Samråd om bostadsbyggandet vid Råstasjön

Min kollega i Solnas kommunfullmäktige, Anders Ekegren (fp), skriver idag om Råstasjön på sin blogg.

Se också mitt tidigare blogginlägg om Råstasjön.

Det Anders skriver idag är bra och de punkter som tas upp i det yttrande han berättar om ligger ju också i linje med vad vi sagt internt inom FP sedan vi tog del av de mer långtgående exploateringsskisserna i våras.

Men – för egen del vill jag se betydande förändringar i de planer som nu går ut på samråd innan jag är nöjd.

del-av-arenastaden-plankarta

Det gula området visar planerad ny bebyggelse. Det streckade mörka området (över det gula) visar var man vill bygga inom strandskyddat område.

Jag har inledningsvis följande kompletterande synpunkter. (Jag säger ”inledningsvis” eftersom jag lär återkomma med fler.)

Färre (eller inga) hus i strandskyddsområdet!

De huskroppar som ligger utmed (och parallellt med) Evenemangsgatan och Råsta strandväg har jag inga problem med. De ligger samtliga utanför strandskyddsområdet.

Däremot har jag problem med flera av de huskroppar som sträcker sig ner mot sjön. Förutom i kvarteret allra längst upp i NV (där tennishallen nu ligger) sträcker sig alla dessa huskroppar ner i strandskyddszonen. I vissa fall så långt att halva strandskyddsområdet tas i anspråk. (Strandskyddet når 100 meter upp från stranden.)

Dessa ”armar” som sträcker sig ner mot sjön bör i de flesta fall förkortas och i några fall helt utgå.

Bygg högre!

Om man minskar eller helt stoppar intrånget i strandskyddsområdet så inser man snabbt  att detta drastiskt skulle minska det antal bostäder man kan bygga.

Detta kan man åtminstone delvis kompensera för genom att bygga högre hus. Varför inte bygga några hus i samma höjd som de punkthus som just påbörjats intill arenan?

För den som vistas nere vid sjön skulle detta innebära att man ser bebyggelse ”sticka upp bakom skogen” längs i stort sett hela norra sidan av sjön. På samma sätt som man idag ser arenan och hotellet sticka upp i öster. Men hellre det än att man i markplanet har visuell kontakt med alla hus och gårdar.

Nu vet jag att Bromma flygplats vill sätta snäva gränser för hur höga hus vi kan bygga i Solna, men om det är de reglerna det handlar om så måste stadsledningen ta en match till med Bromma om den saken. Anders har skrivit också om den saken på sin blogg och Swedavias resonemang är ju helt tossigt.

Hitta annan mark!

Ett annat sätt att få fram en del av de 1.800 bostäder som man nu vill bygga vid Råstasjön är att se efter andra markområden att exploatera. Det finns mark i kommunen som det tidigare talats om men som man avstått ifrån att bebygga.

I skenet av att Råstasjön hotas så kan det finnas anledning att ompröva sådana ställningstaganden.

Var lyhörd i samrådet!

De synpunkter som nu kommer in måste man noga analysera och ta hänsyn till.

Är det inte en självklarhet att man alltid ska göra det? Jo, det kan man tycka. Men efter att ha följt några detaljplaneärenden så tycker jag att det ibland verkar vara så att man (läs tjänstemännen) lite för lättvindigt viftar bort invändningar och inte tar tillvara konstruktiva förslag till justeringar i planer så går ut i samråd.

Se också mitt tidigare blogginlägg om Råstasjön.

Du kan läsa mer om förslaget till ny detaljplan på Solna stads hemsida.

Om Frösundaliberalen - Peter Edholm (L)

Socialliberal Frösundabo. Kultur- och fritidskommunalråd i Solna sedan 2015.
Detta inlägg publicerades i Uncategorized och märktes , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

41 kommentarer till Samråd om bostadsbyggandet vid Råstasjön

 1. Erica skriver:

  Thank you foor this

  Gilla

 2. Pingback: Välbesökt samrådsmöte om planerna kring Råstasjön! | Christoffers Jönsson

 3. Pingback: WOW – 250 demonstrerade för Råstasjön! | Calandrellas blogg

 4. Pingback: Skriv ett mejl – rädda Råstasjön! | Calandrellas blogg

 5. Pingback: Som ”stolt hycklare” är jag glad över den guidade fågelvandringen vid Råstasjön | Frösundaliberalen

 6. Pingback: Inrätta ett sammanhängande naturreservat vid Råstasjön och Lötsjön! | Frösundaliberalen

 7. Pingback: Lärorikt möte med nätverket ”Rädda Råstasjön” | Frösundaliberalen

 8. Johan skriver:

  Jag tror en del av det många vänder sig emot är takten det byggs med i Solna under senare år. Speciellt alla lägenheter som just nu byggs plus alla som redan är planerade och som ännu inte är inflyttade. Vet du hur många det är?
  Vi har ju inte hunnit se effekten av det ännu, hur kommer det att påverka behov av grönområden och tennisbanor m.m.
  Även om det är många som vill flytta till Solna och det givetvis är lockande att dra in mer pengar till kommunen kanske man borde fundera på att lugna ner takten lite?
  Måste man verkligen starta upp byggande av just 1800 lägenheter till i nuläget?
  Man kanske kunde lugna sig lite och se hur Solna växer fram när alla de lägenheter som redan byggs blir bebodda?

  Jag är dessutom ganska övertygad om att de allra flesta invånare som bor i både Solna och Sundbyberg är väldigt enade om att man absolut inte vill se någon bebyggelse i strandskyddsområdet. Det är väl lite därav det finns?
  Tror inte heller någon vill se större hus just där.

  Gilla

  • Jag vet inte exakt hur många lägenheter det är som ligger i respektive fas i beslutsgången. Men jag håller med dig. Farten är i vissa avseenden för hög. Den största olägenheten är de trafikstörningar som uppstår. Om det skrev jag i ett tidigare inlägg.

   För egen del skulle jag gärna se att man väntar ett antal år med att starta eventuellt bostadsbyggande vid Råstasjön.

   Du nämner motståndet mot både intrång i strandskyddat område och mot ”större hus”. Vad säger du om mitt resonemang om att högre hus (på mindre yta) är bättre än lägre hus (på större yta)? Det är i alla fall en av de ändringar jag föreslagit att man gör i detaljplanen. I stället för huskroppar med 4-5-6 våningar så har i alla fall jag inget emot att man plussar på några våningar (mot att kunna dra undan bebyggelsen så att den hamnar längre ifrån sjön). Nackdelen är ju att dessa (högre) hus blir mer synliga bakom skogen. Men det är bättre än att mer av skogen tas ner.

   Gilla

 9. Arne Evertsson skriver:

  Det är ett högt tryck på tennishallarna i Stockholm, inte minst på Solna Tenniscenter. När jag har en vanlig vardag redan har somnat spelas det fortfarande i hallen, ända till klockan 23.00. Dagens fullbelagda åtta banor skulle lätt kunna bli sexton! Det är ingen vacker byggnad men en mycket omtyckt sådan. Var skall vi spela tennis när den rivs?

  Gilla

  • Såvitt jag vet kommer man att ordna en annan plats där tennisverksamheten kan fortsätta. Det är i alla fall vad jag förutsätter när jag ställer mig positiv till att man bygger bostäder på just den tomten.

   Gilla

   • Arne Evertsson skriver:

    Det var det jag misstänkte. En annan plats lååångt bort så man måste åka bil dit. Jag ser inget problem med att riva tennishallen (som ser ut som en lagerbyggnad) för att i stället bygga en ny, större, och vackrare byggnad på samma ställe. Tänk Arlanda SkyCity med stora fönster mot omvärlden i ställlet för plåt.

    Gilla

   • Jag har tyvärr inte inblick i vilken/vilka platser man diskuterar, men det skulle förvåna mig om man väljer någon plats som inte är väl försörjd med kollektivtrafik.

    Däremot tycker jag det verkar vara lite väl vidlyftigt att bygga i den stil som SkyCity har. Det skulle medföra antingen att höga avgifter för att utnyttja anläggningen eller att alla de skattebetalare som INTE spelar tennis ska betala för något som säkert skulle kritiseras som ett ”skrytbygge”.

    Gilla

 10. Pingback: En titt på den nordvästra delen av den planerade bebyggelsen vid Råstasjön | Frösundaliberalen

 11. Pingback: Stor spridning på åsikter om bostäder vid Råstasjön | Frösundaliberalen

 12. Pingback: Riksdagsman Hanif Bali (M) kallar Råstasjön för ”likvattnet nära arenan” | Frösundaliberalen

 13. Solnabo skriver:

  Jag tror att det är helt rätt att bygga mer och förtäta i Solna, de som är negativa till ny bebyggelse representarer en minoritet men kommer alltid att skrika högst. Just i detta fall delar jag dock din åsikt att man inte bör bygga så mkt som anges i planen utan begränsa byggandet till området omkring Råsta strandväg.

  Det finns utrymmen att förtäta t.o.m i Råsunda. T.ex. skulle man kunna bygga ett flerfamiljshus vid Tottvägen 13, där det finns en onödig glugg som inte tillför ngt och fallfärdigt hus som stått övergivet i över ett år. Eller vid korsningen Råsundavägen-Förrådsgatan. Nya hus här skulle tillföra Råsunda lite energi och man skulle kunna skapa intressanta samspel mellan gammalt och nytt.

  Gilla

  • Tack Solnabo för dina synpunkter!

   Roligt att du håller med dels om att Solna ska bygga mer och dels om att byggandet just vid Råstasjön ändå bör begränsas. De verkar för många i debatten vara svårt att hålla just de båda tankarna i huvudet samtidigt.

   Intressant också att du pekar ut exakta platser där småsaklig förtätning bör övervägas. Jag samlar på mig de förslag jag får och ska ge mig ut och bilda mig en egen uppfattning om den saken också. Kommer du på fler platser – säg till!

   Gilla

   • Solnabo skriver:

    Ja, det finns gott om platser att förtäta i Solna överlag. Det lustiga är att många verkar vara emot förtätning om man ställer frågan till dem, men om man tittar var de vill bo så är det oftast i extremt täta stenstadsmiljöer som Östermalm osv. Populäraste området i Solna, vågar jag påstå, är att den tätaste delen av Råsunda. Detta eftersom täta stenstadsmiljöer med kvartersstruktur och butiker i bottenplan skapar liv och rörelse. Frösunda, där jag också bott som student, är helt ok men skulle må bra av fler butiker och mer levande gatuliv (vilket tyvärr omöjliggörs av Mall of Scandinavia som jag tror är ett misstag både ekonomiskt och stadsbyggnadsmässigt).

    Hur som helst, jättekul att du engagerar dig i frågan om förtätning. Nu när Arenastaden snart är färdigbyggd hoppas jag att kommunen vänder blicken mot Västra skogen och Huvudsta. Dessa områden är i stort behov av upprustning och förtätning, samt andra åtgärder för att motverka känslan av gles miljonprogramsförort. Det är egentligen inte klokt att ett så bra läge nära innerstan och vattnet kan ha denna känsla men så är det. Det är bara att kliva av vid Västra skogen och notera den ödsliga perrongen.

    Mitt tips är alltså att börja med Västra skogen och Huvudsta och leta förtätningsmöjligheter där. Kombinera detta med allmän upprustning och eventuellt omläggning av gator så att de blir rakare, mer promenadvänliga och stadsmässiga. I Råsunda, där jag själv bor, tror jag egentligen bara på förtätning på de platser som jag nämnde för dig – de är å andra sidan extremt lämpliga och skulle höja hela området. Ser framför mig ett spännande samspel mellan sekelskifteshus och högkvalitativ modern arkitektur. Återkom gärna med kommentarer när du har inventerat dessa två platser! Det vore roligt att höra din synpunkt. Givetvis skulle vissa Råsundabor protestera mot sådan förtätning, varje grön fläck försvaras med näbbar och klor av den högljudda minoriteten men Råsunda har massor av gröna gläntor och mindre parker kvar även om dessa två ställen bebyggs. Och dessutom nära till Råstasjön och Lötsjön.

    Gilla

   • Solnabo skriver:

    Se markerade områden på denna bild: http://picturepush.com/public/11964539

    Gilla

  • Solnabo skriver:

   Se markerade områden här: http://picturepush.com/public/11964539

   Gilla

   • Urban Lundström skriver:

    Solnabo: Det är givetvis så att många har åsikter om ”förtätningen i Solna” utan att torgföra dem. Att du framför argument för nybyggnation är en sak. Det du däremot bör vara försiktig med är att kalla den grupp människor som inte delar dina åsikter för en minoritet. Kan du hänvisa till någon undersökning som visar på detta? Så länge jag inte sett det så antar jag att du i själva verket vet mycket lite om hur det hela föreligger.

    Då det gäller Råstasjön bör vi komma ihåg att det är en sjö som är unik i sitt slag i hela landet. Just närheten till platsen, för omkring en miljon innevånare, gör att tusentals människor årligen besöker sjön för rekreation, samt för att ta del av dess fågelliv. Flera av besökarna är dessutom tillresta från andra håll av landet. Många fotografer och fågelskådare utanför Stor-Stockholm har exempelvis njutit av vattenrallarna och de utfodrade gråhägrarna i Råstasjön genom åren.

    En fortsatt utbyggnad av Solna bör givetvis ske med varsamhet. Hus kanske kan ersättas – vattenrallar, stenknäckar och duvhökar kanske försvinner för alltid..

    Bästa hälsningar,
    /Urban

    Gilla

 14. solnabloggarn skriver:

  Solna är redan den 3e befolkningstätaste kommunen i landet, ändå ska det byggas ändå mer. Vi behöver grönområden och mer orörd natur. Råstasjön är en unik fågelsjö inte minst på vintern, området är samtidigt en grön oas för alla som vill röra på sig en lunga som vi verkligen behöver. Att bygga inom strandskyddsområdet är otänkbart med de skrivningar som finns i PBL, det finns inget argument för att ge dispens som står i överensstämmelse med lagen. Redan befintlig och beslutad bebyggelse med bostäder, kontor, arena och galleria leder till att många fler kommer att röra sig i området och sätta sina spår. Att bygga högre för att få in lika många bostäder utanför strandskyddet håller inte heller. Kort sagt bevara området med sin delvis orörda natur!
  Detaljplaneförslaget som nu är ute på remiss är en produkt från byggföretaget, visa att demokrati råder i Solna!

  Gilla

 15. Staffan Halldin skriver:

  Råstasjöns Norra sida, är ju den absolut finaste delen i hela området runt båda sjöarna.. Den gröna oasen, ger under högsommar syrerik luft under amazonaslik grönska med fågelsång. Det är proppfullt med folk här på sommarkvällar, men även alla fina dagar året och soliga vinterdagar med rimfrost i träden och folk som både promenerar åker skidor och skridskor på sjön. Den norra sidan är själva navet i hela området, vilken är unik, mer unik än Hagaparken och höjer attraktionskraften i både Solna och .Sundbyberg och förbättrar folkhälsan.

  Alla människor som utnyttjar Råstasjön dagligen för motion, fågelskådning, träning i ute-gymmet mm. skulle förlora en stor del av sin livskvalité och det är många, även föreningar/skolklasser, för parkstigarna, naturmiljön och olika långa promenad/löprundor som passar olika behov, är attraktiva. Det skulle minska viljan att bo i Solna att förstöra en sådan central unik grön lunga. Detta borde alla förstå, även beslutsfattarna, att man måste bygga så att den gröna lungan med naturupplevelsen, grönskan, djurlivet, luften/klimatet, samma träningsmiljö och möjligheter som idag, bevaras. Sundbyberg har ju stadspark, mycket asfalterat inte mycket solskydd på sommaren och går inte att jämföra med Råstasjöns norra sida. Bygga inom strandskyddet är helt otänkbart och om bostäder precis utanför går att förena med de stora natur och -rekreationsvärden som finns idag är tveksamt. Det bästa vore väl att bygga en bit ifrån, finns ju mark vid Solna stationsområde, Ritorp, Frösunda etc.

  Det finns som sagt så stora värden som är svåra att sätta ord på men som är unika ( större natur/rekreationsvärden än Hagaparken)och bara de som utnyttjar området förstår, som gör att folkstormen helt naturligt blir gigantiskt. Självklart går det fortfarande att förändra byggplanerna så att Råstasjöns unika miljö bevaras och Peab har aldrig sista ordet här och det kan även bli en valfråga.

  Gilla

  • Staffan,

   Tack för dina synpunkter! Jag delar helt din beskrivning av vilka värden det är som ligger i vågskålen norr om Råstasjön. Jag och mina kollegor i (fp) ska göra vad vi kan för att balansera på ett bra sätt dessa intressen mot behovet av att bygga bostäder.

   Också jag umgås med tanken att man, åtminstone för en DEL av de 1.800 bostäderna, bör kunna hitta mark ligger någon annan stans. Det vore intressant att höra mer exakt vilka ytor du tänker på när du skriver ”Solna stationsområde, Ritorp, Frösunda etc.”

   Däremot tycker jag inte att man helt ska avstå från att bygga bostäder i området. Längs Råsta Strandväg och Evenemangsgatan finns ytor som redan är ”ianspråktagen” som det heter. Grusade ytor med allehanda upplag, parkering och annan verksamhet som fanns där redan innan Arenastaden började exploateras. Det var väl mest knutet till verksamheten på spårområdet.

   Gilla

   • Staffan Halldin skriver:

    Tack för svar,
    Jag glömde dessutom att skriva hur fantastiskt fina och folkrika tidiga mornar är runt sjöarna, där många invånare får sin viktigaste motion. Jag har cyklat en hel del i Solna och sett att det finns flera områden som redan är exploaterade men inte bebyggda, där det skulle gå att bygga relativt nära arenan, utan att göra intrång i Råstasjöns gröna lunga. Dessutom kan ju en del nya bostäder byggas genom en viss förtätning och det kan byggas på höjden och lite längre bort. Från arenan., t ex. i Bergshamra. Med lite vidgade vyer går det att hitta alternativa platser och byggandet kan inte ske på bekostnad av trivseln och livskvalitén i Solna. Jag får försöka åstadkomma med mer detaljerade förslag på platser lite senare. Bostäder alldeles intill Råstasjön skulle i alla fall minska värdet av att bo där, när den gröna oasen inte bevaras. Bostadshus utanför, men ändå i närheten, på gångavstånd från en unik grönska och miljö, gör dessa bostäder mer exklusiva, än om det byggs i den gröna oasen, som då försvinner och inte är attraktiv längre. En faktor som många gånger glöms bort i samhällsplaneringen.

    Gilla

   • Staffan,

    Vi verkar vara ganska överens. Överväg att bygga högre än man ofta gör mot att man använder mindre mark. Hitta annan mark så att man inte behöver placera så många bostäder nära Råstasjön.

    Nu nämner också du (tidigare Tobias) att man kunde förtäta/bygga i Bergshamra. Jag får nog se till att åka dit och ha ”förtätningsglasögonen” så jag förstår var ni menar. Ser också fram emot att du kommer med förslag på platser. Varje hus som man kan bygga någon annan stans minskar trycket på Råstasjön och andra områden som vi gärna vill bevara.

    Gilla

 16. Tobias skriver:

  Bygger man runt Råsta är väl gräsmattan på Friends den största gröna ytan i kommunen. Det var ett skämt, men när jag tänker efter så återstår väl då i princip skytteholmsparken huvudstafältet, Huvudsta strand. Känner du till fler? . VVisst, det är lätt att bara sätta sig på tvären och jag tror att man kan förtäta och bygga mer i Solna. Inte minst där jag bor. Men kanske måste man också erkänna att det finns andra värden. Varför inte satsa på att utveckla råsta, det behöver inte innebära park. Och det är ju inte så att det inte byggs i Solna. Känns också allt mer som att det är Peab som bestämmer hur vi ska ha det. För det är väl därför vi i princip inte kan säga nej nu? En kanske dum fråga. Det här med det gigantiska tågområdet. Finns det inget man kan göra där.

  Gilla

  • Tobias,

   Som sagt – i norra och östra delarna av kommunen finns mycket natur kvar. Men om man bara ”får räkna” mark som ägs av kommunen och som inte är skyddad på något sätt, så är det ju som du säger. Några andra stora sammanhängande grönområden än de du räknar upp finns inte.

   Å andra sidan tycker jag att det viktiga i sammanhanget är huruvida folk har (eller inte har) något grönområde i sin närhet. I och med att vi nu har Hagaparken, Ulriksdal, Sörentorp, Råsta och Järva i närheten så tycker jag inte det är oviktigt. Fåglar, grodor, motionärer eller folk som vill ha lite natur att vistas i bryr sig ju ganska lite om vem som är fastighetsägare. I och med att det därutöver finns många mindre grönytor i Solna, så får man ändå säga att vi som bor här har relativt nära till grönska.

   Du nämner tågområdet. Eller snarare tågområdena. Vi har ju Tomteboda mellan Posten och KI som är nästan lika stort också. Plus Mälarbanan och Ostkustbanan som upptar en hel del mark och medför barriärer + buller. Nej, det verkar vara i stort sett omöjligt att göra så mycket åt det i nuläget. Det är infrastruktur som är av riksintresse och då har en kommun inte mycket att sätta emot. Att förlägga spåren i tunnel är så oerhört kostsamt att få ens vågar räkna på det. Likadant förhåller det sig med E4 och E18 som är statliga vägar.

   Gilla

  • Du hintar om att det skulle vara möjligt med förtätning ”där du bor”. Det är i Bergshamra, eller? Var där tänker du då mer specifikt?

   Gilla

   • Tobias skriver:

    Misstänkte det. Synd, men kanske i ett större perspektiv rimligt. Äh, jag är ingen stadsplanerare men hörde tidigare med Ekegren. De hade några förslag som jag inte har någon invändning emot. Det går säkert att förtäta. Hitta ytor. Synd att det är så dyrt att däcka över för det skulle vara grymt i bha.

    Gilla

 17. Tobias skriver:

  Ok då är det riksdagen vi ska tacka för att staden/PEAB inte fått sätta tänderna i Hagaparken och Ulriksdal. Finns bara alternativet bygga?

  Gilla

  • ”Finns bara alternativet bygga?”, frågar du. Nej, det finns också alternativet ”balansera”. Å ena sidan har vi en skriande bostadsbrist i vår region. Å andra sidan finns det stränder och grönområden som vi vill bevara.

   ”Bygga eller inte bygga” blir då den stora frågan. ”Bygga lagom” är mitt svar. Tråkigt kanske, men ärligt menat efter att funderat en hel del.

   Vill man göra det enkelt för sig så springer man in i den ena ringhörnan och argumenterar i 180 för en extrem ståndpunkt. Byggherrarna skulle säkert bli glada om de finge bygga ända ner till stranden runt i stort sett hela sjön. De har i alla fått med sig några tjänstemän och ett par politiker i stadshuset i ett förslag som enligt min mening går för långt åt det ena hållet. Sedan har vi de som inte vill bygga någonting alls. Någonstans. (Det lustiga är att de ofta själva bor i hus som inte skulle existera om man hade haft den inställningen de senaste årtiondena.)

   Jag vill försöka göra det som kanske är svårast – hitta en rimlig avvägning mellan de intressen som står emot varandra.

   Tobias – jag har fortfarande inte fått klart för mig vad du vill i själva sakfrågan.

   Frågan kommer ju så småningom upp till beslut i stadsbyggnadsnämnd, kommunstyrelse och kommunfullmäktige och åtminstone jag har en resa att göra innan jag helt bestämt mig för vad som är rimligt när det gäller byggande nära Råstasjön. Du är engagerad och intresserad. Jag frågade dig vad du tycker för att jag vill veta och frågar igen:

   Vill du ha NOLL bebyggelse i området som nu är ute på samråd? Eller finns det någon VISS bebyggelse som du kan tänka dig och som är ”acceptabel”?

   Är det i första hand fågellivet i/runt sjön du månar om? Eller är det att man ska behöva se hus (där det idag bara är grönska) när man springer/går runt sjön? Är det stora problemet att det blir mer folk som upphåller sig runt sjön om man bygger en helt ny stadsdel med bostäder helt nära? Eller vad?

   Gilla

 18. Irene Strandgren skriver:

  Vansinne att bygga nära stranden , men varför måste det byggas så extremt mycket i Solna stad. Vi ligger ändå bra till sett till hela nationen. Råstasjön är en oas som alla Solnabor ska ha tillgång till
  snälla förstör inte den också det räcker med Arenaeländet och ska ni som har makten aldrig lära er.
  Frösundabo sedan 1998

  Gilla

  • Irene,

   Förstår jag dig rätt om du menar att det inte ska byggas något överhuvud taget i det område som samrådet handlar om? I så fall har vi olika syn på saken. Jag är övertygad som att det går att hitta en balans mellan de intressen som finns.

   Det är riktigt att Solnas byggtakt ligger bra till i en jämförelse med andra kommuner. Då kan man ju, helt berättigat, fråga sig varför man skulle bygga ännu mer?

   Helt enkelt därför att det är just i vår region som efterfrågan på bostäder är som allra störst. Utöver de 70.000 personer som idag bor i Solna är det många, många andra som skulle vilja bo här – men som idag inte ”får plats”. Både du och jag bor ju i Frösunda. Vår stadsdel skulle inte ens existera om det inte hade varit för att ”någon” hade tillåtit staden att växa under senare tid. Du, jag och cirka 20.000 andra personer som fått plats i nybyggda bostäder i Solna under de senaste dryga 20 åren skulle helt enkelt ha varit hänvisade till att hitta boende någon annan stans.

   Då menar jag att vi måste hitta en balans mellan de olika intressen som finns. Bostadsbyggande är ett. Natur- och rekreationsvärden som de vi har runt Råstasjön är ett annat. Med de förändringar jag föreslår tycker jag att det skulle bli en bra balans: 1) bygg inte i strandskyddsområdet. 2) bygg högre och 3) hitta annan mark att bebygga så att inte alla 1.800 bostäderna behöver trängas runt Råstasjön.

   Gilla

   • Tobias skriver:

    Men vilka grönområden finns sedan kvar i Solna, kungens mark borträknad?

    Gilla

   • Tobias,

    Om du använder någon av sajterna (Google maps, hitta.se, eniro.se, …) som visar satellitbilder över Solna så ska du se att det faktiskt finns en hel del grönområden i vår kommun. Både större sammanhängande som i de norra delarna av kommunen och väldigt många mindre som finns i stadsdelarna i söder.

    Missförstå mig inte nu. Jag menar inte alls att det är för mycket grönt i Solna. Möjligheterna till ytterligare förtätning är som jag ser det begränsade.

    När det sedan gäller marken runt Råstasjön som man nu är på väg att ta i anspråk, så är min uppfattning att de delar som ligger längst ifrån sjön (mot Råsta strandväg, spårområdet och arenan) faktiskt gör sig bättre som mark för bostäder. Med de begränsningar och justeringar i liggande förslag som jag föreslår här på min blogg alltså…

    Vad tycker du själv Tobias? Var går gränsen för var man kan bygga runt Råstasjön? Ska det vara helt orört eller tycker du det finns utrymme för viss bebyggelse? Har du varit där? De flesta har väl gått ett varv runt sjön längs stranden, men jag menar längre upp från sjön – där det nu är tal om att bygga?

    Gilla

   • Tobias skriver:

    De gröna delarna i norra Solna är väl just kungens mark alt skyddad mark. Har sprungit runt sjöarna under hela min uppväxt och det har alltid slagit mig hur mycket mer välskött det varit på sumpansidan. Särskilt råstasjöns norra sida står ut här. Att man låtit det vara/ förfalla gör det väl lättare att motivera bebyggelse. Spontant hade det ju känts bättre om man höjt kvalitén på det lilla grönområde som sjön med omnejd är. Till slut blir det bara Haga parken och ulriksdalsparken. Känns märkligt som republikan att ha kungen att tacka för att något grönt finns kvar i Solna.

    Gilla

   • Ska jag uppfatta det du skriver som att du helst vill att Råstasjön omdanas och blir lika välansad som Lötsjön?

    Jag uppskattar den skillnad i karaktär som finns mellan de båda sjöarna. Lötsjön i Sundbyberg är friserad och tillrättalagd och upplevs mer som en damm i en park. Jag är glad att man inte tagit efter och gjort likadant med Råstasjön. Den har man låtit vara vildare och mer orörd vilket gör den intressantare ur ett naturvärdesperspektiv. Det du upplever som ”förfall” är det som i mina ögon är det som ger Råstasjöns norra sida mycket av det unika värde som jag vill bevara.

    Jag frågade dig också var du själv tycker att gränsen går för i vilken utsträckning man kan bygga vid Råstasjön. Ser fram emot det svaret.

    Gilla

   • Och förresten – republikan. Det är jag också… 🙂

    Men jag tror inte att det är kungens välvilja som gör att Hagaparken inte är mer bebyggd än den är. Det beror nog mer på att Riksdagen har inrättat en nationalpark där…

    Gilla

 19. Pingback: Detaljplanen för området norr om Råstasjön ute på samråd |

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s