2013 var ett bra år för Råstasjön

2012 var året då vi chockades av ett tjänstemannaförslag som skulle ha medfört 1.800 lägenheter vid Råstasjön.

2013 var året då politikerna (med Folkpartiet i spetsen) förkastade förslaget och gav tjänstemännen bakläxa.

2014 blir ett år då vi går vidare i arbetet med att utforma en rimlig kompromiss för en viss bebyggelse vid sjön.

Vi har ännu inte sett det omarbetade förslaget och jag väntar med spänning. Jag ligger bakom flera av de idéer som ligger till grund för de riktlinjer som tjänstemännen nu jobbar utifrån. Jag kommer att bevaka att förslaget verkligen tar hänsyn till de tydliga signaler som sändes.

Inget ska tas ut i förskott. Men helt säkert kan man redan nu säga att allmän opinion och en ”intern opposition” inom Alliansen medfört en kraftig förändring av planerna. En förändring som syftar till att bevara betydligt mer av natur- och rekreationsvärden runt Råstasjön.

Då är det förvånade och faktiskt lite tråkigt att läsa hur Johan Lind i ett inlägg strax före jul på sin blogg skriver följande:

Många tror att politikerna tagit till sig av både sakargument från Länsstyrelsen och nätverket Rädda Råstasjön och blivit påverkade av den enorma opinion som väckts i Solna för sjöns fortsatta existens. Men, egentligen har inget skett som räddar Råstasjön.

[…] mängder av folk tror att Råstasjön redan har räddats, detta trots att inget bra för Råstasjön har bestämts under 2013.

Jag menar att Johan har fel.

 1. Politikerna HAR tagit intryck av allmän opinion, av vad Länsstyrelsen yttrat och inte minst av de argument som nätverket Rädda Råstasjön har framfört. (De har framförts i möten som jag personligen har bjudit in till – för att vi i Folkpartiets fullmäktigegrupp faktiskt villa lära oss mer av vad det är för värden som hotas av en för omfattande bebyggelse.)
 2. Stadsbyggnadsnämnden HAR fattat beslut (”bakläxan” som jag talar om ovan) som avsevärt förbättrar utsikterna för Råstasjön.

Jag tror att jag förstår hur Johan tänker när han skriver att ”inget skett som räddar Råstasjön”. Nätverkets (och uppenbarligen även Johans) ståndpunkt och deras egen definition av vad det innebär att ”rädda Råstasjön” är 1) att man inte bygger ett enda hus – inte ens där det idag redan finns befintlig bebyggelse, parkeringsplatser, en betongstationer o.d. och 2) att man i stället återplanterar skog på ett par av dessa ytor. Med ett sådant synsätt har Johan rätt. Råstasjön är inte ”räddad” i den bemärkelse som nätverket definierat.

Vad som däremot HAR skett är att tjänstemännen fått i uppdrag att utarbeta ett nytt detaljplaneförslag utefter ett antal riktlinjer. Om det kommande förslaget fyllt ut tar hänsyn till dessa riktlinjer och på sikt kommer det att medföra följande:

 • Bebyggelsen dämpas
 • Den känsliga skogen i ”midjan” undantas från bebyggelse
 • Strandskyddet respekteras
 • Sjövägen stängs av för biltrafik
 • Området blir naturreservat
 • Motortrafik nära sjön begränsas

Jag överlämnar till var och en att bedöma om dessa åtgärder för att värna Råstasjöns natur- och rekreationsvärden är tillräckliga eller ej. För egen del tycker jag att det är en stor seger för de krafter som verkat för detta.

 

 

Om Frösundaliberalen - Peter Edholm (L)

Socialliberal Frösundabo. Kultur- och fritidskommunalråd i Solna sedan 2015.
Detta inlägg publicerades i Uncategorized och märktes , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

54 kommentarer till 2013 var ett bra år för Råstasjön

 1. Pingback: Byggplanerna vid Råstasjön dämpas till en tredjedel! | Frösundaliberalen

 2. Katarzyna Hedlund skriver:

  Bostäder finns alltid för den som har några miljoner kronor att betala för en, och bostäderna man planerar att uppföra vid Råstasjön kommer inte att vara något undantag. Därför tror jag inte att de som hjälper till att bygget vid Råstasjön blir av kan räkna med de efterkommandes tackamhet. Precis som vi idag inte är tacksamma för att man hade rivit Klarakvarteren eller det gamla Hagalund. Vad man kommer att komma ihåg är att en bit av värdefull natur, en ”Svensk Pärla” har förstörts.
  Angående stämningar i Solna, vem vill bygga och vem vill inte det: Jag tillhör gruppen som pratar med folk vid sjön på söndagarna. Det är inte hälften-hälften, Peter. Människor är förtvivlade över att politiker kör över dem, ingår hemliga avtal och lovar bort grönområden. Men, naturligtvis, i en kommun med tiotals tusen invånare finns det alla möjliga åsikter. Några få av dem jag pratat med har sagt att de vill ha bostäder i stället för skog. Någon har sagt: ”Är gångvägen kvar, är jag nöjd”. Jag har också varit åhörare till en diskussion där en person på allvar påstod att man kunde uppföra hus på pålar, precis vid vatten, strandskydd eller inte. Han sade att det var så man brukar göra i Vietnam och där funkade det alldeles utmärkt.
  Men vad majoriteten vill, det tror jag att politikerna medvetna om, och att det finns 14000 namn i namninsamlingslistan mot byggande – det tror jag inte någon politiker bortser ifrån, eller hur?

  Gilla

  • TJ skriver:

   14000 namn, hur många dubbletter och hur många aktivister som inte bor i Solna? Och hur många är vi Solnabor som vill bygga vid Råstasjön men som inte skriver på några listor?

   Angående ”svensk pärla” så är WWF:s beslut uppenbart politiskt motiverat. Det är en liten aktivistorganisation (inget fel med det, men den representerar inte en majoritet av folket) som bestämde sig för att ge priset till Råstasjön för att det är en dagsaktuell fråga. Inget fel med det heller, men det handlar knappast om något opolitiskt statement.

   Gilla

   • Maria skriver:

    Jag kan upplysa om att för ett år sedan fanns en namninsamling till förmån för exploatering av området vid Råstasjön. Den samlade ihop hela 68 underskrifter!

    Gilla

 3. Staffan Halldin skriver:

  Peter,
  Jag ber verkligen om utsäkt för att ordvalen uppfattats som så hårda i min kritik. Jag lägger dock inte riktigt samma starka negativa betydelse i orden, som du nu gör. Jag ska vara mer fötsiktig i mina ordval, framöver. Jag får väl skylla på brist på tid för korrekturläsning och det går ju inte heller att redigera i efterhand. Du ska ha en stor eloge för att du är beredd att ompröva din ståndpunkt, angående nordvästra hörnet. Det glädjer mig och många andra oerhört och hoppas att en majoritet i fullmäktige följer ditt exempel. När det nu kommit så många starka belägg för sårbarheten och stora naturvärden här borde den möjligheten vara stor. Om någon bebyggelse måste ske ska den ju centreras aldelles kring arenan, där exploatering redan är skedd. Jag är övertygad om att alla politiker som följer ditt exempel kommer öka sitt fötroende bland medborgarna.
  MVH
  Staffan

  Gilla

  • Du behöver inte be om ursäkt. Jag är egentligen inte överkänslig för hårda ord – då hade jag lagt av med politik redan under 2012 som var mitt tredje år i fullmäktige. Men när innebörden i det som sägs inte stämmer med verkligheten – det är då jag reagerar.

   Gilla

  • När det gäller det nordvästra hörnet.

   Jag håller med dig om att bebyggelse vid Råstasjön (i den mån den blir av) skall koncentreras till området närmast Arenan där störningarna är ett faktum redan genom befintlig bebyggelse.

   Nu ska jag inte lägga ord i din mun, men jag väljer att tolka det du säger som att det NV hörnet är värdefullare än det NÖ hörnet och att området norr om sjön är värdefullare än området öster om sjön. Jag förstår att du som talesperson för nätverket (som vill stoppa all bebyggelse) inte kommer att hålla med mig, men så tänker i alla fall jag.

   Om jag tänker ytterligare en tanke högt så låter den så här:

   För att kunna bevara det NV-hörnet och skogen i norr så kan man rent av låta några huskroppar i NO (betongstationen/taxiremoten) och utefter Evenemangsgatan göra visst intrång i den strandskyddade zonen. (Förutsatt att länsstyrelsen medger ett sådant undantag.)

   Jag har hittills hävdat att strandskyddet ska respekteras, men har börjat tänka att undantag enligt ovan kan vara motiverat om det leder till att ännu större värden kan bevaras i NV och N.

   Gilla

  • Om man tänker sig att det inte byggs något i det NV hörnet – då vill det ju till att också Sundbyberg inser att korridoren upp mot Järva är värdefull. Har ni dialog också med dem? De har ju vad jag förstår vissa planer på förtätning i Ör. Hur planerna ser ut känner jag inte till – men om vi på Solnasidan skulle anstränga oss för att bevara NV-hörnet så vore det ju illa om det på andra sidan kommungränsen händer saker som likt förbaskat inverkar negativt på de arter det nu handlar om.

   Gilla

   • Staffan Halldin skriver:

    I Sundbyberg finns det inte några konkreta planer vad jag vet, och kommunen är också väl medveten om den viktiga gröna korridoren och jag tar för givet att den kommer skyddas. MP i Sundbyberg, som tillsammans med oss i Solna, driver frågan om att ge hela Råstasjöområdet ett starkt skydd, sitter ju även i majoriteten och styr. När det gäller naturvärden, hänger ju alla delar i området ihop och en ytterligare exploatering närmare Arenan nordost och öster om sjön, får ju även konsekvenser på alla andra delar. Det är en mängd arter, framförallt fåglar, som håller till nordost och öster om sjön, liksom människor, vilket gör strandskyddet extra viktigt att respektera, även vid denna mer exploaterade sida av sjön.

    Slutsatsen är är att ingen mer bebyggelse bör ske inom området och att det finns andra bättre platser att bygga på istället. Skadan och förstörelsen på hela Råstasjöområdet, blir dock allra störst, genom den bebyggelse som planeras i det nordvästra hörnet, precis som stadens egen inventering kommer fram till,

    Obs, Jag skrev på en smartphone igår varav alla småfel i texten.

    Gilla

 4. David skriver:

  Hej Peter,
  Läser alla förbittrade inlägg i denna tråd och känner behov av att uttrycka att jag och en hel del andra solnabor ser fram emot den bantade bebyggelse som planeras runt Råstasjön. Den nya stadsdelen Arenastaden behöver fler bostadshus i rimligt format för att bilda en fin bomiljö. Jag tycker dock inte att husen ska växa på höjden för att kompensera för minskad bebyggelse.

  Jag vänder mig också emot den fixering vid artrikedom som många inlägg handlar om. Sverige är fullt av sjöar för fåglar och övrigt djurliv. Naturvärden i en storstad finns där framförallt för att människor mår bra av dem. Djuren har inget behov av att vistas inom pendlingsavstånd till Sergels torg. För djurens skull vore det klokare att högexploatera Råstasjön och använda pengarna för att restaurera tio sjöar i Uppland. Så vill vi inte ha det, eftersom vi gillar att uppleva natur nära oss, men vi ska inte inte tro att kampen gäller naturlivet och inte vår egen närmiljö. Som en följd av detta, anser jag att Råstasjöns grönområde nu måste anpassas till att det kommer att bo tusentals fler människor utmed dess stränder. En del av norrstrandens strandområde skulle behöva avslyas för att det denna soliga del av området ska vara tillgänglig för barnfamiljer och andra som vill ha picnic eller spela fotboll med barnen. Utmed öststranden, nära evenemangsgatan, skulle kommunen kunna ge bygglov för ett permanent utecafé som skulle kunna erbjuda Råstasjön samma möjligheter till avkoppling som Lötsjöns gröna stuga. Det är en naturligt konsekvens av förtätning att grönområden mer får funktioner av stadsparker, som Djurgården eller Hagaparken, där gräsmattor, ängar och caféer är insprängda mellan dungar av gallrad skog.

  Så Peter, bli inte alltför skotträdd av dem som anser att tätt slyskog i tätort måste värnas till varje pris. Som politiker har du ett ansvar att området blir till största möjliga nytta för oss som bor runt det. Inte att ge djur möjlighet att bo så nära staden som möjligt. Djuren trivs utmärkt i svensk landsbygd, som ju tyvärr också förslyas när dess invånare väljer att flytta till städerna i stället.

  Gilla

  • Sophie Woolley skriver:

   JA OM DU NU VILL ATT SJÖN SKA TORKA UPP OCH DÖ UT HELT OM DU NU HAR KOLLEN SÅ SKULLE DU KANSKE KOLLA UPP VARFÖR MAN MÄTER GASHALTERNA RUNT SJÖN ELLER VARFÖR MAN FRÅN LÄN STYRELSEN KRÄVER DESSA MÄTNINGAR FÖR VE O FASA OM DINA BARN AVLIDER AV T EX KVICKSILVER FÖRGIFTNING ELLER METANGASER SOM PYSER UPP….ALLT ÄR BRA JAG TROR ATT BARNFAMILJER VILL KUNNA VISA SINA BARN EN FRAMTID DÄR MAN LEVER ETT MED NATUREN OCH STRÄVAR EFTER ATT LÄMNA ETT ARV DÄR MILJÖN OCH LUFTEN ÄR HÄLSOFRÄMJANDE OCH INTE FÖRGIFTAD HAR DU T EX KOLLAT UPP ANTALET PARTIKLAR SOM KOMMER ATT FRIGÖRAS FRÅN VÄGEN AV 1900 MER BILAR VARJE DAG.

   ATT- BARNEN PÅ HORNSGATAN UTVECKLADE CANCER,ASTMA OCH ALLERGIER PGA AV TRAFIK EN KANSKE INTE SPELAR N G N ROLL I DITT SAMMANHANG MEN MILJÖN BÖR BEVARAS FÖR ATT BARNEN SKA KUNNA VISTAS I EN NATURLIG SKOG/SUMPSKOG OCH KUNNA SE DJUR SOM FLADDERMÖSS NÄKTERGAL,MINDRE HACKSPETT, DUVHÖK OCH VATTEN RALLEN SOM HÄR VISAR SIG HELT ÖPPET FINNS INTE I HELA EUROPA ATT SPELA FOTBOLL KAN DU GÖRA MED BARNEN PÅ DEN FINA DYRA ANLAGDA GRÄSPLANEN SOM ÖLTÄLTEN STÅTT PÅ SOM BETALAS AV ERA SKATTEPENGAR JUST FÖR DET ÄNDA MÅLET ELLER VARFÖR INTE TA EN PROMENAD ÖVER TILL GOLF ÄNGARNA DÄR YTORNA REDAN ÄR ANLAGDA SOM PARK MILJÖ DE VUXNA, PENSIONÄRER ,JOGGARE, SKOLKLASSER OCH FÅGELSKÅDARE FRÅN HELA SVERIGE OCH EUROPA SOM KOMMER TILL SOLNA GENOM DENNA FINA SJÖ, RÅSTASJÖN .

   ATT PÅSTÅ ATT DET LIGGER I DITT INTRESSE ATT DET BEBYGGS STÄLLER JAG MIG ÄVEN FRÅGAN ÄR DU MEDVETEN OM ATT DET FINNS OUTNYTTJAD MARK HOS KOMMUNEN SOM ÄR BÄTTRE LÄMPAD FÖR ATT BYGGA LÄGENHETER PÅ OCH ATT DE PENGAR MAN FÅR IN AV ATT BYGGA RUNT RÅSTASJÖN INTE PÅ LÅNGA VÄGAR TÄCKER DEN SKULD PÅ 175 MILJONER ANLEDNINGAR ATT MAN INTE VILL BYGGA KORREKT 200 MILJ BARA 2013 OCH DET BARA ÖKAR ELLER DU KANSKE TYCKER ATT BYGGET AV ARENAN VAR BRA FÖR SOLNA DU KANSKE VIL KÖPA DET IDAG KONKURSDRABBADE ARENABOLAGEN SOM SÄLJER UT SINA AKTIEINNEHAV AS WE SPEAK

   LISTAN ÄR LÅNG MEN EN SAK ÄR SÄKERT DU FÅR ALDRIG TILLBAKA SKOGEN ELLER DE DJUR SOM LEVER DÄR ELLER DEN ORÖRDA NATUR SOM GER TUSENTALS MÄNNISKOR FRID OCH GLÄDJE
   SOPHIE

   Gilla

  • Hej David,

   Jo, visst är det påfallande många som fäller kommentarer som är både bittra och överhuvud taget obalanserade och otrevliga. Tyvärr är det ett mönster när man tar kontakt med en politiker. Men jag vet sedan länge att det för varje person som hör av sig med kritiska synpunkter (på byggplaner vid Råstasjön eller på något annat) finns minst lika många som är nöjda med förd politik eller med lagda förslag – men de har inte alls samma behov av och benägenhet att höra av sig. Frågar jag ett antal personer (på jobbet eller bland folks om bor här i Solna) om Råstasjön så är det mycket ovanligt att man är helt emot allt byggande. De allra flesta inser nog att man måste hitta en balans mellan de intressen (natur och bostäder) som står emot varandra.

   Det är intressant det du säger om artrikedom och att djuren inte har något behov av att bo inom pendlingsavstånd från Sergels torg. Jag förstår hur du tänker och det lite så jag har resonerat när jag tycker att man kan ”byta” en del av artrikedomen mot att det skapas bostäder i ett område där de är otroligt eftersträvansvärda. Det totalt sett mest miljövänliga sättet att etablera bostäder är ju att göra det tätt och att göra det i områden som redan har effektiv kollektivtrafik. Solna överlag (och alldeles särskilt området runt Solna station) är otroligt väl försett med kollektivtrafik och det finns få områden som är så väl lämpade för byggande. Samtidigt behöver vi naturligtvis spara en del av den natur som finns här. Både för Solnabornas skull och för de djur och växter som det handlar om i de aktuella biotoperna.

   Du säger att Råstasjön måste ”anpassas” till att fler kommer att bo i närheten. Där vill jag att man ska vara otroligt försiktig. Mycket av Råstasjöns värden är beroende av att man avstår från just det. Jag vill inte att vi omvandlar Råstasjön till en kopia av Lötsjön – vilket ligger nära till hands om man gör som du beskriver. Våtmarkerna norr om sjön och stränderna vill jag bevara som de är.

   Gilla

   • Staffan Halldin skriver:

    Hej igen Peter,
    Du vet mycket väl att området utnyttjas regelbundet året runt av över 30 000 människor och är Solnas både viktigaste och mest uppskattade grönområde för träning, motion, rekreation och naturupplevelser. Med sin tillgänglighet,preparerade naturstigar, gröna vildskog, syrerika klimat. fågelsången, djuren växterna, vattenflödena, sjön, lugnet, ron och starka naturupplevelser skapar miljön en helhet, där alla delar i området är starkt beroende av varandra. Dessa människor håller knappast med om att det är positivt med en bebyggelse i området som redan är naggat i kanten och med sin litenhet ytterst känsligt för ytterligare exploatering. Stockholms läns mest tillgängliga, bäst anpassade och mycket populära område för skolundervisning och naturguidning, Här kan elever och turister komma riktigt nära en mängd sällsynta fågelarter, djur, växter och 180 fågelarter har setts och 7 fladdermusarter, vilket är en raritet. Artrikedomen är unik i urban miljö för hela Sverige och t. om. Europa och Råstasjön är inget vanligt grönområde, utan ytterst värdefullt och unikt. WWF:s har i år utsett Råstasjön, till en svensk pärla 2013, den mest skyddsvärda gröna oasen i hela Stockholms län, och uppmanar kommunen att skydda hela området i ett naturreservat. Egentligen ser jaf det som helt obegripligt att kommunen fullföljer sina byggplaner, när man nu är medveten om hur värdefullt och sårbart hela området kring Råstasjön är. Miljön är med sina 4 olika biotoper, som skapat en unik artrikedom, ytterst sårbart, där en exploatering i en liten del i en biotop, skadar hela området och övriga biotoper. Stadens egen inventering, som precis har utförts visar att de största naturvärdena, där även sårbarheten är störst, är, i det nordvästra hörnet. I precis samma område planeras en tät och omfattande bebyggelse. Även om det är på gränsen till sumpskogen, är området vid Folkets Hus, utegymmet och Tennishallen lika viktigt att skydda, annars ryker även sumpskogen, vilket professor Magnus Enqvist och Docent Johan Lind, båda i etologi, och experter på Råstasjön, så tydligt förklarat för beslutsfattarna i kommunen. Precis där husen ska byggas, finns dessutom stora rekreations -och naturvärden i de skogsdungar, samt ängsmark med en mängd höga träd där både rödlistade hackspett, näktergal m.fl. har sina revir. Här går även den för många djur livsviktiga gröna kilen till Ursvik och Järvafältet, och människor både tränar och finner lugn och ro precis här. Den glesare växtligheten i ängsbiotoper, där hus ska byggas påverkar och förstör självklart hela Råstasjöns rekreations- och naturvärden, vilket sannolikt både du Peter och övriga byggivrare är fullt medvetna,om, men hittills vägrar att hänsyn till. Bara under byggtiden på minst 5 år, kommer med stor sannolikhet de naturvärden som gjort Råstasjön unikt i hela Europa och fått WWF:s pris som Stockholms läns mest skyddsvärda naturområde.2013, vara utplånade. Jag undrar om ni politiker som idag går ut och säger att ni ska bevara Råstasjön, med gott samvete kommer kunna titta medborgarna i ögonen, om byggplanerna blir verklighet, när det står klart att naturområdet inte kommer finnas kvar, och inte heller djuren, växterna, klimatet naturupplevelserna, lugnet ron eller samma livskvalité för tiotusentals människor. Jag har mycket svårt att förstå att politiker kan vara beredda att förstöra så mycket i form av Solnas viktigaste rekreations – och naturområde, för att vinna så lite i form av bostäder som kan byggas på så många andra platser i kommunen, som dessutom är utvecklingsbara. Byggplanerna är inte ens ekonomiskt försvarbara, vilket verkar vara det ända argumentet, man har kvar.
    I min blogg från våras har jag tidigare framfört liknande åsikter.
    . http://solnadengronastaden.mpbloggar.se/2013/10/24/alliansen-vilseleder-solnaborna-om-rastasjon/

    Gilla

   • Sophie Woolley skriver:

    mycket bra skrivet håller med i alla dina ståndpunkter

    Gilla

   • Staffan,

    Du har tidigare hört mig säga att jag inte ser några stora problem med att man bygger i det nordvästra hörnet av området. Jag har på senare tid allt mer svängt i den frågan och jag är beredd att omvärdera mitt ställningstagande. Tidigare har jag fått intrycket att det våta och sumpiga området öster om tennishallen (det jag kallar midjan) står i en klass helt för sig själv när det gäller bevarandevärde. Det är tydligt att detsamma gäller för skogen runt och ovanför matningsplatsen. Inte minst när resultatet av stadens inventeringar blivit klara. Jag är alltså beredd att ”inlemma” också den delen av området i det som jag anser måste skyddas från bebyggelse.

    När det är sagt så vill jag protestera mot ett par av sina slängar.

    För det första tycker jag att du är orättvis och osaklig när du kallar mig för ”byggivrare”. Då vet du inte vad en byggivrare är. En byggivrare i det här sammanhanget kallar Råstasjön för ”likvattnet intill arenan”. En byggivrare tycker att 1.800 lägenheter är en sorts undre gräns för hur mycket man ska bygga vid Råstasjön. En byggivrare tycker inte att man behöver respektera strandskyddet vid någon enda punkt längs Råstasjöns strand. En byggivrare lyssnar överhuvud taget inte på opinioner emot byggande. En byggivrare bjuder inte in kritiker och experter till samtal och möten.

    För det andra undrar jag om du verkligen menar att jag ”hittills vägrat ta hänsyn till” (dina ord) naturvärdena vid Råstasjön.

    Båda dessa saker gör mig oerhört besviken. Tycker du verkligen att jag är en byggivrare, att jag inte lyssnar och vägrar ta hänsyn? I så får du gärna säga det igen, men du har faktiskt fel.

    Slutligen – du avslutar din kommentar med att ”ekonomiska argument verkar vara de enda man har kvar”. Då vill jag påpeka att jag aldrig någonsin framfört ekonomiska argument för en bebyggelse. Därför betackar jag mig för att du lägger de orden i min mun. Bostäder behövs i regionen och DET är för mig ett skäl till att man i någon mån kan bygga också vid Råstasjön.

    Gilla

  • TJ skriver:

   David jag håller helt med dig och jag vet att många yngre Solnabor i synnerhet inte delar den extrema hållning som Rädda Råstasjön har. Vi kan inte ha naturreservat mitt i stan, bygg i staden så slipper vi bygga i grönområden utanför staden. Hela Sverige är fullt av orörd natur, men det finns knappt någon riktig stadsbebyggelse någonstans.

   Peter, din och Fp:s hållning är den rationella och kompromissande – en eloge för denna, och du har en majoritet av Solnaborna bakom dig, Rädda Råstasjöns namnlistor är full av radikala aktivister utanför Solna och dubbla underskrifter med mera.

   Stockholm är en växande storstadsregion – om orörd natur är det man värdesätter högst i livet kanske man borde fundera på om det finns andra platser man hellre ska bo på? Vi som älskar storstäder har också rätt att ha något område som passar oss i Sverige.

   Gilla

   • Tack TJ för att du skriver dessa rader till uppmuntran och stöd. Det är ju, som du skriver, så att de personer som gärna ser att man bygger bostäder (också vid Råstasjön) inte har någon särskild benägenhet att starta namninsamlingar eller ens ge uttryck för sina åsikter genom exempelvis bloggkommentarer.

    Gilla

 5. Sophie Woolley skriver:

  Vilka fåglar pratar Du om som skulle finnas kvar vid sjön och ditt svar säger allt, fråga de människor som inte ännu köpt sin lägenhet för ca 1- 3,5 miljoner kronor enkel mattematik säger att Ni kan aldrig få in det underskott som arenan redan går med som Ekengren redan talat om .
  Ytan runt sjön är minimal och vem vill bo vid vägen som kommer att ligga precis vid husen. Vilka barns lungor tänker du ska andas in de partiklar som frigörs från trafiken, Du kan väl ändå inte mena att man bara kommer att bygga ett hus på asfaltsytan och sedan inte röja eller röra n g n natur runt ytan som i dag är en skam för Solna som tillåter dumpning av giftigt avfall och även skräp i stora lass vid Folkets hus och på parkeringen. Hur får Du mattematiken att gå ihop?

  Ja m kt kan man säga men att som politiker slå sig för magen och tycka att det är ok att Förstöra en sjös framtid p g a att man satt sig i skiten med Arena Bygget är lite väl magstarkt men du anser kanske att alla Solna bor är idioter ?

  Gilla

  • Nej Sophie. Där har du satt fingret på en mycket viktig skillnad mellan dig och mig: Jag anser inte att andra människor är idioter bara för att de inte tycker som jag. Men det gör du.

   Jag tänker inte ge dig något tips, men jag är övertygad om att vilken mottagare som helst (politiker eller ej) snabbt tappar intresset av att försöka lyssna på och ta intryck av någon som kallar en för feg, lögnare, idiot, ej läskunnig o.s.v. Själv har jag försökt bortse från detta och ser det mer som ”kryddor” som du lagt till för att du känner så starkt för frågan. Någonstans i varje inlägg borde ju finnas en substans som jag försöker hitta och ta fasta på. Men påfrestande är det – och min gissning är att man kan påverka andra människor ytterst marginellt om man ständigt kör en sådan ton.

   Kanske det rent av kan ha motsatt effekt?

   Gilla

 6. Taragona skriver:

  Peter, kan du kort svara på detta. Solna och Sundbyberg är två av Sveriges minsta kommuner till ytan, men två av dem som byggt mest nya lägenheter. Varför kan inte Solna spara en orörd natur utan måste bygga lägenheter runt Råstasjön. Dessa borde kunna byggas på annan plats, eller har Solna så starka krav från sina avtal med PEAB och andra så det inte går att stoppa?

  Gilla

  • TJ skriver:

   För att Solna ligger mitt i Stockholmsregionen och är en del av den framtida innerstan. Orörd natur täcker 99% av Sveriges yta, riktig stad täcker kanske 0,0001%. Låt oss som älskar stad få något av landet.

   Gilla

   • Taragona skriver:

    TJ, varför ska vi som redan bor i Solna flytta för att vi vill ha det lilla grönt kvar. Om du är en sådan stadsälskare, varför kan inte du då flytta till ngt riktigt storstadsområde?

    Gilla

 7. Taragona skriver:

  Men Peter, du måste vara ett skämt. Ni politiker sätter reglerna som tjänstemännen tar fram en plan för, sedan sågar ni den….allt för att komma fram som den som ”räddade” Råstasjön. Om ni INTE lovat bort byggrätter till PEAB hade detta aldrig uppstått.

  Om du är så FÖR Råstasjön, se då till att de hemliga avtalen läggs fram så vi medborgare och väljare får se vad ni politiker lovat PEAB. Eftersom du är med i Alliansen, har ju du och ditt parti varit med och skrivit på avtalen.

  Gilla

  • Trevlig ton – att kalla någon för ”ett skämt”.

   Det intressantaste avtalet i sammanhanget är det s.k. aktieägaravtalet (mellan Solna stad, Jernhusen, Fabege och Peab). Det är inte hemligt och du har det strax i din inkorg.

   När det gäller ”politiker som sätter regler som tjänstemännen tar fram en plan för” så stämmer det inte. I idealfallet borde det väl vara så, men i fallet med bostäderna vid Råstasjön ser du att det i aktieägaravtalet inte framgår hur många lägenheter som ska byggas. Vad tjänstemännen gjort är en sorts ”baklängesräkning” för att de försålda byggrätterna ska inbringa de pengar som behövs för satsningarna i Arenastaden.

   Den ”baklängsräkningen” gjorde att de hamnade på 1.800 lägenheter. När den planen presenterades för politikerna så var det en överraskning. I alla fall för mig. Det var alltså inte så att politiker hade beställt ett förslag med 1.800 lägenheter.

   Därför förbehåller jag mig rätten att tycka att förslaget är för långtgående, att argumentera emot och att i någon mån bromsa byggplanerna till något mer rimligt. Utan att behöva bli misstänkliggjord för att ha någon dold agenda.

   Gilla

   • Sophie Woolley skriver:

    det är inte aktieavtalet det gäller utan det avtal som tecknades inom aktiebolagen som Ni ej har sett inte heller miljöpartiet eller vänsterpartiet som Vi träffade i November månad sluta upp med ditt ljugande för att dra blå valser för de som inte är ordentligt insatta

    Gilla

   • Ja, avtal som jag inte har sett kan jag naturligtvis inte förhålla mig till.

    Att du kallar mig idiot är väl en sak, men om du dessutom ska påstå att jag ljuger – ja då får du faktiskt redogöra för exakt vad du menar med den anklagelsen. Det är ju inte första gången du häver ur dig detta. Vad i det jag sagt eller skrivit anser du vara en lögn?

    Gilla

   • Sophie Woolley skriver:

    Dold agenda är just det Ni har alla de som röstar nästa år kommer ju inte att rösta för de partier som ljuger mest tex hur mycket back ligger arenabolaget idag som skall betalas av Solna bor
    Driftbolaget och den straffränta som börjar löpa Vi har fått svaren av Miljöpartiet och Social demokraterna och Vänsterpartiet låt se om Du tänker svara ärligt så att alla Solna bor kan läsa det här En helside annons i Mitt I borde nog göra jobbet sanning varar längst

    Gilla

   • Taragona skriver:

    Har inte kommit ngt i min inkorg.

    Gilla

   • Taragona skriver:

    Har inte kommit ngt nu heller…. men jag får alla inlägg från denna bloggpost. moralen at hotmail punkt se

    Gilla

 8. Ola Persson skriver:

  Tror du att ni kan sitta kvar i majoritetsställning efter att ha fattat beslut om att bygga och förstöra vårt (solnabornas) friluftsområde och den unika naturen?

  Gilla

  • Ola,

   Du får det underförstått att låta som att oppositionen skulle ha stoppat byggplanerna. Då har du inte följt med eller också vill du inte se fakta. Det stora oppositionspartiet (S) har i stort sett identisk syn på saken som vi i (FP) har. D.v.s. det som nu blivit Alliansens linje.

   Gilla

   • Taragona skriver:

    Det är lika illa oavsett att sossarna vill bygga……. när tänker ni politiker lyssna på medborgarna?

    Gilla

   • Varför gör du en sådan skillnad mellan ”ni politiker” och ”medborgarna”?

    Jag är själv medborgare i den här kommunen. Vissa medborgare nöjer sig med att vara ”bara” medborgare. Några inser att man, om man vill påverka, kan nå större framgång om man engagerar sig i kommunalpolitiken. För fyra år sedan bestämde jag mig för att kandidera till fullmäktige och kryssade mig in (annars hade det inte gått). Men det är som fritidspolitiker jag engagerar mig. Under de tre år som gått har jag lyssnat mer på andra boende i Solna än de flesta andra vill jag påstå.

    Det är tråkigt att jag ständigt ska bli etiketterad som ”ni politiker” – som om jag plötsligt tillhörde ett annat folkslag bara för att jag valdes in i fullmäktige.

    Gilla

  • TJ skriver:

   En majoritet av Solnaborna delar INTE Rädda Råstasjöns extrema ståndpunkter. Ni fick ihop en lista med tusentals signaturer, varav flertalet av dubbletter eller kom från aktivister utanför Solna.

   Gilla

 9. Sophie Woolley skriver:

  Ett underligt sätt att påstå att man tar hänsyn till naturen och alla de djurarter som är beroende
  av den mångfald som nu existerar i området Vid Folkets hus som rödlistade mindre hackspett , näktergal och även de större däggdjur som använder sig av denna viktiga sumpskog till att föda upp nya kullar av både grävling, rävar och rådjur även häckande rovfåglar som duvhök och sedan 3 år tillbaka häckande hägrar. De större däggdjuren och även stora rovdjur som Lokatt som senast i November 2013 vandrade från Bromma vidare till Ursvik, använder sig av denna del som en passage att passera ut till Ursvik och Järvafälten den s k gröna kilen.

  Den är av stor vikt för djurens överlevnad en spridningskorridor, förstår man inte det så har man inte förstått ett smack………Utan är villig att för all evighet utrota och förstöra för djurens fortplantning och för vår framtida barns rätt till ett levande ekosystem,- Som är unikt för detta område.

  Spillkråka, steglitser större hackspett, gröngöling, gulsparv, grönfink näktergal och gök alla häckar där även skedand, fiskgusen och fladdermöss lever där – Så tala Nu om för alla hur Du tänker att allt detta ska utrotas för all framtid- även ängsisotoper som har sin spridnings korridor där över till Sundbybergs sidan. Sedan ej att glömma våra vackra fasaner som häckar på bägge sidorna. Tofsvipor och tranor syns även till vid denna sida av sjön .

  Listan kan göras hur lång som helst Tänk först …..!!!!!!!!

  Gilla

  • Sophie,

   Jag förstår inte vad det är som är så underligt i mina påståenden om att vi i den här processen har tagit hänsyn till naturen. Det är ju hela grunden till att vi i (FP) reagerat. Att du tycker att det inte är tillräckligt stora hänsyn – ja, det är ju en annan sak.

   Gilla

   • Sophie Woolley skriver:

    Om du inte förstår så måste man utgå ifrån att du inte kan läsa eller inte förstår svenska du skriver att det ska byggas på norra sidan vid folkets hus som är den känsligaste delen av hela sjön även Johan och Magnus har påpekat detta för Dig Du kan vifta bort det jag skriver genom att dumförklara dig själv eller svara hur Du tänker när Du vill tillåta att man bygger på denna sidan av sjön Jag anser att Du ljuger och är en idiot om Du anser att man ska förstöra det område som bär störst inverkan på fortlevnaden av sjön

    Gilla

   • Sophie,

    Du vill att jag ”…svarar hur jag tänker när jag vill tillåta att man bygger…”

    Hur jag tänker, det framgår mycket tydligt om du läser några av de snart dussintalet blogginlägg som jag skrivit om Råstasjön ihop med många utförliga svar på kommentarer som folk har haft. Om du gör det ska du se att jag inte alls ”viftar bort” dina och nätverkets argument.

    Däremot kommer jag fram till en annan slutsats än ni gör om vilken balans (mellan byggande och bevarande) som är den bästa för helheten.

    Men det är inte rätt av dig att påstå att det är oklart hur jag tänker och att jag ”viftar bort” någonting.

    Det är alldeles riktigt att jag har pratat med och lyssnat på både Johan och Magnus. Bland andra. Det har jag gjort bland annat för att jag velat ha hjälp med att bilda mig en uppfattning om värdet av de olika delarna av området. Den bild jag fått är inte att det skulle vara området vid folkets hus som är det allra känsligaste, utan att det är sumpskogen längre österut (i det jag kallar midjan). Nu ska sägas att varken Johan eller Magnus uttrycker sig så. Magnus gjorde det någon enstaka gång i ett möte med nätverket, tidigt i processen, men därefter har både han och Johan konsekvent och varje gång hävdat att ”hela området är viktigt”.

    Jag förstår det sättet att resonera. Området är litet och det är en helhet. Som motståndare till all byggnation vill man väl inte delta i något resonemang där man rangordnar olika delar av området. Men att det innebär att alla delar skulle vara lika viktiga, ja, det tror jag helt enkelt inte på.

    Gilla

 10. Staffan Halldin skriver:

  Jag skrev fel namn i kommentaren nedan och menade såklart Martin Andreasson och inte Andreas i förnamn.
  MVH
  Staffan

  Gilla

 11. Staffan Halldin skriver:

  Peter,
  Du var ju på bildvisningen om Råstasjön i fullmäktige. Din partikamrat i fullmäktige, Andreas, som du satt brevid och diskuterade med, undrade om det inte gick att flytta den unika och extremt artrika naturmiljön sydväst.
  Ni har, enligt min bedömning, med tanke på Andreas frågor efter bildvisningen, förstått att området inte kommer bevaras om byggplanerna genomförs. Den första detaljplanen var ju så extrem att den endast kan ses som en strategi för att få igenom den nu tilltänkta, som är illa nog för att förstöra områdets ovärderliga rekreations -och naturvärden. Tänk bara vad minst 5 års byggtid kommer skada, djur och natur, som till stor del kan vara borta, innan det är färdigbyggt. Vid Folkets hus och tennishallen har både rödlistade mindre hackspett och näktergal sina revir och innehåller viktiga natur – och rekreationsvärden med ängsbiotoper. Enligt stadens egen inventering är naturvärderna allra störst här i det nordvästra hörnet, precis i området där tät bebyggelse planeras. Vill inte ens tänka tanken att byggplanerna ska kunna genomföras.

  Gilla

  • Staffan,

   Det är helt riktigt att vi har begripit att byggande vid Råstasjön inverkar negativt på natur- och rekreationsvärdena. Jag har heller aldrig påstått något annat. Tvärt om så har jag många, många gånger varit mycket tydlig med detta.

   Du skriver att ”området inte kommer bevaras om byggplanerna genomförs”. Det är ju väldigt kategoriskt. Verkligheten är nog lite mer nyanserad än så, och det har ju kollegor till dig i nätverket bekräftat. Om man inte bygger något så bevaras området som det ser ut idag. Bygger man enligt ursprungligt förslag så fördärvar man väldigt mycket av områdets värden. Allt däremellan utgör olika mellanting.

   Men det blir ju en fäktning med ord att försöka komma överens om vad ”bevara” eller ”rädda” Råstasjön innebär. Viktigt för mig har varit att modifiera och dämpa byggförslaget till en utformning som tar tillräckligt stor hänsyn till natur- och rekreationsvärdena – samtidigt som man får på plats ett antal bostäder.

   Du misstänker att det första förslaget (med 1.800 lägenheter) var någon sorts strategi för att sedan få igenom den nu bantade planen. Såvitt jag kan bedöma var det ett allvarligt menat förslag. Om inte (FP) hade bromsat så skulle vi ha fått betydligt mer omfattande byggplaner med oss in i 2014.

   Gilla

   • Staffan Halldin skriver:

    Hej Peter,
    Jag tycker det i så fall det är helt obegripligt att man släppte igenom beslutet om den första detaljplanen i Stadsbyggnadsnämnden. Ekegren kunde stoppat detaljplanen, men gjorde det inte.

    Gilla

 12. Urban naturvän skriver:

  Hej Peter,
  Måste hålla med etologen – några exempel på saker som faktiskt har hänt konkret kring Råstasjön under året som gick är följande (vad av detta som är en följd av politiska beslut, tjänstemännens agerande eller rena misstag är svårt att avgöra):

  – kommunen anlade en olovlig vändplats för bussar vid Sjövägen 40. Efter en anmälan om olovligt bygge (och uppmärksamhet i media) fick marken sedan återställas, till en kostnad för skattebetalarna på flera hundra tusen kronor.
  – Sjövägen öppnades för genomfartstrafik alla tider på dygnet, året om. Det tidigare genomfartsförbudet som togs bort med hänvisning till Solnavägens tillfälliga avstängning kom aldrig tillbaka! Detta minskar rörligheten för både människor och djur som rör sig runt sjöarna, och dessutom skadar den understundom tunga trafiken den natur som finns kvar.
  – i samband med konserter på Friends uppstod stora tältläger och stora skador på naturen uppstod. Sent omsider kom tältförbudskyltar upp, detta kommer att vara otillräckligt.
  – ytterligare en olovlig skövling av naturen ägde rum, denna gång på Sundbybergssidan vid Ör där man anlade ett ”upplag för att serva arenan”. Oklart vem som ansvarar för detta.

  Kan inte på rak arm komma på något beslut som fattats som varit till gagn för området och dess unika naturvärden. Rätta mig gärna om jag har fel!

  Med vänliga hälsningar och med förhoppningar om ett 2014 där politikerna i Solna tar sitt ansvar,
  /Urban naturvän

  Gilla

  • Hej Linda,

   Det jag diskuterar i mitt inlägg är besluten som innebär att man begränsar bostadsbyggandet vid Råstasjön. De är positiva för sjön. Den saken förändras inte av att det parallellt finns andra saker som har varit eller är negativa för sjön. Så jag tycker att du blandar ihop korten lite här.

   Men för att kort kommentera några av de saker du räknar upp:

   Vändplanen var en tabbe. Varken jag eller någon annan tänker försvara det förfarandet. Menar du att vändplanen skulle ha haft negativ inverkan på det som jag försöker diskutera – nämligen fågellivet som är beroende av att skogen norr om sjön bevaras i möjligaste mån?

   För Sjövägen finns en plan för hur den så småningom ska kunna tas bort helt. Det känner du mycket väl till efter att Johan Wallin cc:ade dig på en mejlväxling han och jag hade om den saken i februari.

   Notera att en avstängning av Sjövägen förutsätter att man gör det möjligt att vända vid den punkt där den ”klipps av” söder om sjön. Men allt ska naturligtvis skötas med de bygglov som krävs.

   Tältning vid sjön ska vara och är förbjuden. ”Stor skada” skriver du. Efteråt hörde jag någon medlem i nätverket säga att det inte hann uppstå särskilt stor skada och att det inte är den delen av naturen runt sjön som är känsligast. Vilka skador var det som uppstod egentligen?

   Gilla

   • Taragona skriver:

    Vem är Linda som du svarar??

    Gilla

   • Jag vet inte vem hon är men av mejladressen att döma heter hon så.

    Gilla

   • Urban naturvän skriver:

    Peter!
    Vad det handlar om är vilka signaler man vill sända, vilka signaler man faktiskt sänder och vad som konkret händer, dvs. vad Solnaborna ser och kan uppleva i sin vardag. Och, återigen, vad som beslutas demokratiskt av politikerna och vad som beslutas av tjänstemän på delegation tror jag inte heller spelar så stor roll för Solnaborna. Många upplever det nog snarast som att politikerna flyr sitt ansvar när man skyller på tjänstemännen.

    Signaler man vill sända:
    Ni (framför allt FP, men även andra partier) har under året fört fram en hel del fina visioner om området runt Råsta- och Lötsjön – att inrätta naturreservat, att ta bort barriären Sjövägen m.m. Men än så länge är det bara ord.

    Vilka signaler man faktiskt sänder:
    Att ens överväga att anlägga en bussparkering längsmed hela västra Sjövägen tyder inte på att man har som mål att minska vägens bärriäreffekter.

    Att öppna Sjövägen för genomfart under rusningstid med en vilseledande hänvisning till Solnavägens avstängning är svårt att begripa. Eller vad anser du själv, att säga att man vill ta bort Sjövägen och samtidigt möjliggöra en ökning av genomfarten stärker väl inte direkt Solnabornas förtroende för visionen?

    Flera exempel finns där man under året misshandlat, eller tänker misshandla, området av olika skäl (upplaget för att serva arenan på Sundbybergssidan, Nisses stig, taxiremoten m.m.)

    Tältningen är bara ett exempel på hur belastningen på området ökar i samband med arenaevenemang utan att några särskilda åtgärder (förutom förbudsskyltar mot just tältning då) vidtas för att minska slitaget.

    Du kan ju inte varit omedveten om att ditt blogginlägg skulle provocera. Du vet ju vad som konkret har hänt i området under 2013, trots alla fina ord, visioner, nya tjänstemannadirektiv etc.

    Slutligen, det finns mycket åtråvärt i mycket av visionerna som presenterats. Men du måste förstå att vi som njuter av området dagligen kastas mellan hopp och förtvivlan när diskrepansen mellan ord och handling ständigt blir tydligare!

    Med vänlig hälsning
    /Urban naturvän

    Gilla

   • Hej,

    Det är intressant det du säger om skillnaden mellan avsikt, uppfattade signaler och verklig upplevelse. Som fritidspolitiker ser jag som min uppgift att uttrycka mina egna avsikter och redogöra för hur jag tänker. Att verkligheten sedan inte ser likadan ut är ju inte så konstigt.

    För det första har inte jag och de kollegor som tycker likadant egen majoritet. Hade vi haft det så skulle verkligheten sett annorlunda ut. För det andra är det mycket i politiska processer som tar lång tid. Man måste ofta tycka/vilja/avse saker i många år innan det märks ute i verkligheten. Särskilt i frågor som på något sätt har med infrastruktur att göra. Det är svårt. Den som vill lösa problem och se saker hända tycker inte att det går fort nog. Den som är motståndare eller vill se justeringar i samma process tycker att det går för fort.

    Men – åter till de exempel du tar upp.

    Helt klart är det så att vart och ett av dem har en viss negativ inverkan på Råstasjön eller området omkring sjön. Men jag lägger också märke till att samtliga är tillfälliga effekter. På sikt skapas ju andra (och för Råstasjön bättre) lösningar för bussar, taxibilar, Sjövägen o.s.v.

    Jag hade inte för avsikt att provocera någon med mitt inlägg. Sanningen är ju att jag tycker att planerna som tagit form och besluten som fattats har varit positiva för Råstasjön. Det säger jag utifrån hur det skulle ha blivit om det ursprungliga förslaget inte hade justerats. Samtidigt är det klart att den som inte vill röra ett strå vid sjön tycker att förändringarna inte är tillräckliga och blir upprörd över att jag påstår att besluten är bra.

    Att jag fick för mig att skriva just nu var dels för att Johan på sin blogg menade att ”inget bra för Råstasjön har bestämts under 2013” (vilket jag inte alls håller med om) och dels för att jag nu med spänning väntar på det nya förslag som inom kort kommer från tjänstemännen. Jag laddar för att utvärdera det förändrade förslaget utifrån de riktlinjer som nämnden formulerade.

    För övrigt – tack för dina kommentarer! Värdefulla och välformulerade.

    Gilla

 13. etologen skriver:

  Hej Peter,
  och kul att se att du skriver om mitt inlägg. Men en viktig poäng jag vill göra är att jag tycker det är en mycket märklig, och kanske unik, logik att kombinera exploatering av ett naturområde med inrättande av naturreservat av det som återstår. Man instiftar naturreservat för att ett område är betydelsefullt, för människan och/eller naturen. Inte som en kompensationsåtgärd. Kan det vara så att ”erbjudandet” av naturreservat efter exploatering istället är politisk retorik på hög nivå.

  Jag är självklart för naturreservat av området, men då för hela området så klart, inte av det som återstår efter år av byggande, sekundäreffekter, dräneringar, slitage, nybyggen, trädfällningar etc.

  Eftersom Råstasjön-området är extremt populärt för rekreation och samtidigt är Solnas rikaste naturmiljö (trots att Solna har stora bitar av Nationalstadsparken) önskar jag att ni politiker vurmade för detta ett av Solnas populäraste områden, och istället planerar byggandet i närområdet så att människor ska kunna leva med den här fantastiska miljön intakt. En gång bortbyggt, alltid bortbyggt. Denna pärla förtjänar ett bättre öde. Och, för att försvara mig själv 😉 Solna kommun har väl ändå inte beslutat något positivt om Råstasjöns framtid under 2013, eller så har jag missat något. När jag menar räddat menar jag att den mångfald av växter, djur och rekreation inte förstörs av exploateringen. Området är litet, mycket litet, och med litenheten kommer en hög känslighet.

  Till sist vill jag också tacka för alla trevliga möten vi haft under året. Jag hoppas vi får anledning att ses igen 2014. God fortsättning!

  Gilla

  • Johan,

   Tack själv för de möten vi haft! De har varit lärorika. Oavsett vad medlemmar i nätverket tycker och säger så är jag övertygad om att samtalen har lett till att nuvarande läge är bättre (för Råstasjön) är det annars skulle vara.

   När det gäller naturreservatet så är saken enkel. Om man utgår ifrån att det, i någon utsträckning, byggs vid Råstasjön så kommer nästa fråga: Ska man (eller ska man inte) bry sig om att inrätta ett naturreservat? För mig är saken enkel. Naturreservat (som skyddar de områden som inte bebyggs) är bättre än att inte ha ett naturreservat. Som en av initiativtagarna att föra in den sortens konstruktion blir jag besviken när jag misstänkliggörs för att det skulle finnas någon dold agenda bakom reservatstanken. Det är möjligt att andra ser det som ett sätt att försöka ”blidka opinionen”, men min avsikt har aldrig varit sådan.

   Vad jag skulle vilja höra är om det möjligen skulle finnas något skäl att INTE inrätta ett reservat.

   När det gäller de beslut som jag påstår är positiva för Råstasjön så avser jag beslutet i stadsbyggnadsnämnden att förkasta det framlagda förslaget och de riktlinjer som nu gäller inför att tjänstemännen tar fram ett nytt förslag. Jag tycker faktiskt att det är märkligt att man inte kan se och säga att det är positivt för Råstasjön – även om man själv hade velat ha ännu mindre (eller ingen) bebyggelse.

   Gilla

   • Taragona skriver:

    Om du vill rädda naturen, varför vill du bygga och sedan ”rädda det som är kvar”. Vem tror du kommer ge dig en guldstjärna för det? PEAB?

    Gilla

   • Man måste kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt. Å ena sidan finns ett behov av bostäder. Å andra sidan finns ett behov av att värna naturvärdena. Då hamnar man ganska naturligt i att både bygga (men med begränsningar) och göra vad man kan för naturen.

    Vad är det som får dig att tro att jag vill ha en guldstjärna? OM det delas ut guldstjärnor så kan de ju tänkas vara från de fåglar som annars inte skulle finnas kvar vid sjön eller från någon av de personer som kommer att kunna flytta in i en bostad som annars inte skulle finnas.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s