har jag förstått att man i området hittat flera värdefulla arter som flera olika arter av fladdermus och hackspettar. Också många värdefulla groddjur och insekter finns i området. Jag är också glad över att man i rapporten flera gånger hänvisar till Hans Ivarssons egna inventeringar av både fåglar och växter. Han har gjort ett gediget och förtroendefullt intryck de gånger jag träffat honom vid vandringar runt sjön eller möten med Nätverket Rädda Råstasjön.

Några avslutande ord om strandskyddet

Strandskyddet (vid siffran 5) respekteras inte fullt ut. Det var ett krav som vi i (FP) förde fram men om man på det här viset koncentrerar all bebyggelse till området närmast arenan så kan jag tänka mig att man gör avkall på detta. Förutsatt att inte länsstyrelsen säger nej förstås. Just den avvägningen skrev jag om i ett tidigare blogginlägg. Naturinventeringen har också visat att skogen i östra delen av området inte alls är så värdefull som den i nordväst och i midjan.

Också Anders Ekegren bloggar om detta idag.

Se också mina tidigare inlägg om Råstasjön.

Peter Edholm (FP)

Om Frösundaliberalen - Peter Edholm (L)

Socialliberal Frösundabo. Kultur- och fritidskommunalråd i Solna sedan 2015.
Detta inlägg publicerades i Uncategorized och märktes , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

41 kommentarer till Byggplanerna vid Råstasjön dämpas till en tredjedel!

 1. Pingback: Jag vill återplantera skog nordväst om Råstasjön! Solnas (S)-politiker verkar vilja bygga bostäder i stället? | Frösundaliberalen

 2. I.R. skriver:

  Hej! Du skrev den 6 februari att du är övertygad om att byggmotståndet avtar med avståndet från sjön.Du skriver vidare bor man i Huvudsta så skriver man kanske i stället på en annan protestlista.Det märks att du inte har all historik kring Råsunda. Det kan man ju inte heller begära.Jag är själv född och uppvuxen i Råsunda.I slutet på 60 talet byggdes Huvudsta ut. Då var det många Råsundabor som flytta till Huvudsta. Även jag flyttade dit med mina föräldrar. Det finns fortfarande många Råsundabor som bor i Huvudsta. Sedan ska vi inte glömma att Råstasjön är
  ut sedd till en pärla av WWF svenska huvudkontor som ligger i södra flygeln i Ulriksdals slott.
  Pärlan avser Stockholms län. Pärlan Råstasjön är inte enbart framröstade av solnaborna.
  Råstasjön är vida känd långt utanför Solnas gränser.WWF står helt bakom nätverket Rädda
  Råstasjön. Jag har ringt och talat med dem de är inte glada över byggplanerna.

  Gilla

 3. David skriver:

  Hej Peter. Jag tycker att ändringsförslaget är väldigt bra. Det är så pass mycket kvar av bebyggelsen att arenastaden får några trevliga stadskvarter samtidigt som skogskänslan blir kvar när man går runt sjön. Också rimligt att spara bostadsnära idrottshallar, i stället för att tvinga barn och vuxna till planerade ersättningshallar utkanten av kommunen i Järvastaden. Jag håller med dig att det är onödigt att spara ett kvarter utmed evenemangsgatan. Det är viktigare att hållna ihop kvarteren för att skapa stadskänsla och en skillnad mot den orörda naturen. Om man sedan kan ta bort några meter hus utmed midjan så är det bra. Vill också tillägga att jag bor 250 meter från sjön och uppskattar både den och den nya planerade bebyggelsen.
  Jag ber er i FP att fundera ordentligt om ni verkligen måste lova motståndarna att stänga av Sjövägen som en eftergift för bebyggelsen, som jag uppfattar det. Ni offrar boende utmed Östervägen, som kommer att få ta all trafik som idag går utmed sjövägen. Utmed Östervägen ligger också en påkostad kommunal lekplats för barnen på Backvägen och snart för dem utmed Evenemangsvägen. Vi vet idag inte heller hur trafikströmmarna kommer att utveckla sig och av det skälet är det rent ut sagt korkat att låsa fast sig vid att stänga av vägen.

  Gilla

  • David skriver:

   *Ändring: Menade boende utmed Vintervägen, och parken utmed denna i mitt inlägg ovan.

   Gilla

  • David,

   Kul att du tycker om förslaget.

   Men Sjövägen har inte använts som en eftergift på det sätt som du verkar tro. En avstängning har diskuterats länge – innan bebyggelse vid Råstasjön kom på tal. Det är inte heller något som nätverket Rädda Råstasjön ”kräver”. Faktum är att de varit i stort sett likgiltiga till hur man gör med Sjövägen. (Inte heller idén att inrätta ett naturreservat har intresserat dem.)

   En avstängning av Sjövägen kommer ju att förändra trafikströmmarna. Förstås. Och några kommer att upplevda det som en försämring. Avstängningen lär ske i flera steg. Man river inte omedelbart upp asfalten utan inför begränsningar i flera steg. På så sätt kan man hålla koll på hur trafikflödena förändras och kanske göra justeringar eller återställare om det skulle behövas.

   Gilla

   • Lars-Ove skriver:

    Peter, nu får du skärpa till dig…. naturreservat har varit med RR hela tiden… dags läsa på lite kanske.
    http://raddarastasjon.se/natverket

    Gilla

   • Jag är vanligtvis skärpt, men uttryckte mig nog lite klantigt där. Eller i vart fall ofullständigt.

    Det är riktigt att nätverket velat ha ett naturreservat, förutsatt att man inte bygger något alls vid Råstasjön utan att man i stället inrättar ett naturreservat. Det jag avsåg var den idé som (FP) fört fram – nämligen att å ena sidan bygga bostäder och att å andra sidan därefter skydda den mark som inte är bebyggd genom att inrätta ett naturreservat. Den tanken har Magnus Enquist och Johan Lind avfärdat och menat att det skulle vara meningslöst.

    När jag pratat med representanter för nätverket om vår idé att inrätta ett naturreservat som omfattar inte bara Råstasjön utan också Lötsjön så har det också varit ointressant.

    Gilla

   • Lars-Ove skriver:

    Kan det vara så att de killarna kan lite er om naturen och hur den hänger ihop än vad du och jag gör? Man kan inte förhandla om allt, utan vissa saker är på/av. Eken har ju också ändrat sin ståndpunkt från i somras, då skulle absolut inget byggas innanför 100 meters strandskydd, men nu är det OK?

    Det är lite som att det är svårt att skita och hålla emot på samma gång……

    Gilla

   • David skriver:

    Anders Ekegren är väldigt kategorisk vad gäller att Sjövägen ska stängas av. Om det fortsätter kommer det att bli väldigt svårt för honom och FP att backa från det. Med tanke på att trafikströmmen utmed Vintervägen från Råsunda och Sundbyberg till det nya köpcentrumet kan bli ganska strid, framförallt om Frösundaleden korkas igen av den nya belastningen och eventuella nya bussfiler, är det märkligt att den gatan utöver detta också ska ta emot den trafik som idag går utmed Sjövägen. Trafiken på Sjövägen är begränsad idag ändå, framförallt morgnar, kvällar och nätter när vilda djur rör sig. Jag betvivlar att Naturvärdet av att stänga av den är speciellt stor. Djurgården är full av motsvarande småvägar och är ändå klassat som Nationalstadspark. Däremot glädjer förstås avstängningen de boende utmed Sjövägen som får det tystare. Men som sagt, kanske till priset av en besvärlig buller- och föroreningssituation för dem som bor utmed Vintervägen, och för den delen, den östra delen av Evenemangsgatan.
    Ett ytterligare skäl att hålla Sjövägen öppne är den trafiksituation som uppstår vid evenemang på Arenan. Alternativet till Sjövägen blir då en kilometerlång omväg över Sundbyberg eller Järva krog.

    Gilla

   • Urban naturvän skriver:

    David!
    Precis som Peter redan har svarat innebär Sjövägens avstängning att trafikflödena förändras. Förhoppningsvis leder åtgärden också till en nettominskning, och leder oss därmed ett myrsteg närmare Solnas övergripande mål att reducera genomfartstrafiken. Det är fullt begripligt att du visar oro för ökade trafikflöden på Vintervägen. Det är väsentligt att kommunen tar sitt ansvar och ser till att det finns rimliga lösningar för att där hantera såväl trafik som folkströmmar vid evenemang (exempelvis är dagens lösning med stängsel inte värdig en rik kommun som Solna, om man nu bryr sig om gestaltning av det offentliga rummet…). Men fundera gärna på några saker:

    Råsta- och Lötsjöområdet är ett och samma grönområde (se t.ex. historik om Golfängarna). Att låta en bilväg skära rakt igenom området och bilda en trafikbarriär var förstås fel från början även om det vid den tiden (1958) inte var möjligt att förutsäga hur trafiksituationen skulle se ut i dag. Området nyttjas årligen av tiotusentals människor för motion och rekreation. De fordon som använder Sjövägen som genomfartsled har däremot sannolikt inget intresse av området annat än att så snabbt som möjligt komma igenom det.

    Nu finns en ny fin väg norr om Råstasjön. Det är ologiskt från trafikflödessynpunkt att låta två vägar mötas i flaskhalsar på vardera sida om sjön. Längsmed Råsta strandväg bor heller ännu inga människor. Vid planeringen av ny bebyggelse kan man därför ta hänsyn till att boende i så liten utsträckning som möjligt ska besväras av trafiken.

    Att jämföra med småvägar på Djurgården är förstås irrelevant eftersom det området inte kan nyttjas för någon genomfart. (En bilfärja mellan Blockhusudden och Nacka skulle däremot kunna ge genomfartstrafik på Djurgården, om nu någon skulle önska det.)

    mvh,
    Urban naturvän

    Gilla

   • TJ skriver:

    ”Man kan inte förhandla om allt, utan vissa saker är på/av” Det här är ren fundamentalism och anledningen till att politikerna bör vara mycket mycket försiktiga med att gå nätverket till mötes. Man öppnar upp för en otrevlig framtid där fundamentalister ställer krav, vägrar att lyssna på argument eller kompromissa och gör sig till uttolkare av allmänviljan.

    Gilla

   • Ja TJ, du har rätt i att många i nätverket är mycket ovilliga att lyssna på argument och överhuvud taget diskutera hur en kompromiss skulle kunna se ut.

    Jag mötte senast i söndags många Solnabor som var ute och promenerade runt sjön. (Jag var där tillsammans med Marianne Damström Gereben och Anders Ekegren för att informera om hur det nya förslaget ser ut och höra vad folk tycker om det.)

    Först ska sägas att de flesta som vi pratade med var positiva till det nya förslaget. Där fanns också sådana som vill bygga mer och sådana som inte vill att man bygger något alls.

    Påfallande tydligt är det att de som är helt emot att man bygger också kör väldigt mycket envägs-kommunikation. De berättar animerat om sin ståndpunkt, men är nästan undantagslöst ointresserade av att lyssna. De ville ofta inte ens ta emot flygbladen med kartor som visar hur det nya förslaget ser ut.

    För egen del tycker jag att jag har förmågan att balansera detta. Jag har bildat mig en egen uppfattning om var jag tycker att det är OK respektive inte OK att bygga. Nätverket har jag tagit intryck avför att de bland sig har kunniga personer som jag respekterar och gärna lyssnar på. Och som jag sagt tidigare – jag frågar ofta folk vad de anser om byggplanerna. Bland de svar man då får är bilden en helt annan än den som nätverket påstår sig representera.

    Gilla

 4. Tobias skriver:

  Jag är inte med i något nätverk och har inga demokratiproblem bortsett från bristen på insyn i mycket av det som rör arenastaden. Vi som bor i Solna, det gäller även Frösundaliberalen som ändå sitter i majoriteten och bestämmer i Solna, har inte en bra inblick i vad som gäller. När det gäller min fråga så upplever jag att många som engagerar sig för att solna ska bygga massor, högt och när som helst är med i något nätverk som heter typ Jamba och bor på Lidingö:-).

  Gilla

 5. Tobias skriver:

  Efter att ha läst här känns det enda rimliga vara att göra det till valfråga. Oavsett var man står i frågan så kan vi enas om att ett val är ett bra tillfälle att avgöra frågan.

  Gilla

 6. Staffan Halldin skriver:

  Det mest skadliga området att bygga på är ju självklart i det nordvästra hörnet och utefter norra sidan, där både sårbarheten och naturvärden är som störst och som skulle förstöra rekreations- och naturvärden över hela området. Om något alls måste byggas, ska det självklart centreras så nära arenan som möjligt, där det redan är exploaterat. Förslaget är ett steg i rätt riktning, men det viktigaste nu är att det bildas ett naturreservat först, så att hela områdets rekreations- och naturvärden får ett starkt och bestående skydd innan eventuell bebyggelse och infrastruktur planeras.

  Gilla

 7. calandrella skriver:

  Hej Peter (och andra exploateringsivrare)!

  Detta förslag är fullständigt oacceptabelt. Som du flera gånger hört från en professor vid Stockholms universitet är naturområdet så pass litet att minsta inverkan riskerar att förstöra ekosystemet. Att trots detta likväl vilja exploatera delar av naturen – och samtidigt påstå sig vara naturvän – är kunskapsföraktande och irrationellt.

  Något positivt ska jag ändå säga, och det är att jag uppfattat dig som (till skillnad från vissa andra) villig att diskutera frågan sakligt och informera om beslutsprocessen – det hedrar dig. Jag har ett par frågor du gärna får besvara:
  1. När kommer beslut om detta nya detaljplaneförslag tas i stadsbyggnadsnämnden? På mötet 19 februari?
  2. När kommer beslut om förslaget tas i kommunfullmäktige?
  3. Finns någon möjlighet att som förening och/eller enskild medborgare agera remissinstans åt den nya detaljplanen? När kan detta i så fall ske?

  Gilla

 8. TJ skriver:

  Tycker också att detta är bättre än det första förslaget men är lite tveksam till att man inte bygger alls högst upp i nordvästra hörnet. Ska Enköpingsvägen fortsatt bli en stadsgata kantat av bebyggelse? Hur går det ihop med visionen av spridningskorridorer och gröna kilar? Jag tror att ni skjuter er i foten med den här synen på sambandet mellan Råstasjön och Järvafältet – risken är att partiet där emellan förblir en deprimerande slyskog. Hoppas Sumpan inte följer ert exempel. Den ursprungliga planen gick för långt också i detta hörn, men att bevara tennishallen ställer jag mig tveksam till. Där borde man kunna få in ett lägre kvarter. Så väldigt isolerat blir det inte, i synnerheten inte om Enköpingsvägen i framtiden blir en stadsgata.

  I de nordöstra delarna ser det bra ut dock, betydligt bättre än första förslaget. Verkar vettigt att spara minigolfbanan också. Jag hoppas att det finns planer att bygga längs med Vintervägen för att sluta gaturummet, det skulle ju inte påverka Råstasjön på något sätt. Men det kanske ligger utanför det aktuella planområdet.

  Gilla

 9. Pingback: Nya direktiv för bebyggelsen norr om Råstasjön. Från 1800 till ca 600 bostäder. |

 10. Lars-Ove skriver:

  Peter, bättre men inte bra…..och det är väl snarare opinionen och landstinget som begränsat våldtäkten av Råstasjön. Men kampen går vidare….

  Gilla

  • Lars-Ove,

   Visst har jag tagit visst intryck av opinionen och jag hoppas att du inte tycker att det är fel att en politiker gör det. Men om du läser vad jag skrivit i ämnet tidigare så tror jag att du ser att jag i stor utsträckning faktiskt har bildat mig en egen uppfattning utifrån vilka naturvärden som finns att bevaka vid sjön.

   Länsstyrelsen kan väl fortfarande sätta gränser som är ännu snävare – exempelvis när det gäller intrång i strandskyddsområdet. Om de gör det så är det helt OK för mig. Om de inte har invändningar mot det här nya förslaget så tycker jag för egen del att de intrång man gör i strandskyddet kan vara acceptabla mot bakgrund av att man inte alls bygger i nordväst.

   Gilla

  • TJ skriver:

   Dock är det långt ifrån alla Solnabor (i synnerhet bland unga människor) som är negativ till begränsad byggnation vid Råstasjön. Ni i nätverket representerar en minoritet. 11000 underskrifter från hela Sverige med mycket luft och dubbletter och hög medelålder ger ingen majoritet.

   Det här är en solid kompromissprodukt grundad på etablerade fakta och noggranna utredningar.

   Gilla

   • calandrella skriver:

    Du har rent sakligt fel. Namninsamlingen mot bygget är uppe i över 14 000 (inte 11 000) underskrifter. Namninsamlingen för bygget kom upp i 200 om jag inte missminner mig (innan den togs ned). Betyder det att vi automatiskt kan uppskatta att 98,5 procent av befolkningen är emot bygget?

    Nej, givetvis inte. Har man inte skrivit under kan man ha vilken åsikt som helst – eller ingen alls.

    Gilla

   • Du glömmer något mycket viktigt i sammanhanget Leo. (Jag säger ”glömmer” samtidigt som jag vet att du är medveten om detta men troligen bara väljer att bortse från det.) Nämligen detta: De personer som är EMOT byggandet är benägna att skriva på en protestlista. De som är FÖR byggandet känner inte på långa vägar samma behov av att manifestera sin åsikt.

    Jag har frågat människor vad de anser. Många människor. Av lite drygt 200 Solnabor (mestadels boende i Frösunda) är det en stor majoritet som säger att de tycker att det är rimligt med en viss bebyggelse. De som är helt emot (som nätverket är) har varit ungefär lika många som de som gillar de ursprungliga planerna. Det finns också de som vill att man bygger ännu mer om man ändå tar marken i anspråk.

    Det uppstår ju då en demokratisk fråga som jag funderat en del över. I hur vida cirklar runt sjön ska man lyssna på vad folk tycker? Frågar du dem som går med kikare längs sjöns norra strand eller folk som bor i Huvudsta så får du helt olika svar. Min åsikt är att frågan ägs av kommunen och då är det medborgarna i hela Solna som ”räknas”.

    Gilla

   • Lars-Ove skriver:

    Peter,

    de 200 personer som du frågat i Frösunda, hur många av dessa är nyinflyttade och har inte en egentlig uppfattning om vad Råstasjön erbjuder.

    Sedan Huvudstaborna, menar du att de är mer eller mindre för ett bevarande av Råstasjön?

    Gilla

   • Frösundabor vet i allmänhet vad Råstasjön erbjuder. Självklart är alla nyinflyttade eftersom stadsdelen är ny.

    Jag är övertygad om att byggmotståndet avtar med avståndet från sjön. Bor man i exempelvis Huvudsta så skriver man kanske i stället på en annan protestlista om det skulle bli aktuellt med byggplaner vid Bällstaån eller Huvudsta strand.

    Gilla

   • Lars-Ove skriver:

    Jag är uppvuxen på Hasselstigen och har levt med Råstasjön under min uppväxt, bor numera i Huvudsta men anser att Råstasjön är väl värd att bevara.

    Min kommentar om nyinflyttade, är att ni bor ju på fel sida, så alla dina 200 kanske inte ens varit på en promenad runt Råstasjön utan bara sett den från sitt köksfönster….

    Gilla

   • Jag vill nog påstå att de flesta som bor i Frösunda har varit vid Råstasjön. Gissningsvis är det inte helt få som har pallrat sig iväg efterett par utskick som jag gjort till Frösunda-hushållen. Där har jag informerat om processen runt byggplanerna och faktiskt tipsat Frösundabor om att gå ett varv runt sjön för att upptäcka sjön och kanske bilda sig en egen uppfattning om vilka byggen som kan vara rimliga.

    Gilla

   • Men menar du att en nyinflyttad har mindre att säga till om än någon som bott på orten länge?

    I så fall är det inte en demokratisk princip som jag håller med om.

    Gilla

   • Katarzyna Hedlund skriver:

    Jag tror inte att någon, annat än några enstaka personer, går till sjön för att se hur byggplanerna fortskrider och vad som är rimligt att bygga. Jag tror att man går dit för att det är ett fint rekreationsområde där man vill promenera och motionera.

    Gilla

   • Staffan Halldin skriver:

    Peter,
    Man kan knappast bilda sig en uppfattning genom att någon enstaka gång gå ett varv runt sjön. Det är istället de över 30 000 människor som regelbundet året runt utnyttjar området som ska tillfrågas.

    Gilla

   • Ja, där har vi hel klart olika syn på hur demokrati bör fungera och du har nog ett par saker att fundera på tycker jag:

    1) Frågan om Råstasjön är av sådan dignitet att beslut fattas i kommunens högsta beslutande organ – kommunfullmäktige. (Plus att Länsstyrelsen har inflytande när det gäller eventuell dispens från strandskyddet.)

    Men då vill du tillämpa någon sorts lokaldemokrati som omfattar bara de som bor i det absoluta närområdet eller den skara människor som ofta vistas vid sjön? De skulle på något sätt ha ”dubbla röster”. Det är ju befängt. Lika befängt som att stå vid sjön och samla namnunderskrifter och sedan hävda att ”eftersom nästan alla som tillfrågades ville skriva på protestlistan, så har vi en tydlig majoritet emot byggandet.” Ja, det har man – bland de som uppskattar sjön så pass mycket att de ofta vistas där.

    Nej, är man röstberättigad medborgare i Solna så gäller ”en person – en röst”. Sjön är en kommunövergripande angelägenhet.

    Förresten – ni har ju på protestlistan namn på personer som bor långt ifrån Solna. Räknar ni bort de namnen när ni presenterar resultatet? Det borde man göra med din logik.

    2) Sedan undrar jag hur du tänker när du med en enda mening underkänner de åsikter som medborgare har bara för att de inte har besökt sjön tillräckligt många gånger.

    Tillämpar du samma logik i alla frågor? Då får du ju väldigt märkliga effekter. Exempelvis blir det ju omöjligt för en miljöpartist i Solna att vara emot kalkbrytning i Ojnareskogen. Såvida han inte ”kvalificerat sig” genom att ofta åka till Gotland och vistas i just Ojnareskogen.

    Gilla

   • TJ skriver:

    Varför inte fråga de 100000-tals unga Stockholmare som saknar någonstans att bo?

    Gilla

   • Tobias skriver:

    Bor du i Solna TJ? Bara nyfiken

    Gilla

   • TJ skriver:

    Jag bor i Råsunda 300 meter från Råstasjön. Ni i nätverket verkar ha problem med demokrati och yttrandefrihet.

    Gilla

   • Arne Evertsson skriver:

    Jag bor nära Råstasjön och kan lätt se frågan från flera håll. Just den här tråden är intressant på grund av demokratidiskussionen. Representativ demokrati med val vart fjärde år tuggar extremt långsamt, på gott och ont. Men eftersom kommunen har monopol på ett antal tjänster borde man kunna förvänta sig en synnerligen hög kvalitet på dessa tjänster. Det är svårt att nå toppkvalitet utan en mycket öppen dialog. Denna blogg är bra, men var är kommunens diskussionsforum för väljare och valda?

    Gilla

   • Arne,

    Trevligt att du tycker min blogg fyller en funktion som en plats att diskutera kommunalpolitiks frågor. Nu är det ju bara de relativt få frågor som jag eller någon kommentator tar upp som blir diskuterade här. Jag skulle gärna se att det fanns en plats där man som medborgare kunde ta upp vilken fråga som helst eller där kommunen bjöd in till dialog i olika frågor.

    Men när det gäller dialog mellan väljare och valda så är det nog rätt mycket upp till var och en av oss. Politiker väljer ju själva i vilken utsträckning de är tillgängliga, i vilken mån de redogör för hur de tänker och om de lyssnar till synpunkter som förs fram.

    Gilla

   • Lars-Ove skriver:

    Peter, du vet jag tycker du gör rätt, även om vi inte tycker likadant. Men det du säger om att vissa politiker som inte vill vara tillgängliga och inte redogör för hur de tänker och till råga på allt inte lyssnar på synpunkter. De ska enligt min mening inte vara kvar, de har förlorat att de representerar folket. Bort med dem, inte fasiken ska de representera sig själva!

    Gilla

   • Enig. Och det är därför bra att vi har ett personvalssystem som gör att man som väljare kan rösta inte bara på ett parti utan att man också kan markera med ett kryss den kandidat man allra helst vill se i fullmäktige.

    Synd bara att det är så få som utnyttjar den möjligheten.

    Gilla

   • Lars-Ove skriver:

    Om det finns en på FPs lista på en plats långt ner, och den personer skulle bli inkryssad tack vare ett motstånd mot byggandet vid Råstasjön. Skulle den personen kunna rösta nej, eller blir det partipiskan?

    För om det är piska, vad betyder då ett kryssande?

    Gilla

   • TJ skriver:

    ”Men det du säger om att vissa politiker som inte vill vara tillgängliga och inte redogör för hur de tänker och till råga på allt inte lyssnar på synpunkter. De ska enligt min mening inte vara kvar, de har förlorat att de representerar folket.” Det här håller jag helt med om och Peter är värd en stor eloge för sin blogg. Dock är det viktigt att som politiker väga in hela befolkningens åsikter och intressen, inte bara de som skriker högst. Det är ett faktum att nätverket består av mestadels välbeställda pensionärer med ordnat boende som ”inte känner igen sig” när världen runt omkring dem förändras samt väloljade gröna lobby/kampanjgrupper med bas utanför Solna (WWF t.ex.). Vem representerar de 100000-tals unga stockholmare och solnabor som saknar bostad? Vem representerar de Solnabor som inte skriver på några listor och som tycker att man ska ha både grönområde och bostäder? Eller de Solnabor som vill bygga mycket mer än 600 bostäder och göra Råstasjön till en ordnad stadspark?

    Framför allt bör svenska politiker vara återhållsamma när det handlar om grupper som likt Tea Party-rörelsen i USA kräver total renhet/purity och anser att kompromisser är en pakt med djävulen. Den svenska modellen handlar om att lyssna, diskutera fakta och kompromissa och den har tjänat oss väl i flera decennier nu.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s