Byggbromsen vid Råstasjön går att kombinera med att man tar ansvar också för bostadsbyggandet i regionen

När jag häromdagen beskrev den kompromiss som börjar ta form när det gäller planerna på byggande vid Råstasjön, så svarade signaturen ”niklasohr” med följande kommentar:

Det är synd och skam att fp i Solna inte längre vill vara med och ta ansvar för regionens bostadsförsörjning.

Att banta ner projekt till denna grad kan inte ses som seriöst om man inte erbjuder alternativ, tex att det byggs högre och/eller att man snabbar upp andra projekt.

Grannkommunen Sundbyberg har varit betydligt bättre än Solna på denna punkt så det är upp till bevis.

Det här vill jag resonera lite kring eftersom jag inte håller med.

Befolkningstätheten idag

Låt oss först ta en titt på befolkningstätheten i några olika kommuner. Om man rangordnar landets samtliga 290 kommuner utifrån hur många invånare man har per kvadratkilometer landyta, så ser det ut så här (endast de 25 tätast befolkade kommunerna visas):

Diagram 25 kommuner

”niklasohr” jämför med Sundbyberg. Helt klart är vår grannkommun tätare bebyggd än både Stockholm och Solna. Men Solnas tredje plats är absolut inget vi behöver skämmas över. Solna har högre invånartäthet än 287 andra kommuner i landet – däribland både Göteborg och Malmö.

Några saker att tänka på när man värderar om Solna kunde ha varit ännu tätare bebyggt eller borde bygga i högre takt:

Nationalstadsparken och andra ”spärrade” landområden

I Solna är en påfallande stor andel av landytan upptagen av mark som inte kan bebyggas.

I öster upptas stora markområden av Kungliga Nationalstadsparken med Hagaparken, Frösundavik och Bergshamra.

I nordost har vi Ulriksdal och Sörentorp som också tillhör nationalstadsparken. Nationalstadsparken sträcker sig faktiskt ända upp till kommungränsen mot Sollentuna och här finns ett av parkens tre ”kärnområden” (till skillnad från de spridnings- och buffertzoner som finns i andra delar av parken.)

I nordväst finns Järvafältet där Igelbäckens  naturreservat är beläget.

Det är bara att titta på en karta över Solna så inser man att dessa undantagna markområden (som jag är mycket glad över att vi har skydd för) utgör en stor del av kommunens yta.

Kontor

Solna är Sveriges arbetsplatstätaste kommun och (har jag för mig) den enda kommun i landet som har fler arbetsplatser än invånare. Där ligger vi högre än både Stockholm och Sundbyberg. Alla dessa arbetsplatser finns i kontors- eller industrilokaler. Dessa upptar också en yta som inte kan bebyggas med bostäder.

Infrastruktur

Inom Solna är stora ytor upptagna av vägar som antingen är av riksintresse (E4/Uppsalavägen och E18/Enköpingsvägen) eller som behövs för att regionen ska fungera (som exempelvis Frösundaleden, Bergshamraleden, Solnavägen och trafiklederna genom Huvudsta).

Därtill har vi både Mälarbanan (järnvägen västerut mot Sundbyberg) och Ostkustbanan (norrut mot Uppsala) som skär genom Solna i ytläge. Till järnvägstrafiken hör också två stora bangårdar – en vid Tomteboda och en vid Hagalund (norra Europas största underhållsdepå för tåg). Plus tvärbanan.

Dessa infrastrukturstråk omöjliggör inte bara bostadsbyggande på den mark de upptar, utan i många fall också inom breda zoner på ömse sidor som är bullerutsatta. Exempelvis hade det inte varit möjligt att bygga bostäder där vi nu byggt Friends Arena eftersom området ligger för nära järnvägen och bangården.

Byggtakten

”niklasohr” tycker att vi ska snabba upp byggtakten i andra projekt för att ”kompensera” för att det nu inte blir 1.800 bostäder vid Råstasjön. Jag har skrivit ett separat inlägg om byggtakten i Solna.

Byggtakten får inte bara bestämmas av vad stockholmsregionen behöver utan måste också bestämmas av hur det fungerar för de över 71.000 människor som bor i Solna och ännu fler än så som har sina arbetsplatser här. Alltför många samtidigt pågående byggprojekt ställer till en oreda som blir orimlig om man inte tänker sig för. Också det är någon som politiker i en kommun måste ta ansvar för.

Också stadsbyggnadskommunalrådet Anders Ekegren har skrivit om detta på sin blogg.

Hushöjder

En sak vill jag dock hålla med ”niklasohr” om. Hushöjderna. Personligen ser jag gärna att man bygger högre än man oftast gör när man ändå tar mark i anspråk. I riktlinjerna till stadsbyggnadsförvaltningen nämns också detta. Vi vill att man ser över detta för att i någon mån kompensera för att man inte bygger på lika stor yta. Ett problem i sammanhanget är ju Brommaflyget som sätter sina gränser för hur högt vi kan bygga i Solna.

Peter Edholm (FP)

Om Frösundaliberalen - Peter Edholm (L)

Socialliberal Frösundabo. Kultur- och fritidskommunalråd i Solna sedan 2015.
Detta inlägg publicerades i Uncategorized och märktes , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

58 kommentarer till Byggbromsen vid Råstasjön går att kombinera med att man tar ansvar också för bostadsbyggandet i regionen

 1. AndersA skriver:

  Det skulle vara trevligt om Solnas politiker ville göra något åt barriären ”f.d. E18” som skijer Solna effektivt från Järvastaden. Det är en helt meningslös väg som genererar biltrafik pga den avskärande effekt den har på området så att man hänvisas till mjölkbussen 540 för transporterna. Bussförbindelserna på tvären mellan Järvastaden/Brotorp och Solna är pinsamt usla och servar på Solna-manér givetvis Arenastaden, men inte Järvastaden/Brotorp, trots att där bor en massa människor. Vilket följaktligen hindrar att Järvastaden integreras med Solna och Sundbyberg. Buss 502 och 505 är två skämt som SL försöker roa oss Järvastads/Brotorpsbor med, varje dag.
  Jättekul, jag garvar läppen av mig varje dag.
  När tänker ni göra något åt den usla kollektivtrafiken i området?

  Gilla

 2. i-pol skriver:

  På vilket sätt är detta ett beslut som bygger på liberala värderingar? Jag kritiserar inte beslutet… bara funderar på vilka grunder som du bygger detta på. Hur ser det demokratiska mandatet ut för att kunna ta sådana här beslut? För mig så bygger du dina argument på rena tjänstemannavärderingar. Ser ingen ideologisk grund alls för det du skriver.

  Gilla

  • Jag kan inte påminna mig att jag någonsin påstått att beslutet bygger på liberala värderingar. Och skulle jag försöka ge mig på att förklara beslutet utifrån liberala perspektiv så skulle det nog bara bli krystat.

   Sådan är ju politiken. Det dyker ganska ofta upp frågor som är sådan art att man har väldigt liten användning för sin ”ideologiska kompass”.

   Ta en enkel fråga som huruvida man ska bygga högt eller bygga lågt? Jag har svårt att se hur någon överhuvudtaget skulle kunna anlägga ett hållbart ideologiskt resonemang runt den frågan. Socialismen säger inget entydigt om hushöjder. Inte heller konservatism, liberalism, kommunism eller någon annan ideologi.

   Ändå måste varje politiker bestämma sig för om man vill ha höga eller låga hus.

   Det demokratiska mandatet? Ja det är väl ganska enkelt. I vissa frågor anmäler de partier och personer som kandiderar till kommunfullmäktige i förväg sin syn på vissa frågor. Läser du vårt kommunalpolitiska handlingsprogram så har du en lång rad frågor/svar där.

   Sedan dyker det under mandatperioden upp andra frågor där man inte på förhand har deklarerat sin ståndpunkt. Du bestämmer man sig ”i flykten”.

   Om Solnas medborgare tycker att jag eller någon annan politiker (eller ett helt parti) upprepade gånger fattar felaktiga beslut – ja då röstar man på någon annan.

   För egen del anstränger jag mig mycket för att lyssna in vad Solnabor tycker i olika frågor som är aktuella för beslut. Särskilt tydligt har det varit i fallet med Råstasjön. Resultatet ser du i det förslag som Folkpartiet nu har samlat en stor majoritet runt.

   Så ser det demokratiska mandatet ut. Som jag ser det.

   Gilla

   • ankarstock skriver:

    Peter, det låter som ett löfte från dig att utbyggnaden av Råstasjön kommer bli valfråga så att vi Solnabor får säga vad vi tycker om det, då jag förutsätter att partierna kommer tala om var de står i frågan innan valet.

    För du kan väl inte mena att ni kommer ta beslut om att bygga ut vid Råstasjön, och sedan eventuellt bli utröstade då bygget är startat!

    Gilla

   • Om det blir en stor fråga i nästa val eller bestämmer inte jag. Det är andra saker som avgör. Vi vet ju inte heller helt säkert vad Solnabar i allmänhet kommer att tycka om det förslag som nu ska tas fram. Vi har inte ens sett förslaget…

    Självklart kommer jag och övriga (FP)-kandidater att vara lika tydliga med vad vi anser i frågan som vi varit sedan vi satte ner foten och bestämde oss efter samrådet.

    Gilla

 3. henrik2013 skriver:

  Varför skulle E4, E18 samt Bergshamraleden ”omöjliggöra” bebyggelse? Söderleden däckades över för många decennier sedan! IF har redan slagit en bro över Bergshamraleden vilket var ursprungligen tanken att fortsätta med mer bebyggelse.
  ”Think out of the box” det finns goda möjligheter att bygga stadsbebyggelse över de ”fula sår” som järnväg och motorleder utgör för att använda det språkbruk som nyttjades över Söderleden över Söder i Stockholm.
  Bra förslag om att göra stadsgata över Enköpingsvägens nuvarande sträckning då den nya leden flyttas till Kymlingelänken!

  Gilla

  • Du har väl egentligen rätt. Problemet är bara att överdäckningar är fruktansvärt dyra. De kan inte bli av (i alla fall inte med rimlig ekonomi) med annat än att man med hjälp av locket skapar ytor som kan säljas/bebyggas. Vartefter staden växer så ökar värdet av sådan mark och någon gång i framtiden kommer man troligen dithän att de leder du nämner faktiskt blir överdäckade.

   Gilla

   • Niklas skriver:

    Dessutom finns det normer som utgör hinder om man vill bygga *på* överdäckningen. Om man vill kan man istället anlägga gator på överdäckningen och utnyttja de ytor som idag ligger intill men inte kan bebyggas pga buller.

    Gilla

 4. Kommentar via Facebook från Bengt Wangler

  Det är tokigt att i folktäthetshänseende jämföra en storstadsregion som Stockholm/Solna/Sundbyberg med betydligt mindre städer i Sverige som ju ofta är mycket ytstora. Jämför i stället med andra attraktiva städer i Europa som t.ex Barcelona och Berlin (centralare delar). Hur ser förhållandet ut då? Tätorten Stockholm inkl. Solna framstår för mig som en relativ glesbygd.

  Existensen av ”byggförbjudna” områden som Järvafältet/Igelbäcken och nationalstadsparken är snarast ett argument för att bygga mer på de delar av Solna där man får bygga för att därigenom få en rimligt tät och attraktiv stadsmiljö.

  Att Solna är Sveriges arbetsplatstätaste kommun är också ett argument för att bygga mer bostäder på de platser där man får bygga, så att man får hit människor som inom gång- och cykelavstånd kan arbeta på dessa platser.

  Att Sundbyberg är mer tättbebyggt än Solna är en av de saker som gör Sundbyberg till en trevligare stad att bo och verka i. Gör också Solna till en stad värd namnet!

  Mitt svar

  Tack för dina synpunkter!

  Jo, visst kan man jämföra med andra städer i Europa. Mitt problem är att jag inte har kunnat få tag i statistik som är relevant. Solna ligger ju väldigt nära (i stort sett inbäddat i) Stockholm. Att i någon annan storstad hitta motsvarande område på 5 km avstånd från centrum (fågelvägen Kungsträdgården – Solna C) har jag inte lyckats med.

  Vad man egentligen ska (och kan) göra är väl att jämföra med andra kommuner som ligger i Stockholms närhet. Nacka, Lidingö och Ekerö tänker jag närmast på. Både där och på en del andra håll kan det byggas både mer, tätare och högre än idag. Solna är en av landets allra byggintensivaste kommuner och nu får faktiskt en del andra hjälpa till också.

  Min mening med att peka på de skyddade områdena var att göra jämförelsen med Sundbyberg (som signaturen ”Niklasohr” jämförde med) mer rättvis. Han anger ju också att Solnas täthet (med Kungliga Nationalstadsparken borträknad) ligger bara obetydligt lägre än Stockholm och Sundbyberg. Räknar man dessutom bort Solnas påfallande stora infrastrukturstråk (europavägar och järnvägar) så skulle det inte förvåna mig om det visar sig att Solna är landets allra tätast bostadsbebyggda kommun.

  Sedan ska man ju komma ihåg att det ändå är långt kvar till den täthet man har i renodlad stadsbebyggelse med 20.000 invånare / km2 (Vasastan och Södermalm). Det har jag självklart i åtanke. Men det utgör fortfarande inget argument för att bygga så mycket vid Råstasjön att fågellivet trängs undan (vilket ju var vad hela inlägget handlade om från början).

  Det är intressant att du nämner närhet bostäder / arbetsplatser. Jag har själv flyttat (från Södermalm) till Frösunda och gjorde det just för att min arbetsplats då precis hade flyttat till just den här stadsdelen. Jag har 90 sekunders promenadväg till jobbet. Men det förvånar mig att det inte är så många fler som gör så. Jag förstår att den som exempelvis har barn i skolåldern inte lättvindigt flyttar. Men många andra som skulle kunna göra det väljer i stället att, varje vecka, pendla bort tid som motsvarar en sjätte arbetsdag. Jag undrar vad man kan göra för att stimulera en sådan rörlighet mer.

  Gilla

  • Benkt Wangler skriver:

   Ja, det är alltid svårt att veta vad som skall jämföras med vad. Solna och Sundbyberg är ganska speciella där de ligger som två enklaver praktiskt taget omgivna av Stockholm, ett förhållande de inte delar med Lidingö, Nacka och Ekerö, som alla har en till stora delar mer lantlig karaktär, särskilt Ekerö och Lidingö. Stora delar av Solna ligger också närmare Stockholms centrum än stora delar av Stockholms kommun.

   Stockholms innerstad växer och kommer inom en snar framtid att innefatta Hagastaden och rimligen också angränsande delar av Solna, t.ex runt gamla KS. Bygg därför utmed hela Solnavägen och gör den till en trädkantad stadsgata som sträcker sig från Torsplan till Stråket. Förverkliga Solna City, där jag för övrigt själv bor. Bygg kulturhuset! Gör större delen av Centralvägen till ett torg fritt från annat än taxibilar.

   Solnas populäraste del, Råsunda, är sedan länge mer stadslik, liksom den nya och på många sätt lyckade stadsdelen Frösunda. Men Huvudsta som också gränsar till Stockholms stenstad, kan förtätas ytterligare. Delvis kommer väl detta att ske genom den nya bebyggelsen i Ingenting och vid f.d Arbetarskyddstyrelsen, men mer finns att göra i övriga delar av Huvudsta.

   Beträffande byggande vid Råstasjön så tycker jag att de nya direktiven för vidare utbyggnad är sakligt motiverade och ett väl avvägt hänsynstagande till de synpunkter som inkommit. För mig hade man dock gärna fått bygga enligt de ursprungliga planerna. Men om nu naturlivet utmed en del av Råstasjön är så extremt unikt, så för allt i världen …

   Några av Folkpartiets tilläggsförslag är jag mer tveksam till. Att göra sjöns till- och avflöde öppna så långt det är möjligt, tycker jag är bra. Att stänga av Sjövägen för att därigenom knyta ihop Golfängarna med Råstasjöområdet likså. Men ytterligare byggbroms, nej. Och naturreservat? Nja, hellre en vanlig park, så långt det är möjligt utan att störa de så omhuldade fåglarna alltför mycket.

   De stora infrastrukturstråken, och då särskilt bangårdarna Tomteboda och Solna station/Hagalund, utgör onekligen ett stort problem då det gäller att knyta ihop Solnas olika delar. Men varför inte vända på steken och se det som en möjlighet. Behövs i en framtid dessa vidsträckta bangårdar? Kan man bygga över delar av dem och på det sättet få mer plats för ytterligare bebyggelse? Huvudstaleden i tunnel bör förverkligas. Frösundaleden kanske kan förvandlas till en esplanad. E4 är nog inte så mycket att göra åt. Där finns för övrigt redan rätt gott om tunnlar och broar som leder över till Hagaparken.

   Bygg så att vi får underlag för en förbättrad kollektivtrafik i form av tunnelbana och spårväg. Förläng tvärbanan via Frösunda och Ulriksdal till Bergshamra och därifrån via universitetet till norra Djurgårdsstaden och Ropsten. Det binder samman centrala delar av tätorten Stockholm och ger fler människor möjlighet att enkelt komma ut i nationalstadsparken.

   Gilla

   • Tack Bengt för många kloka tankar!

    Jo, jämförelser är svåra att göra. Om man ändå försöker hamnar man alltför lätt i dispyter och diskussioner om själva jämförelsen – i stället för att diskutera de egentliga problemen – hotet mot naturvärdena vid Råstasjön respektive bostadsbristen i Stockholmsregionen.

    Jag håller med dig om mycket i det du skriver: Solnavägen och Solna City – javisst. Centralvägen – intressant. Tvärbanan – självklart. Huvudsta – ja.

    Några kommentarer:

    Råstasjön
    Det är roligt att du säger att direktiven är ”sakligt motiverade” och ”väl avvägda”. Det har varit viktigt för mig. Jag är övertygad om att det är många solnabor som tycker just så men det är mycket få som spontant hör av sig och säger det.

    Naturreservat
    En tanke med naturreservatet är att kommunen så att säga ”tvingar sig själv” att tänka till ordentligt. Det görs inventeringar och dokumentation av flora och fauna som annars troligen inte blir av. Man upprättar regelverk för exakt vad som är tillåtet att göra respektive inte göra inom reservatet. Skötselföreskrifter bidrar till att fastighetsägare och kommunen sköter om området på rätt sätt under lång tid framöver. Informationsinsatser till allmänheten blir bättre. Allt detta är i och för sig sådan man kan göra ändå – men ett naturreservat tvingar fram det hela på ett bra sätt.

    En annan tanke med reservatet handlar om de krav som framtida boende högst sannolikt kommer att framföra. Tänk dig att du flyttar in i en lägenhet som ligger på våning 1-2-3 i ett hus som står 100-150 meter ifrån Råstasjöns strand. Men du ser inte en enda glimt av sjön eftersom där finns en ridå av växtlighet; du har en uteplats/balkong som ligger i skugga; du upplever att det vissa tider på året luktar illa från sumpskogen. Vad gör du? Jo, du kräver att skogen ska tas ner eller att marken ska dikas ut. Då kommer naturreservatets regelverk väl till pass när kommunen ska stå emot.

    Överdäckning
    Vid ett par tillfällen (vid Ruddammen och Arenastaden) vet jag att man sett på möjligheten att överdäcka järnvägsspår. Det skulle vara flera vinster med att göra det. Man bryter de barriärer som stråken utgör och bygger ihop stadsdelar; man skapar byggbar ”mark”; man minskar bullret. Problemet har varit att det av säkerhetsskäl tydligen inte låter sig göras eftersom man kör farligt gods på järnvägen. Då är det inte möjligt att bygga bostäder, kontor eller kommersiella lokaler ovanför järnvägsspåren.

    Överdäckning av trafikleder torde vara något ”enklare”. Det skulle förvåna mig om vi inte på sikt kommer att se fler sådana. I samma ögonblick som det på en viss plats visar sig vara ekonomiskt försvarbart (värdet av de tillskapade byggrätterna överstiger kostnaden för överdäckningen) så kan jag inte tänka mig annat än att det börjar hända saker.

    Kulturhuset
    Jag ser väldigt gärna se att man jobbar vidare med tanken på ett kulturhus i Solna. Tyvärr står Folkpartiet väldigt ensamma i att tycka så. Just nu får man väl säga att planerna ligger ”på hyllan”. Men så länge jag kan påverka så kommer den skrivningen att stå kvar i Folkpartiets kommunalpolitiska handlingsprogram och jag hoppas det kommer en tid då vi kan aktualisera fråga igen.

    Gilla

 5. Anna C Nilsson skriver:

  Bra och förklarande text. Som kommunalråd för Centerpartiet trycker jag på i frågan att bygga på höjden och det stämmer som du skrev att vi nu ska titta på detta. I vår stad är det nödvändigt att bygga mer stadslikt med exempelvis ”slutna kvarter”, ”bygga på höjden”. Att bygga på höjden innebär dock svårigheter läs mer i min artikel http://www.dn.se/debatt/stockholmsdebatt/uppgradering-av-bromma-hot-mot-bostadsbyggandet/?brs=m

  Gilla

  • Jag håller helt med dig om detta med att Solna många gånger kunde ha byggt både högre och tätare. Allt fler börjar säga (som du gör) att vi ska ”bygga mer stadslikt”.

   Jag skulle vilja gå längre och säga att ”vi ska bygga stad”.

   Nu har vi chansen att ”göra rätt” i Hagastaden så att det blir den förlängning av Vasastaden som jag vill att det ska bli. Solna City är också ett projekt där man har viktiga vägval att göra i det här avseendet.

   Gilla

   • TJ skriver:

    För att Solna City ska bli stad krävs att man gör om Solnavägen till en stadsgata med smalare körfält och ev sänkt hastighet. Det kan aldrig bli stad med dagens motorled.

    Gilla

   • Helt rätt! Tyvärr är Solnavägen (fortfarande) en väldigt viktig pusselbit för att trafikförsörja Stockholms centrala delar. En avsmalning av Solnavägen tror jag inte man kan göra med annat än man har fått på plats spårvagn eller tunnelbana (vilket jag föredrar) från exempelvis Odenplan via Nya Karolinska och vidare mot SolnaC/Solna station. Även Huvudstaleden i tunnel kan avlasta Solnavägen.

    Gilla

   • Huvudsta skriver:

    Och varför är det så viktigt att Solna kopierar Vasastan. Låt Solna vara Solna.

    Gilla

   • TJ skriver:

    Varför inte göra om Solnavägen med Sveavägen eller Hornsgatan som förebild? De har lika mycket trafik men lyckas ändå vara stadsgator. Visst är det svårare idag med tanke på bullernormer etc. men omöjligt ska det inte vara.

    Gilla

   • Ja, bullernormer är en mycket begränsande faktor när man tänker sig förtätning av befintlig bebyggelse. Samtidigt har, på senare tid, byggteknisk utveckling gått framåt. Det är idag möjligt att bygga där det tidigare inte var möjligt. Exempelvis hus som vänder en sida med ”inglasade loftgångar” åt den bullerutsatta sidan och tätt ihopbyggda gårdar med relativt höga hus. Jag vill att man använder sådana metoder för förtätning.

    Gilla

   • TJ skriver:

    Huvudsta> Så du gillar motorleder? Är Solnavägen trevligare än Odengatan? Det tror jag du är rätt ensam om att tycka i så fall…

    Peter> Någonstans måste man sätta ner foten och säga att vi accepterar inte att vara Stockholmsregionens dörrmatta – det här måste lösas om så på nationell nivå. Genomfartstrafiken ska gå via E20 (gärna överdäckad) eller en framtida Huvudstatunnel, inte genom rakt igenom Solna centrum. Det gäller att planera och tänka framåt och inte låsa fast Solna i en förortsstruktur, som man t.ex. gjort med tvärbanan på Frösundaleden (den ligger som en barriär och omöjliggör att Frösundaleden blir en stadsgata inom överskådlig framtid). Jag har svårt att se hur man kan förtäta längs med Solnavägen och skapa levande bottenplan utan att smalna av körfälten och sänka hastigheten. Vilken är din eller er förebild för framtidens Solnaväg om ni inte tänker er sådana förändringar (åtminstone på sikt)? Jag kan inte se någon motsvarighet. Slutligen undrar jag om det finns några planer för Solnavägen söder om korsningen vid Sundbybergsvägen? Här borde man spränga bort en del berg med slyskog samt riva några fastigheter inklusive Shurgards. Kan man bygga nedanför Fogdevreten eller blir det för smalt med utrymme?

    Stort tack för att du tar dig tid och för att du är en vettig röst i Solnas stadsbyggnadspolitik.

    Gilla

   • Huvudsta skriver:

    Du kanske skulle läsa på lite vad banverket håller på med… Det glädjande med det bygget är att de håller sig borta från Råstasjön.

    Gilla

   • Länka gärna till någon beskrivning av vad det är du avser. Vad är det som Trafikverket (Banverket finns inte längre) ”håller på med” som innebär att de ”håller sig borta från Råstasjön”.

    Gilla

   • Huvudsta skriver:

    Ett svar till den som tyckte ni skulle bygga nere vid shuregard

    Gilla

   • Tack!

    Jo, jag har funderat en del på hur Solnavägen skulle kunna se ut efter en förtätning. Flera av de illustrationer som finns i programbeskrivningen för projekt Solna City gör ju att jag börjar fantisera om vilken typ av gatumiljö jag skulle vilja se där.

    Jag tänker Hammarby Allé om det är så att det också ska dras fram en spårvagn längs sträckan. Nu vill jag ju hellre att man bygger tunnelbana och då går tankarna mer i linje med exempelvis Lindhagensgatan.

    Gilla

  • ankarstock skriver:

   Men vad tycker du då om Råstasjön, Är inte den värd att bevara med tanke på sin artrikedom och rekreationsvärde vilket ju bland annat WWF vittnat om.

   Gilla

  • Christer Liss skriver:

   Att stoppa uppgraderingen avBromma flygplats är bra men varför stanna där. Arlanda ha tre landningsbanor som är långt ifrån fullbokade. Att i det läget hålla liv i en fjärde bana mitt i närförorten är helt obegripligt. Där kan byggas tiotusentals bostäder. Det är det vi behöver inte landningsbanor för flygplan.
   Stäng Bromma!

   Gilla

 6. Mikael skriver:

  Uppgradera den mark som finns nära de stora trafiklederna, och gör dessa gator mer Stadsmässiga. Det öppnar inte bara för nya bostäder utan också för en roligare och mer levande stad. Jag tycker det är märkligt tyst om de möjligheter som nu öppnar sig när Solna äntligen blir av med e Europaväg av riksintresse som blir kommunal gata.

  Ta chansen och börja redan nu planera för att göra Enköpingsvägen till en Stadsmässig gata, precis som den en gång var. Stora möjligheter både för förtätning med ny bebyggelse och till att bygga ihop Solnas spridda delar öppnar sig på ett område man tidigare inte har haft möjlighet att påverka.

  Det skulle bli ett stort lyft att få lite mer stadsmässighet i denna trafiktunga del av Solna!! Än så länge har jag inte hört några planer på detta.

  Gilla

  • Jag är helt överens med dig! Jag tycker absolut att man ska se på de möjligheter som öppnar sig längs Enköpingsvägen när den nedgraderas till kommunal lokalgata (eller ”uppgraderas” skulle jag snarare säga…). Senast idag när jag körde där och passerade Råstahem försökte jag tänka mig hur det skulle se ut med en hälften som bred gata och vad man skulle kunna göra av den mark som frigörs.

   Jag tar med mig frågan in i (FP)-gruppen.

   Gilla

   • Huvudsta skriver:

    Tack Peter, då kan du också ta med att ni inte vill bygga sönder Råstasjön! Detta är ju ett fantastiskt bra förslag.

    Gilla

   • Mikael skriver:

    Det låter bra Peter. Tack för det och lycka till!

    Hälsningar
    //Mikael

    Gilla

   • TJ skriver:

    Jättebra Peter! Kan ni göra om Enköpingsvägen, Solnavägen och Huvudstas motorleder till stadsgator eller liknande så vore det ett jättesteg på vägen att låta Solna bli stad. Kom ihåg att Solnaborna är mest positiva till kollektivtrafik i länet och minskat sitt bilkörande mest.

    Gilla

  • Huvudsta skriver:

   Bra talat Mikael!

   Gilla

 7. Niklas skriver:

  Nu handlade mitt inlägg inte om den absoluta tätheten utan hur pass man ansvar för bostadsbyggandet. Solna har absolut inte varit sämst klassen (men Sundbyberg har lyckats bättre). Men jag anar att man från folkpartistiskt håll nu, åtminstone i ord, vill slå sig till ro och anslå en populistiskt ton till den lilla klick som inte gillar utveckling – att befolkningen ökar till följd av att det föds många och stor inflyttning från utlandet.

  Det är olyckligt. Befolkningsökningen verkar inte minska och då krävs det att alla centrala kommuner drar åt samma håll om vi vill undvika en utveckling mot mer villasprawl och därmed mer bilberoende och igentäppta trafikleder.

  Du nämner att befolkningstätheten redan är hög och jag tolkar det som att man då ska nöja sig. Men nollalternativet finns inte. Bygger man inte centralt bygger man istället perifert. Det leder i förlängningen till en extremt segregerad stad. Tätheten är idag på drygt 3700 invånare per km2. Räknar man bort nationalstadsparken hamnar tätheten på drygt 4500 invånare per km2.

  Förvisso är detta tätt i förhållande till förortskommuner som ligger längre ut i regionen (bortsett från Sundbyberg). Det är heller inget konstigt då kommunen gränsar direkt till innerstaden längs en tre kilometer lång linje. Vasastan och Södermalm har en täthet på runt 20.000 invånare per km2. Alltså 4-5 gånger tätare än den del av Solna som inte ligger inom nationalstadsparken. Den höga tätheten till trots är Södermalm en stadsdel som associeras med många lättillgängliga parker och grönt.

  Du nämner att Solna är den arbetsplatstätaste kommunen. Även här haltar jämförelsen eftersom Stockholms kommun till stor del består av sov-förorter. Sundbyberg har en relativt god blandning, medan Solna har rena arbetsplatsområden. Är inte detta ett argument för att kompensera snedfördelningen genom att bygga fler bostäder, exempelvis i anslutning till Solna businesspark? Områden kring Frösundaleden och Gränsgatan utnyttjas inte speciellt väl i dagsläget. Samma sak med Vreten. Det finns stora ytor som skulle kunna förtätas med bostäder, i synnerhet intill Huvudstaleden (om man gör om den till stadsgata)

  Läser man RUFS 2010 ser man att en stor del av Solna, i stort sett allt i Solna och Sundbyberg upp till Råstasjön och Lötsjön, ska ligga *inom* den framtida innerstaden. Även om tätheten inte hamnar på riktigt samma nivåer som i Vasastan (pga gles befintlig bebyggelse) finns det stora möjligheter till god förtätning. Stora delar av Solna består av öde skräpmark intill trafikleder som idag inte utnyttjas.

  Solna Cityprojektet är ett exempel på hur marken intill Solnavägen graderas upp. Samma sak skulle man kunna göra intill Frösundaleden och Kolonnvägen. Områdena vid Enköpingsvägen skulle kunna växa ned mot vägen och göra den till stadsgata, något som möjliggörs av att E18 flyttas över till Kymlingelänken. Mellan Frösunda och E4:an finns mark som kan frigöras till bebyggelse om man följer YIMBYs förslag till hur trafikleder kan infogas i urban miljö (http://www.yimby.se/2012/09/lindhagenplanen-2.0_1310.html) (http://s.yimby.se/se/774/e0cc62ad-fb8d-11e1-be27-bc305bdeeac3.jpg) (http://s.yimby.se/se/774/58036f70-fb8b-11e1-be27-bc305bdeeac3.jpg).

  Runt Pampas skulle man kunna bygga en fortsättning på Kungsholmen och binda samman med Huvudsta. Därifrån skulle viadukter kunna leda mot KI (väster om Solnavägen) som skulle kunna förtätas påtagligt. Huvudstafältet har potential till förtätning.

  Du menar att många byggprojekt innebär olägenheter och oreda och det stämmer till viss del, även om fördelarna med tvärbanan kommer vara påtagliga redan detta år. Därför är det en god idé att arbeta med olika projekt runt om i kommunen. Tvärbanans utbyggnad har påverkat framkomligheten kring Solna C. Men detta kan ju knappast påverka exempelvis en utbyggnad av Kungsholme norrut mot Huvudsta via Pampas skräpområde. Samma sak med en eventuell stadifiering av Enköpingsvägen vid Ulriksdal.

  Det går om fokus läggs om från vad som inte ska göras till vad som ska göras.

  Gilla

  • Niklas,

   Mycket intressant! Jag har skummat igenom Lindhagensplanen 2.0 och inser att jag vill läsa den ordentligt från början till slut. Det var ett tag sedan jag gick med i YIMBY, men den här har jag missat. Delar av planen har jag uppfattat, men har tydligen varit brottstycken av ett betydligt mer omfattande förslag. Redan nu kan jag säga att jag sympatiserar med många av de saker som förs fram där.

   Låt mig också återkomma när det gäller de saker du skriver i ditt senaste inlägg här på min blogg. Somligt har du ju helt rätt i. Annat är jag mer tveksam till.

   Jag återkommer alltså…

   Peter

   Gilla

   • L-O skriver:

    Bra där Peter, du har nu fått mycket bra förslag som kraftfulla alternativ så ni inte behöver våldföra er på Råstasjön.

    Gilla

   • Niklas skriver:

    Svar till L-O:
    Vad menar du med att ”våldföra” sig på Råstasjön? Den ligger 5-6km från absoluta centrum i Nordens största stad.
    Varför vill du då inte att den kan få utvecklas som en park integrerad i staden? Våldförde man sig på Saltsjön då Skeppsbron och Strandvägen byggdes?

    Gilla

   • ankarstock skriver:

    Niklas, att bygga innebär att vi måste ta hänsyn till miljön, och det finns väsentligt bättre ställen i Stor-Stockholm att bygga än på de få kvadratmeter som strandremsan runt Råstasjön erbjuder. Ett unikt område, och definitivt ingen bark, utan en väl fungerande slättsjö.

    Gilla

   • Niklas skriver:

    Svar till ankarstock:
    Vill man ta hänsyn till miljön bör man bygga såpass att transportbehoven minimeras. Det är rimligt att områden runt om sjön ersätts med en stadspark. Därför är det rimligt att norrsidan gränsar till just en kvartersrad och inte en bangård och enslig väg.

    Om man vill maximera avståndet mellan sjön och husen är en lösning att göra husen högre.

    Att prata om att det är ”unikt” låter rent ut sagt lite löjligt. Kan du förklara varför alla ”unika” områden lagt sig som ett pärlband just runt Stockholm. Är det pga. att det är där alla biologer bor och därmed där de flesta inventeringar sker? Stockholms tätort utgör mindre än en tusendel av Sveriges yta. Vill du sprida ut den ytterligare? Vad får det för påverkan på bilberoendet och genomfartstrafiken genom Solna?

    Gilla

   • ankarstock skriver:

    Niklas, det kanske är så att det finns unika områden på många ställen i landet, men det är runt storstäder som man låter kortsiktigt tänkande gå före omsorgen av miljön. Att då skydda en unik slättsjö med dess omgivningar är för mig helt naturligt, lika naturligt som man ska skydda samernas rätt i Jokkmokk.

    Gilla

   • niklasohr skriver:

    svar till Ankarstock.
    Så fort det ska byggas på något område som inte redan är hårdgjort brukar motståndare utan undantag hänvisa till området som ”unikt”.

    Detta blir en självmotsägelse eftersom allt inte kan vara unikt. Det är bara det som skiljer ut sig från mängden som kan vara det. Att just Råstasjön skulle vara unik ser jag som osannolikt. Första gången jag hörde att så var fallet var just i samband med när byggplanerna presenterades.

    Gilla

  • Tobias skriver:

   Närhet till stan. Här skiljer sig inte Lidingö. Vad har du för idéer där?

   Gilla

   • Niklas skriver:

    På Lidingö är det imo rimligt att bygga riktigt tätt mellan Kungsvägen och Värtan och komplettera med någon tunnelbanelinje.

    På de flesta andra centrala håll har man tyvärr redan byggt igen med villaområden, vilket försvårar en förtätning. Annars ligger det för långt bort. Dessutom har jag inte tillräcklig lokalkännedom för att ha en åsikt om hur det bör utvecklas.

    Gilla

 8. Christer Liss skriver:

  Ja visst är det jobbigt det där med Bromma flygplats. Halva stan blir en inflygningszon. Dessutom två flyplatser norr om Mälaren och ingen söder därom. Det betyder obalans i ekonomisk utvecklinng och jobbtillväxt. Det borde vi göra något åt.

  Gilla

  • Nog ligger Skavsta söder om Mälaren? Men du vill ha en annan lösning?

   Gilla

   • L-O skriver:

    Härligt! Jämnställer du Skavsta med Bromma, och att båda ligger i Sthlm? Då är det ju bara att bygga söderut, så det blir bättre balans. Med ditt svar säger du ju att det är OK att räkna objekt tio mil utanför som del av Solna. Perfekt. Mycket billig mark som vore perfekt att bygga bostäder på, i stället för dyra i närheten av WWFs pärla.

    Gilla

   • Christer Liss skriver:

    Jo men skall Skavsta vara ett alternativ krävs snabbjärnväg dit.
    Men det finns kapacitet på Arlanda att ta hand om hela Brommaflyget. När man gjort det kan vi bygga högt i Solna utan att behöva ta så mycket mark i anspråk.

    Gilla

 9. L-O skriver:

  Peter,

  du har nu bevisat att Solna bygger väldigt mycket. Du verkar nästan störd att Kungen kontrollerar parken som fick pris.

  Varför ska ni till varje pris bygga mer. Det finns gott om mark, där man kan bygga betydligt billigare bostäder för Svensson och andra, och inte bara för de besuttna.

  Många har en timme eller mer till jobbet, det betyder att vi har en relativt stor area som vi kan bygga på, till väsentligt lägre kostnader och mindre miljöförstöring.

  Acceptera att det är fullt i Solna, se till att det vi har fungerar. Njut att Råstasjön utsetts till Stockholms läns Pärla, väl värd att skydda och förvalta till våra efterkommande.

  Gilla

  • Hej L-O,

   Nu förstår jag inte. Varifrån har du fått att jag skulle störa mig på att Hagaparken inte kan bebyggas? Inte alls. Jag är oerhört glad över att Hagaparken finns. Och att den kommer att finnas också i framtiden. Ja, inte bara Hagaparken utan hela Kungliga Nationalstadsparken. Hagaparken var en stor del av förklaringen till att jag för 13 år sedan valde att bosätta mig i Solna. Du får väldigt gärna förklara hur det kan komma sig att du får intryck av något annat.

   Sedan påstår du att vi vill ”bygga till varje pris”. Då undrar jag om du läst vad jag skrivit och om du vet vad jag står för? Jag har tillsammans med övriga (FP)-politiker jobbat hårt för att bromsa bebyggelsen vid Råstasjön. Vi signalerar också tydligare än något annat parti inom Alliansen att det är dags att bromsa byggtakten också i övrigt. Så det där med att ”bygga till varje pris” – det håller jag inte alls med om.

   Du nämner ”miljöförstöring”. Det är angeläget och jag har ju själv miljö som ett av de områden jag särskit intresserar mig för i politiken. Men faktum är att det mest miljövänliga är att bygga tätt och högt. Högre hus och bättre miljöprestanda än lägre. En stad som är tät är mer miljövänlig än en som är utspridd. Ska man sprida ut bebyggelsen på större ytor så ska det vara av andra skäl. Som att man vill att människor ska ha närhet till grönska.

   Och visst njuter jag av Råstasjön och gläds åt att den får WWF:s utmärkelsen ”Svenska Pärlor”.

   Peter

   Gilla

   • L-O skriver:

    Härligt! Hur kommer du då arbeta för att WWFs önskade skydd av Råstasjön införs? Det är ju inte förenligt med era planer på att bygga. Härligt att du är med på att stoppa utbyggnaden och lägga den längre ut, till andra kommuner!

    Gilla

   • Hur? Jo, genom att inrätta ett sammanhängande naturreservat där Råstasjön, Lötsjön och Golfängarna ingår.

    Jag har inte sagt att jag vill ”stoppa utbyggnaden”. Jag vill begränsa byggandet vid Råstasjön och i övrigt bromsa (men inte stoppa) byggandet i Solna.

    Gilla

   • L-O skriver:

    Ge mig ETT skäl till att det behövs bygga ett par hundra lgh vid Råstasjön, som inte kan byggas väsentligt billigare på annat håll i Storstockholm.

    Att du blandar in golfängarna i samma mening som Råstasjön visar att du inte förstått det unika med Råstasjön.

    Gilla

   • Ett skäl är att man i första hand ska bygga i lägen där kommunikationer och annan service redan sedan tidigare är väl utbyggda eller ha goda förutsättningar att bli det. Så går resonemangen runt om i länet. Man tar hänsyn till var det redan finns stationer för pendeltåg och tunnelbana, bussknutpunkter, skolor, centrumanläggningar, flygbussar, naturområden m.m. Arenastaden är ovanligt väl försett på det sättet. Om Råstasjön i stället hade varit torr mark så hade man sannolikt bebyggt hela området. Men när nu Råstasjön faktiskt finns där, ja då får man göra en avvägning.

    Den avvägning vi gjort tycker jag är bra. Den medger viss bebyggelse samtidigt som man 1) bevarar den viktiga skogen i midjan norr om sjön 2) respekterar strandskyddet 3) inrättar ett naturreservat 4) stänger av Sjövägen och 5) återställer den våtmark som tidigare funnits i sjöns NV hörn.

    Skälet till att jag nämner Golfängarna är att jag ser Råstasjön och området västerut mot Lötsjön som ett natur- och rekreationsområde. Råstasjön har stora naturvärden som är skyddsvärda i sig, ja. Men sjöns omgivningar ihop med Golfängarna och Lötsjön har därutöver stora värden som rekreationsområde för tiotusentals människor. Man måste kunna hålla två eller tre tankar i huvudet samtidigt…

    Gilla

   • Staffan Halldin skriver:

    Peter,
    Nordväst om Råstasjön vid tennishallen och folkets hus, är en mycket viktig plats för bl.a. den rödlistade mindre hackspetten, näktergal, korridor för rådjur mm från Ursvik viktig, ängsbiotop vid tennishallen, liksom täta vegetation ner mot matplatsen för rådjur och fåglar. Bygga tätt och mycket på detta område och alldeles intill, ger irrevesibla skador på Råstasjöns mycket känsliga och sammanhängande ekologiska system och natur och rekrationsvärden. Den lilla yta man vill bygga på kan ske på andra platser men har bestämt att bygga ut Arenastaden mot Ör och öka trafiken, trycket och flödet av folk vid Råstasjöns Norra sida av ekonomiska skäl. För att vinna så lite i form av bostäder, är man beredd att förstöra så mycket. Idag vet vi hur viktigt området är både ur natur – och rekreationsynpunkt, så att fortsätta att planera för en omfattande bebyggelse i området känns respektlöst mot både människor, djur och natur.

    Gilla

   • Niklas skriver:

    Svar till L-O. WWF har såvitt jag vet inget demokratiskt mandat. Det är ett särintresse som ställs mot behovet av att stadens människor ska ha tak över huvudet.

    Gilla

   • Huvudsta skriver:

    Varför ska vi med vilja förstöra och utrota djur?

    Gilla

  • Niklas skriver:

   ”Varför ska ni till varje pris bygga mer. Det finns gott om mark, där man kan bygga betydligt billigare bostäder för Svensson och andra, och inte bara för de besuttna.”

   Menar du att det inte finns mark i Solna att bygga på för icke-besuttna? Vad baserar du det på och vari ligger logiken?

   Gilla

  • TJ skriver:

   Det är långt ifrån fullt i Solna, tycker man det kanske man ska flytta längre ut i länet. Om det inte byggs i Solna så byggs det i Sollentuna istället (pga naturlig befolkningsökning) och då kommer Solna gå under av all genomfartstrafik.

   Gilla

   • Huvudsta skriver:

    Bara bygga efter järnvägen. Ingen bra ide att hota med pest för att Solna ska byggas ut runt Råstasjön som denna tråd handlar om.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s